Sider

fredag 16. juni 2017

Nr. 1990: Jan Hanvold og Inger Karin Johnstad Hanvold barn er dessverre etter skriften urene, da foreldrene lever i synd!

Nr. 1990:
Jan Hanvold og Inger Karin Johnstad Hanvold barn er dessverre etter skriften urene, da foreldrene lever i synd!
Bilde av Inger Hanvold med barn på barneprogrammet Jesus-Vikingene på svinekanalen Visjon Norge der skilsmisse og gjengifte er så utbredt at å kalle dette en kristen TV kanal vil være et hån!
 
At ungene til Inger og Jan Hanvold er urene, må sèes ut i fra det perspektivet at de to ikke lever i et ekteskap som er forordnet etter Guds ord og Guds vilje!

 

1 Kor. 7. 14 For den vantro mann er helliget ved sin hustru, og den vantro hustru er helliget ved broren; ellers var jo eders barn urene, men nu er de hellige.

Siden Jan og Inger Hanvold ikke er legalt gift etter Guds ord, så sier skriften at deres barn er urene.
Dette er ikke mine ord, men hva skriften sier.
Hva menes med dette?
Slik jeg ser det, så vil synden til Jan og Inger Hanvold «formeres» seg, noe som Gud ikke har behag i.
Når de kan leve i hor, og får barn. Og støtte blant andre kristne, så kan "alle" andre leve også som disse!

Vi ser nå når de heterofile tar seg selv til rette med å skille og gifte seg, så kommer alle andre synder mer og mer frem.

Derfor er det som Inger og Jan Hanvold gjør, men å få barn i et parforhold som Guds ord ikke har godkjent, at de har urene barn.

Skriften sier at hvis en i ekteskapet er en Jesus-troende er barna og ekteskapet hellig.

1 Kor. 7. 14 For den vantro mann er helliget ved sin hustru, og den vantro hustru er helliget ved broren; ellers var jo eders barn urene, men nu er de hellige.

Dette er vidunderlig, i motsetning til Inger og Jan Hanvold som lever etter Guds ord i hor og Inger skal kalles en horkvinne og Jan Hanvold en horkarl!

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

Hebr. 12. 16 at ikke nogen er en horkarl eller en vanhellig som Esau, som for en eneste rett mat solgte sin førstefødselsrett.

Likesom Esau solgte seg til denne hednings hustruen.
Så har Jan Hanvold solgt sin sjel til Satan for alle de ugyldige ekteskapene han har inngått som en troende lærer Guds ord.

1 Mosebok 26. 34 Da Esau var firti år gammel, tok han til hustruer Judit, datter til hetitten Be'eri, og Basmat, datter til hetitten Elon. 35 Men de blev en hjertesorg for Isak og Rebekka.

Jan og Inger Hanvold lever i et "ikke ekteskap" for Gud, derfor sier skriften at deres barn er urene!
Inger Hanvold er  Guds øyne hans elskerinne, da blir det horkvinne!
 
For å unngå uheldige skader på oss selv, er det viktig at vi legger vårt seksuelle begjær og vår seksuelle aktivitet under Kristi kontroll. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 4,3-5. For dette er Guds vilje deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor; enhver skal vite å vinne seg sin egen hustru i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud.

Det syvende av De ti bud forbyr ekteskapsbrudd og hor.
 
Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,14. Du skal ikke bryte ekteskapet.

Seksuelle synder er ødeleggende, selv når uheldige virkninger ikke synes med det samme. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 6,18. Hold dere borte fra hor! All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp.

Det er trist, nitrist. Men Jan Hanvold lever i dag på en formørket måte, som gjør at alle personer han kommer i kontakt med. Blir preget av hans urenhet og synd. Dessverre, skriften sier at dette også går ut over hans familie og barn!

Vi leser i 1 kor. 6. 16 Eller vet I ikke at den som holder sig til skjøgen, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød.

Den som lever som Jan og Inger Hanvold, har mindre sjanse på å nå himmelen enn de som lever på strøket. Da de lever konstant i hor, og i dette parforholdet er det Jan Hanvold som er «skjøgen» da han har vært skilt og gjengiftet ørten ganger før han «giftet» seg med Inger Karin Johnstad.

Sluttkommentar:

1 Pet. 1. 18 for I vet at I ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, blev løskjøpt fra eders dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, 19 men med Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam, 20 han som forut var kjent, før verdens grunnvoll blev lagt, men blev åpenbaret ved tidenes ende for eders skyld,

Det store med forsoningen, er at selv om utgangspunktet er lavt for oss alle mennesker da vi har alle arvet en dårlig ferd fra våre fedre.
Det er at gjennom Jesu forsoning er alt tilbakelagt. Alt er blitt nytt.
Selv om Hanvold har fått barn gjennom prøverørsmetode, så spiller ikke det noen rolle!

Gud er mye større enn våre feil, synd og nederlag.

2 Mosebok 34. 6 Og Herren gikk forbi hans ansikt og ropte: Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet;  7 han bevarer miskunnhet imot tusen ledd, han forlater misgjerning og overtredelse og synd; men han lar ikke den skyldige ustraffet, han hjemsøker fedres misgjerning på barn og på barnebarn, på dem i tredje og på dem i fjerde ledd.

Jo, forbannelsen er over Inger og Jan Hanvold. Men velsignelsen er over hans barn, da nåden er større enn forbannelsen! Forbannelsen er max til fjerde ledd, velsignelsen tusen ledd! Snakk om forskjell!
 
Alt gjennom forsoningen i Kristus Jesus.

1 Kong. 14. 13 Og hele Israel skal holde sørgehøitid over ham, og de skal begrave ham; han er den eneste av Jeroboams hus som skal komme i grav, fordi han var den eneste i Jeroboams hus hos hvem det fantes noget som Herren, Israels Gud, hadde velbehag i.

Jo, selv det som ser ut som en forbannelse og nederlag.
 
Vil Gud vende til en stor, stor velsignelse for alle!

Hvilken mektig Gud vi tjener og tilhører!

Tar med en sang til slutt:

Hvilken mektig Gud vi har Hvilken mektig Gud vi har Hvilken mektig Gud vi har

Hvilken mektig Gud vi har Hvilken mektig Gud vi har
Han har skapt både deg og meg (4x)
La oss lovsynge vår Gud (4x)
Han har makt og herlighet (4x)
Han er verdig lov og pris (4x)
Han har tilgitt oss vår synd (4x)

Ja, dette er for oss alle. selv om barna til Hanvold har det dårligste utgangspunktet, så har de gjennom forsoningen i Kristus Jesus det aller beste allikevel.

Det er nåde det, det er storhet, det er overveldende!
 

17 kommentarer:

Jan Kåre Christensen sa...

Forklar det nærmere, skjønte ikke så mye med den eder og galle du kom med Birgir!

Skimmeland sa...

De er gift, altså synder de? Oj, da har visst jeg syndet i trettifire av mine femtifire år...

Jan Kåre Christensen sa...

De lever i hor da Jan Hanvold ikke har lov som en kristen og apostel å være gjengiftet!

Ester sa...

Da er det jo bra du er perfekt da. Bibelen kan du ikke ha lest mye...for Guds ord kjenner du ikke. Vet du ikke at Jesus tilgir synd...? Det går ikke ann å leve ett liv uten synd. Det er defor vi har fått nåden. En synd er en synd for Herren. Og der finnes tilgivelse for alle som spør. Å feile er menneskelig. Les mere om nåden. For ditt bibelsk syn her er på viddene.Alle kan sette sammen en haug med bibelvers for å få frem den mening man ønsker. For bibelen og versene kan tolkes etter vær og vind om man ikke har den hellige ånd på innsiden som kan rettlede en. Og det er ikke vanskelig å se at du mangler..se på deg selv..har du mottat den hellige ånd? Eller er du bare keisten i tittelen? Saumfar ditt eget liv...jef er sikker på at heller ikke du har vert perfekt hele ditt liv..har du gjort opp innenfor herren? Lever du i Guds plan?for det er og en synd..om du ikke gjør det..gir du tienden? Lever du rent? Ta først ut bjelken fra eget øye før du tar flisen i din brors øye.Og fordøm ikke for i samme mål som du fordømmer skal herren dømme deg. Vi har kunn en som dømmer,og det er Herren. Han ser til hjerte,og han ser alt og dømmer rettferdig. Så la dømmingen være opp til han.

Jan Kåre Christensen sa...

Mitt liv er i samsvar meg Guds ord, og Guds vilje, ja!
Hanvold og alle andre som er oppadgiftet som kristne, må omvende seg!
De må, sier skriften, enten leve singel, eller forlike seg med sin første og rette ektefelle!

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Skimmeland sa...

Tenk hvilken nåde du har fått til at din kone har holdt ut med deg i alle år, slik som jeg, og så bruker du nåden til å sparke de som ikke var så heldige? Skam, skam. Når syndebegeret er fullt, vil Herren øse opp for deg med det mål du selv har brukt. Skam.

Jan Kåre Christensen sa...

Nå snakker du som Satan, han snur og vender også på Guds ord.
Nåden den gjør oss til bedre mennesker, ikke dårligere, du er styrt av løgn og hevn tanker at det skal også gå ille med meg fordi jeg holder frem Guds ord, åpenbart styrt av mørkets krefter slik du skriver. Men du kan også bli forvandlet – av Guds nåde.

Her fra mine bibelkommentarer Titus brev 2. 11 For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.

Her kommer bibelens store hovedsannhet, midt inni hvordan Paulus lærer Titus.

Tenk, Gud har ikke glemt oss. Vi er alle inkludert i Guds frelse og det er ingen som er utelatt. Om en er hvit, gul, rød, svart eller mulatt så elsker Gud oss akkurat like mye og frelsen er akkurat like rik og nødvendig for alle.

12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er,

Hva frelser oss? Hva bevarer oss som troende? Hvordan få kristenlivet til å gå på skinner? Skal vi følge loven eller anstrenge oss til det ytterste?

Svaret er det samme på alt, det er nåden som frelser oss, får oss til å leve som sanne troende og en dag skal den ta oss hjem.

Vi evner kun å leve som Gud vil gjennom Jesu Kristi nåde.

Den får oss til å leve; i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er.

Anonym sa...

Ærlig talt, å blande inn barna i ditt utspekulerte skriverier viser ivertfall at du ikke er kristen. Hva sier bibelen? Den sier ikke døm ellers skal du selv dømmes. Har du glemt det?

Anonym sa...

En person som flykter ut av ekteskapet pga vold skal altså ikke ha lov å gifte seg igjen ifølge skriften? Selv om dette er en ung person. Som har fått livet sitt ødelagt.
Det synes jeg er urettferdig.
Så har vi alle de gjengiftede kristne som ikke bryr seg om dette og gifter seg i gjen, alle som en. Uten vold i ekteskapet.

Tilslutt har vi forkynnere som blir gjengiftet i hopetall.
Ja, ja det er forskjell på folk.
Alle tenker på sitt eget beste.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg har blitt beskyldt for å blande inn Jan Kaare Hanvold sine barn. Selv om han sier selv at han nå har fortreffelig sex og til helvete med alle som ikke godtar at han er gjengiftet.
Jeg skriver motsatt, at hvis barna til Hanvold søker Gud, så vil Gud ikke la alle Hanvolds ekstreme synder ødelegge for dem. Gud holder den enkelte regnskap hver for seg selv, selv med en slik ekstrem far som Jan Hanvold. Det er nåde det!
Esekiel 18. 19 Men I sier: Hvorfor skal ikke sønnen bære farens misgjerning? - Sønnen har jo gjort rett og rettferdighet, alle mine bud har han holdt og gjort efter dem; han skal visselig leve. 20 Den som synder, han skal dø; en sønn skal ikke bære sin fars misgjerning, og en far skal ikke bære sin sønns misgjerning; den rettferdiges rettferdighet skal hvile over ham, og den ugudeliges ugudelighet skal hvile over ham. 21 Men når den ugudelige vender om fra alle de synder han har gjort, og holder alle mine bud og gjør rett og rettferdighet, da skal han visselig leve - han skal ikke dø. 22 Ingen av de overtredelser han har gjort, skal tilregnes ham; for den rettferdighets skyld som han har gjort, skal han leve. 23 Skulde jeg ha behag i den ugudeliges død? sier Herren, Israels Gud - mon ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever? 24 Men når en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, gjør efter alle de vederstyggeligheter som den ugudelige gjør, skulde han da få leve? Ingen av de rettferdige gjerninger som han har gjort, skal tilregnes ham; for den troløshet han har vist, og for den synd han har gjort, skal han dø. 25 Og I sier: Herrens vei er ikke rett. Hør, du Israels hus! Er ikke min vei rett? Er det ikke eders veier som ikke er rette? 26 Når en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, så skal han dø til straff for det; for den urett som han gjør, skal han dø. 27 Og når en ugudelig vender om fra sin ugudelige ferd og gjør rett og rettferdighet, da skal han berge sitt liv. 28 Han så og vendte om fra alle de overtredelser han hadde gjort; han skal visselig leve - han skal ikke dø.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Tilslutt har vi forkynnere som blir gjengiftet i hopetall.
Ja, ja det er forskjell på folk.
Alle tenker på sitt eget beste.

Uansett grunn, ingen troende har lov, rett og anledning å gifte seg på nytt etter en skilsmisse.
Men her får vi ha fokuset på at det er ikke hvem som helst som skiller og gifter seg på nytt. Det er en apostel, kanskje den mest "innflytsrike" her i Norge.
Det er Maldonado, og det Jan Hanvold som er de to store apostler vel?
Mens Maldonado lever etter Guds ord, så lever Jan Hanvold stikk i strid imot Guds ord!

Kim strand sa...

Jan Kåre Christensen - har Jesus som Herre gitt deg dette oppdraget og hvem er du som dømmer en annens tjener - jeg personlig har en kone og tror det er for livet en pakt mellom meg og Gud MEN jeg har ikke fått et oppdrag å fordømme noe menneske og du går på person og er helt klart drevet av den religiøse ånd - et godt spørsmål å stille seg er : ville Jesus gjort å brettet ut syndene til Hanvold og kaldt barna urene og hva vet vi om grunnleggende årsaker i et menneske sitt liv ? Er du uten synd ? Nei det her lukter fariseer lang vei ! Synes du skal gå inn for Jesus og være radikal med deg selv først og fremst og når du ser inn i Jesus sine strålende øyne og kjenner Hans hjerte for mennesker som ikke er fullkommen og som har blitt knust avist og forkastet så kan du formidle nåden og sanheten - husk bokstaven slår ihjel ! Synes ikke du skal " formane " noen som helst før du gjør det etter Guds ord og Jesus hjertelag : )

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, det oppdraget har jeg fått!
Og til mer eder og unnskyldning for Hanvold og alle andre som er gjengiftet, så skjønner jeg at det jeg har pekt på er 100 % nødvendig. For her er det åpenbart fritt frem for alt, da «nåden» dekker alt!
Men det gjør den ikke, vi må gjøre opp vår synd før nåden kommer inn!
Den arrogante og nedlatende måten du skriver på til meg, den når du ikke frem med da jeg ikke har noe å skamme meg over!
Ser du har kommet inn på siden min gjennom Facebook, hvem er det nå som har lagt ut siden min?
Åpenbart noen som står i nær kontakt til Visjon Norge Kim Strand.

Anonym sa...

Ester; her må man skille mellom "ond" eller "skrøpelig" synd. Ond synd er hvis du lever i synd, med vitende og vilje. Dette kan være som samboer, gjengiftet eller i et homofilt samliv. Eller om man lever i en annen synd, feks bevisst og systematisk lever i løgn, stjeler(feks konsekvent jobber svart).
Å falle i synd(skrøpelig synd), gjør vi alle i større eller mindre grad.
De fleste ufrelste forstår ikke forskjellen på dette, og kaster seg voldsomt inn i debatter slik som du gjør nå, uten særlig teologisk kunnskap.
Tienden er en lovisk gammeltestamentlig ordning, som ikke gjelder for mennesker i dag
Vi lever etter det nye testamentet.
Der står det mye om å gi, at man skal gi av hjertet, at Gud elsker en glad giver.
Mange mennesker kan gi mye mer enn 10 %.

Ansgar Braut

Birgir sa...

Anken ble forkastet. Nå ligger du vel tynt ann.

Jan Kåre Christensen sa...

Justismord!

Birgir sa...

Nei. RETTFERDIGHET!