torsdag 17. desember 2015

Nr. 1316: Jahve er Gud – Jesus er vår stedfortreder og mellommann – de har en «felles» Ånd!

Nr. 1316:
Jahve er Gud – Jesus er vår stedfortreder og mellommann – de har en «felles» Ånd!

Benny Hinn mener at den hellige Ånd har et legeme, med negler og annet. Hva mener de andre treenighetslærene? Det er ikke godt å vite da her er det så mye virvar i deres egen vranglære og forførelse at en får båre gjette seg frem.

Hverken Jesus eller Apostlene trodde på en TriadeGud, den tanken er fremmed for Jesus og de første kristne.
På mange måter så må en tilegne denne læren til han som «innførte» kristenheten, Keiser Konstantin som åpenbart ikke var gjenfødt. Men så store fordeler i at kristendommen ble en statsreligion. Snakk om bli forført, men fremdeles har vi Guds ord som viser oss klart at dette er en lære som avviker fra hva Guds ord sier. Dette var de første kristen sin «trosbekjennelse» og den holder for meg om treenighetslærene har laget mange nye og ubibelske trosbekjennelser der den athanasianske er den mest ubibelske. Den vil jeg si er demoners lære og forførende Ånder som står bak som Apostelen Paulus taler og skriver  (1. Tim. 4. 1 flg).

2 Kor. 8. 4b. ingen Gud uten én.  5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.
         
     6 Men for oss er det én Gud, vår Far.
          Alt er fra ham, og til ham er vi skapt.
          Og det er én Herre, Jesus Kristus.
          Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.

Bilde av Keiser Konstantin, som gjorde kristendommen til en statsreligion med masse vranglære og med en oppblanding med hedensk og bibelsk lære blandet og mixet i sammen.
1 Tim. 2. 5 For Gud er én
          og én mellommann er det mellom Gud og mennesker,
          mennesket Kristus Jesus,
         
     6 han som ga seg selv som løsepenge for alle.
          Slik var vitnesbyrdet da tiden var inne,
  7 og for det er jeg innsatt som herold og apostel. Jeg sier sannheten, jeg lyver ikke. Jeg er lærer for folkeslagene i tro og sannhet.

På mange måter er det riktig å si at treenighetslæren er bakstreversk og ubibelsk. Derfor må en «mystifisere» og gjøre læren så "utilgjengelig" at nåde er den som taler den imot, selv om en selv eller noen andre ikke forstår den.
 
Jeg forstår denne læren som egentlig er veldig enkel og klar da dette hører med til de første grunner i Guds ord (Hebr. 6. 1. Derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud.)

Jesus i seg selv er 0, da han har fått alt det han har fått av Faderen – Jahve. Slik er det med oss alle, vi er 0. Men samtidig, det som Jesus har fått, er unikt og ingen andre mennesker kan sammenlignes med ham.

Matt. 28. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.

Legg merke til ordlyden. Jesus sier det selv at han i seg selv har 0 makt, men han har NÅ ALL MAKT SOM HAN HAR FÅTT. HVEM AV DA? HAN SOM HADDE DEN FØR, SATAN, SOM IGJEN HADDE ERVERVERET DEN AV MENNESKE SOM HADDE TAPT DEN I EDENS HAGE!

Men hvem hadde den fra begynnelse av? Faderen. Hvem skal ha den i all evighet? Faderen, som igjen får den av Jesus.

1 Kor. 15. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Jesus har i dag det største navn av alle, men treenighetslærene motsier seg selv når de vil f.eks. døpe mennesker i tre beskrivelser eller titler, ikke i Jesu navn.

Fil. 2. 9 Derfor har også Gud
          opphøyd ham til det høyeste
            og gitt ham navnet over alle navn.

Legg merke til ordlyden, Gud har gitt ham navnet over alle navn, hvem Gud? Jahve – Gud Fader, ingen andre.

Når treenighetslærene har mer greie på ting enn Jesus selv, da er det ikke så lett!

Jesus selv sier at han er en person, i motsetning til hva en Ånd er. Selv når Jesus selv sier det, så evner ikke disse som tror og mener at Gud er en treenighet, å bøye seg for ordet. Med andre ord, selv Jesus må «bøye» seg for denne villfarelsen etter hva disse arrogante og forførte mennesker hevder.

Lukas 24. 39 Se mine hender og mine føtter, og se at det er mig selv! Kjenn på mig og se! En ånd har jo ikke kjøtt og ben, som I ser at jeg har.

Jesus sier det rett ut at en Ånd ikke har kjøtt og ben, som han selv har.

Sluttkommentar:
Finnes det argumenter imot hva jeg sier? Helt sikkert, men allikevel. Skriften er så klingene klar på dette punktet. Der er ikke flere Guder, jo, i en eller flere forstand er det det. Men ikke ut i fra skriftens klare lære, der er Gud fader – Jahve – den som er Gud over alle Guder da både Jesus og englene er Guder. Men Jahve er den eneste sanne Gud. Som vi alle er gått ut i fra, lever og rører og beveger oss i. Uten ham, så hadde ingen vært, selv Jesus!

Relaterte linker:

10 kommentarer:

Anonym sa...

HERETIC!

Jan Kåre Christensen sa...

Riktig, treenighetslæren er det!

Anonym sa...

Din kjetter.Jesus kaller seg selv for Jahve, og blir beskrevet som Jahve. Du er utenfor det kristne felleskap.

Tom.

Jan Kåre Christensen sa...

Ingen plasser kaller Jesus seg for Jahve eller den eneste sanne Gud.
At han sier "Jeg er" har ingenting med Jahve å gjøre.
"Jeg er" er ikke Jahve.
Og det er du og alle som tror på en TriadeGud som er utenfor det sanne fellesskap som er med Faderen og Jesus. Du må henvise til der Jesus kaller seg for Jahve eller andre stader i Guds ord.
Ikke kom med "Jeg er', det holder ikke! Tom.

Anonym sa...

Hva er forskjellen på "Jeg Er" i 2.mosebok og Johannes evangelium? Og hvem er den sanne Gud i dette verset

"Men jeg fikk miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet, til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv. Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være ære og pris i all evighet! Amen."
1.Tim.1:16-17

Legg merke til konteksten her..hvem er Paulus sin Gud? Jo Jesus Kristus.

Halvor Person

Jan Kåre Christensen sa...

Dette er typisk Jesus Only lære. I gt var Jesus Herrens engel etc. Det er du enig i?

Jan Kåre Christensen sa...

Person du svarer ikke på spørsmålet mitt bare doserer ut en hel masse med svada meninger.
Er Jesus den Herrens Engel vi finner i GT?
Alle Engler er skapte vesener, selv om det er Jesus.
Svar på det alle kommentarene dine utenom et svar gå i søppelbøtta der de hører hjemme.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg har skrevet med deg før og det er du som ikke svarer.
Er Jesus den Herrens Engel vi finner i GT?
Ja eller nei?

Jan Kåre Christensen sa...

Halvor Person her ble du svar skyldig, og da kan du ikke svare, selvfølgelig!

Læren om 3 Guder som er likeverdige er en merkverdig og bakstreverske lære.

Jesus er Herrens Engel i GT da han som vi alle andre en skapt vesen og rent teoris tisk kunne Jesus gått fortapt da han ikke har evig liv i seg selv, men har fått det fra Faderen.

Men selvfølgelig, han er fullkommen og Guddommelig.

Kol. 2. 9 For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.

Jan Kåre Christensen sa...

Person nå fabrikkerer du både flere løgner, jeg har alltid prøvd å svare deg. Og de tingene du kom med var bare «gammelt» nytt. Jeg ville for en gang skyld ha deg også til å svare på et spørsmål, om Jesus var Herrens Engel i GT. Selv et ja eller nei spørsmål kunne du ikke svare på, snakk om å snu saken på hode.
Og jeg er redaktør for denne bloggen og prøver å styre hver debatt inn i et sunt spor der ikke ti spørsmål som du kommer med skal svare straks og alle har jeg svart på før eller du finner svarene i et blogg innlegg før eller en artikkel.
F.eks. det at Jesus ble menneske, her er et eksempel på en artikkel om dette emne:

http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-114-kristus-kommet-i-kjd-hva-menes.html

http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-328-er-gud-kristus.html