søndag 9. oktober 2016

Nr. 1705: Donald Trump og Jan Hanvold kunne en trodd var eneggede tvillinger da begge er skilt og gjengiftet for tredje gang og kommer med uttalelser helt hinsides!

Nr. 1705:
Donald Trump og Jan Hanvold kunne en trodd var eneggede tvillinger da begge er skilt og gjengiftet for tredje gang og kommer med uttalelser helt hinsides!

Bilde av Donald Trump, som er som en tvillingsjel til Jan Kaare Hanvold da begge to er skilt og gjengiftet for tredje gang og fordømmer andre nord og ned, mens selv lever de akkurat som det passer dem selv best!
Her kreves mye av andre, men svært, svært lite av seg selv!
Fra mine bibelkommentarerEfeserbrevet 5. 1. Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 

Sterke ord, men sanne. Tror at de er vanskelig å følge sånn helt både for ikke-kristne og kristne. Plutselig så snakkes det om ting som er "tåpelig snakk", som Paulus sier. Men vi må også huske på at vi ikke trenger å konstant gå i frykt for å gjøre noe galt. Vi havner på gal-sida uansett i blant, men det er veldig fint å tenke på at Gud vil alltid hjelpe oss over på rett-sida hvis vi er villige til å la Ham gjøre det.

2 Lev i kjærlighet, slik som også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en offergave, et velluktende offer for Gud. 

Brennofferet som ikke var ett av de obligatoriske ofringene, ble bragt frivillig. På samme måte gav Kristus seg selv frivillig til Gud som et offer: "Ingen har tatt mitt liv; jeg gir det frivillig." (Joh 10,18)

3 Hor, all slags urenhet og pengejag må det ikke engang være tale om hos dere; slikt sømmer seg ikke for kristne. 

Jakob 4:5-6 Eller tror dere det er tomme ord når Skriften sier: Med hellig iver krever Gud den ånd han har latt bo i oss. Men større er den nåde han gir; derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.
Han krever noe tilbake fordi Han har latt sin Ånd bo der, større er nåden Han gir den ydmyke. Hva betyr det? Gud vil se resultater. Han snakker ikke her om den nåden som tilgir, men den nåden som oppdrar. Jakob snakker om den utrustning du får for å leve et verdig liv, når du skal representere din Skaper.

4 Rått snakk, dumt prat og grove vittigheter er også upassende. Si heller takk til Gud! 

Hva slags språk bør vi velge å bruke? Det står i Bibelen, Efeserne 5,4. ”Rått snakk, dumt prat og grove vittigheter er også upassende. Si heller takk til Gud!”
Et av De ti bud forbyr oss å misbruke Guds navn. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,7. ”Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri.”
Gud ber oss om ikke å bruke stygge ord i det hele tatt. Det står i Bibelen, Kolosserne 3,8. ”Men nå må dere legge av alt slikt: sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk.”
Vår holdning til livet kommer til uttrykk i det vi sier. Det står i Bibelen, Ordspråkene 13,3. ”Den som vokter sin munn, tar vare på livet, den som er stor i munnen, skader seg selv.”
De som følger Jesus skal tenke gjennom hva de sier. Det står i Bibelen, Kolosserne 4,6. ”Tal alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.”
Vårt språkbruk påvirker menneskene rundt oss. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 4,12. ”La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet.”

5 For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i umoral eller er pengegrisk og altså dyrker en avgud, skal få del i Guds og Kristi rike. 

Hva er hor eller utukt i tanker? Urent og usedelig begjær. Gud ser alt dette, for han kjenner hjertet. Matt 5:28 Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.
Gjengifte for troende er å innlede et urent forhold som vil dra både en selv og andre med inn i fortapelse.
Det å ikke leve i samsvar med Guds ord, er noe som skriften sidestiller med å være en avgudsdyrker!

6 La ingen narre dere med tomme ord! For det er slikt som gjør at Guds vrede rammer de ulydige. 

Det er nok av dem som vil si at det ikke er så farlig. Gud har tilgitt, andre er fordømmende og arrogante osv. Nei, det er skriftens ord som ene og alene er vår rettesnor her, ikke noe annet!

7 Gjør ikke felles sak med dem!

Det er alltid i denne tidshusholdningen nok og flere mennesker som vil si deg hva Satan vil en hva Gud vil. Satan er denne verdens fyrste og Gud. Sier du ja til synden sier du ja til mørket. Vi blir oppfordret til å ikke gjøre felles sak med verdens og kjødets barn. Her må vi alle passe oss for å ikke havne i fiendens klør!
(Sitat slutt).

Her er hva Mister Hanvold skriver om personen som han åpenbart er lik og beundrer:
I desember 2015 skrev Jan Hanvold følgende på sin offisielle Facebook-side om KrF og USA-politikken:
«Selv om Knut Arild er en hyggelig og grei gutt. Er politikken hans helt bak mål. I det internasjonale perspektiv, så er det jo fantastisk å se på Donald Trump»!

Jan Hanvold skriver altså følgende:
«Så er det jo fantastisk å se på Donald Trump»!

Jeg orker ikke ta med hva Donald Trump da egentlig Jan Hanvolds uttalelser er på hans nivå, det forteller sitt.

At troende mennesker lar seg lokke og lure av Visjon Norge og Jan Hanvold er meg totalt ubegripelig!

Hvor lange er vi kommet bort i fra Gud når Hanvold kan bli kanskje Norges mest profilerte kristne forkynner? Og som lopper kristen Norge for 100 Millioner i året?

Her er noe av Jan Hanvolds uttalelser som er på samme primitive nivå som Donald Trump sin uttalelser, begge to er egentlig så like som to dråper vann.

De har veldig mye til felles. Begge er skilt og gjengiftet tre ganger. Evner å dritte ut andre, og går selv «fri»!


De ser på seg selv som overmennesker, men er egentlig motsatt. Med sitt primitive og dårlige etiske og moralske liv og levnet!

Dette er mennesker som evner gjøre seg selv fortreffelige, men som på ingen som helst måte følger den standarden de selv krever for andre! Jeg er overbevist om at en leder som ikke evner å beherske seg, som mangler selvkontroll og kommer med slike krasse uttalelser. De er ikke skikket og istand for en oppgave som leder!

Når en tenker seg om at Jan Hanvold skal være en kristen. Ja, en forkynner Pastor og Apostel, da skjønner en at her har vi å gjøre med en falsk profet som Jesus advarte imot skulle komme mange av i endetiden.

Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.

Her er noen artikkler om Jan Hanvolds mange horrible og merkverdige uttalelser og meninger!


Nr. 1687:

Bilde av en potetkjeller som Jan Hanvold sa her på TV at han måtte gå ned i for å ta seg selv! Er det slike forkynnere vi har fått i Norge der sex og atter sex er det eneste viktige i livet? Alt annet er uvesentlig?

Nr. 1177:
Jan Hanvold på Radio 107.7 her i Oslo: «Jeg har god SEX NÅ!»

Ser at noen fabrikkerer løgner om meg, f.eks. på Søkelys at jeg ikke kan dokumentere hva Jan Hanvold har sagt!

Da jeg skrev dette, så skrev jeg at dette har han fortrinnsvis sagt på radio her i Oslo. Da må en ta det for dette. Og jeg hører aldri på kvelden eller når jeg er hjemme på det oppgulpet som Visjon Norge er hjemme i min egen stue.

Av og til når jeg kjører ute hører jeg på Visjon Norge for å følge litt med (det blir mindre og mindre).

Det som er det egentlige problemet er heller å dokumentere hva Hanvold ikke har sagt, enn hva han har sagt. Den mannen kan få seg til å si absolutt alt!

En gang sa han fritt oversatt: «Til helvete med alt som ikke godtar at jeg er gjengiftet, jeg vil ikke ha noe med de menneskene å gjøre. De er avskum for meg. Jeg vil ikke høre på sånt hvis vås og fra helvete at jeg ikke kan ha meg ei kone!»

Nei, problemet er ikke å dokumentere noe som helst, Hanvold har ingen hemninger og ingen samvittighet!

Er det ingen som reagerer på Jan Hanvold? Se her, et av mange eksempler:
http://www.tv2.no/a/3656029


Beklagelse: Jeg skrev at Hanvold hadde sagt at han hadde NÅ HIMMELSK SEX!

Det er mye mulig at han også har sagt dette da han evner å lire av seg det utroligste?

Men det jeg hørte ham si var "at NÅ hadde han fortreffelig og herlig sex!"

Og han sa rett ut at med sine "to forje koner hadde han dårlig sex etc."

Jeg beklager at jeg feilsiterte Jan Hanvold først, men det er rettet opp NÅ!

Etter de tilbakemeldingene jeg har fått så har dette engasjert. Men jeg har bare gjengitt hva Jan Hanvold har sagt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Og det stort sett på radio her i hovedstaden gjennom Visjon Norge som sender her.

Hanvold har også lagt ut at han vokste opp med bladet Cocktail da han var nærmeste nabo til der bladet ble trykket og som litteratur var dette hans blad nr. 1.

Derfor sikkert denne hangen til dette her som han selv beskriver?
Jeg kunne ha skrevet enda mer av hva han har sagt, men mitt anliggende er først og fremst at han ikke skulle ha giftet seg på nytt. Dette er Hanvolds akilleshæl nr. 1.

Alt annet er underordnet, men at her trengs det en opprydning i hans liv og alle andre som følger den svinestien som Visjon Norge er, det er åpenbart for alle som ønsker å se sannheten og ha med sannheten å gjøre, som er Jesus!

Jeg er blitt bedt om å dokumentere det ene og det andre. Men hvordan skal jeg kunne det? Jeg har hørt dette på radio da jeg kjørte buss stort sett om morgenen/natt da Visjon Norge har radio sendinger her på livsynskanalen i hovedstaden.

Dernest kan jeg forklare litt mer utdypende. Da Hanvold fortalte at han hadde slik abnorm sextrang og sex appetitt at han måtte gå ned i en potetkjeller var det på TV.

Da han fortalte som jeg hørte det om sine koner (han kan også ha sagt det på TV?), da hørte jeg det på radio. Han fortalte at han hadde skyld i sine to første ekteskapsbrudd etc. Men han var ikke glad i Inger etc. sa han en annen gang.

Han hadde ikke hatt noe god sex med sine to første koner. Men NÅ hadde han fortreffelig og herlig sex.

Himmelsk sex tror jeg han også har sagt, men det skal jeg ikke si for sikkert?

Men han har sagt, levd og oppfører seg så vulgært, ukristelig, uåndelig og direkte kjødelig at alt, ja, absolutt alt er den mannen der istand til å gjøre, si og tale! Ikke noe, absolutt ikke noe overrasker meg!
Jeg skrev dette i en kommentar nylig som jeg tar med til slutt:

«Jeg bare gjengir Jan Hanvold. Hvordan han lever, preker og oppfører seg.

Da blir det helt korrekt det du skriver da dette er et speilbilde av Hanvold:
«et gulp av forkastelig språk».

Ja, Hanvold er et oppgulp i fra demoner, og at så mange tror på ham, det vitner bare at det er Satan som styrer stort sett hele frikirke Norge!»

Men dypest sett, hva han sier betyr ikke noe i det store og det hele opp imot hva han GJØR!

Skriften sier at en tilsynsmann skal være èn kvinnes mann, Hanvold har hatt tre koner, og den han NÅ HAR ER IKKE HANS KONE SA JESUS OM MENNESKER SOM VAR GJENGIFTET!

Dette sier skriften, at en etter et samlivsbrudd skal enten leve enslig eller forsone seg med sin første ektefelle. For Hanvold sitt vedkommende, var det Berit Hanvold. Henne som han var først gift med.

1 Kor. 7. 10 Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.
Jeg skjønner ikke dagens kristenhet her i Norge, da i særdeles den såkalte frikirkelige evangeliske kristne slik som frie venner, baptister, pinsevenner, Maranta, karismatikere og andre frikirkelige. De ser ikke noen falske profeter i tiden, selv om Jesus sa at tiden før han kom igjen skulle det komme mange falske profeter i endetiden som skulle forføre endog de utvalgte. Så sterk skulle forførelsen blir, at selv de personene som var utvalgt i Kristus FØR VERDENS GRUNNVOL BLE LAGT SKULLE KOMME I EN POSISJON DER FRELSEN STO PÅ SPILL!

Jeg blir ikke overrasket over noe av hva Jan Hanvold er i stand til å si, og hvordan han lever etc. Men det som virkelige overrasker, forundrer og jeg egentlig ikke kan akseptere på noen som helst måte. Det er at så mange enten forsvarer han, bagatelliserer og ser gjennom fingrene med alt som han gjør og forkynner som ikke er rett, sunt, sant og bibelsk.

Nr. 1100:

Hanvold er så vulgær og ekkel. Her på radio i Oslo skriker han ut at han er skyldig i to ekteskapsbrudd. Men til helvete med alle de som ikke godtar at jeg er gjengiftet skriker han ut.
Hvor åndelig blind må en bli for å se at han er en falsk profet som Jesus sa mange skulle det komme av i endetiden? Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.

Kirkemøte i 2016 skal ta stilling til homoseksuelle og lesbiske prester og vigsel! Uansett, det er bare et tidsspørsmål før dette er lov! Men hvor «startet» det hele?

Hva sier Guds ord om synd?

Jakob 2. 10 For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. 11 For han som sa: Du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter.

Her ser vi, som så mange andre steder i Guds ord. At det å drepe et menneske, leve som gjengiftet, eller stjele. Alt er synd.

Ekteskapsbrytere, drankere, mordere, ingen som gjør synd, skal arve Guds rike. Her blir gang etter gang alle som lever i synd utesteng, fra Guds rike om de ikke blir det fra menigheten

1 Kor. 6. 9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.


Ingen som gjør uret skal arve Guds rike, dette er bibelens klare og konsise lære!

8 kommentarer:

Anonym sa...

Det bildet av Trump du har her - er faktisk sammen med sin egen datter !!!!!

Jan Kåre Christensen sa...

Så bra, det var det beste bilde jeg fant av han.
Men ingen som er skilt og gjengiftet ørten ganger er skikket til de store oppgaver!

Anonym sa...

Er stort sett enig med deg når det gjelder det du skriver angående gjengifte, men som troende så leser jeg min Bibel sånn at det ikke er rom for gjengifte uansett. Deretter skal ikke jeg formane deg hva du skal skrive på din egen blogg, men er det ikke på tide å komme med noe positivt som kan være oppmuntrende for de som er innom bloggen din. Det er lange avhandlinger som hvertfall ikke jeg gidder å lese gjennom. Er uenig med deg når det gjelder din forkynnelse angående tienden og fortapelsen. Jesus sier "det skal gå Sodoma og Gomora tåelige på dommens dag enn denne by ". Det står at straffenivået blir ulikt, hvordan forklarer du dette, og at alle skal dømmes etter sine gjerninger? Hvis man blir tilintetgjort, da er det ikke forskjell på straff. For mitt vedkommende kan jeg ikke være enig i din lære.

Anonym sa...

Du burde forresten gjøre det enklere å legge igjen en kommentar på denne bloggen, dette er jo rene overvåkningsorganet.

Jan Kåre Christensen sa...

Du burde forresten gjøre det enklere å legge igjen en kommentar på denne bloggen, dette er jo rene overvåkningsorganet.

Hva mener du med det?

Jan Kåre Christensen sa...

Jesus sier "det skal gå Sodoma og Gomora tåelige på dommens dag enn denne by ". Det står at straffenivået blir ulikt, hvordan forklarer du dette, og at alle skal dømmes etter sine gjerninger? Hvis man blir tilintetgjort, da er det ikke forskjell på straff. For mitt vedkommende kan jeg ikke være enig i din lære.

Dette gjelder at menneskene skal dømmes etter sitt lys. Mye lys, mye ansvar, lite lys, mindre ansvar!

Anonym sa...

Beklager virkelig siste kommentaren, der det gikk litt fort i svingene og jeg misforsto det jeg leste ang. kommentarregler. Håper det går greit.

Jan Kåre Christensen sa...

Vi modererer kommentaren.
Tar ikke sjansen å åpne fritt opp!