Sider

onsdag 27. juli 2016

Nr. 1594: Berammelse for rettsaken mellom meg og den falske apostel Jan Aage Torp er satt til onsdag 5. april 2017 kl. 09.00 i Borgating lagmansrett, Sal 23 K23!

Nr. 1594:
Berammelse for rettsaken mellom meg og den falske apostel Jan Aage Torp er satt til onsdag 5. april 2017 kl. 09.00 i Borgating lagmansrett, Sal 23 K23!

Bilde av Jan Aage Torp som egentlig er den skyldige her da hele saken bygger på falske anklager, det er mitt syn på gjengifte og at jeg har avslørt Torp som en narreApostel for flere år siden! Dette er selvfølgelig kriminelt og straffbart, men dessverre politiet på Manglerud i Oslo driver med et renkespill av den dårlige sorten!


Selv om denne saken er å sammenlignes med et regelrett justismord – så langt!

Her er skrivet i fra Borgating lagmansrett.

BORGARTING LAGMANNSRETT
Postadresse Sentralbord Saksbehandler Bankgiro Organisasjonsnummer
Postboks 8017 Dep, 0030 Oslo 21 55 80 00 Serkan Gølbahce
Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspedisjonstid Internett/E-post
Keysers gate 13, 0165 Oslo 21558558 0800-1545 (1500) http://domstol.no/borgarting


Dok 33
Oslo statsadvokatembeter
Advokat Brynjar Nielsen Meling
Deres referanse:
Vår referanse:
Dato:
13105403
16-086576AST-BORG/02
21.07.2016
Underretning om beramming av straffesak
Oslo Statsadvokatembeter mot Jan Kåre Christensen
Ankeforhandling er berammet til
onsdag 5. april 2017 kl. 0900 i Borgarting lagmannsrett, Sal K23, Oslo
Saken antas å vare ½ dag.
Vennligst kontroller rettssalnummeret ved frammøte.
Vi ber forsvareren varsle tiltalte om berammingen.
Formell innstevning, eventuelt innkalling, vil bli foretatt senere gjennom påtalemyndigheten.
Likelydende brev er sendt påtalemyndigheten og forsvarer.

Borgarting lagmannsrett
Liv Gunn Johannessen seksjonssjef

Har også fått Brynjar Meling oppnevnt som forsvarer på statens bekostning, eneste positive i saken ved siden at vi har fått anken igjennom.

BORGARTING LAGMANNSRETT
Postadresse Sentralbord Saksbehandler Bankgiro Organisasjonsnummer
Postboks 8017 Dep, 0030 Oslo 21 55 80 00 Serkan Gølbahce
Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspedisjonstid Internett/E-post
Keysers gate 13, 0165 Oslo 21558558 0800-1545 (1500) http://domstol.no/borgarting


Dok 33
Oslo statsadvokatembeter
Advokat Brynjar Nielsen Meling
Deres referanse:
Vår referanse:
Dato:
13105403
16-086576AST-BORG/02
21.07.2016

Underretning om beramming av straffesak (dette er ikke noe straffesak, et forsøk på justismord fra Hatkrim-etterforskningsgruppen på Manglerud politistasjon).

Oslo Statsadvokatembeter mot Jan Kåre Christensen
Ankeforhandling er berammet til
onsdag 5. april 2017 kl. 0900 i Borgarting lagmannsrett, Sal K23, Oslo

Saken antas å vare ½ dag.
Vennligst kontroller rettssalnummeret ved frammøte.
Vi ber forsvareren varsle tiltalte om berammingen.
Formell innstevning, eventuelt innkalling, vil bli foretatt senere gjennom påtalemyndigheten.

Likelydende brev er sendt påtalemyndigheten og forsvarer.

Borgarting lagmannsrett
Liv Gunn Johannessen seksjonssjef

Sluttkommentar:

Personlig tror jeg dette går imot full frikjennelse, eller at saken blir sendt tilbake til tingretten som en helt «ny» sak!
Be for meg, Meling og saken videre kjære troende venner!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1591-det-er-to-mulige-utfall-mellom.html

Ingen kommentarer: