Sider

tirsdag 19. april 2016

Nr. 1452: Fenomenet Jan Aage Torp avslørt og avkledd for hele Norge. Men hva kan vi ta lærdom av hans miserable og feilslåtte liv og tjeneste?

Nr. 1452:
Fenomenet Jan Aage Torp avslørt og avkledd for hele Norge. Men hva kan vi ta lærdom av hans miserable og feilslåtte liv og tjeneste?


Bilde av Haman – som bygde en galge for Mordekai – men ble hengende der selv! På mange måter er Jan Aage Torps liv på samme måte!Rom. 15. 4 For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, forat vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.

Jeg tenker for den kommende generasjon som kommer de kan ta lærdom og dra «veksel» på å sette seg inn i Jan Aage Torp og hans håndtering av den skandalen som er blitt utbredt over hans liv og tjeneste dette året!

Her er det åpenbart en mann som ikke skjønner at han er blitt avslørt for Norge, og det er ingen mennesker om de er troende eller ikke troende som har tillit til hans liv og tjeneste.

Da er dette jeg her skriver, for vi skal ta lærdom. Jeg kunne ha skrevet så utrolig mye, men vil ta med kort kun ti punkter eller sider.

1.)  Jan Aage Torp har prioritert bort sin egen familie for «tjenesten»!

Dette er den dårligste prioriteringen og mest ubibelske prioriteringen vi kan ha.

1 Tim. 5. 6 men den som lever efter sine lyster, er levende død.  7 Og dette skal du byde, forat de kan være ulastelige.  8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.
På mange måter så er tragedien ikke Jan Aage Torp, men det er alle de rundt ham som trodde de hadde funnet det de lette etter. Men hva opplevde de? De opplevde å bli fralurt egentlig alt!

Nå har den samme Jan Aage Torp evnet å lure både Manglerud politiet og Oslo tingrett. Hva blir neste han skal lure og manipulere? Ikke lengre sin egen familie, de har gjennomskuet ham. Men det må være Borgating Lagmansrett og videre Høyesterett. Her er det snakk egentlig om en profesjonell kjeltring som vet å trille både den ene og den andre rundt lillefingeren. Men skriften sier, at de får ikke holde på for alltid. De vil bli innhentet og avslørt, til slutt!

2 Tim. 3. 9 Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.2.)  Torp har titulært seg med Pastor og Apostel, uten å ha noen kvalifikasjoner for det oppdrag og den tjenesten. Apostelen Paulus var ydmyk i forhold til egen utrusting og tjenestegaver.

Rom. 15. 17 Derfor har jeg min ros i Kristus Jesus, i min tjeneste for Gud; 18 for jeg vil ikke driste mig til å tale om annet enn det som Kristus har virket ved mig for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning.

3.)  Torp kjemper en offentlig kamp imot sin egen sønn, som er bare et produkt av sin egen far. Dette er en kamp og en frukt som Torp overhode ikke skjønner at han selv er skyld i.

Se her: 


4.)  Torp er gjengiftet som en troende, da er han en ektespasbryter, horkarl og lever i hor/synd etter Guds ord!

Se her: 

5.)  Jan Aage Torp stiller ikke op pfor noen i vanskelige situasjoner, ingen stiller opp for ham heller!

Det er opprettet en blogg som går ut på en ting, som Jan Aage Torp oppmuntret til å kjempe imot meg. I ettertid så sier han at han ikke har noe med å gjøre med den falske Smyrna bloggen.
Men her faller Jan Aage Torps troverdighet som stein i vann. Han advarer ikke offentlig imot denne bloggen som sverter alt og alle!

Enhver annen i lignende situasjon som hadde hatt et normalt følelse register hadde selvfølgelig offentlig advart. Det er her Torps store svakhet i sin karakter, han evner ikke og har ikke empati over andre enn seg selv!
Med andre ord, vi vet hva psykiatrien beskriver slike personer som. Som en trenger ikke å gjenta, men Torp faller igjennom som kristen, forkynner og medmenneske på samtlige punkter!

6.)  Torp går til verdslige myndigheter for å vinne frem, noe Guds ord advarer imot!


7.)  Jan Aage Torp ser ikke at hans dager som Pastor er talte, det vitner om ingen eller minimal selvinnsikt! Det er så graverende og alvorlig det som Torp har bedrevet med egentlig hele sitt liv. Men så står det i skriften at det vi sår, det høster vi, det er dette som nå skjer med Jan Aage Torp.

Fra minebibelkommentarer Galaterbrevet 6. 7 Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste.
Dette med å høste og så gjelder for alle mennesker til alle tider. Både før, under og etter loven. Det heter også i Mose lov at din synd skal finne deg. Ingen kan gå med skjulte synder i liv og hjerte, alt vil en høste for før eller siden.

8 Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden.

Hebr 10, 26 Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. (se: 2 Peter 2:20, Matt 12:45)
 Det kommer klart frem i NT at dette er en pågående konflikt så lenge vi fortsatt er i naturen (kjødet), men at livet i Ånden er vår tilstand forent i Gud. Kjødet er reelt selv etter frelsen og mange opplever motsetningen mellom loven i kjødet og Ånden i større eller mindre grad. Ved bønn, faste, tro og kamp går man fra livet i naturen - ved å legge kjødet dødt - til livet i Jesus og Ånden. Her kommer Den Hellige Ånd oss til hjelp for vi bygges opp i tro, nådegaver og kraft etter hvert som vi vokser og modnes i tro. Her må alle overgi seg helt til Jesus og legge alle byrder på Ham (Rom 8:26, 8:34, 1 Joh 2:1, Matt 11:28-30). Her må vi alle være salt og lys, hjelpe og veilede hverandre i kjærlighet.

9 La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.

Viser du godhet, vil du høste godhet. En dag kan du få gi, en annen dag er det du som trenger å få. Da vil du få rikelig igjen om du har sådd rikelig.
 Men forvaltningen gjelder også min CHRONOS tid. Har jeg forvaltet min tid rett når det gjelder å søke Gud, har jeg funnet den rette balanse mellom arbeid og hvile, engasjement i og utenfor hjemmet, engasjement i menigheten? Gud har noe han vil lære oss også her. Men da må vi begynne hos ham.
 Vi leser aldri i Bibelen at Jesus hadde det travelt. Han hadde tid for alle selv om han hadde mye å gjøre. Men så gjorde han bare det hans himmelske far hadde bestemt. Og det ser ut til at vissheten om hva det var, fikk han i de stille morgenstundene da han var alene med sin himmelske far.

10 Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen.

Legg merke til språkbruken: våre søsken i troen. Det er helt naturlig i en familie at det er et helt spesielt forhold til mor og far og til den jeg er gift med. Det er også helt naturlig at jeg kjenner en større nærhet til en bror og en søster enn til andre mennesker. Hvis jeg lukker øynene, kan jeg nok si at jeg skulle elske alle like mye, at jeg ikke skulle ta mer hensyn til min bror enn til en tigger på søppelhaugene i Bangkok. Men det er ikke slik livet er. Jeg behøver ikke glemme tiggeren på søppelhaugen i Bangkok fordi om søsteren min har større plass i hjertet mitt. Dessuten ville jeg bli revet helt i stykker hvis alle verdens mennesker skulle ha like stor plass i lommeboka mi som barna mine. Sunn logikk og sunn menneskelig tenkning er også åndelig.

8.)  Jan Aage Torps største «mangelvare» som Pastor er uten tvil mangel på empati!

Når Torp igjen og igjen offentlig angriper selv sin egen sønn, noe som ethvert annet normalt menneske hadde holdt seg for god til. Så angriper og angriper Torp selv sin egen sønn og familie! Da evner enn ikke å se noe forhold i livet enn ut fra sitt eget egoistiske og selvsentrerte ståsted!

9.)  Jan Aage Torp overser fullstendig sin egen familie og barn, og holder appell og skriver imot BV. Noe han burde prise seg lykkelig overfor at de ikke fikk vite dette før ungene var blitt voksne.

Se her: 

10.)                 Torp drar mange med seg i sitt fall! Derfor er det om å gjøre å kome seg bort i fra ham slik at en ikke blir dradd med i det dragsuget.

Se her:


Sluttkommentar:

På mange måter er Jan Aage Torp også i sin galskap er person vi kan lære mye av, hvordan ting ikke skal gjøres!

Det kan se så rett og godt ut, fint og ikke noen riper i laken. Slik var datidens troende som hatet og fikk Jesus drept, det er noe av det samme med Torp.

Torp har aldri hatt evne til å bygge relasjoner og den medmenneskelige kontakt og trygghet er borte. Dette har han sviktet på alle plan, ikke minst de to viktigste. I sin egen familie og de menneskene som kommer i vår vei, har Torp overhode ikke evnet og hatt kjærlighet til. Han er en forbruker av mennesker!

Det er som han gjorde med min Serbiske venn som han fikk 1.5 Millioner i fra. Da dette kom opp så presterte Jan Aage Torp først å si at han er nokså syk. Med andre ord, han hadde tatt imot 1.5 Millioner fra en nokså syk person. Så spurte jeg han hvordan han stilte seg overfor ham i dag. Da fikk jeg til svar at han fikk klare seg selv. Så spurte jeg igjen om han ville gi tilbake de pengene som han da hadde fått i fra en nokså syk person. Da fikk jeg ikke noe svar. Dette forteller meg at Jan Aage Torp er ikke en troende, men dette er et skalkeskjul for alt annet!

Jeg ville aldri tatt 1.5 Millioner i fra en nokså syk person!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1195-den-falske-apostel-og.html
http://blog.janchristensen.net/2015/07/nr-1184-jan-aages-siste-sprell-er-at-na.html
Ingen kommentarer: