Sider

søndag 13. august 2017

Nr. 2043: Det kommer å bli mye mindre skriving på den Himmelske blogg fremover, da fokuset vil være ankesaken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, Frankrike, som vil betyr veldig mye for tros- og ytringsfriheten!

Nr. 2043:
Det kommer å bli mye mindre skriving på den Himmelske blogg fremover, da fokuset vil være ankesaken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, Frankrike, som vil betyr veldig mye for tros- og ytringsfriheten!

Bilde av meg og min herlige kone Berit Nyland Christensen.
Fokuset mitt fremover kommer til å være mye mindre å skrive her på den Himmelske blogg. Noe vil det være, men nå står vi mitt i en åndelig strid, der Satan vil føre Norge tilbake til før Hans Nielsen Hauges tid.

Dette er selvfølgelig den Antikristelige taktikk, det som er vunnet gjennom kamper her i Norge med en forholdsvis fri tros- og ytringsfrihet skal nå bli tatt fra oss!

Derfor kjære troende Jesus venner. Be for og med hverandre, og støtt oss i denne kampen også økenomisk da det vil regner jeg med koste oss en bortimot 60.000,- kr.
Vinner vi frem i Strasbourg, noe jeg både håper og tror. Så vil jeg få pengene igjen, men å si dette med sikkerhet vet jeg ikke!
Det kan også koste mer, hvis anken når frem. Men vi ikke får fri rettshjelp da, men det hører med til sjeldenheten. Men vi kan ikke si no for sikkert.


Derfor legger jeg ved en artikkel jeg har skrevet om dette emne her:

Nr. 2037:

Bilde av advokat Brynjar Meling som vil bistå meg også i denne ankesaken. 
Det som gjør denne dommen og saken imot meg til et justismord. Det er at det jeg er dømt for – mengden av skriverier – ikke er blitt behandlet i retten!
Derfor er det et justismord – at de har dømt meg for noe som ikke har vært en sak i retten!
Hadde de behandlet dette i retten på en god og grundig måte, og jeg hadde blitt dømt. Så hadde det ikke vært et justismord.
Det er at det er blitt unnlatt å ha dette oppe til behandling i retten, som de har så feilaktig dømt meg for, som gjør det hele til en farse og til å grine av.
Hadde ikke de hatt de rare tallene som Torp kom med, så hadde de ikke hatt noe. Hele dommen imot meg blir derfor i mine øyne et justismord,
Samt når politiet forsvarer indirekte nazister, muslimer og andre som har gått mye lengre enn meg i å oppfordre også til voldelige handlinger, og handlinger som strider imot Norsk lov.
Så fremstår dommen imot meg som totalt urettferdig og det er fordi jeg er en kristen jeg er blitt dømt. Så her får vi også inn kristendomsforfølgelse.
Tar vi med at politiet og påtalemakten setter seg egentlig over tros- og ytringsfriheten med denne dommen, så er det dypt tragisk og uforståelig at denne saken ikke blir behandlet i Norsk Høyesterett!
Derfor ønsker vi å anke og fremme saken for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og trenger all den forbønn og hjelp vi kan få.

Regner vi trenger en 50.000,- kroner for å få dette til, ønsker du å bidra?

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?Takk!
Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Her er regnestykket hvorfor vi trenger de pengene, denne mailen sendte jeg til min advokat:

Hei igjen Brynjar!

Fint, din venn Geir Jøsendal sa det ville koste meg 15-20.000 kr å få en anke på plass. Det går greit.

Men ønsker også å få et svar av deg. Om du mener dette er verd alt arbeidet og at vi kan vinne frem i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg?

Eneste Torp har vunnet frem med overfor meg er at jeg må betale 15.000 kr til statskassen og tapt anseelse.

Synes også Høyesterett sin avvisning av anken var meget spesielt da du satt de sjakk matt med det jeg ble dømt for, å skrive mye om Torp. Ikke har vært behandlet i retten.

Derfor, er det andre muligheter å nå frem på andre måter her i Norge? Eller mener du at vi skal gå for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg?

Slik jeg forsto Geir Jøsendal, så betaler den Norske stat dere hvis anken slipper igjennom. Da det koster i fra ankebehandlingen begynner.

Vinner vi, så betaler de alt og jeg får tilbake de 15.000,- kr som jeg nå må betale, stemmer det?

Mvh
Jan K

Fikk dette svaret tilbake:
Ja. Vi mener åpenbart det.  Saken er prinsipielt viktig det er fortsatt en gåte at HR IKKE ville se på det.  (Norsk Høyesterett er dette forkortet ned til).

Din fremstilling av det økonomiske er riktig.

Med hilsen 
Brynjar N. Meling
advokat

Jeg spør igjen:
Takk!

Hva er din magefølelse for å kunne vinne frem? 50/50 sjanse eller bedre eller dårligere?

Ditt ankeskriv var for «godt», derfor ble det forkastet tror jeg. Du skjønte etterhvert hva som hva var, det tror jeg.

Mvh
Jan K

Jeg får dette svaret av Brynjar Meling:
Det er umulig å anslå. Men jeg mener at det er gode sjanser for å få den inn. Hvis ikke hadde ikke vi gjort dette.
Sluttkommentar:Vil du bidra? Da kan du benytte deg av nevnte kontonummer eller ta direkte kontakt med meg, alt ordner seg kjære troende Jesus venner!

12 kommentarer:

Anonym sa...

Det er millioner av mennesker i verden som er forfulgt, som sitter urettmessig fengslet(ofte uten lov og dom) under umenneskelige forhold og blir utsatt for tortur.
Landene der disse menneskene befinner seg, blir ofte gjenstand for klager til Strasbourg, både av menneskerettsorganisasjoner som Amnesty m.fl, og av advokater.

Du har blitt straffedømt for å ha hetset og trakassert en pastor over mange år. Dette er bare en av nærmere hundre som har lidt denne skjebnen, under ditt ondsinnede herjing med menneskers liv.
3 rettsinstanser har gått mot deg, to har domfelt deg, og høyesterett finner det meningsløst å behandle anken, da den helt åpenbart ikke vil føre frem!

I lys av dette, og med tanke på de millioner av mennesker som har blitt og blir behandlet forferdelig(se over), finner jeg det moralsk forkastelig av advokat Meling å fremme denne saken inn for Strasbourg.
Det strider mot alt som er av etiske normer, både for en advokat og for et medmenneske. Det er faktisk så betenkelig, at jeg håper at noen vil klage Meling inn for Advokatforeningens Disiplinærutvalg.

Jan Kåre Christensen sa...

Vi ser dette som et justismord med så dårlig og stygt arbeid av både politiet og domstolene at vi ønsker å prøve saken for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
Dette er en ærlig sak, så får du lov å mene hva du vil.
Men vi kommer ikke til å forholde oss til hva du mener.
Takk for du tok deg bry å komme med dine synspunkter 😁

Anonym sa...

Når er ankeskrivet deres klart Jan Kåre? Og vet du noe om hvor lang tid Strasbourg bruker på å avgjøre om anken følges eller forkastes?

Jan Kåre Christensen sa...

Håper det skjer noe i løpet av kort tid.
Håper vi får et svar innen påsken neste år.
Dette tar tid.
Regner med før endelig svar hvis anken går igjennom at vi har et svar innen utgangen 2018.

Birgir sa...

Så du skulle skrive MYE MINDRE? Ha. Det har ikke på noen måte blitt MINDRE.

Jan Kåre Christensen sa...

Jo, ble bare inspirert av alt tullball som Jan Aage Torp lire ut av seg 😁

Birgir sa...

Tullball. Jan Aage Torp har ikke uttalt seg på lang, lang tid. Så det kan ikke være DET som inspirerer deg. Alle vet at det er ikke det ÅNDELIGE som inspirerer deg.

Jan Kåre Christensen sa...

Han skriver daglig om meg på alle sine nettsider, du lyver Birgir eller så følger du ikke med!

Tullballen Birgir!

Birgir sa...

Det er DU som lyver, Jan Kåre. Men DET er ikke noe nytt. Det er fordi du LEVER I LØGN. Du ELSKER løgnen, og OPPHØYER løgnen.

Jan Kåre Christensen sa...

Du snakker,usant med hensyn til Torp.
Hva lyver jeg med?

Birgir sa...

ALT.

Jan Kåre Christensen sa...

Da viser det seg at det er av Gud det jeg skriver.
Satan blander løgn og sannhet i sammen, det gjør aldri Gud 😊