fredag 4. januar 2013

Nr. 528: Et profetisk budskap til de Jesus-troende i Norge, del 1

Nr. 528:

Et profetisk budskap til de Jesus-troende i Norge, del 1

2Krøn 24:19 Og Herren sendte profeter blandt dem for å føre dem tilbake til sig, og de advarte dem, men de hørte ikke på dem.

Nett Porno er blitt en større fallgruve for de troende enn det jeg har vært klar over. Gud har talt til meg at dette er blitt en besettelse for mange, selv gifte. Og det er mannfolkene som er verst, derfor setter jeg søkelyset på dette. Illustrasjonsfoto viser noe av dette som ligger åpent og tilgjengelig for alle som vil besmitte sitt liv med dette som dypest sett Satan står bak. IllustrasjonsbildeDet er tre aspekter eller sider ved hva troende har falt i og som de må omvende seg fra som jeg her tar opp. Del 1

Den nye kristelige synden er blitt synden på nette der enn får inn urenheter der nett porno er det farligste og mest besnærende!

Hvorfor er dette så farlig og viktig å advare imot? For det er gift for vårt åndsliv og det skaper skille mellom oss og Gud.

Jesaja 59. 2 Men eders misgjerninger har gjort skilsmisse mellem eder og eders Gud, og eders synder har skjult hans åsyn for eder, så han ikke hører.

Gud tolererer og akseptere ikke synd!

Er porno og nett porno så farlig? Det er det. Gud har talt til meg om dette, og gitt meg flere skriftsteder for at du ikke skal bruke et eneste sekund, minutt, time eller anledning for å se på dette demoniske monsteret rettet imot oss mennesker fra Satan side. Så alvorlig, omfattende og destruktivt er dette!

1 Kor. 11. 14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel.

Sex er fra Gud, men det er intimt mellom en gift mann og en gift kvinne lærer skriften. Derfor er og forblir porno som forherliger selve sexen og også pervers sex som noe godt. Her er det bare en ting å si, hold deg så langt unna dette som mulig!

2Tim 2:22 Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!

Det holder ikke med å unnskylde seg, det er synd. Og nett porno vil lede deg inn i ledertog med de onde ånder, utroskap og til slutt koste deg ditt Gudesamfunn!

Lift ikke med synden, før du vet ordet av det så lifler den med deg kjære venn!

1 Mosebok 4. 7 Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte op ditt ansikt? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og dens attrå står til dig, men du skal være herre over den.

Enten er du Herre over synden eller er synden Herre over deg!

Joh. e. 8. 32 og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. 36 Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.

Friheten er et liv fullstendig blottet fra alt som har med porno og nett porno å gjøre.

Her fra Adamsbøkene som ligger på hjemmesiden vår under bøker og linker:

Rubens fall og dommen over en slik synd. 1. Og Jakob dro bort og bosatte seg syd for Migdal-Eder. Og han og hans hustru, Lea, dro til hans far, Isak, på nymånedagen i den 10. måned. 2. Og Ruben så Rakels tjenestekvinne, Bilha, sin fars medhustru, bade i vannet i det skjulte, og han fattet elskov til henne. 3. Og i ly av natten gikk han inn i Bilhas hus, og fant henne sovende på sin seng alene i sitt hus. 4. Og han sov hos henne, og hun våknet og så, og se, Ruben sov hos henne på leiet, og hun lettet sin kappe og grep fatt i ham og skrek og oppdaget at det var Ruben. 5. Og hun skammet seg for ham og tok sin hånd fra ham, og han flyktet. 6. Og hun gremmet seg meget over denne sak, men talte ikke om den til noe menneske. 7. Og da Jakob vendte tilbake og søkte henne, sa hun til ham: Jeg er ikke ren for deg, men er blitt uren for deg, fordi Ruben har besmittet meg ved å sove hos meg om natten, mens jeg sov, og jeg oppdaget det ikke, før han hadde lettet min kappeflik og sovet hos meg. 8. Og Jakob ble vred på Ruben fordi han hadde sovet hos Bilha; for dermed hadde han lettet sin fars kappe, hans handling er meget ond; for det er vederstyggelig for Herren. 9. Og Jakob kom henne ikke mere nær, fordi Ruben hadde besmittet henne. 10. Derfor står det skrevet på de himmelske tavler, at en mann ikke må sove hos sin fars hustru, og at han ikke må lette sin fars teppe, for det er urent. De skal dø sammen: mannen som sover hos sin fars hustru, og kvinnen med; for de har begått en urenhet på jorden. 11. Der må ikke være noen urenhet overfor vår Gud i det folk han har utvalgt seg som eiendom. 12. Og atter står der annen gang skrevet: Forbannet skal den være som sover hos sin fars hustru; for han har blottet sin fars skam; og alle Guds hellige skal si: Det skje, det skje. 13. Og du, Moses, skal befale Isarels barn å overholde dette ord; for det er dødsdom og det er urenhet, og der er i evighet ingen soning til å sone for den mann som gjør dette, men han skal drepes og slåes ihjel og stenes og utryddes av vår Guds folk. 14. For ingen mann i Israel som gjør seg skyldig i slikt, må leve bare en dag i landet; for han er vederstyggelig og uren. 15. Og man skal ikke si: Ruben fikk lov til å leve og fikk tilgivelse for å ha sovet hos sin fars medhustru, og hun også, enda hun hadde en mann, og hennes mann, nemlig hans far Jakob, levde. 16. For den bestemmelse og straffedom og lov var inntil da ikke åpenbart fullgyldig for alle, men er i dine dager (blitt åpenbart) som en lov for tid og dager og som lov til evig tid for evige slekter. 17. Og denne lov utløper aldri, og der er ingen tilgivelse for den, men begge skal utryddes av folkets midte: den samme dag som de har begått den, skal man drepe dem. 18. Og du, Mose, skal skrive ned dette for Israel, så de kan overholde det og handle etter dette ord og ikke gjøre seg skyldig i dødssynd; for Herren, vår Gud, er en dommer som ikke kjenner personsanseelse og ikke tar imot gaver. 19. Meddel dem denne forordningens ord, så de kan høre det og holde det og rette seg etter det, så de ikke skal utslettes og utryddes av landet. For en urenhet og en avskyelighet og smitte og besudling er alle de som begår det på jorden overfor vår Gud. 20. Og der er ingen større synd som man kan begå på jorden, enn hor. For Israel er et hellig folk av prester og et kongelig folk, og det er eiendom. Og slik urenhet må ikke sees i det hellige folks midte.

Men det er også tilgivelse for å ha holdt på med dette svineriet og denne synden! Dette er de gode nyhetene.

Hans tanker er tanker om barmhjertighet, kjærlighet og den ømmeste medlidenhet. Han sier: “Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse.” “Jeg stryker dine overtredelser bort som en tåke og dine synder som en sky” (Jes.55,7; 44,22). Hos Gud finnes tilgivelse, gjenopprettelse og nye muligheter for alt, t.o.m. å ha leflet og holdt på med porno og porno på nette! Det handler om du vil omvende deg og bekjenne din synd. Gå til Gud med alt og da har vi løfter – som jeg har erfart – tilgivelse og gjennopprettelse! Gud fjerner alt som skiller oss fra ham bare vi omvender oss og tror på hans tilgivelse i Kristus Jesus våre Herre og frelser. Ordet her i Jesaja er faktisk et av de aller fineste og største i hele Guds ord: “Jeg stryker dine overtredelser bort som en tåke og dine synder som en sky”!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-530-et-profetisk-budskap-til-de.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-529-et-profetisk-budskap-til-de.html

Ingen kommentarer: