torsdag 4. september 2014

Nr. 857: USA droner forsterker og gjør slike barbariske handlinger som ISIL utfører mulig da dronene utfører verre handlinger enn hva noe menneske kan gjøre!Nr. 857:

USA droner forsterker og gjør slike barbariske handlinger som ISIL utfører mulig da dronene utfører verre handlinger enn hva noe menneske kan gjøre!

Om vi liker eller det ikke, så har den vestlige verdens krigføring som stadigvek er blitt hardere. Men blir mest mulig holdt nede for allmenheten, en klar indirekte virkning på de forferdelige drapene som ISIL nå gjør. Vold avler vold, og Jesus sa den som griper til sverd, skal falle for sverd.

Matt. 26. 52 Da sa Jesus til ham: «Stikk sverdet ditt på plass igjen. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd».

Et drone fly som i mange tilfeller treffer uskyldige som skyldige, og det med en dødelighet som faktisk halshugging blir som kinaputter å regne da disse dronene kan ta livet av titalls mennesker. For ikke si hundretall, noe som dessverre også har skjedd, jeg får frysninger.
Krig er barbarisk, usivilisert og ødeleggende på menneske til ånd, sjel og legeme.

Her på bloggen tar vi lite opp politiske ting og ellers hva som skjer i verden da alt det vi gjør, skriver og formidler er rettet imot det åndelige livet til oss mennesker. Men aldri regel uten unntak. Vi ser i disse dager en voldshandling uten like av ISIL, den Islamske stat. Men bakenforliggende ligger det en krigs aggresjon, voldshandlinger og mye annet fra den vestlige verden som igjen har forsterket syke og perverse mennesker til å bli enda sykere og perverse.

Droner er noe av det simpleste og verste å bruke.

Hvorfor det? Jo, fordi en sitter på et helt annet sted, og kan skyte faktisk helt vilt for seg og drepe, lemleste og ødelegge like mye uskyldige som skyldige da treffsikkerheten er så dårlig og usikker. Dette skjer og har skjedde utallige ganger.

Skal ikke gå i dybden her, men vi i den vestlige verden har ikke forvaltet vårt pund riktig i mange hensende. Skal ikke her gå i detaljer, men allikevel. Det har vært så mye feilslått og forferdelig dårlig og skjødesløs krigføring, ikke minst av USA og England. At uten dette hadde nok aldri ISIL være så barbariske og fæle som de er. Derfor må vi legge oss på hjerte, det vi sår, det høster vi, før eller siden. Det vi kaster ut, kommer tilbake til oss som en boomerang, på godt og ondt.

Artikkel, Et våpen av sin tid eller våpen til blind ødeleggelse!

Krig er stygt, men er droner styggere enn andre våpen?

Det smeller med jevne mellomrom, ikke minst nord i Pakistan. Mange av smellene skyldes flygende innretninger, noen ikke større enn fiolinkasser, fjernstyrt av CIA på trygg avstand i Nevada.
Ved hjelp av avansert teknologi skal dronene treffe terrorister tilknyttet al Qaida eller andre nettverk. Og helst kun dem.

Da pakistanske Malala Yousufzai i oktober i fjor ble skutt i hodet av fanatiske Taliban-menn som mislikte hennes kamp for barns rettigheter, kom det til store demonstrasjoner i landet. Ett av bannerne lød: ”Drones kill so Malala can live” – ”Droner dreper så Malala kan leve”.
Dronene har altså sine fans. En av dem er Anas Abbas, en finansanalytiker og blogger som har spesialisert seg på kost/nytte-analyser av kampen mot terror. I en artikkel på dawn.com, postet en uke etter attentatet på Malala, skriver han at USAs dronekrig har stor effekt.

Abbas avviser den allmenne oppfatningen om at dronekrigen stimulerer terrorisme. Ved å sammenstille statistikk over tallet på droneangrep og ofre for selvmordsbomber, mener han å påvise at dronene gjør Pakistan tryggere.
Siden toppåret 2009, da nesten 1700 pakistanere ble drept i selvmordsaksjoner, og da Obama-administrasjonen også trappet opp dronebruken, har det – ifølge Abbas’ tall – blitt langt færre ofre for terrorismen. Spesielt tydelig er nedgangen i Pakistans større byer, der det også er vanskeligst å gjennomføre terrorangrep.

Bloggeren gir æren til amerikanerne: Dronene er blitt mer treffsikre, de dreper nøkkelfolk i terrornettverkene, og – ikke minst – det går med stadig færre uskyldige liv. I 2012 mener han at kun tre prosent av de som ble drept av droner, var sivile.
Slike statistikker må tas med en klype salt. Ulike kilder vil ha motiver for å snakke tall opp og ned. Men det finnes flere rapporter om at droner er treffsikre.

Nyhetsbyrået Associated Press undersøkte ti droneangrep i Nord-Waziristan nærmere, bl.a. ved å intervjue lokalbefolkning. I rapporten fra februar i fjor, konkluderte AP med at av 194 drepte, var 138 terrorister. Det gir nesten 30 prosent sivile tap, men 38 av de 56 sivile omkom i ett mislykket angrep.
GlobalSecurity.org opererer med 20 prosent sivile ofre for droneangrepene siden 2004.

    Dronene har sine fans

De prinsipielle problemene med droner som våpen er uansett klare nok: Når USA bruker droner i Pakistan eller andre land, krenker de ofte landenes suverenitet. Kun i Jemen, og tidligere i Pakistan, har USA kunnet bruke dem med tillatelse fra myndighetene.
Og: Selv med høyere treffsikkerhet dreper dronene også et betydelig antall uskyldige. Et tredje argument, som jeg kommer tilbake til, er at dronene kan senke terskelen for væpnet konflikt.

Det kan også – lett – argumenteres med at droner er feig krigføring. I motsetning til under aksjonen for å ta Osama bin Laden, da amerikanerne gikk inn med soldater for å være helt sikre på å ta rett mann, er droneangrep å sammenligne med å dolke fienden i ryggen.
Motargumentet er at terroristenes massedrap på sivile er enda feigere, men her er spørsmålet jo om supermaktens metoder også legitimerer fiendens.

Droner er dessuten i strid med folkeretten, i alle fall i vanlig forstand. Det er lov å drepe i krig, også med droner, men USA er ikke i krig med Pakistan.
Motargumentene er at krigen mot terror er annerledes og global, at USAs mål er afghanere som søker tilflukt i nabolandet, samt at terroristene ikke bryr seg en døyt om folkerett.

Også i USA er dronene kontroversielle. Nå meldes det at et strengere amerikansk regelverk er på trappene. Hvert drap må godkjennes av presidenten, men det skal visst gjøres unntak for CIAs operasjoner i Pakistan inntil videre.
På den annen side: Hvis alternativet er å bombe og invadere, som i Vietnam, Irak og Afghanistan, er dronene kanskje å foretrekke? Kriger i full skala dreper utvilsomt langt flere sivile.

Å ”ta” enhver terrorist med store kommandoaksjoner, som den der Osama bin Laden ble drept, ville dessuten koste en formue og innebære stor risiko for soldatene hver gang.
Det er ikke så vanskelig å forstå hvorfor dronene er blitt populære hos alle som har kriger å føre. Storbritannia har brukt droner i kamp, men kun i Afghanistan, der det foreligger FN-mandat for krig.

Nå er det snakk om at Frankrike og Tyskland, som i dag bruker droner kun til etterretning, skal utvikle egne våpenførende droner. Tysklands forsvarsminister Thomas de Maizière (CDU) sier til Der Spiegel at droner ikke skiller seg prinsipielt fra andre våpen, for fortsatt vil en offiser ha ansvaret for å trykke på knappen.
Opposisjonspolitiker Jürgen Trittin (De Grønne) sier nei, og argumenterer med at droner kan gjøre det lettere å gripe til våpen i en konflikt.

Nylig åpnet FNs sikkerhetsråd også for at droner kan brukes av Monusco, FNs fredsbevarende styrke i Kongo. Det er kun snakk om ubevæpnede droner til etterretning, men også dette er omstridt hos noen av landene som bidrar til styrken på 22 000 soldater. De frykter at dronene provoserer frem kampsituasjoner.
Dronene har også en annen ulempe, beklageligvis: De enklere utgavene er ikke spesielt vanskelige å lage eller bruke for terrorister.

Enda en artikkel:

Død fra et tastatur

Lovløst og trådløst. Presidenten Barack Obama utfordrer internasjonal lov og demokrati når skrivebordspiloter er herre over liv eller død mange tusen kilometer fra slagmarken.  

Til tross for sin nylige tale hvor Obama ga uttrykk for at utviklingshjelp og diplomati bør være alternativer til dronekrig, nevnte han ikke noe om antall sivile drept av droner og hvordan det har forandret krigføring i seg selv.

'Som summende mygg'

I 2012 konkluderte en rapport laget av Stanford og New York-universitetene at den førerløse krigføringen har forandret adferden til en hel folkegruppe i grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan. 

Den amerikanske metoden der man angriper ett mål flere ganger gjør at både befolkning og humanitære arbeidere er redde og tilbakeholdne med å hjelpe skadde etter angrep, heter det i rapporten.

Foreldre holder barn hjemme og barn skadd i angrep har sluttet på skolen fordi de er redde for å gå ut.
- Jeg tenker på dronene hele tiden, sier en far fra Sør-Waziristan, ett av områdene som er hardest rammet. De er som summende mygg. Selv om man ikke ser dem, så kan du høre dem, du vet at de er der.

Fjerner barrierer mot å gå til krig

Dronekrigen er på sitt mest intense i grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan – over seks hundre uskyldige har blitt drept uten at noen av angrepene har blitt godkjent eller diskutert i den amerikanske kongressen, sier forsker Peter Singer til New York Times.

- Teknologien fjerner de siste politiske barrierene vi har mot krig, sier Singer.

Den sterkeste effekten av ubemannede våpensystemer er at man ikke trenger å sende nasjonens sønner eller døtre inn i skuddlinjen. En stadig mer kritisk holdning fra publikum og media mot å miste soldater i krig blir effektivt motvirket av droner når egne soldater blir tatt ut av regnestykket, slik at folkelig motstand mot aggressiv krigføring svinner hen.

Ifølge Singer, som er forsker ved den amerikanske tenketanken The Brookings Institution, har USA omtrent 7000 droner i sitt arsenal, med mange nye modeller på vei.
- Vi har skapt en standard som sier at den amerikanske presidenten kun må spørre de folkevalgte om lov til å gå til krig hvis det involverer å sende levende soldater inn i skuddlinjen.

- Skaper terrorisme

I mars 2013 konkluderte en rapport fra spesialutsending for FN's høykommissær for menneskerettigheter, Ben Emmerson, at dronekrigen i grensetraktene mellom Pakistan og Afghanistan bryter med internasjonal lov. I tillegg viser tendensen at angrepene stimulerer til terrorisme heller enn å forebygge den.

Ifølge Emmerson fører dronekrigen til økt radikalisering og mer terrorisme, spesielt blant unge pashtunske menn, fordi angrepene gjennomsyrer befolkningen med frykt og bryter ned stammestrukturene som er grunnlaget for samfunnet i dette området.

Tenåringen Faheem Qureshi var eneste overlevende etter at en drone angrep mot gruppen han var i. Han fikk brudd på hodeskallen og ble nesten blind i angrepet.
- Vi klarer ikke lære ting lenger fordi dronene summer over oss hele tiden - det skremmer barna fra å gå på skolen, sier Faheem.
- Jeg skulle ta eksamen, men etter angrepet så klarte jeg ikke, fordi hjernen min ble svekket.

Ifølge FN-rapporten har 330 angrep tatt livet av totalt 2200 mennesker i disse områdene siden 2004, hvorav minst 600 sivile og "ikke stridende." Disse tallene er antagelig for lave fordi stammene som bor i disse områdene ofte har vansker med å rapportere alle tap etter droneangrep.

Ifølge rapporten så er det nærmest umulig å skille mellom terrorister og sivile i disse stammeområdene fordi det er skikk at menn bærer våpen til en hver tid, samtidig som bekledningen er den samme.

Som alliert av Pakistan har ikke USA anledning til å angripe mål på pakistansk jord mer enn Norge har anledning til å angripe mål i Sverige, ifølge internasjonal lov. Hvis elementer i Pakistan truer amerikanske liv, så fremgår det klart av etablert praksis at det kun er lokale myndigheter som kan håndheve slik kriminalitet.

Sluttkommentar:

Om vi liker det eller ikke, vi vil før eller siden får droner og annet tilbake til oss selv hvis vi bruker det uten å regne og ta med omkostningene. Det gjør meg vondt hele dette som vi nå ser og opplever. La oss som troende fremfor alt be når vi ser dette skjer.

USAs flygende draps-droner herjer brutalt omtrent daglig i slike land. Men ikke bare U-land har virkelig god grunn til å frykte USAs voldelige inngripen i landenes indre samfunnsforhold. Den amerikanske avhoppede varsleren, dataoperatøren fra spionasje og avlyttingsbyrået National Security Agency (NSA) Edward Snowden som nå lever i eksil i Russland, har forlengst avslørt mye av USA og CIAs omfattende praksis og store planer i så måte. Han har dokumentert at også EU og øvrige NATO lands vanlige borgere og ledende politikere kontinuerlig er under telefonavlytting og dataovervåking av USA. Tidligere har Wikileaks leder som også er i landflyktighet, den amerikanske varsleren Julian Assange, også avslørt mengdevis av USAs omfattende avlytting av utenlandske ambassader over hele verden, samt enormt mye av NSA og CIAs annen lovstridig virksomhet i mange land. Også NATO landet Norge har lenge stått på USAs liste som et land hvor det er meget viktig å overvåke alle private telefonsamtaler og e-post sendinger. Ja, selv norske regjeringskontorer er ikke unntatt for slik avlytting. Til og med den norske statsministerens kontor er gjenstand for en slik overvåking og saumfaring. Mange husker vel ennå episoden fra Bortenregjeringens tid på 1970 tallet hvor statsminister Per Borten selv fysisk måtte kaste ut amerikanske CIA agenter som ville gjennomsøke hans kontor for eventuelt kompromitterende materiale.

Den tyske forbundskansler Angela Merkel er i dag meget fortørnet over avsløringen om at hennes forbundsfelle USA i lang tid også har overvåket og avlyttet hennes private mobiltelefon. Hun har forlangt at det nedsettes en tysk kommisjon som skal granske denne saken og komme med eventuelle forslag til reaksjoner mot USA. Vi kan dessverre med sikkerhet opplyse den tyske fruen om at USA nok ikke stopper med sine lovstridige handlinger på grunn av en tysk forbundskanslers indignasjoner eller tyske statlige kommisjoners uttalelser. Til det er nok USAs meget ulovlige overvåkingsvirksomhet alt for omfattende og solid etablert på verdensbasis. De tusenvis av agenter verden rundt som står på de amerikanske lønningslister har nok meget lite å frykte i så henseende. Og Norge og den norske våpenindustrien på Kongsberg som bl.a. også produserer deler til USAs flygende spion og draps-droner har heller ikke grunn til redsel for å miste sine profitable leveranser i tiden som kommer. Sine avanserte flygende og fjernstyrte draps-droner gir nok ikke USA avkall på med det første. En slik rimelig «skrivebordkrig» uten risiko for tap av egne soldater vil nok verden få se mye mere av i USAs mange kriger verden over i framtiden må man regne med. At det også medgår store tap av uskyldige sivilister, barn og til og med hele brudefølger slik som skjedde i Pakistan hører nok med til CIAs mange kaldblodig overveide beregninger!

Ingen kommentarer: