Sider

søndag 27. august 2017

Nr. 2057: Dommen imot meg og den Himmelske blogg er langt viktigere å være klar over og gå imot, enn dommen imot Therese Johaug, som tross alt bare dreier seg om en krans som visner!

Nr. 2057:
Dommen imot meg og den Himmelske blogg er langt viktigere å være klar over og gå imot, enn dommen imot Therese Johaug, som tross alt bare dreier seg om en krans som visner!

Bilde av meg og min hustru. Det er vi to som har måttet utstå egentlig denne forfølgelsen av politiet og påtalemakten iscenesatt av narreApostel Jan Aage Torp.
Men vi har hatt god samvittighet fra dag en og også nå, da vi vet at hele saken imot oss er oppkonstruert, fabrikkert og kristendomsforfølgelse.

Da den virkelige sannheten er motsatt enn det som er blitt fremstilt. Det er vi som har måtte tåle minst 300 artikkler skrevet imot oss på ulike nettforumer. Sikkert enn 20 – 30.000 hatmail imot oss. Utallige personlige mailer, dokumentforfalskninger.
Lyving og sverting at jeg har 2 bonusbarn og står i med både den ene og den andre. At sønnen vår er ………..
Ja, jeg kunne bare ha fortsatt. Hele saken er en skamplett for Norsk politi og Norsk rettsvesen som har blitt lurt og fordreid!
1 Kor. 9. 23 Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, forat også jeg kan få del i det. 24 Vet I ikke at de som løper på rennebanen, de løper vel alle, men bare én får prisen? Løp da således, forat I kan vinne den! 25 Hver som er med i veddekamp, er avholdende i alt, hine for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. 26 Jeg løper da ikke som på det uvisse; jeg fekter ikke som en som slår i været; 27 men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.

Skal ikke utale meg om dommen imot skistjernen Therese Johaug som har fått kilometer med spalteplass og en dekning som vel vi ikke har sett av noen idrettsstjerne etter å ha vært dopingtatt. Da her i Norge.

Men hva hun kjemper for er tross alt hva skriften sier: «Vet I ikke at de som løper på rennebanen, hine for å få en forgjengelig krans,»

For henne så kjemper hun for en forgjengelig krans, derfor er hennes kamp av langt mindre betydning enn hva jeg kjemper for.

Jeg kjempe for: «men vi en uforgjengelig. Jeg løper da ikke som på det uvisse; jeg fekter ikke som en som slår i været».

Derfor er kampen som jeg kjemper, at en skal fritt forkynne også hva Guds ord sier om det kristne ekteskapet. Som er en del av frelsen!

Dommen imot skaper frykt – som er Satans fremste våpen!

Matt. 28. 10 Da sa Jesus til dem: Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea; der skal de få se mig.

Det er akkurat dette som er så ille med denne dommen imot meg og den Himmelske blogg. Det er at den skaper frykt, frykt for å bli straffet for å holde frem Guds ord og de tingene som en er blitt overbevist om!

Dette er Satans renkespill imot oss troende, han angriper oss gjennom frykt!

Derfor kan vi også være forvisset at dette er ikke en kamp mellom meg og Jan Aage Torp. Men Torp gjennom sitt horeliv har klart å få politiet og påtalemakten med seg i sitt renkespill og narrespill for å skape frykt!

I teorien har vi tale-frihet, men i praksis har denne nesten gått tapt fordi at enkelte ytringer blir møtt med trusler om represalier om man sier det eller det.
Så p.g.a. trusler er det mange nordmenn som ikke våger å si hva de mener fordi at belastningen er blitt for stor om man sier noe "feil".
Det er en del hat ute og går, og dette kommer til uttrykk om man sier noe som hopen ikke er enig i. Sier man noe som enkelte ikke liker er truslene der med en gang, og dette er et effektivt hinder for ytringsfriheten.

Sluttkommentar:

Det vi holder på med, kan virke så lite og useèlig. Men det er verdens viktigste saker da dette er det eneste som har evig verdi, og vil vare for evig – en frelst sjel!

1 Kor. 1. 18 For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft; 19 for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. 20 Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? 21 For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror, 22 eftersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. 26 For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; 27 men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, 28 og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget, 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud. 30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

Disse dommerne som jeg har hatt som er vel skolerte, men skjønner ikke det mest elementære som er viktig for at sannheten skal komme frem. Det er at man må bli spurt om en sak.
Eller som en sier det, bli konfrontert med en ting.
Faktumet er at jeg aldri er blitt spurt eller konfrontert med noen ting av det de har dømt meg for i retten. Ei heller min advokat, vi står overfor en dom ala Nord Korea eller Kongo, ikke verd egentlig papiret den er skrevet på!
Slik dommer og lignende ting har det med seg at det skaper frykt! Dette er uten tvil Satans fremste våpen, da vet vi hvem som står bak kampen imot meg og den Himmelske blogg. At dypest sett er det Satan som både Jan Aage Torp og andre har åpenbart latt seg bruke av.

Når en leser disse dommene fra Oslo tingrett og Borgarting lagmansrett oser det av løgn og hat imot meg og kristendommen. De dømmer meg for noe de ikke har konfrontert meg med.
Alle som driver med å få frem sannheten, og arbeider med mennesker lærer fort at hverken Rom ble bygd på en dag eller sannheten kommer frem med en gang.
De siktet meg for en ting, vi drøftet dette i Oslo tingrett. Så i lagmannsretten ble lovanvendelsen drøftet, ikke noe annet. Så dømte de meg igjen for noe som ikke er blitt debattert.
Dette er så undermåls at dommen ikke er verd papiret den er skrevet på. Skriften sier: «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap?»

Hva er løsningen, også for åpenbart dommere som ikke kan jobben sin? Skriften er klar:

Ord. 1. 7 Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap; visdom og tukt foraktes av dårer.

Selv jeg som er en enkel arbeidsmann og fritidsforkynner har langt mer forstand åpenbart enn disse dommerne med mange års utdannelse og titler som forteller at de heller må gå til den gamle bibelboka og finne fred med Gud. For skriften sier klart at mange år på skole og titler er det ikke visdommen finner sitt sete. Men i den mann og kvinne som frykter Gud!

Skriften sier: «det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, 28 og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget, 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud.»

Selv jeg som ikke er utdannet, skjønner det mest elementære at skal en få vite sannheten. Så må en spørre vedkommende, konfrontere vedkommende. Ikke bare en gang, men helst flere. Hele dommen imot meg bygger på at dette er helt bevist utelatt, som bare viser at disse dommerne ikke var skikket for jobben sin. Skal man få vite sannheten, så må en begynne med å spørre og konfrontere. Dernest må man helst spørre enda noen ganger for å få et mer utfyllende svar, og høre motparten hva den sier. Dette er helt, helt bevist utelatt i saken imot meg og den Himmelske blogg!

Dommen i dag er ikke verd papiret den er skrevet på, den er en dom ala Kongo eller Saudi Arabia, det har ikke foregått rett for seg. Derfor er det vi også ønsker å ta denne dommen til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. For om mulig å finne rettferdighet der, og få meg og den Himmelske blogg frikjent!

Hvorfor blir jeg og den Himmelske blogg angrepet slik? Det som jeg har skrevet og talt er «peanøtter» imot hva Torp selv har skrevet, og hans disipler?
Hva som ellers blir skrevet daglig på nettet er det også «peanøtter» i forhold.
Det er åpenbart det ligger noe bak da. Og jeg har ikke fått en rettferdig og god rettergang engang.
Det er at alt som har med Gud og hans ord, at å gifte seg på nytt som en troende er ut i fra Guds ord synd. Slike røster hva Gud sier i sitt eget ord, det skal knebles, boikottes og raderes ut!
Derfor kjære troende Jesus venner, stå med i forbønn og støtt min advokat Brynjar Meling i sitt ankeskriv og på alle andre måter stå med!

Vil også anbefale dere å høre på Brynjar Meling sin tale som jeg har lagt ut på Youtube. Der han prosederer og holder på med lovanvendelse i flere timer, og dommerne er med på dette «spillet». Så dømmer de meg og den Himmelske blogg for noe som ikke er blitt debattert. Det ble brukt flere timer på lovanvendelse, og null minutter på å konfrontere meg med hvorfor det er skrevet så mye om Torp. Dette dømmer de meg for, snakk om tidenes justismord! Hele saken er ekkel, da det ikke er noe annet enn en dom som skaper frykt for å si hva Guds ord sier! Men det vil aldri føre frem!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2060-vi-nsker-ta-denne-saken-imot.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2049-jan-aage-torp-forteller-na-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html

4 kommentarer:

Anonym sa...

Therese Johaug ble villedet av sin doktor til sitt lovbrudd og var på mange måter helt uskyldig. Du derimot, har bevist og uten den miste empati mobbet og sjikanert Torp og mange andre skikkelser i årevis. Jeg vil tro at juristene i Strasbourg vil bruke sitt sunne vett, til å legge bort "din klage" da det er få straffedømte i Norge som har fått prøvd sin sak både i tingrett og lagmannsrett. At din anke ble nektet fremmet i høyesterett viser at det ennå finnes jurister med sunn fornuft i Norge.
Du er skyldig i den kriminalitet du er dømt for og bør ta dommen med et smil.
I stedet for å gjøre det rette og vende om å be Torp og de andre mobbeofrene dine om tilgivelse, oppfordrer du folk til å sponse deg med penger til et meningsløst forsøk på å få din dødfødte klage prøvd i Strasbourg. Tenk på hvor mye godt disse pengene kunne vært brukt til?
"Til syvende og sist tar Torp han igjen. Og da snakker vi ikke om et 10 000 kroners forelegg. Da snakker vi om noe langt verre.
Jeg tror at Torp tar han lenge før en sak kommer til Strasbourgh.
JKC bare graver et stort hull for seg selv og i det hullet faller hans hus og han selv ned i.
Vel, det er hans problem."

På tide å snu Jan Kåre

Godtfred

Jan Kåre Christensen sa...

Kristendomsforfølgelse og justismord er saken i meg og den Himmelske blogg.

De som er kriminelle her er den onde treenigheten, politiet og domstolene.

Anonym sa...

Her er jeg tildels enig med Herr Christensen. Når jeg ser Johaugs bedrøvelige ansikt, skulle man tro hun var blitt utsatt for noe alvorlig. Uttrykk som "katastrofe", "tragedie", "skjebneoppgjør", passer overhodet ikke når det gjelder noe då meningsløst som idrett. Johaug og Christensen har imidlertid en ting til felles; de er skyldige og må ta sin straff. Forskjellen er at Johaug var grovt uaktsom mens Christensen handlet med overlegg
Med venlig hilsen Byrådsekretær Godtfred Lund

Jan Kåre Christensen sa...

Hverken jeg eller Johaug er skyldige i lovovertredelser.
Johaug gjorde kun hva legen sa, skulle aldri vært dømt.
Jeg har kun holdt frem Guds ord, og fakta. Skulle aldri blitt bøtelagt.