mandag 4. mai 2015

Nr. 1111: De som er gjengiftet som troende blir overbeskyttet, men de som lever med partner av samme kjønn, blir angrepet! Hvorfor gjør en slik forskjell da de begge lever imot Guds ord?

Nr. 1111:
De som er gjengiftet som troende blir overbeskyttet, men de som lever med partner av samme kjønn, blir angrepet! Hvorfor gjør en slik forskjell da de begge lever imot Guds ord?

Dette spørsmålet her opplever jeg som veldig underlig, at en ser rødt når en ser enkelte typer synder. Mens andre typer av synd, blir både oversett, forsvart og fult ut tillatt å leve i!

Bilde av meg og min kone. Vi har et utmerket ekteskap og har holdt i sammen siden 1987. Med andre ord det nærmer seg 30 år. Lykkes en ikke i ekteskapet så har en ingenting på en talerstol å gjøre lærer skriften. Da Guds ord er her klinkende klart:

1 Tim. 5. 8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantroNår skriften taler så klart om at uten en tar vare på sin ektefelle og familie er det over og ut med egentlig hele kristendommen. Hvorfor blir da ekteskapet slik nedprioritert?

1 Tim. 5. 8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Da kan vi ikke åpne opp for en type synd, men stenge for en annen type synd, gjør vi det så undergraver vi Gud og hans ord.
Jakob 2. 10 For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle.


Jesus eller Paulus tillot aldri skilsmisse for troende, eneste var å leve bort fra hverandre for en tid. Og da skulle en prioritere bønn og troskap!

Skilsmisse var noe som hørte den gamle pakt til for da var en ikke gjenfødt. Etter gjenfødelsen –  var gjengifte utelukket!

Hvorfor skal da de homosekulle fordømmes, men ikke de som skal være troende som også bryter med Guds bud?

Men de som har x antall ekteskap og forhold bak seg FØR FRELSEN; ALT DETTE ER FORGANGET!

Joh.e. 8. 11 Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

2 Kor. 5. 17 Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!

Det gamle er borte, men hva i det nye livet? Da gjelder kun en ting. Skapelse ordningen. At det er en mann og en kvinne, som holder sammen livet ut. Det var dette som var så revolusjonerende med Jesu undervisning og som apostelen Paulus videreførte.

Matt. 5. 31 Det er sagt: ‘Den som skiller seg fra sin kone, skal gi henne skilsmissebrev.’ 32 Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

Legg merke til Jesu ord; «Jeg sier dere». Da går han direkte bak til skapelsen, der det er kun en ting som gjelder. At Gud skapte menneske til en mann. Og en kvinne som skal og må holde i sammen livet ut. Alt uten forbi dette er synd!

1 Mosebok 2. 18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» 19 Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen av jord. Han førte dem til mennesket for å se hva det ville kalle dem. Det som mennesket kalte hver levende skapning, det fikk den til navn. 20 Mennesket ga navn til alt feet og til himmelens fugler og til alle villmarkens dyr. Men til seg selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag.

    21 Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. 22 Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen.

    23 Da sa mannen:

          «Nå er det bein av mine bein

          og kjøtt av mitt kjøtt.

          Hun skal kalles kvinne,

          for av mannen er hun tatt.»

 24 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.

    25 Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre.

Rettferdighets prinsippet!

Salme 1. 5 Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.

Nå velger en å åpne opp for gjengifte blant de troende. Men samtidig har døren stort sett vært stengt for lesbiske og homoseksuelle. Dette er og forblir urett. Nå er både de gjengiftede og andre syndere i Guds øyne, men her velger en å åpne opp for slike typer mennesker som velger syndens vei. Da er det også rett og rimelig at den som eventuelt er lesbisk og homoseksuell får lov å boltre seg og holde på. Det har med rettferdighets prinsippet. Det som er bibelsk riktig er at både de som er lesbiske, homoseksuelle og gjengiftet som troende ikke skal tilhøre noen menighet! Men har en valgt å åpne døra opp for en type synd, så er det ikke mer enn rett og rimelig at da er det fritt for alle og enhver hvis en skal legge bort Guds ord og la rettferdighets prinsippet ligge til grunn!
Sluttkommentar:
Da det er kun et livslangt forhold med en partner som ikke er av samme kjønn som en selv er hva det nye testamente lærer. Alt utenforbi dette er synd. Så enkelt er det egentlig.
Finner enn en partner av samme kjønn som seg selv, det er synd. Finner enn en ny partner etter skilsmisse, det er synd. Men hvorfor gjøre forskjell? Det er noe ikke Gud gjør. Etter Guds ord så står enhver like langt borte fra Gud som lever i synd! Det gjelde seg lesbiske, homosekulle, gjengifte eller hvilken synd det måtte være. Alle disse mennesker har valgt bort Gud og valgt å følge sin egen og kjødets vei og lyster


10 kommentarer:

Anonym sa...

Forvirrende, så du mener at homofile bør fordømmes på samme måte som du fordømmer mennesker som gifter seg på nytt?

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg vet ikke om noen homofile som er forkynnere. Vet du om noen?
Jeg advarer kun imot forkynnere ingen andre!

Johnny Ingwersen sa...

Et bra og godt skrevet innlegg,Jan Låre !! Håper mange tar seg tid til å lese dette grundig :) Mvh Randi

Jan Kåre Christensen sa...

Takk for det Randi. Er overbevist hadde Jesus og Paulus kommet til Norge, så hadde de sagt at denne forkynnelsen er den samme som vi hadde for 2000 år siden. At det en har gjort før frelsen, er under blodet. Men det som en gjør som frelst, stilles en ansvarlig for!Anonym sa...

Finnes vel flere homofile prester i den norske kirke. men vet ikke om prest er det samme som forkynner?

Jan Kåre Christensen sa...

Prestembete er ubibelsk uansett.
Jeg har mitt hoved fokus på den frikirkelige del og der er det mer enn nok å forholde seg til!

Anonym sa...

Jeg er overbevist om at hadde Jesus kommet til Krokstien, ville han kastet pcen din, og formant deg til å slutte å trakassere andre. Hvor i Guds Ord står det at man skal plage andre????

Birgir sa...

Men gjengifte innen Nardus-sekten skriver du INGENTING om? Du er falsk som dagen er lang.
Gjør opp synden i ditt eget liv FØRST. SÅ kan du gå etter andre.

Jan Kåre Christensen sa...

Har så lite kjennskap til Nardus at det ikke er lett å skrive om dem.
Eneste jeg vet av forkynnere som er gjengiftet der er Jon Welo.
Vet du om flere? Så skriv om dem her eller send det på mail.
Kanskje det blir nok stoff til å lage en artikkel?

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg plager ingen!!!!!!
Bare påpeker synd blant forkynnere og såkalt lonsangere og sangere.
Tror Herren liker at jeg har pc siden jeg ikke bare har en men flere.