Sider

søndag 18. juni 2017

Nr. 1991: Hvordan kan Pastor David Østby, Pastor Gordon Tobiassen, Redaktør Vebjørn Selbekk, Israel-forkjemper Arvid Bentsen, Ekteskaps-forkjemper Øyvind Benestad og andre støtte Jan Hanvold og Visjon Norge er for meg en gåte!

Nr. 1991:
Hvordan kan Pastor David Østby, Pastor Gordon Tobiassen, Redaktør Vebjørn Selbekk, Israel-forkjemper Arvid Bentsen, Ekteskaps-forkjemper Øyvind Benestad og andre støtte Jan Hanvold og Visjon Norge er for meg en gåte!

Bilde av David Østby, Emanul Minos og Jan Hanvold. Når disse såkalt pinselederne går god for Hanvold, er de ikke klar over hvor langt i «ånden» de har falt. De har egentlig gjort seg til et med den onde og hans vilje!
 
http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html

Jan Hanvold lever både i hor og driver med vranglære, han er da en falsk profet. Dette er skriftens klare vitnesbyrd om ham.
 


2 Joh. 9 Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

Hvordan kan disse forkynnerne tro at det ikke vil være veldige negative konsekvenser med å stille opp på Visjon Norge gang etter gang.

Tenk, Jan Hanvold har aldri sagt nei takk til sitt eget kjød, han sier alltid ja takk.
Han som den «store» apostel er hevet over konsekvensene over å leve i synd.
Her er det alltid nåde å få. Skulle en peke på at Hanvold både har en tvilsom lære og lever i hor. Da får en alltid høre av hans «supporter» at jeg ikke skal dømme. Ei heller er det så bra med meg åpenbart som peker på noen feil hos den store apostel fra Drammen.
Vi har Maldonado, og vi har Jan Hanvold. Røre de to er egentlig den utilgivelige synd.
Den katolske kirka har Paven som er ufeilbarlig. USA har Maldonado, vi i Europa og Norge har Jan Hanvold.
Dette er ikke noe annet enn å stå bak en falsk profet som virkelig evner å gjøre seg bruk av alt og alle.
Står du med ham, så blir du velsignet og får sendetid på Visjon Norge.
Står du ikke med ham, så får du enten en kald skulder eller du må høre på eder og galle fra Jan Hanvold og hans disipler.

Her er noe av en debatt på en artikkel der en med en gang får høre at det er noe feil med meg.
 
Aldri med Jan Hanvold som lever i hor.
 
Her kommer diskusjonen:
             Skimmeland sa...

De er gift, altså synder de? Oj, da har visst jeg syndet i trettifire av mine femtifire år...
17. juni 2017 kl. 10:27
*      Jan Kåre Christensen sa...
*       
De lever i hor da Jan Hanvold ikke har lov som en kristen og apostel å være gjengiftet!
17. juni 2017 kl. 10:36
*      Ester sa...
*       
Da er det jo bra du er perfekt da. Bibelen kan du ikke ha lest mye...for Guds ord kjenner du ikke. Vet du ikke at Jesus tilgir synd...? Det går ikke ann å leve ett liv uten synd. Det er defor vi har fått nåden. En synd er en synd for Herren. Og der finnes tilgivelse for alle som spør. Å feile er menneskelig. Les mere om nåden. For ditt bibelsk syn her er på viddene. Alle kan sette sammen en haug med bibelvers for å få frem den mening man ønsker. For bibelen og versene kan tolkes etter vær og vind om man ikke har den hellige ånd på innsiden som kan rettlede en. Og det er ikke vanskelig å se at du mangler..se på deg selv..har du mottatt den hellige ånd? Eller er du bare keisten i tittelen? Saumfar ditt eget liv...jef er sikker på at heller ikke du har vert perfekt hele ditt liv..har du gjort opp innenfor herren? Lever du i Guds plan?for det er og en synd..om du ikke gjør det..gir du tienden? Lever du rent? Ta først ut bjelken fra eget øye før du tar flisen i din brors øye.Og fordøm ikke for i samme mål som du fordømmer skal herren dømme deg. Vi har kun en som dømmer, og det er Herren. Han ser til hjerte, og han ser alt og dømmer rettferdig. Så la dømmingen være opp til han.
17. juni 2017 kl. 11:03
*      Jan Kåre Christensen sa...
*       
Mitt liv er i samsvar meg Guds ord, og Guds vilje, ja!
Hanvold og alle andre som er oppadgiftet som kristne, må omvende seg!
De må, sier skriften, enten leve singel, eller forlike seg med sin første og rette ektefelle!

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.
17. juni 2017 kl. 11:15
*      Skimmeland sa...
*       
Tenk hvilken nåde du har fått til at din kone har holdt ut med deg i alle år, slik som jeg, og så bruker du nåden til å sparke de som ikke var så heldige? Skam, skam. Når syndebegeret er fullt, vil Herren øse opp for deg med det mål du selv har brukt. Skam.
17. juni 2017 kl. 12:01
*      Jan Kåre Christensen sa...
*       
Nå snakker du som Satan, han snur og vender også på Guds ord.
Nåden den gjør oss til bedre mennesker, ikke dårligere, du er styrt av løgn og hevn tanker at det skal også gå ille med meg fordi jeg holder frem Guds ord, åpenbart styrt av mørkets krefter slik du skriver. Men du kan også bli forvandlet – av Guds nåde.

Her fra mine bibelkommentarer Titus brev 2. 11 For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.

Her kommer bibelens store hovedsannhet, midt inni hvordan Paulus lærer Titus.

Tenk, Gud har ikke glemt oss. Vi er alle inkludert i Guds frelse og det er ingen som er utelatt. Om en er hvit, gul, rød, svart eller mulatt så elsker Gud oss akkurat like mye og frelsen er akkurat like rik og nødvendig for alle.

12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er,

Hva frelser oss? Hva bevarer oss som troende? Hvordan få kristenlivet til å gå på skinner? Skal vi følge loven eller anstrenge oss til det ytterste?

Svaret er det samme på alt, det er nåden som frelser oss, får oss til å leve som sanne troende og en dag skal den ta oss hjem.

Vi evner kun å leve som Gud vil gjennom Jesu Kristi nåde.

Den får oss til å leve; i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er.
17. juni 2017 kl. 12:37
*      Anonym sa...
*       
Ærlig talt, å blande inn barna i ditt utspekulerte skriverier viser ivertfall at du ikke er kristen. Hva sier bibelen? Den sier ikke døm ellers skal du selv dømmes. Har du glemt det?
17. juni 2017 kl. 16:32
*      Anonym sa...
*       
En person som flykter ut av ekteskapet pga vold skal altså ikke ha lov å gifte seg igjen ifølge skriften? Selv om dette er en ung person. Som har fått livet sitt ødelagt.
Det synes jeg er urettferdig.
Så har vi alle de gjengiftede kristne som ikke bryr seg om dette og gifter seg i gjen, alle som en. Uten vold i ekteskapet.

Tilslutt har vi forkynnere som blir gjengiftet i hopetall.
Ja, ja det er forskjell på folk.
Alle tenker på sitt eget beste.
17. juni 2017 kl. 17:27
*      Jan Kåre Christensen sa...
*       
Jeg har blitt beskyldt for å blande inn Jan Kaare Hanvold sine barn. Selv om han sier selv at han nå har fortreffelig sex og til helvete med alle som ikke godtar at han er gjengiftet.
Jeg skriver motsatt, at hvis barna til Hanvold søker Gud, så vil Gud ikke la alle Hanvolds ekstreme synder ødelegge for dem. Gud holder den enkelte regnskap hver for seg selv, selv med en slik ekstrem far som Jan Hanvold. Det er nåde det!
Esekiel 18. 19 Men I sier: Hvorfor skal ikke sønnen bære farens misgjerning? - Sønnen har jo gjort rett og rettferdighet, alle mine bud har han holdt og gjort efter dem; han skal visselig leve. 20 Den som synder, han skal dø; en sønn skal ikke bære sin fars misgjerning, og en far skal ikke bære sin sønns misgjerning; den rettferdiges rettferdighet skal hvile over ham, og den ugudeliges ugudelighet skal hvile over ham. 21 Men når den ugudelige vender om fra alle de synder han har gjort, og holder alle mine bud og gjør rett og rettferdighet, da skal han visselig leve - han skal ikke dø. 22 Ingen av de overtredelser han har gjort, skal tilregnes ham; for den rettferdighets skyld som han har gjort, skal han leve. 23 Skulde jeg ha behag i den ugudeliges død? sier Herren, Israels Gud - mon ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever? 24 Men når en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, gjør efter alle de vederstyggeligheter som den ugudelige gjør, skulde han da få leve? Ingen av de rettferdige gjerninger som han har gjort, skal tilregnes ham; for den troløshet han har vist, og for den synd han har gjort, skal han dø. 25 Og I sier: Herrens vei er ikke rett. Hør, du Israels hus! Er ikke min vei rett? Er det ikke eders veier som ikke er rette? 26 Når en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, så skal han dø til straff for det; for den urett som han gjør, skal han dø. 27 Og når en ugudelig vender om fra sin ugudelige ferd og gjør rett og rettferdighet, da skal han berge sitt liv. 28 Han så og vendte om fra alle de overtredelser han hadde gjort; han skal visselig leve - han skal ikke dø.
17. juni 2017 kl. 17:45
*      Jan Kåre Christensen sa...
*       
Anonym du skriver:
Tilslutt har vi forkynnere som blir gjengiftet i hopetall.
Ja, ja det er forskjell på folk.
Alle tenker på sitt eget beste.

Uansett grunn, ingen troende har lov, rett og anledning å gifte seg på nytt etter en skilsmisse.
Men her får vi ha fokuset på at det er ikke hvem som helst som skiller og gifter seg på nytt. Det er en apostel, kanskje den mest "innflytsrike" her i Norge.
Det er Maldonado, og det Jan Hanvold som er de to store apostler vel?
Mens Maldonado lever etter Guds ord, så lever Jan Hanvold stikk i strid imot Guds ord!
17. juni 2017 kl. 17:51
*      Kim strand sa...
*       
Jan Kåre Christensen - har Jesus som Herre gitt deg dette oppdraget og hvem er du som dømmer en annens tjener - jeg personlig har en kone og tror det er for livet en pakt mellom meg og Gud MEN jeg har ikke fått et oppdrag å fordømme noe menneske og du går på person og er helt klart drevet av den religiøse ånd - et godt spørsmål å stille seg er : ville Jesus gjort å brettet ut syndene til Hanvold og kaldt barna urene og hva vet vi om grunnleggende årsaker i et menneske sitt liv ? Er du uten synd ? Nei det her lukter fariseer lang vei ! Synes du skal gå inn for Jesus og være radikal med deg selv først og fremst og når du ser inn i Jesus sine strålende øyne og kjenner Hans hjerte for mennesker som ikke er fullkommen og som har blitt knust avist og forkastet så kan du formidle nåden og sanheten - husk bokstaven slår ihjel ! Synes ikke du skal " formane " noen som helst før du gjør det etter Guds ord og Jesus hjertelag : )
17. juni 2017 kl. 23:35
*      Jan Kåre Christensen sa...
*       
Ja, det oppdraget har jeg fått!
Og til mer eder og unnskyldning for Hanvold og alle andre som er gjengiftet, så skjønner jeg at det jeg har pekt på er 100 % nødvendig. For her er det åpenbart fritt frem for alt, da «nåden» dekker alt!
Men det gjør den ikke, vi må gjøre opp vår synd før nåden kommer inn!
Den arrogante og nedlatende måten du skriver på til meg, den når du ikke frem med da jeg ikke har noe å skamme meg over!
Ser du har kommet inn på siden min gjennom Facebook, hvem er det nå som har lagt ut siden min?
Åpenbart noen som står i nær kontakt til Visjon Norge Kim Strand.
(sitat slutt).

Når disse forkynnerne går god for Jan Hanvold, da er egentlig proppen gått ut av menigheten, og alt er tillatt.

Her et debatt innlegg fra avisene Dagen:
Kjell Sorsdal · Writer hos Timeout Café & Ministry Assn. Inc.

Terje Hegertun i homo debatten:
«Enheten kan altså ha bedre vilkår under en avklart uenighet enn en påtvunget enighet.»

Sier en mann som har kjempet i tiår for å påtvinge oss et samarbeid med hora fra Roma. For igjen å legge oss inn under pavedømme. For en hykler!

Gaarder Andersen prøver også på vegne av seg selv eller denne såkalte refleksjonsgruppa på den såkalte Høyskolen og komme med følgende innspill; «Vi kan ikke ha to syn i homodebatten» Videre; «Vi kan leve med to dåpssyn og flere syn på skilsmisse og gjengifte.» Men i homofilisaken kan vi ikke diskutere. For en hykler! Hva med «Gud hater skilsmisse» og «Man er bunnet til ektefellen så lenge de lever»

I dag henger den frafallende pinsebevegelsen ut homofil praksis, men ikke heterofilt samboerskap. De tror faktisk at Jesus ser forskjell på heterofilt og homofilt samboerskap. Ja sånn er blitt. Ingen vil komme og advare deg i dag om du er heterofil samboer. Men de vil gjerne dolke deg i ryggen hvis du er homofil samboer.
 
Hele pinsebevegelsen som bevegelse er totalt frafallent. Det er ikke annet enn hyklere igjen.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Vi ser hvor korrupt ikke bare den katolske kirken er, men hele den frikirkelige bevegelsen her i Norge og utover verden er blitt!

Når en kan samarbeide og gå god for Jan Hanvold, så samarbeider enn egentlig med Satans fremste tjener i Norge i dag. som gir seg ut for å være en apostel, men i virkeligheten ikke er noe annet enn en Satans ambassadør og hans forlengede arm inn i kristen Norge med sitt horeliv og herlighetsteologi.

Der du skal så inn til ham og Visjon Norge, og få tredve, seksti og hundre ganger igjen. Sannheten er det at du gir penger inn til en virksomhet som er så fremmed fra Gud og hans ord det er mulig å komme!
Når alle som «sår» inn til Visjon Norge, og gir et pengebeløp. Uansett størrelse og de ikke får tilbake minst tredve ganger som er minstebeløpet. Og en fremdeles tror på Jan Hanvolds løgner, da er en forført og på vei imot fortapelsen. Tro noe annet vil være en løgn!

Når en ikke reflekterer over hva en holder på med. «Så» inn til Jan Kaare Hanvold for å få igjen, og det fungerer ikke. Og en fremdeles støtter denne kanalen. Da er en faktisk forført, åndelig blind og på vei imot fortapelsen!

Relaterte linker:

http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1990-jan-hanvold-og-inger-karin.html
http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1986-nar-apostel-jan-hanvold-far.html
http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1978-jeg-har-aldri-angrepet-jan.html
 
 

Ingen kommentarer: