Sider

tirsdag 29. august 2017

Nr. 2063: Er det en sammenheng mellom Donald Trumps brutte løfter til Israel om å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, og den flommen som rammer nå Houston, Texas?

Nr. 2063:
Er det en sammenheng mellom Donald Trumps brutte løfter til Israel om å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, og den flommen som rammer nå Houston, Texas?

Bilde fra de veldige vannmassene som kommer nå innover USA, som kan være et resultat av hva President Donald Trump lover og ikke holder overfor Israel?
Salme 22. 26 Fra dig utgår min pris i en stor forsamling; mine løfter vil jeg holde for deres øine som frykter ham.

Matt. 5. 33 Atter har I hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke sverge falsk ed, men du skal holde dine eder for Herren.

5 Mosebok 23. 23 Hvad dine leber har talt, skal du holde og gjøre, fordi du frivillig og med egen munn har gitt Herren din Gud ditt løfte.

Job 1. 1. I landet Us var det en mann som hette Job; han var en ulastelig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og vek fra det onde.  2 Han fikk syv sønner og tre døtre, 3 og han eide syv tusen får og tre tusen kameler og fem hundre par okser og fem hundre aseninner og hadde en stor mengde tjenere; han var mektigere enn alle Østens barn.  4 Hans sønner pleide å holde gjestebud på hver sin dag i hver sitt hus, og de sendte da bud til sine tre søstre og innbød dem til å ete og drikke sammen med dem.  5 Og så ofte en omgang av disse gjestebud var til ende, sendte Job bud efter dem og helliget dem; han stod tidlig op om morgenen og ofret brennoffer, ett for hver av dem; for Job sa: Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte. Således gjorde Job alltid. 

Vi ser her hvor viktig det var for Job at hans barn ikke holdt det de lovet innforbi den levende Gud og sagt Gud farvel.

Det er akkurat dette egentlig President Donald Trump har gjort, at han lovet å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Israels hovedstad og sentrum for alt – Jerusalem!

Det er ikke munnhell dette med Jerusalem, det er der Jesus som den kommende fyrste, regent, Kongenes Kongen og Herrenes Herre skal sitte å regjere og styre hele verden under det snart kommende 1000 årsriket!

Jesaja 2. Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det. /   3 Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.  4 Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig.

Å gi Gud og det som har med Gud å gjøre løfter – å bryte dem vil få konsekvenser. Dette lærer skriften, er det dette vi ser nå i USA?

President Donald Trump har gjort nå et veldig løfte til Israels fordel, som skulle vært en selvfølge. Dette har han helt bevist unnlat å gjøre og følge opp. Er det dette vi nå ser konsekvenser av? At Gud sier i fra gjennom det som nå har skjedd i Texas, ikke minst i finans- og olje hovedsentrum i USA Houston?

4 Mosebok 30. 3 Når en mann gjør Herren et løfte eller sverger en ed hvormed han forplikter sig til avhold i en eller annen ting, så skal han ikke bryte sitt ord; alt hvad han har sagt, skal han gjøre.

Det er akkurat dette som President Donald Trump har gjort, da han lovet å flytte den Amerikanske Ambassaden fra Tel Aviv som er også finans hovedstaden i Israel. Til Israels virkelige og evige hovedstad Jerusalem.

Legg merke til ordlyden i dette verset: «Når en mann gjør Herren et løfte eller sverger en ed hvormed han forplikter sig til avhold i en eller annen ting, så skal han ikke bryte sitt ord; alt hvad han har sagt, skal han gjøre.»
Alt hva han har sagt seg, skal han gjøre!

Josva 23. 16 Når I bryter Herrens, eders Guds pakt, som han oprettet med eder, og gir eder til å dyrke andre guder og tilbede dem, da skal Herrens vrede optendes mot eder, og I skal snarlig bli utryddet av det gode land han har gitt eder.

Legg merke til hvis vi bryter en pakt med Herren, så vil det ha store konsekvenser. Det er ikke å si en ting en dag, og noe helt annet neste dag!

Trump undertegnet i sommer en ny utsettelse av Kongressens vedtak fra 1995, om at USAs Israel-ambassade ikke skal flyttes til Jerusalem. Er det dette vi nå ser konsekvensene av med hva som skjer i Texas?

Sluttkommentar:

Er ikke Gud død, og avskaffet? Eller lever han, og regjerer og dømmer?

Svaret er ikke gitt slik på en, to og tre. Men det er underlig hva som skjer i USA som er Israels beste og nærmeste allierte. At er de positive og holder ord og løfter overfor Israel, så går alt godt!
Men bryter de løfter, og stiller ikke opp og med Israel, så skjer dert slike ting som dette. Det er som et mønster, tror det ikke er tilfeldigheter.
Uansett, det er skikkelig unødvendig og dårlig gjort av President Donald Trump å love noe overfor Israel og siden gå tilbake på det. Gud har knyttet sine ord og løfter slik inn til dette folket, at Donald Trump burde og vet helt sikker bedre?!

President Donald Trump har gjort dette for å bli President og for å tekkes Jøder og kristne som er helt enige med at det er naturlig og rett at ambassaden ligger i Jerusalem.
Dessverre så kan man ikke love slik ting, og tror at det går upåaktet hen i den åndelige verden som styrer vår materielle verden.
Dette er av en slik betydning og karakter, at bryte løfter på denne måten er som å bryte en pakt – med Gud!
Det er åpenbart av Himmelske og Djevelsk interesse at denne saken utvikler seg. Jeg er sikker på en ting, hadde ikke Trump lovet å flytte ambassaden, så er jeg sikker på at omfanget av denne katastrofen ikke hadde vært i nærheten av hva som vi ser i dag!
Aldri lov noe på Guds vegne eller overfor Gud, som du ikke akter å holde og etterleve.
Dette har åpenbart President forregnet seg på her, og vi tror jeg vi ser resultatet av dette i denne veldige flommen! Hold det du lover, eller så er det  aller beste å ikke love, og heller ta ting som det kommer! Og gjøre så godt en kan. Her har Trump lovet noe, også gått imot det ved å skrive under i sommer!
 

13 kommentarer:

Anders Helge Myhren sa...

Når det gjelder Israel, så bor det nå over 90 prosent IKKE jøder der. De kaller seg nok jøder, fordi de bor i Jødeland!
Det er jo helt latterlig, når Israel lar 90.000 etiopiske “jøder” komme inn i det landet. Hvor er likheten mellom de europeiske jødene under krigen, og de svarte fra Etiopia? Alle med noenlunde forstand må skjønne at dette ikke henger på greip!
Derfor tror jeg nok at Gud ikke haster med de andre landområdene, når det bare er en rest av 1/12 del av innbyggerne som er Guds Husfolk!
Nei, Gud venter nok på at ALLE de 12 stammene skal inn i landet, og selv da blir det bare en rest som slipper inn. De er de rette etterkommerne av Jakobs ætt, dersom det er noen som ikke har fått det med seg.
http://www.evangeliekirken-arendal.no

Jan Kåre Christensen sa...

Anders jeg aner ikke hvem som er Jøde eller ikke!
Men Gud vet, dette har han kontroll på, gled deg!!!!!!!!

Jan Kåre Christensen sa...

Moses hadde ei negerkone, Abraham hadde etter Sara døde Ketura som noe mener var mørk.
Myhren, vi vet ikke alt, kun Gud.
Da vi var i Israel ifjor sommer var det ei dame som mente jeg var Jøde, jeg vet ikke.

Anders Helge Myhren sa...

Jan Kåre, vi trenger ikke...og må ikke gå så langt tilbake som til Moses! Vi kan starte fra Jakob, slekten til Abraham og Isak...Jakob hadde 12 sønner, en av dem het Juda. Det er fra den mannen de ekte jødene kommer ifra. Men som skrevet står, så hadde Jakob også 11 andre sønner, og det er fra dem den hvite befolkningen kommer ifra.
Du kan se på fargen av oss hvor vi kommer ifra, men det har også avgjørende betydning om vi er i Kristus. I tillegg, de som levde under loven i DGT, om de var av Jehovas hjerte...

Jan Kåre Christensen sa...

Myhren, bibelen operer med 3 folkegrupper, det er hedninger, kristne og jøder.

Innforbi de 3 er vi alle.
Og om jeg er Jøde kjødelig, det vet jeg ikke om noen påstår det. Men åndelig sett er jeg jøde – og du også – når du er omskåret på hjerte.

Men å utelukke disse såkalte jødiske Etioperne er jeg usikker på hvilket grunnlag.
Det er da Jøder som Salomo som fikk barn med svarte mennesker, og som da igjen er mulatte Jøder.
Ikke vet jeg hvor grensene går, du vet at vi mennesker klarer ikke å styre lystene om vi skulle ha gjort det. Derfor ble det overlappinger.
f.eks. han som eier Facebook er jøde isammen med ei dame fra Asia. Disse lystene vet du, de gjør at også Jøder blir forelsket i andre enn fra sin egen folkegruppe.
I utgangspunktet så skulle Israels barn kun gifte seg innen egen stamme, men det var det ingen av stammene som klarte å holde.

f.eks. i vår familie er vi noen av få som ikke er skilt og oppadgiftet.

Anonym sa...

Bra poeng Jan Kåre. Jeg vet ikke hva debatanten her står for. Men jeg har selv fanget opp at i søken etter det man tror er sann og riktig tro,så graver enkelte seg helt tilbake ,og kaller det apostolisk tro.

Men de samme ,samt andre troende lukker helt øynene for hva apostlene trodde og lærte videre til sine disipler. De var de apostoliske kirkefedre og deres skrifter.( søk da ECF ,eller tidligste kirkefedre) som bekrefter apostlenes tro og lære gjennom kirken Jesus grunnla.
Det som da dukker opp i stedet ,er de som kalle seg "messiansk tro " Dvs. de vil likne mer og mer på Jøder,og tror de da er mer åndelige ,og apostoliske.
Mennene i disse menigheten ,blir oppfordret til å ha på seg de jødiske runde hattene osv. Og de synger jødiske sanger osv. og vaier med israels flagg. Og de sluter for all del å si Jesus ,for det mener de er helt galt. Og de må stave det riktig slik hebreerne sa. Jeshuah ,eller Yeshuah .(noe i den dur) Som om det er selve utalelsen som betyr noe.
Du heter Jan , men det utales ulikt i de ulike verdens deler. Jeg heter Marit ,og det betyr Mary ;Maria ,o.l. andre steder.
Disse messianske kristne er enkelte så desperate .Ja,jeg snakket med en kvinne. At hun betalte dyre dommer for å finne ut om det var jødisk blod i henne. Ved en spesiell DNA test.
Vi er som kristne jøder ,ikke etter kjødet,men etter Ånden. Ambrahams ætt. Og mye mer trenger vi egentlig ikke vite, om ikke det er en særskilt hobby ,som slektsforskning.
Selv da vannes det kraftig ut ,bare etter noen få ledd,p.a. blanding og lyster ,hit og dit.
Israel har en rolle i den siste tid, og også jødene som i store mengder skal komme til tro , men hvem som er kjødelig jøder eller ikke. Og hvem som tilhører de ulike stammer ,og grener . Det sysler jeg ikke med.

Vennlig hilsen, Marit , (Maria , Mary ,eller den utale som måtte passe.) Håper mange fikk interesse av innlegget med video fra retten, (hvor jeg også la inn mine komentarer.)

Jan Kåre Christensen sa...

Vel og bra med Jødiske ritualer, men selv Jan Hanvold står ved klagemuren og ber. Men Gud hører ikke hans bønner når han lever i åpenbar hor, alt i Guds rike begynner med Golgata!

Har en ikke tatt imot frelsen, så tror jeg en ligger dårlig an innforbi Gud da ingen kan bli rettferdige ved egne gjerninger!

Anonym sa...

Ja,alle de jødiske ritualene ,gudstjenesten ,alteret , presteklærne ,duskene ,bjellene , osv. har en betydning i den gamle pakt, og er skygger av den nye pakt.


Jan Kåre Christensen sa...

Ikke bare skygger av den gamle pakt, men hvordan det er også i selve Himmelen.
Jesus bar blodet innfor Faderen, da sitt eget blod som Yperstepresten gjorde deti gt, med blod av bukker, kalver og kviger.
Bar Jesus sitt blod innforbi den sanne Heligdommen 😊

Anders Helge Myhren sa...

Jan Kåre...Der tar du skammelig feil, jeg trudde du visste bedre. Du skriver:"hedninger, kristne og jøder."
Nei, bibelen skriver om hedninger, kristne og israelitter. Det er noe helt annet, men du får selv ta deg bryet, for å finne ut hva en israelitt er...Slå opp på:
www.evangeliekirken-arendal.no

Jan Kåre Christensen sa...

Nå er det mange uvitende her Myhren, da må du komme med et bibelsk belegg.
Dette jeg siterte var kun hva jeg lærte på bibelskolen jeg gikk.
Smyrna Bibel institutt, nå kraft skolen.

Anders Helge Myhren sa...

Jeg skjønner at det ikke er så mange som orker å klikke seg inn på Evangeliekirkens nettsider. Jeg har drøssevis av eksempler hvorfor vi skal kalle Israels Hus for israelitter og ikke jøder. Her kommer bare noen drypp:

Nesten ingen nord-europeere, eller deres etterkommere i USA, Canada, Australia, Sør Afrika, Rhodesia eller New Zealand vet idag at vi er direkte etterkommere av israelittene fra det gamle testamentet og at de med andre ord, sammen med jødene, er Guds utvalgte folk.

11 stammer av Israels hus, som bibelen kaller for de bortkomne stammene, er de kristne, vestlige nasjoner. Det har vært "skjult" i 2700 år, men dukker opp igjen i endens tid.

"I de dager skal Judas hus gå til Israels hus. De skal komme sammen fra landet i nord til det land jeg gav deres fedre til arv." Jer.3,18. "Se, de kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest …" Jes.49,12. "Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jorden ytterste ende." Jer.31,8.

I de siste dager skal noen rope ut budskapet om hjemvendelse, nettopp til folk i nord: "Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne …" Jer.3,12. Når den rette tiden opprinner, oppfordrer Gud disse folkene til å finne ut hvilken hovedvei deres forfedre i sin tid vandret nordover på, og merke den slik at alle kan se hvor deres vei engang gikk: "Reis deg varder, sett deg merkesteiner, gi akt på den hovedveien, den veien du gikk! Vend tilbake, du jomfru, Israel, vend tilbake til dine byer her!" Jer.31,21. Dette er en tydelig oppfordring til Guds folk om å prøve å finne ut hvor forfedrene deres i sin tid kom fra.

Jan Kåre Christensen sa...

Savner mye, mye klarere dokumentasjon enn dette.
Du vet i dag kan en ta tester, finne ut om en er jøde.

Har det foregått noen slike tester?

Nansen, Heyerdahl, Barratt og mange mente mye av det samme du skriver!