mandag 14. desember 2015

Nr. 1232: 10 hovedtrekk over endetidsbilde du bør og må vite for ikke å gå vill, og ha en rett forståelse og bilde over endetiden!

Nr. 1232:
10 hovedtrekk over endetidsbilde du bør og må vite for ikke å gå vill, og ha en rett forståelse og bilde over endetiden!

Siden dette er et veldig, veldig stort emne. Som jeg på ingen som helst måte har et fullgodt svar på. Så send inn dine spørsmål her om emne, og eventuelt andre emner: jk.chris@online.no
Det har vært mange gode forkynnere gjennom årens løp som har lagt ut om det profetiske ord. En av dem er nå avdøde John F. Walvoord der vi har en bok liggende på vår hjemmeside som er meget god og leseverdig. Det er Bibelens Store Profetier som jeg vil anbefale alle å lese gratis på vår hjemmeside.Ser at mange går vill, ikke minst i sin forståelse og bilde over endetiden. Dette er ikke noe nytt, vi leser at Apostelen Peter utalte seg om den dype visdom Apostelen Paulus hadde:
2 Pet. 3. 15 og akt vår Herres langmodighet for frelse, således som og vår elskede bror Paulus har skrevet til eder efter den visdom som er ham gitt, 16 likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang.

Jeg henstiller også til å lese mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring, men her kommer ti hovedtrekk en bør og skal kjenne til for å gå rett, og for å ha en god og sunn forståelse av endetiden.

1.)  Utgangspunktet for å forstå kristendommen, på en rett måte. Er at en ser at kristendommen er en «jødisk religion» der det var Israel som var utvalgt av Gud. Men menigheten kom inn som en parentes. Før Israel skal omvende seg og ta imot sin Messias. Ser en ikke det, så har en et totalt feil og ingen mulighet til å forstå det profetiske ord på en rett og sunn måte (Romerbrevet 9 – 11).

2.)  At Israel som nasjon ble en selvstendig stat og fikk Jerusalem tilbake er den klareste og sikreste profeti at Messias Jesus kommer tilbake til jorden for å opprette fred og orden.

1 Mosebok 49. 10 Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige.

3.)  For menigheten i avslutningen før Jesus skal hente bruden hjem, vil det være to hovedlinjer. En frafallslinje fra Guds ord, og en linje der bibeltroskap vil være avgjørende. Den sistnevnte gruppe må nok se på kristendomsforfølgelse og annet, som «normalt» og en kan vente mer og mer av!

4.)  Jesu gjenkomst vil være i to avdelinger. En for å hente menigheten – bruden hjem til seg. Den andre der han kommer tilbake for Israel som deres forløser, frelser, redningsmann og Messias.

5.)  Egypt vil være det førende og ledende landet i den muslimske blokka. Hva jeg mener om dette og mange andre ting finner du i artikkler, bibelkommentarer om Johannes Åpenbaring fremfor noen andre, samt på bloggene.
http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring
http://undervisning.janchristensen.net/

6.)  Jakobs trengsel (egentlig den siste delen) eller den store trengsel,  vil være på to perioder på a ca. 3 ½ år. Til sammen vi den store trengsel – når selv ragnarokket går over verden være på godt 7 år.

7.)  Europa og Antikrist vil være det ledende kontinentet imot Israel og styre hele verden på en periode på 7 år. Vi kan si det er det gjenoppreiste Romerriket som profeten Daniel talte om.

8.)  Inngangen til 1000-årsriket vil være Harmageddon slagget, likesom en kan si at inngangen til den store trengsel vil være Gog krigen. To store verdenskriger ligger foran oss etter hva Guds ord taler om.

9.)  1000 års riket vil være Kong Jesus og Israels store ære i sammen med menigheten.

10.)                 Etter 1000 års riket vil det være en kort krig mellom Satan og Jesus, men den vil være kortvarig og med et endelig utfall der Satan vil tape i sammen med sine allierte. Så kommer dommen foran den hvite trone. Og dernest der Gud skaper eller fornyer vår jord, og hele universet ligger åpent for Guds barn og de som er funnet verdige å være med i den kommende verden!

Sluttkommentar:
Jeg har mye på hjerte her, egentlig så kunne jeg ha tenkt meg å laget et program med flere forkynnere der en samtalte over det profetiske ordet. Men du som leser dette, har du spørsmål? Send den inn tikl meg på mail:


Ingen kommentarer: