mandag 7. mai 2012

Nr. 415: Hjemmesiden og bloggene våre er en Festreise!

Nr. 415:

Hjemmesiden og bloggene våre er en Festreise!

Det vi har fått til på nette er jeg meget stolt over, men det er bare en begynnelse på hva som vil komme fremover! Her viser det hvor vi begynte å ha møter her i Oslo i leid lokale på Esperanto, nå har vi møtene hjemme hos oss om vi igjen ønsker å ha møtene i lokale ute.Innledning, hvorfor en sang disse salmene og hva de peker frem og hen imot: 5. Mos.16.16; " Tre ganger om året skal alle menn blant dere vise seg for Herrens, din Guds åsyn på det sted han utvelger: på de usyrede brøds høytid og på ukens høytid og på løvhyttefesten. Ingen skal vise seg for Herrens åsyn tomhendt." Salme 120 til salme 134 til sammen 15 salmer som blev sunget ved de tre store høytider i Israel, de tre pilegrims fester, ved oppstigningen til Jerusalem. På mange måter har bloggene våre og hjemmesiden til Smyrna Oslo vært som en stor festreise!

Da vi «gjenstartet» Smyrna Oslo i september 2009 ved å leie Esperantos lokaler ved Sinsen, Oslo. Så opplevde jeg også at vi skulle og måtte starte vår egen nettside eller hjemmeside. Jeg prøvde å få tak i flere web-mastere som kunne hjelpe med, det var ikke helt lett av flere grunner. Men så fikk jeg tak i Tor Fredrik Bjerke fra Vestby som hjalp oss i 1 1\2 år. Det siste året er det Erling Westenvik her i fra Oslo som har hjulpet oss. Slik jeg ser det så har dette vært som en stor, stor festreise. Og jeg tror og er sikker på enda bedra skal det bli, bare du står med oss i bønn og støtter oss økonomisk, det trenger vi og er avhengig av, ære være Jesu navn!

Ønsker å nevne noen ti ting (10) som vi har fått til her på bloggen eller hjemmesiden vår (kunne ha skrevet så uendelig mye mer), slik at du kan være orientert om det. Dette er bare som noen tips over hva som ligger ute, studer selv og les! Og send gjerne inn spørsmål til bloggen eller blogg.

1.) Vi presenterer menigheten Smyrna både ved egen side og flere artikler. http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss

2.) Egen videoundervisning. http://janchristensen.net/index2.php?side=video

3.) Engelsk blogg. http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

4.) Norsk blogg. http://blog.janchristensen.net/

5.) Bibeloversikt til samtlige bøker i bibelen, samt bibelkommentarer til samtlige bøker i bibelen. Der snart ti (10) er på norsk, resten er på engelsk. http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view

6.) Side med mange linker for å berike deg i ditt kristenliv. http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view

7.) Mange bøker som er lagt ut. http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view

8.) Over 100 artikler og nå når dette skrives over 400 blogg innlegg. http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

9.) Blogger der du kan sende inn spørsmål og få svar. Samtidig prøver jeg alltid å være oppdatert på hva som skjer på bloggen og da å svare på blogginnlegg. http://blog.janchristensen.net/

10.) Alt dette er GRATIS, DU KAN LASTE NED ALT FRITT OG GRATIS! http://janchristensen.net/

Men du har mulighet for å støtte oss, det kommer meget godt med. Her er hva som ligger på forsiden:

Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut? Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid. Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten. Nå ligger det nok relaterte linker allerede til dette gjennom denne artikkelen, får stoppe nå for denne gang!

Ingen kommentarer: