Sider

onsdag 26. april 2017

Nr. 1924: Det ser ut som at Jon Wessel-Aas og advokat Brynjar Meling er samkjørte på at det er Torodd Fuglesteg og mannen med fiktiv navnet Ansgar Braut som har overtrådt Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred»!

Nr. 1924:
Det ser ut som at Jon Wessel-Aas og advokat Brynjar Meling er samkjørte på at det er Torodd Fuglesteg og mannen med fiktiv navnet Ansgar Braut som har overtrådt Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred»!
Kampen er egentlig det gode mot det onde, David imot Goliat. At jeg skal «straffes» og politiet overser alt annet i denne saken er dypt tragisk.

Braut og Fuglesteg har sendt hundrevis med personlige mailer til meg, min arbeidsgiver, min kones arbeidgiver, hennes jobbmail, hennes privat mailer, min sønn, dokumentforfalskning, falske brev +++ mye mer.
 
Tar vi med hva Jan Aage Torp har skrevet, så blir det massivt.
+++ minst 20.000 hatmeldinger imot meg på nettet de 4 siste årene!

Jeg får vite resultatet av dommen fredag 28. april kl. 09.30 i Oslo tinghus!
Da vil jeg, eller hvis jeg får vite resultatet før. Hva som resultatet blir.
Det er 2 mulige utganger.

1.)  Dommen blir opprettholdt!

2.)  Jeg blir frikjent!

Hva resultat blir, det vet jeg ikke! Personlig tror jeg på frifinnelse, hvis dommerne tør å gå imot politiet og vanlig kutyme.
Statsapparatet har alltid størst makt, da er det egentlig Davids kamp imot Goliat! Det er aldri lett å vinne over staten og statsapparatet!

Alle kristne aviser har skrevet om denne saken!

Men dessverre, ikke noen av dem er inntressert å høre ting fra min synsvinkel!
Dette er både kristendomsforfølgelse, og hvis dommen fra Oslo tingrett blir stående, et justismord!

Tilbake til utgangspunktet, dette hadde jeg som overskrift på artikkelen:

Det ser ut som at Jon Wessel-Aas og advokat Brynjar Meling er samkjørte på at det er Torodd Fuglesteg og mannen med fiktiv navnet Ansgar Braut som har overtrådt Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred»!

Hva denne gode mannen Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas sier, er det samme som min advokat Brynjar Meling har prosedert.

I Borgarting lagmansrett brukte han ca. 1 ½ time på dette.
Statsadvokat Guro Hansson Bull brukte under 1 minutt, men hun brukte en tre kvarter på å si det samme som politiadvokat Dag Paulus sa i Oslo tingrett, bare «forbedret» versjon.
Men med de samme løgnene og forvridde virkelighet med Jan Aage Torps løgner som eneste referanse punkt! Ikke mye å skryte av!

Kjære troende venn, be at lagdommer Bjørn Edvard Engstrøm, lagdommer Øystein Hermansen og lagdommer Leiv Robberstad frikjenner meg og den Himmelske blogg! Be til Gud i Jesu navn du som tror på frikjennelse!

Ikke noen makt, kraft eller annet har større og mektigere kraft enn bønn!

Her er en artikkel jeg skrev om Jan Aage Torps kriminelle handlinger.

Nr. 1642:

Faksimile bilde der narreApostel Jan Aage Torp skriver om denne saken at den går imot sin slutt. Mer feil og misvisende kan en ikke skrive.

Først om et godt halvt år kommer saken opp til behandling i Borgating Lagmansrett.
Utfallet av saken der vil avgjøre om saken er over, da som en tragedie at det er ikke lov å skrive og tale på egen hjemmeside og blogg de bibelske sannheter som Gud har vist en.

Men heldigvis, jeg har en god og dyktig advokat i Brynjar Meling som Jan Aage Torp har mobbet og harselert med på nettet og kalt han alle mulige ukvemsord det er mulig å kalle noen som nedrig, Mulla Krekar forsvarer +++ mye, mye mer!

Dette skriver de på Søkelys:

Lokale jurister Søkelys har snakket med sier at det er trolig at tingrettens dom ikke vil bli rettskraftig dersom lagmannsretten kommer til at feil lovanvendelse er anvendt.

Selv om lagmannsretten ikke skal se på bevisførsel eller skyldspørsmålet, er det forholdsvis små biter av saken da Christensen under tingrettens behandling innrømmet å forfattet blogginnleggene der pastor Torp ble hengt ut gjentatte ganger på det groveste.

Det mest sannsynlige utfallet er at tingrettens dom forkastes og at saken må prøves på nytt, sier en lokal advokat til Søkelys, fredag kveld.
(sitat slutt).

Kjell Andersen skriver til meg på mail følgende:

Jeg satt en dag i retten med en annen sak, og i middagspausen kom jeg i prat med et par lokale advokater, og jeg nevnte din sak og spurte litt om hva som er normalt  utfall dersom lagmannsretten mener at feil lovanvendelse ligger til grunn for dommen. Det var da disse to kom med en slik vurdering.

Jeg kan ikke oppgi navn da disse ikke er klar over at de blir gjengitt offentlig.
Mvh Kjell
(sitat slutt).

Det går da sikkert mot en ny rettsrunde i tingretten, der Jan Aage Torp forhåpentligvis blir siktet og dømt for falske anklager. Da det er mitt anliggende om skilsmisse og gjengifte som ligger til grunn for hans fiktive anmeldelse.

Samt at Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut blir siktet og dømt for å forfølge og sjikanere meg og min familie, for de har virkelig bryte Norsk lov.

Her er en artikkel jeg har skrevet om dette emne før, og det finnes flere andre lignede artikkler der jeg belyser at dette er Norges største justismord hvis dommen imot meg og den Himmelske blogg hadde blitt stående!

Noe jeg ikke tror den vil da ankebehandling i Borgating Lagmansrett vil føre frem til enten full frikjennelse. 

Eller at den blir sendt tilbake til Oslo Tingrett da det er brukt feil lovanvendelse imot meg og den Himmelske blogg, Hallelujah!


Nr. 1522:
Det er hva Jan Aage Torp har anmeldt meg for som er straffbart, ikke hva han har skrevet om det overgår hva jeg har skrevet og talt en tigang!


PS! Jan Aage Torp er en kriminell fordi han har gjort en straffbar handling!
Han hatet min forkynnelse om gjengifte, det var hans ankepunkt imot meg.
Hva gjorde han da? Ordnet en fiktiv anmeldelse, og nå har han forandret den til å bli ikke hva jeg skrev. Men mengden av det jeg skrev, hvorfor?

Da jeg har skrevet 99 5 etter hans fiktive anmeldelse så unlater han å nevne det, hvorfor? Hele tiden for å finne en måte å få tatt meg på og stengt den Himmelske blogg! Jo, Jan Aage Torp er og forblir å være en kriminell som bør straffes for en falsk anmeldelse!

Bilde av Jan Aage Torp som kommer med falske anklager imot meg da det er mitt syn på gjengifte som er «problemet». Ikke noe annet da han rent verbalt har gått mye, mye lengre enn meg i å skrive og tale imot meg enn hva jeg av ham.I straffeloven § 168 heter det:

"Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller ved Forvanskning eller Bortryddelse af Bevis eller Tilveiebringelse af falsk Bevis eller mod bedre Vidende paa anden Maade søger at paadrage en anden Sigtelse eller Fældelse for en strafbar Handling, eller som medvirker hertil, straffes, hvis der handles om en Forbrydelse, med Fængsel fra 6 Maaneder indtil 8 Aar og, hvis der handles om en Forseelse, med Fængsel indtil 4 Aar."

Her er det som Jan Aage Torp har gjort, og forledet politiet og rettsinstansene for å oppnå dette:
Fra VL: – Hva
forventer du av Christensen, Torp?

– Jeg forventer at han sletter alt som han har skrevet om alle, Jeg kommer til å henvende meg til Google og be om at de fjerner alt dette materialet fra deres søkemotor. Men da må det foreligge en rettskraftig dom. (sitat slutt).

Jan Aage Torp har kalt meg for de styggeste, av de styggeste ting. Bl.a. at jeg er Anders Behring Breivik sympatisør, tilhenger og fan. He-he, det er så langt borte fra sannheten det er mulig å komme, men det er hans falske anklager som er straffbare. Han har anmeldt meg for å oppnå at jeg skal slutte å forkynne imot gjengifte og nevne han som en person som er en ekteskapsbryter etter Guds ord.

Får henvendelser som spør om hvorfor jeg mener at det som Jan Aage Torp har skrevet og talt om meg ikke er straffbart. Men hva jeg har skrevet og talt om ham er straffbart. Til det er det bare å si at jeg ser på ikke noe av hva Torp har skrevet om meg som straffbart, selv om han overgår meg en tigang.

Det er hans anmeldelse av meg som er straffbar, da det er falske anklager. Han bygger sin anmeldelse på en ting, men det er for å oppnå en annen hensikt som er målet. Derfor instruerer han både politiet og alle andre, at han skal ha en dom for å gå til google med. 

Da det er min forkynnelse imot gjengifte som han hater, og det er faktisk på den engelske bloggen som han misliker sterkest, den har han en hat til som er enormt!

Jan Aage Torp har kommet med falske anklager meg da det er mitt syn og forkynnelse om gjengifte som er «problemet». Ikke hva jeg har kalt ham eller noe annet, der overgår han meg mange ganger. Selve anmeldelsen er fiktiv da det er for å oppnå noe helt annet enn det han sier. Han lyver og manipulerer. Legg merke til at han nå er opptatt kun med en ting, det samme som poltiet. Det er at det jeg ikke har skrevet og talt noe kriminelt, men det er mengden av det hele. Denne løgnen er Torp og politet nå helt enige om. Men som sagt, kriminelt er det hele etter mitt og mange andres vurdering.

Sluttkommentar:

I denne artikkel var det kun for å presisere hva jeg har anmeldt Jan Aage Torp for, det er falske anklager. Ikke hva han har skrevet og talt om meg om det er undermåls og helt ute på bærtur.

Dette står det i dommen:

Tiltalte har videre forklart at Torp har vært minst like ille i sine karakteristikker av ham og hans familie, og tillegger Torp utsagn fremsatt under andre navn, muligens pseudonymer, og utsagn på en blogg tiltalte kaller “den falske smyrnabloggen”. Den falske smyrnabloggen skal være opprettet i tiltaltes navn, men tiltalte avviste han som sto bak den. Torp har avvist at han har skrevet om tiltalte under pseudonym, eller på den falske smyrnabloggen. Torp har erkjent at han har svart tiltalte, og kalt ham “Anders Behring Breivik-sympatisør” to ganger, at bloggen er “idioti”, ved et tilfelle omtalt ham som en “demon”, kalt ham “lystløgner”, at bloggene til tiltalte er “nedrige”, at tiltalte er en “ryktespreder”, at tiltalte har “manglende innsikt i engelsk og norsk”, at han er “slem”, “ond og dum” og at bloggen er “en variant av sosialpornografi”.

Retten mener etter en helhetsvurdering at det ikke er rimelig å tilkjenne Torp oppreisningserstatning. Retten viser til at Torp selv har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten ved sine utsagn om tiltalte, og at han har brukt til dels grove karakteristikker om tiltalte selv. Retten viser her også til at han ved flere anledninger har kalt ham en Anders Behring Breivik-sympatisør. Videre var Torp klar over at han er en kjent skikkelse i det kristne miljøet, og at han har flere tilhengere som spinner videre på hans uttalelser, og fremsetter til dels grove og krenkende utsagn overfor tiltalte og hans familie.

Torps opptreden har nok bidratt til å eskalere og forlenge konflikten, men dette kom som et svar på tiltaltes etter hvert omfattende skriverier om Torp og hans ektefelle. Retten har ved vurderingen lagt til grunn at Torp som en offentlig og fremtredende person i Kristen-Norge må tåle mer enn en helt vanlig person må. Det må imidlertid gå en grense også for hva offentlige personer må tåle, som retten mener er overtrådt i denne saken.

Dette har Jan Aage Torp skrevet om meg på mange ulike fora og nettsteder.

«Anders Behring Breivik sympatisør».

«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!
Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"
Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1404-narreapostel-jan-aage-torp.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1432-et-ekko-av-jan-kare-christensen_8.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1430-har-lest-ferdig-boken-av-anders.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1418-ann-christin-during-woll-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1468-tragedien-vi-ser-rammer-jan.html

Ingen kommentarer: