Sider

mandag 19. juni 2017

Nr. 1977: Solveig Henderson Leithaug turbulente ekteskap med Ken Henderson gir henne ingen adgang til et nytt ekteskap da gjengifte er synd for troende – uansett årsak!

Nr. 1977:
Solveig Henderson Leithaug turbulente ekteskap med Ken Henderson gir henne ingen adgang til et nytt ekteskap da gjengifte er synd for troende – uansett årsak!
Hun giftet seg i 2009 med manageren Jim Chaffee, Chaffee Management Group som her er avbildet, skjermdump fra Instagram, som ligger offentlig ute.
 Har hatt en diskusjon med en anonym angående Solveig Henderson Leithaug som fikk et turbulent ekteskap – noe som ikke er uvanlig i dag!
Jeg husker godt hvordan hun fant den store kjærligheten i USA, giftet seg og fikk barn. De to reiste rundt omkring som et par, han brekte på mursteiner, hun sang. Det var vidunderlig, ikke minst at de nådde inn hos mange ikke troende.
Hva som har skjedd underveis vet ikke jeg, og har ikke noe med det!
Men at det gikk skeis forteller alt at de dro hver sin vei.
Uansett årsak, ingen av de to har anledning som kristne å stifte ny familie, da de to er bundet til hverandre så lenge de lever.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Det er ikke slik for troende at de kan påberope seg et turbulent ekteskap som gir adgang til et nytt ekteskap. Eller utroskap eller annet inne i bilde, det er kun og alene død som gir adgang til et nytt ekteskap. Alt annet enn dette er synd og hor!

Den uskyldige part

Teorien om den uskyldige part bygger på disse to skriftstedene. Matt. 5:32: «Men Jeg sier dere at hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til hun bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. Matt. 19:9: Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med henne som er skilt, bryter ekteskapet. Det er disse to skriftstedene som ofte blir kalt unntakelsesregelen. Med disse skriftstedene for hånden er mange ekteskap blitt oppløst med det grunnlag at den ene ektefellen har vært utro: Derfor har den andre ektefellen krav på å kunne skilles og gifte seg igjen. Dette er en omskriving av sannheten og man trenger ikke å se lenger enn til siste del av versene til å se at der utelukkes muligheten for å kunne gifte seg igjen med noen andre. Det kan være lett å ha en slik tilnærming. Denne løsningen gir åpning for det som i kristne sammenhenger kalles den uskyldige part. Den som står igjen som uskyldig i et ekteskap hvor ektefellen har vært utro vil kunne benytte seg av en nyvunne t frihet til å gifte seg på nytt. Dette er ikke en riktig fremstilling av Guds ord. Denne muligheten vil også føre til at de leve r i utroskap i det nye ekteskap et og dermed fortsatt leve r i synd. Det ville i alle tilfeller ikke være mulig å dømme rettferdig med hensyn til den uskyldige part slik vi praktiserer det i norske menigheter i dag. Hvem skal avgjøre hvem som først var utro? Hvilken form av utroskap skal gjelde og rettferdiggjøre en uskyldig part? Skal syndige tanker føre til en beskrivelse av hor i et ekteskap? Hvor skal linjen trekkes? Hvilke kriterier skal ligge til grunn? Det ville være en umulig situasjon å bedømme det te innenfor begrepet den uskyldige part. Hvordan skal dette avgjøres? Gud vil ikke på noen måte la det være opp til mennesket å dømme i slike umulige situasjoner. Disse hendelser ville ha ført til en fråtsing i meninger, antakelser, spekulasjoner og egne løsninger som bare ville ha skapt kaos og ikke ført til fred og forsoning for Guds vilje. 11 Skille seg i forlovelsesfasen For å få den hele og fulle oversikten av bruken av disse skriftsteder må vi se det i lyset av at han henvender seg til de jødiske disipler og til det jødiske samfunnet. Når vi i første kapittel i Matteus evangeliet leste om Josef som søkte å skille seg fra sin hustru, enda de ikke var gift, gjaldt denne åpning for å skille seg fra sin fremtidige brud. Josef hadde lovet Maria og hennes familie at han skulle gifte seg med henne. Denne forlovelsesfasen kalles i jødisk tradisjon for Kiddushin. I denne perioden som varte minst 12 måneder levde ikke mannen og kvinne sammen seksuelt, men de ble likevel sett på som mann og hustru. For i jødisk skikk var dette løftet like sikkert og alvorlig som selve ekteskapsløftet. Men likevel gav ekteskapsloven åpning for at de kunne skille seg om det viste seg at hustruen hadde vært utro i denne perioden. Dette var også grunnen til at denne fasen varte i over et år, for hvis forloveden hadde vært utro så skulle det være mulig for den kommende ektemannen å få greie på om hun hadde hatt seksuell omgang med en annen mann og blitt gravid. Josef ville derfor skille seg i stillhet på grunn av at loven sa at enhver som var grepet i ekteskapsbrudd kunne steines hvis noen fremsatte anklager om det. At dette kunne løses på denne måte under forlovelsesfasen var at de som skulle gifte seg ikke hadde fullbyrdet ekteskapet og dermed stod ”den uskyldige part” fri til å gift e seg på nytt. Men i våre dager sier vi ikke at vi skiller oss fra forloveden, da gjør vi det bare slutt og har ikke noen teologiske problemer med det. Men i dagens ekteskap er det vanlig å fullbyrde med seksuelt samkvem på bryllupsnatten. Derfor sitter ektefellene i den posisjon at de faktisk lever i konstant utroskap om de gifter seg på nytt. Etter at de to trolovede hadde gjennomgått fase to, selve ekteskapsinngåelsen med bryllupsfesten, kunne de ha seksuelt samkvem med hverandre, og selvfølgelig bare hverandre. Denne delen ble ofte referert til som at mannen «tok henne hjem til seg.» Om en av partene, for eksempel mannen, fikk pålitelig informasjon om at kvinnen hadde hatt samleie med en annen mann under forlovelsesperioden, kunne han skille seg fra henne før fase to, selve bryllupet, og da gjennom å gi henne et skilsmissebrev.

Her utveksling kommentarer mellom meg og en som forsvarer hennes horeri!

             Anonym sa

Jeg har stor tillit til den avdøde forkynneren Derek Prince. Han hadde meget god bibelkunnskap og skrev flere bøker, blant andre" Gud er en matchmaker", som anbefales på det sterkeste! Han skriver blant annet at "det er forskjell på en innbruddstyv og en huseier. Likevel behandler vi begge ektefeller som like skyldige i en skilsmisse".
Har man en ektefelle med alvorlige rusproblemer er man ikke gift med personen, men med rusen. Det er rusen som styrer. Den som ikke har opplevd det på nært hold kan vanskelig sette seg inn i usikkerheten, frykten, skammen med mye mer.
Heia Solveig som kom seg ut før skadene ble så store at hun ble maktesløs. Hun har vist seg selv, barna, og alle oss andre at man må beholde egenomsorg og verdighet. Da kvinnen med blodsott, som nesten ikke turte se opp fordi hun ikke var sosialt akseptert, rørte ved Jesu kappe, kalte Jesus henne "DATTER". Jesus ga henne verdighet. Solveig er en Jesu datter som kan løfte hodet og være frimodig i sin sang og tale. Hun har levd i de største prøvelser, bedt Gud om hjelp, men innså etter mange vonde år at det måtte ta slutt.
Vi ser alle stykkevis og delt. Rett teologi, hvis noen har det, har aldri frelst noen. Vi må granske skriften og deretter handle etter vår samvittighet, men til slutt satse alt på Fars uendelige nåde.
7. juni 2017 kl. 16:44
Slett
https://3.bp.blogspot.com/-Z1NPnuDwyEE/WAfLDG0p0mI/AAAAAAAALuc/HNZhaEXXNNQbXMHYjsUfQmvSCs-BijaVwCK4B/s60/jan%2Bk%25C3%25A5re%2Bchristensen%2B1.jpg
*      Jan Kåre Christensen sa..
*      .
Hei!

Enig med deg i mye. Men er ikke enig med deg at Solveig skal være gjengiftet og være en frontfigur!
Med andre ord, hun er «diskvalifisert» til å være en offentlig person med å være gjengiftet.

Når det gjelder hennes første ektemann så var han da de giftet seg en brennende kristen. At han etterpå falt i fra, og hun etter en skilsmisse velger å gifte seg er helt imot Guds ord.

Hun skulle da lagt ned gitar og sang da hun ikke vil eller evner å leve etter bibelens ord!
7. juni 2017 kl. 20:24
Slett
*      Anonym sa...
*       
Detter er et vanskelig tema, og et av momentene er om man ved gjengifte avskjærer muligheten for gjenforening av ektefellene, noe mange mener er det beste. Ser man da i 5. Mos. 24. 1-4 er ikke gjenforening aktuelt, det er en vederstyggelighet for Herren. Derimot sies det her ingenting imot at kvinnen gifter seg på nytt.
I Matt.5.32 snakkes det om utroskap, og i noen engelske oversettelser er det tydeligere at å ikke kunne gifte seg på nytt gjelder den som " på denne måten", altså den som ved utroskap forårsaker skilsmissen.

Jeg tror at den ektefellen som ikke er årsak til skilsmissen, i dette tilfellet Solveig, er fri til å gifte seg igjen. Den derimot som er den egentlig skyldige, skal ikke gifte seg på nytt. Vedkommende har brutt intensjonene for ekteskapet og satt sin ektefelle og sine barn i en forferdelig situasjon. Han er ikke skikket til ekteskap.
Jeg skulle ønske at flere talere tok dette opp. Det er altfor lett å tie stille av frykt for å såre folk i menigheten, men her trengs det virkelig evnen til å skjelne mellom den som gjør godt og virkelig vil få ekteskapet til å fungere og den som trekker ondt inn i ekteskapet. Noen ganger blir det den som vil godt som ser seg nødt til å gå for å berge seg og barna fra ondet.
8. juni 2017 kl. 11:15
Slett
https://3.bp.blogspot.com/-Z1NPnuDwyEE/WAfLDG0p0mI/AAAAAAAALuc/HNZhaEXXNNQbXMHYjsUfQmvSCs-BijaVwCK4B/s60/jan%2Bk%25C3%25A5re%2Bchristensen%2B1.jpg
*      Jan Kåre Christensen sa...
*       
Ingen av oss vet den virkelige grunnen for hvorfor noen blir skilt.
Skriften er klinkende klar på at gjengifte er hor. Både Solveig Leithaug og Ken Henderson lever i hor da de begge er gjengiftet som troende.
Det er en vederstyggelighet for Gud og mennesker.
8. juni 2017 kl. 14:23
Slett
*      Anonym sa...
*       
Så sterke ord tør ikke jeg bruke når det er rus i bildet! Vil bare igjen anbefale boken av Derek Prince og selvfølgelig Bibelen. Vi bør nok også gjøre oss kjent med hva som var tradisjon og selvfølge i den hebraiske kulturen, og dermed ikke var nødvendig å forklare.
8. juni 2017 kl. 20:39
Slett
https://3.bp.blogspot.com/-Z1NPnuDwyEE/WAfLDG0p0mI/AAAAAAAALuc/HNZhaEXXNNQbXMHYjsUfQmvSCs-BijaVwCK4B/s60/jan%2Bk%25C3%25A5re%2Bchristensen%2B1.jpg
*      Jan Kåre Christensen sa.
*      ..
Hvilke sterke ord mener du? Skjønte ikke hva du mente!
8. juni 2017 kl. 22:40
Slett
*      Anonym sa...
*       
At også den som har prøvd, villet, og holdt ut i mange år med rus for å bevare ekteskapet måtte komme seg ut for å beholde helse og verdighet for seg og barna, blir beskyldt for å leve i hor fordi hun giftet seg på nytt.
Jeg tror Far vil gi henne oppreisning og verdighet. Det vil overhode ikke si at jeg ser lettvint verken på skilsmisse eller gjengifte, men at vi må skille på hvem som bringer det onde inn i ekteskapet. Jeg tror det finnes noen svært få unntak for hvem som kan skille seg og være fri til å gifte seg igjen. Hvem dømmer en innbruddstyv og huseieren likt? Noen ganger VET vi hvem som forårsaker ondet og da skal vi ikke vike unna med å si at vi ikke kan vite. Rus er rus, og utroskap er utroskap. Vi må vite hva vi har med å gjøre.
Forresten en viktig debatt dette her. Vi får minne hverandre om at sannhet og nåde har kysset hverandre.
9. juni 2017 kl. 00:22
Slett
https://3.bp.blogspot.com/-Z1NPnuDwyEE/WAfLDG0p0mI/AAAAAAAALuc/HNZhaEXXNNQbXMHYjsUfQmvSCs-BijaVwCK4B/s60/jan%2Bk%25C3%25A5re%2Bchristensen%2B1.jpg
*      Jan Kåre Christensen sa...
*      Anonym du skriver: «At også den som har prøvd, villet, og holdt ut i mange år med rus for å bevare ekteskapet måtte komme seg ut for å beholde helse og verdighet for seg og barna, blir beskyldt for å leve i hor fordi hun giftet seg på nytt.
Jeg tror Far vil gi henne oppreisning og verdighet.»

Her er du helt på villspor etter Guds ord, etter min oppfatning.
Solveig Leithaug kunne skille seg fra Ken Henderson, men da hun giftet seg på nytt etter skilsmissen lever hun i hor. Da hun er bundet til Ken livet ut, så lenge han lever. Ekter hun en annen, sier skriften hun er en horkvinne.

Rom. 7. 1. Eller vet I ikke, brødre - jeg taler jo til slike som kjenner loven - at loven hersker over mennesket så lenge det lever? 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. 3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

9. juni 2017 kl. 09:01
Slett
*      Anonym sa...   
*       
Han, KEN, har brutt pakten, bindingen, ved å totalt endre livsførsel da han tok narkotika inn i familien.. Men jeg tror ikke vi blir enige i disse spørsmålene så vi får gi oss her. Ønsker deg (og meg) gode dypdykk i skriften til åpenbaring om Hans vilje.
9. juni 2017 kl. 23:45
Slett
https://3.bp.blogspot.com/-Z1NPnuDwyEE/WAfLDG0p0mI/AAAAAAAALuc/HNZhaEXXNNQbXMHYjsUfQmvSCs-BijaVwCK4B/s60/jan%2Bk%25C3%25A5re%2Bchristensen%2B1.jpg
*      Jan Kåre Christensen sa...
*       
Ja, men hvis hun nektet han sex?
Hvis hun ville bare synge og overså han?
Skriften sier at skilsmisse er tillatt, men ikke gifte seg igjen før den andre er død.
SÅ enkelt-hvorfor gjøre det vanskelig?
10. juni 2017 kl. 00:00
Slett
https://3.bp.blogspot.com/-Z1NPnuDwyEE/WAfLDG0p0mI/AAAAAAAALuc/HNZhaEXXNNQbXMHYjsUfQmvSCs-BijaVwCK4B/s60/jan%2Bk%25C3%25A5re%2Bchristensen%2B1.jpg
*      Jan Kåre Christensen sa...
*       
Men anonym, du overfokuserer på skilsmisse grunn. Det gjør ikke Guds ord, vi har lov å skille oss hvis ekteskapet blir for vanskelig.

Etter Guds ord, å gifte seg på nytt, gjør vi det, så lever vi i hor som Solveig Leithaug Henderson nå gjør etter Jesus og apostelen Paulus undervisning.
Skriften er klar, enten forbli hos din ektefelle, eller leve singel.
Er dette mulig?
Ved Guds hjelp, hvis ikke så skal hun i hvert fall ikke være et offentlig forbilde og formidler av evangeliet.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Et annet eksempel; et troende par gifter seg, men kort tid etterpå viser mannen helt andre og svært negative sider. Han har sannsynligvis en alvorlig personlighetsforstyrrelse, han manipulerer, lyver, stjeler, truer konen og driver psykisk terror. I tillegg mishandler han henne fysisk, med slag og spark. Han nekter å innse at han har problemer, og vil slett ikke søke hjelp. Han forsøker i stedet å få kvinnen til å tro at det er henne det er noe galt med. Etter 3-4 år der dette bare blir verre og verre, bestemmer hun seg å forlate mannen, da hun er fysisk og psykisk ødelagt. I en alder av 25 år sitter hun skilt og ødelagt. Spørsmål: 1. Hadde hun anledning til å skille seg?(eller er hun teologisk tvunget til å bli i det destruktive forholdet?)
2. Har hun anledning til å gifte seg på nytt?

Jeg tror ikke at dette er så sort/hvitt som du presenterer det, Jan Kåre.
For noen år siden var jeg nabo med en pastor i en svært konservativ luthersk frimenighet. De hadde giftet seg da de var 19 år, og da de var 25 år, hadde de 4 barn.
De var meget konservative, og hadde feks ikke fjernsyn.
Plutselig gikk det helt rundt for ham, og han flyttet fra familien og bosatte seg hos en religiøs sekt langt uti ødenarken i Nord-Norge. Etter 10 år har han fortsatt ikke kontakt med kone og barn.
Skal hun leve livet alene?

Det er noen vanskelige tilfeller, syns jeg...
Det samme gjelder fosterdrap. Jeg utfordret den nevnte pastoren på dette, og stilte ham følgende spørsmål: Tenk deg at når din datter blir 14 år, så blir hun gruppevoldtatt av negre og blir gravid. Ville du akseptert/anbefalt abort? Han blinket fælt med øynene, før han landet på at han ville at hun skulle båret frem barnet, og hjulpet henne, evt adoptert det.
Jeg må innrømme at jeg aksepterer og forstår de som avbryter et svangerskap etter voldtekt, incest eller der morens liv er i fare.

Fint vært her på sørlandet i dag, igjen. I dag blir det forhåpentligvis selvfisket fisk på grillen😎

Mvh
Ansgar

Jan Kåre Christensen sa...

Dette burde vedkommende ha sjekket ut på forhånd!
Gjengifte er utelukket for troende!

Her synes jeg tross alt Solveig Leithaug Hendorson kom godt ut av det hele.
Hun fikk beholde barna, Var selv ikke forslått eller noe slikt. Nei Ansgar, u fører med tull og vas!