Sider

onsdag 14. juni 2017

Nr. 1986: Når «apostel» Jan Hanvold får prøverørsbarn, er det «bønnesvar», når homofile får det samme, er det fra Satan!

Nr. 1986:
Når «apostel» Jan Hanvold får prøverørsbarn, er det «bønnesvar», når homofile får det samme, er det fra Satan!
Bilde av Inger og Jan Hanvold som har to prøverørsbarn i sammen etter hva Hanvold selv har sagt på radio og TV.

 


Hvis homofile og lesbiske får barn, og Hanvold får barn på «unaturlig» måte.
Så fremstår det som temmelig søkt at Hanvolds prøverørsbarn med hjelp av leger er verre enn noe annet. Kan ikke se noen forskjell på surrogatmor, prøverørsbarn og så mye annet. Dette er ved kunstig menneskehjelp, så får folk mene hva de vil om dette.
Men Hanvold hadde ikke uten legenes hjelp evnet å fått barn selv om han påstår at han har fortreffelig sex nå!

Ap.gj. 10. 34 Peter oplot da sin munn og sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk.

I Guds ord så står det veldig klart at hvis en lever som en oppadgiftet troende, så skal en ikke arve Guds rike!
Med andre ord, har du giftet deg igjen som en kristen og din første ektefelle lever, så spiller du russisk rullet med ditt åndelige liv.

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

Slik er det også hvis du er en tyd, du lever med en mann og du er mann selv. Eller er kvinne og lever med en av samme kjønn som deg selv, slike skal ikke arve Guds rike sier skriften.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Alle som lever i åpen strid med Guds ord og Guds vilje er ikke under nåden og blodet lengre med sitt liv. Med andre ord, de er ikke sanne troende slik skriften hevder de skal være.

Troende i dag har nærmest enkelte et overdreven hat, aggresjon og mye annet mot homofile. Mens de samme menneskene både forsvarer, hegner om og omfavner de som er gjengiftet som troende. Men skriften er veldig klar, de lever like langt i fra Guds ord og Guds vilje begge to. De som er gjengiftet og de som lever med en partner av samme kjønn.

Hvordan kan da de som er gjengiftet få blanko fullmakt til alt i Guds menighet?
Mens de som lever som lesbiske eller homofile, blir utestengt?
Begge grupperinger av mennesker lever utenforbi Guds ord og Guds vilje!

Vi kan ikke behandle slike type mennesker forskjellig, da gjør vi forskjell på mennesker.

Leser og hører at hvis homofile eller lesbiske får egne barn, så er det helt forferdelig.

Mens gjengiftede troende får egne barn, da er det både Guds velsignelse, bonusbarn og det meste som er av det gode for de samme menneskene som kan hate og mislike homofile og lesbiske!

Skriften er for meg veldig klar, at det Norske samfunnet tillater at både gjengiftede, homofile og lesbiske får leve i trygge rammer er helt greit for meg.
Men i Guds menighet hører ingen av dem hjemme, da både de som er gjengiftede, homofile og lesbiske ikke skal arve Guds rike sier skriften.

Sluttkommentar:

Jeg skriver dette i overskriften:
«Når «apostel» Jan Hanvold får prøverørsbarn, er det «bønnesvar», når homofile får det samme, er det fra Satan!»

Dessverre, troende mennesker ser ikke hva Guds ord sier. Alle mennesker, uansett om foreldrene er slik eller slik, så er alle mennesker skapt i Guds bilde.
Med andre ord, ungene uansett her herlige og velsignet av Gud, selv om foreldrene ikke lever og gjør det rette.
Derfor å hevde slike ting som enkelte gjør, er helt imot Guds ord.

Det er pastorer og hyrder av Guds menighet fremfor noen andre som burde og skulle stilles til ansvar for sine handlinger og forkynnelse. Men her ser vi at troende angriper de homofile og lesbiske hele tiden, mens gjengiftede troende, ikke minst Pastorer og hyrder blir både forsvart og vernet om!

Dette er hykleri og imot Guds ord! Vi skal behandle alle mennesker likt, men at det Norske samfunnet lar både homofile, lesbiske og gjengiftede få ha et ordnet forhold rundt sitt samliv. Det er ikke noe vi som troende skal og burde blande oss bort i.

Men det som vi burde og skulle, det er at ingen som lever imot Guds ord og Guds vilje skulle og skal være med i menigheten.

Salme 1. 1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, 2 men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.  3 Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.  4 Ikke så de ugudelige, men de er lik agner, som spredes av vinden.  5 Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.  6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

Relaterte linker:

4 kommentarer:

Anonym sa...

Mitt spørsmål er: Er det etisk forsvarlig som kristen å bruke prøverørsmetoden for og bli befruktet? Forventer ikke at du skal ha noe klart svar på dette, men tukler man ikke her med naturens egne lover og er med på å akselere utviklingen av uetiske metoder for å få barn? Har ikke funnet noe entydig svar på dette.

Jan Kåre Christensen sa...

En ting er sikkert, det er ikke mer «rettferdig» eller «syndefritt» for heterofile eller himofile å gjøre det.
Men min personlige mening er at adopsjon er å foretrekke.
Samtidig, den utviklingen vi ser i samfunnet med oppløste hjem, nye hjem etc. er en liten heldig utvikling.
Så er vi tilbake til det jeg tar opp igjen og igjen.
Når forkynnere og hyrder i Guds menighet er de første og verste til både skille, gifte seg, skaffe seg prøverørsbarn og alt annet.
Da kan vi ikke forvente så mye av hverken den ene eller den andre.
Det er en prøvsom tid i dag for den som vil og ønsker å hevde Guds ord.
Det står at Herrens ord var dyrt i de dager!

Anonym sa...

Det er vel også tukling med skaperverket å forlenge livet med medisiner og utsette den døde. Gud allerede har bestemt?

Jan Kåre Christensen sa...

Her er det et liv allerede!
Men medisiner er jeg skeptisk til, det er siste utvei!
Bønn, det er mye bedre!
Men vi mennesker svake og har et skrøpelig legeme, det er først når vi får herlighetslegeme vi ikke skal bruke medisiner eller vil dø!