lørdag 6. september 2014

Nr. 858: Hva jeg har lært av vriene, vanskelige og enkelte ganger onde og forførte «kristne»!

Nr. 858:

Hva jeg har lært av vriene, vanskelige og enkelte ganger onde og forførte «kristne»!

Har gjennom hele mitt kristenliv møtt vanskelige og vriene mennesker. Men vi må skille mellom de som ikke får det til, som prøver så godt de kan, men strekker ikke til. Og de som er onde, og forførte og forfører andre.

Forkynner Finn Arne Lauvås er av den siste gruppen jeg nevnte, forført selv og forfører andre. Tåler ikke å bli motsagt og irettesatt. Driver med erstatnings teologi, og når han blir konfrontert med dette blir han rasende og illsint. Ikke bra til å være forkynner, men det er kjødet og demonene som trigger slike personer.

 

Først må skille mellom de som er feilende og de som er manipulerende.

Jeg har gjennom mine mange år som en troende og forkynner lært meg etter hvert å behandle mennesker forskjellige.

Jeg angriper f.eks. aldri offentlig vanlige menighetsmedlemmer, kun offentlige forkynnere og de med tillitts verv.

Jeg er redelig, balanser og holder meg til sak, og ikke person. Men selvfølgelig, når en forkynner lever i hor, så blir egentlig sak og person et. Gjengifte eller gifte seg med en fraskilt lærer skriften er hor, derfor er det på sin plass, rett og riktig at de aktuelle forkynnerne også blir behandlet offentlig.

Men det er noe som er underlig, de som er gjengiftet som kristen og lever i synd. De forblir anonyme og i bakgrunn stort sett, men de som ikke er gjengiftet, men som er onde og farlige mennesker, de forsvarer deres synd både direkte og indirekte er min erfaring.

Jeg har møtt mange direkte onde og farlige mennesker. Noen gir set ut for å være kristne. Noen har vært, men er falt i fra. De har det til felles at de har et skadet sjelsliv, og på det åndelige område er de helt forvillet.

I det siste har jeg møtt en som har skrevet her på bloggen også, men som virker til å være sterkt innfiltrert av onde åndsmakter og et temperament uten like. Jeg snakker om den onde Bjørn Storm Johansen. Han assosierer seg med de som er skilte og gjengiftede, men underlig nok. Han er ikke det selv. Kan en forstå seg på slike? Sky slike mennesker som den onde er mitt klare råd.

Når debatter går over til å bli rene mobbe og sverte kampanjer!

Det er noe demoniske og stygt over kristenheten. Jeg har flere ganger opplevd at jeg har satt andre mennesker «fast». Og hvordan reagerer de? Ydmyke seg og be om tilgivelse? Nei, de går over direkte til å mobbe og sverte en.

Finn Arne Lauvås mobbet meg på Facebook da jeg satte han fast angående Israels spørsmålet. Da sa han bl.a. annet at jeg var så kjødelig at han skulle ha druknet meg da han døpte meg. Dette var ikke i spøk, men i fullt alvor fra Lauvås sin side. Han sa det rett ut at den gangen han døpte meg, skulle han holdt meg så lenge nede under vannet, at jeg aldri hadde kommet levende opp igjen. En hellig handling som dåpen er, den bare spøker en ikke med. Gjør en det, så er det kjødet og demonene som trigger og styren en.
Til dundrende applaus av sine disipler på Facebook. Slik kunne jeg ha fortsatt med mange andre eksempler.

Etter min konfrontasjon på Søkelys skjedde det samme, fra diskusjon som gikk over i ren mobbing og lyving!

Jeg var i sommer på Søkelys å diskuterte flere åndelige spørsmål som gjengifte, treenighetslæren og annet. Jeg satte de fast, totalt. Men hva skjedde? De gikk over til å la kjødet og demonene få styre dem etter de ikke hadde mulighet å sette meg fast på noen punkter. Hvem er det som virker frem slikt? Selvfølgelig må vi gå ut i fra at de aller fleste ikke er frelst.

Her er noen snille eksempler på ren mobbing og trakassering av meg, dette er de snilleste innleggene. Men dette er selvfølgelig kjødet og demonene som trigger disse menneskene!
Dette er skrevet lang tid etter jeg hadde sluttet å skrive:

Bjørn Saulus Johansen on 05/09/2014 at 22:58 said:

Kjære Jan Kåre, I forbindelse med den nye bloggen din, har jeg noen forslag til et nytt navn. Håper de er til hjelp.

1. Avgrunnens røst
2. Kloakk lære
3. Demoner og sladder
4. Fariseer forum
5. Ulv i fåreklær

Håper de var til hjelp Jan Kåre! God natt!

Roberto on 04/09/2014 at 00:56 said:

Det er underlig, men JKC minner mye om Elling ” Ja filmene om Elling har nok de fleste sett ? :-D Hvis Elling skulle opprettet en blogg så måtte det jo bli litt ramaskrik hehe :)

ant denne on 04/09/2014 at 19:19 said:

Jan Kåre Christensen blogger og driver nettstedet til menigheten Smyrna Oslo, skjønt menighet blir en noe upresis terminologi ettersom den ikke består av andre medlemmer enn Jan Kåres familie.

Denne bloggen skal tematisere ytringsfriheten med det forhold som angår injurier eller krenkelser av andres integritet. Jan Kåre står fritt til å raljere med menighetsledere oa. uten at dette får andre konsekvenser enn nettopp det forhold at noen blir krenket på det groveste.

Jan Kåre befinner seg delvis i sitt eget univers der sannheter formes i et sjelsliv som åpenbart har noen vesentlige mangler hva gjelder empati og andre mellommenneskelige egenskaper. Han står fritt i sin blogg til å definere både den éne og den andre. Han kan tillate seg å kalle respekterte menighetsledere for sitat; “horebukk”. Dette kunne jo i og for seg vært til dels greit hvis nevnte personer var tatt med buksen i nedre stilling i et av Oslos mer lugubre strøk, samtidig som det er helt ugreit å henge ut mennesker på denne måten uavhengig av deres handlinger.

Jan Kåre hevder selv å være en gave til kristne i Norge og utland hva gjelder hans åpenbaringer og bibelkunnskap. Min store fasinasjon for slike mennesker er graden av innesnøddhet. Hvordan kan man unngå korrektiver og regulering fra omverdenen helt upåvirket? Dette blir utenfor min fatteevne, samtidig som jeg har kunnskap om tilstander og diagnoser som kan tilveiebringe en slik tilnærming til verden utenfor.

Det som bekymrer meg mer med slike mennesker er at de har barn og ektefelle. Hvordan har de det sammen med en mann som forfekter synspunkter som til de grader divergerer med normal oppfatning av verden rundt oss? Hvordan håndterer barn en forståelse og sosialkompetanse som er fullstendig inkompatibel med resten av samfunnet?

Jeg vil i tiden fremover følge Jan Kåres blogg og nettsted, for å dokumentere og kommentere noe som gir meg både fasinasjoner og følelse av avsky. Fasinasjonen for noe så diametralt annerledes. Avsky for de meninger og verdier som forfektes av Jan Kåre. Det er noe av dualiteten for mitt eget vedkommende som jeg trigges til å blogge litt om.

Mvh.
Don Dukk

sokelys on 03/09/2014 at 22:01 said:

Christensen er ufarliggjort og det blir bare latterlig når han igjen og igjen tyr til den gamle historien. Du gav mange en god latter da Torodd, og jeg tror mange har fått seg en god latter av alt krøllet rundt Christensen. På mange måter er Christensen nå blitt ufarliggjort og jeg tror folk flest nå forstår at det er noe bortimot en ære å bli omtalt på himmelske blogg.

Alt dette er selvfølgelig nett mobbing, men er jeg blitt ufarliggjort hva det nå menes med det?

Selvfølgelig er dette nonsens og tull. Alt går bare ut på å latterliggjøre og avkle meg da jeg har gjort det utallige ganger først med dem. Men her går det over i mobbing, lyving og sverte meg for selv å «klatre» opp på den høye hesten som en satt på før en begynte å debattere med meg. Det er ikke lett for narsissistisk og onde mennesker å komme med fra sin høye hest, da går de i bare. Dette gjorde Paulus før han ble frelst, og da hete Saulus og var Saulus.

Sosiale antenner eller holde frem Guds bud til oss troende

Manglende sosiale antenner? Dette er selvfølgelig visvas. Døperen Johannes viste at det var med fare for sitt liv han forkynte omvendelse budskap, og Kong Herodes kverket han ved å gjøre kort prosess. Hode ble hugget av!

Etterpå ble Jesus spurt om Døperen. Jo, han mangler sosiale antenner, han viste ikke bedre. Slik hadde de aller fleste «kristne» svart. Men Guds sønn sa han var den største født under loven, nest etter han selv!

Jeg er fullstendig klar over at sikker er det Max 1 % av Norges befolkning som tenker og tror som meg i moralske og etiske spørsmål. Og blant troende mennesker er det nok ikke så mange flere. Jeg mener ut i fra Guds ord at hvis du som troende er skilt og gjengiftet, da som kristen. Da lever en i hor. Ergo, for å komme ut av det er det kun en utvei. Det er å gå bort i fra sin «nye» ektefelle. Og enten leve enslig eller forlike seg med sin rette og første ektefelle.

Dette her skriver en Pinsepredikant ifølge Søkelys. Og hele vitnesbyrdet vitner om en ting. Det er at vedkommende står for Bileam liv og lære.
Dette er sitat fra Søkelys og Kjell Andersen, alt som her blir formidlet er Nikolaitens lære som går ut på at vi kan leve som vi vil med legemet, da ånden alltid er «ren». Det er dypest sett dette som gjengiftede forkynnere sier, her kommer sitatet:
Christensen formidler ikke det evangeliske synet på gjengifte da han ikke forstår å skille mellom det åndelige livet og det kjødelige. I skriften heter det at dersom noen er i Kristus, så han er han en ny skapning, og som Paulus også understreker tjener vi Guds lov i vårt sinn, og ekteskapet er mange tilfeller noe som tilhører den gamle skapning, men vi nå i Kristus er nye skapninger. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! – Så tjener da jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Rom 7,25 Christensen lever i fordømmelsen men for oss som er herlig frelst er det ingen fordømmelse, -selv vi er gift på nytt igjen,” sier forkynneren å viser til Romerbrevet. Rom 8,1-2 som sier: “Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus;  for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov.” -Vi er med andre ord frigjort fra dette Christensen stadig maser meg og selv Jesus åpnet opp for gjengifte i visse tilfeller. Når Jesus talte om hvordan det var i begynnelsen, -sikter han til tilstanden som var før syndefallet da alt var perfekt, men som kjent medførte syndefallet at mennesker kom inn under
himmelsk_blogg2forgjengelighetens lov som innebærer at vi feiler og dør. Og dette gjelder også oss som forkynner evangeliet. Det går an å bli løst (ved skilsmisse) fra ekteskapet og da åpner Guds ord opp for gjengifte, mener forkynneren som viser til dette: “Skilsmisse må være absolutt siste løsning etter at alle andre utveier er prøvd. I noen tilfeller erklærer Gud folk fri til å gifte seg igjen. Det er imidlertid viktig at en samarbeider med Skaperen sjøl, slik at ”nissen” ikke følger med på lasset, men at man virkelig har fått en ny start.” Selv oss som er forkynnere og i aktiv tjeneste trenger en ny start i livet,” og når Christensen lettvint raljerer over oss som er skilt og gift igjen kjenner han ikke årsakene til at våre ekteskap sprakk. I mitt tilfelle var ekskona i  mot at jeg fortsatte i forkynnergjerningen og når jeg valgte å være lydig mot det himmelske kallet, gikk hun fra meg,” Jeg var dermed løst fra ekteskapet og Guds ord sier også “at det er ikke godt mannen å være alene,” så derfor gav Gud meg en ny hustru som støtter helhjertet opp om mitt forkynner oppdrag,” sier forkynneren som mener Christensen utelukkende er ute etter å tale ondt om dem ham ikke når opp til å være. Christensen er bare misunnelig på oss som samler hundrevis til møter og opplever vekkelser og rike tider fra Herren,” mener forkynneren som selv giftet seg på nytt for et par år siden. (sitat slutt).

Hva skal en si til dette? Her er det fritt frem, vedkommende som her ble skilt skulle gjort et av to ting. Enten forblitt alene, eller forlike seg med sin første og rette ektefelle. Vanskelige enn dette er det ikke sier skriften:

Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

1 Kor. 7. 10 Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.

Nei sier skriften, han er ikke løst på noen som helst måte, men bundet til vedkommende dør.

Rom. 7. 2 En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen.


Hva med barna etter et samlivsbrudd? I dag skulle vel ikke dette være så vanskelig da det «normale» er snart det «unormale». Ja, det er blitt snart majoriteten som ikke lever med sine rette foreldre på begge sider.


Hva med barna, ja? I dagens egoistiske og selvsentrerte levesett er vel hvordan barna har det en underprioritert? Dessverre! Jeg vet hva Guds ord sier, at eneste som får et ekteskap til å opphøre er at den ene parten dør, ikke noe annet!

Sluttkommentar:

Hvor lenge skal jeg tåle dere sa Jesus. Min erfaring er å se mennesker an. Er det feilende mennesker? Eller er det onde mennesker? De feilende og som ikke får det til skal vi hjelpe, gå både en og to mil ekstra med dem. Men de vriene og vonde gjelder det å advare noen ganger, slik at de får mulighet til å omvende seg og om mulig gå i seg selv.

De onde mennesker som jeg har truffet på, de suger krefter, energi og alt ut i fra en. Derfor gjelder det også å skåne seg selv fra disse onde mennesker.

Jeg har mang en gang prøvd å advare, men dessverre. Er en først kommet inn på feil spor, skal det veldig mye til for å komme ut av det. Det må et Guds under til er min erfaring!

2 Tim. 2. 14 Dette skal du minne om, og for Guds ansikt skal du pålegge dem å unngå ordkrig. Det tjener ikke til noe og virker ødeleggende på dem som hører på. 15 Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud! Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger fram sannhetens ord på rett måte. 16 Vend ryggen til det ugudelige og tomme snakket. For de som taler slik, går bare lenger og lenger i ugudelighet, 17 og deres ord vil spre seg som koldbrann. Blant dem er Hymeneos og Filetos, 18 som har forvillet seg bort fra sannheten. For de sier at oppstandelsen allerede har skjedd, og de bryter ned troen hos folk. 19 Men Guds grunnvoll står fast, og den har et segl med denne innskriften: « Herren kjenner sine», og: « Hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg bort fra urett». 20 I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, de første til fint bruk og de andre til simplere bruk. 21 Den som renser seg og holder seg borte fra slikt, blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til all god gjerning.

Legg merke til akkurat som Finn Arne Lauvås, Bjørn Storm Johansen og mange andre, kan en egentlig bare sette inn deres navn på de vranglærene som også var blant de første kristne. I dag heter de Andersen, Åleskjær, Lauvås, Johansen. Og blant de første kristne her de Hymeneos og Filetos. Verden har dypest sett ikke forandret seg, det er historien som gjentar seg!

                                                                               

Ingen kommentarer: