onsdag 4. april 2012

Nr. 389: Siewert Öholm – som er gjengiftet med ei ca. 20 år yngre fraskilt dame (Gitten Havneraas) klarer å skape store overskrifter i frafalne kristne aviser når han melder overgang fra pinsebevegelsen til statskirka!

Nr. 389:
Siewert Öholm – som er gjengiftet med ei ca. 20 år yngre fraskilt dame (Gitten Havneraas) klarer å skape store overskrifter i frafalne kristne aviser når han melder overgang fra pinsebevegelsen til statskirka!

Det blir som et trekant drama med tre personer som skal dele ekteseng!

Siewert

 
 Svein Olav

GittenSiewert har tidligere vært gift med Ann-Britt Öholm (som døde i kreft). Gitten Bolin Öholm har tidligere vært gift med den noble norske KRF politikeren Svein Olav Havneraas. Så langt jeg vet om Siewer så har det stormet rundt ham der bl.a. den ene sønnen hans skal være homo. Og han selv har drevet med og anklaget for både det ene og det andre slik at det blir for mye å kommentere mer om dette her. Men er nå gjengiftet med den fraskilte Gitten Havneraas. Husker meget godt henne som nygift at hun frasa seg sitt pikenavn med stolthet for å bære Svein Olav Havneraas sitt etternavn. Mener de har fire barn i sammen det samme som Siewert har. Alt dette har skjedd som troende, hvor skal denne uanstendigheten og galskapen ende at han kan få førsteside oppslag i kristne aviser både i Norge og Sverige? Mannen er en horkarl av aller verste sort. At den frafalne Pastor Jan Åge Torp skriver om ham på bloggen er som forventet som lever på samme måten som ham, helt ugudelig og forferdelig. Men at såkalte seriøse og bibeltro aviser skriver om dette viser bare meg at vi i Norge og Skandinavia har Laodikea tilstanden i menigheten!

1.) Siewert Öholm er gjengiftet med ei fraskilt og han er dermed en horkarl. Vi kan ikke gjøre skriften ugyldig og dette har skjedd mens alle impliserte parter har vært troende. Og Gitten Havneraas’ tidligere mann har ikke ønsket skilsmisse og det var ingen bibelsk grunn for noen skilsmisse, ergo er det hor hun driver. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru )mann)og gifter sig med en annen kvinne/mann, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

2.) Siewert Öholm skal være et forbilde og skikke sitt eget hus, noe han ikke gjør. Med andre ord setter han seg selv over Guds ord for å kunne utfolde seg i sitt sexliv. De elsker Gud sier Paulus, men de elsker lystene sine høyere. 1. Tim. 5. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

3.) Siewert Öholm har begjæret og stjelt en annen manns hustru. Han har brutt det 10.bud. At kristne aviser lar han få førsteside plass vitner om deres egen åndelige og moralske tilstand, tragisk at det er blitt slikk. 2. Mosebok 20. 17 Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.

4.) Kristne aviser gjør det til et stort nummer at han går fra pinsebevegelsen over til statskirka. Et menighetsbytte betyr absolutt null og niks når en lever som horkarl. Om en tilhører den ene eller annen menighet og lever i umoral er skriften klinkende klar på det at det er vår synd og misgjerning som skiller mellom oss og Gud, ikke hvilken menighet eller kirke vil tilhører. Jesaja 59. 2 Men eders misgjerninger har gjort skilsmisse mellem eder og eders Gud, og eders synder har skjult hans åsyn for eder, så han ikke hører.

5.) Før jeg ble frelst kalte vi gamle mannfolk som holdt på med unge kvinnfolk for gamle griser eller «sugger». Homoer kalte vi for sopere. I kristne miljøer bruker vi ikke disse ordene, men uanstendig er det. Som troende er det utilbørlig, ikke minst hvis en er et bilde utad å holde på slik også med hensyn til det å gifte seg med ei som er ca. 20 år yngre. Vi bør og skal tenke på hva andre også tenker om våre handlinger, ikke bare hva vi selv har samvittighet til. 2. Kor. 8. 21 da vi legger vinn på det som er godt, ikke alene i Herrens, men og i menneskers øine.

6.) At kristenfolket ikke er mer opplyst om at disse lever i hor, er for meg ikke lengre underlig, de sover en dyp åndelig søvn. Det er nok noe de aldri kommer til å våkne opp av før det skjer noe ekstraordinært. Men skriften sier at vi ikke engang skal spise i sammen med slike som disse. 2. Kor. 5. 9 Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - 10 jeg mente ikke i almindelighet horkarlene i denne verden eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne, ellers måtte I jo gå ut av verden; 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham.

7.) Det vi er vitne til er et klart endetidstegn at kristenfolket ikke er mer opp å går på «banen» og følger med at denne Siewert Öholm har stjelt en annen mann hustru og lever i hor da Gitten Bolin Öholm er egentlig etter skriften tilhørende den noble og gode Svein Olav Havneraas. 2. Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

8.) Er det noe kristenfolket er flinke til, ikke minst de kristne avisene så er det å boikotte, det er de eksperter til. Men her er det en som lever i hor og har stjelt en annen mann hustru og bryter det 10. budet, som de lar bli første side stoff. Hvorfor boikotter de ikke slike? Nei, lever en rett og holder frem Guds ord så blir en boikottet og utestengt for, da er en ekstrem og jeg vet ikke hva. Men lever enn i hor er alt fine greier. For en makaber lav åndelig tilstand det er blitt. Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

9.) Hvorfor er en så lite nøye med slike ting i dag? Skriften sier at Gud har gitt sine påbud og forordninger for vi skal holde dem, og det nøye! La oss vende tilbake til Guds ord og oppleve sann vekkelse og omvendelse der Gud blir stor og vi blir små. Da er vi på trygg og sikker evangelisk grunn. Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.

10, Manipulering og en form for løgn er dette at jeg som en liten blogger som går i full jobb og egentlig har mer enn nok med det må og som den eneste som tar opp dette nesten. Hvorfor setter ikke kristenfolket og ikke minst disse kristne aviser, TV og Radio kanaler søkelyset på dette? Hva betyr det om en kristenleder bytter menighet 1000 ganger når han lever i de største synder og har litt av hvert på sitt rulleblad? Det er en form for unnfallenhet og manipulering der det som er viktig blir uviktig. Og det som er uviktig blir viktig. Jeg bryr meg vel døyten om hvilken menighet han tilhører hvis han ikke lever i samsvar med Guds ord? Det er det som er viktig, og så kommer menighetstilhørighet som nr. 2. Slik var også de religiøse på Jesu tid som de religiøse er i dag, hvor skal dette ende? Matteus 23. 23 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier tyngre i loven: rett og barmhjertighet og trofasthet! Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort.

Må Gud forbarme seg og gi oss miskunn og vekkelse enda en gang, det får være vår alles bønn. Det er sannelig en tid for ransakelse og omvendelse, bønn, faste og innvielse, det er sikkert og vist! Dette kan for den uinnvidde virke fordømmende og kritiserende, men det er helt klart at vi i dag er grunnlurt av sataniske åndsmakter, og vi lir skipbrudd på vår tro dersom vi kaster samvittigheten vår over bord og ikke lar Guds ord være rettesnor i tro, liv og lære. Det er kun en ting vi trenger, omvendelse og tro på Jesus og Guds ord. Det er vår redning i det opprørte hav.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-382-pinse-pastor-thor-einar-horn.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-299-jeg-har-absolutt-ingen-tiltro.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

1 kommentar:

Anonym sa...

Jeg kjenner svein olav. Det er ikke rart.att det fikk galt. Hog sigarfoering, finansiell utrygghhet, snakk...jeg har vaert Kristen, men forlatt denne schizofrenien. Aldri mer. Ord og handling maa gaa hand i hand.