Sider

fredag 29. september 2017

Nr. 2086: At Jesus sa at jeg er den jeg er, og det skal vise at han er den eneste sanne Gud er bare sprøyt og fabrikkert oversettelse feil!

Nr. 2086:
At Jesus sa at jeg er den jeg er, og det skal vise at han er den eneste sanne Gud er bare sprøyt og fabrikkert oversettelse feil!
Dette med Jeg er, er bare noe som er kommet inn som en tolkning, har ikke noe med bibelens budskap å gjøre. Hele bibelen er skrevet med små bokstaver uten kapitler og vers. Ikke noe er annerledes enn andre ord og bokstaver.

Hvis du går til grunnteksten på begge de to avsnitt så står det slik:

1 Mosebok 3. 14 og Joh.8.58. Det står i grunnteksten helt motsatt der Moses får åpenbarelse av Herren og i Joh.e. 8 at de bare sier de er den de er, og Jesus sier han er Messias som var før Abraham. Han er selve løfte, ikke Gud den Allmektige eller annet. Med andre ord, dette er å trekke noe fra skriften og legge noe til, som skriften advarer oss imot å gjøre.


Legg merke til at det er både forandret og hevet ut med store bokstaver. Alt for å gjøre Jesus til en annen enn den var og er. Uthevelser, store bokstaver, og alt annet er menneskelaget, ikke Guds ord.

Dette finner du over 1900 plasser i bibelen at Gud eller noen mennesker sier jeg er. Her har de som har oversatt bibelen skrevet dette i Store bokstaver som bare viser at dette er menneskelaget.
Jesus sier bare hvis dere ikke tror jeg er Messias, så vil dere dø i dere synder. Og i 1 Mosebok kommer Gud til Moses og sier han er den han er, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.
Dette Jeg er er kun menneskeskapt, her er du og dessverre drøssevis av andre på ville veier.
Men når en usannhet blir gjentatt nok ganger, så blir det akseptert.
Treenighetslæren og Jesus only lære er like ubibelske!

Joh.e. 8. og mange andre steder så var det at Jesus hevdet han var Messias og var selve Ordet – den lovede Messias – som var der i egen person.
Utsendt av Gud som laget problemer.
Man kan presse bibelen og Guds ord til mye, men Jesus hevdet aldri at han var Gud den Allmektige – men at han var Guds sønn og Messias eller Kyrios!

Her er noe av hva jeg har skrevet i en diskusjon som vil være interessant for mange:

Riktig, men du overser mange momenter.
Jesus er alt han er i kraft av Faderen.
Faderen er det i kraft av seg selv.
Derfor sier Jesus at Faderen er større enn meg og jeg gjør kun det Faderen viser meg.
Gud Fader er med andre den eneste sanne Gud som er Gud fullt ut.
Jesus har all makt i dag, men den har han fått, og skal levere den tilbake.
Se bl.a. 1 Kor. 15.
Ikke dra inn sitater fra adventistene og andre, la oss diskutere hva Guds ord sier og lærer.

Jesus sier ikke det jeg er i grunnteksten.
Han sier han rett frem at han er den han er.

Jesus er Herre, der er vi enige.
Men Gud fader og Jesus er to adskilte personer.
Men tror som deg at den hellige Ånd utgår fra Faderen.
Hvem er Herrens engel?

Men jeg tror at Faderen er en personlighet og Jesus likeså. Men at den hellige Ånd utgår fra Faderen og sønnen, med egenskaper, men ingen egen, -person!

Både Jesus Only læren og treenighetslæren er ubibelsk lære. Les linkene jeg har lagt ut!

Du snur opp ned på Guds ord.
Jesus er alt det han er i kraft av Faderen.
Og er den eneste som har Faderens liv og «substans» fullt ut i seg derfor står det at han hadde hele Guddommens fylde i seg.

Om Jesus er skapt eller utgått fra Faderen har ikke noen betydning da opphavet er det som er vesentlig.

Den hellige Ånd er ingen egen person, som en vil møte.

Alt det du spør om, vil du finne svar i de tre artiklene jeg linket til.

Ingen som ikke sier at Jesus også er Gud.
Men vi møter ordet den eneste sanne Gud, det er aldri Jesus omtalt som.
Han ble nesten utelukkende kalt for Herre eller Kyrios av de første kristne.
Jesus selv sier han er utgått i fra Faderen.
Troverdigheten til treenigheten med 3 likeverdige gudepersoner var noe som kom inn blant de kristne fra 300 tallet og utover som den katolske kirke fikk makt og ble nesten eneveldig!

Det JEG ER er bare noe surr. I grunnteksten står det helt annerledes. Der sier Jesus bare at han er den han er.
Ser du har mange "hull" i din forståelse om Gud Fader og Sønnen Jesus.
Alt det Jesus er og har, har han fått.
Jesus selv sier at han har all makt, fått av Faderen.
  
Her blir det skrevet veldig mye. Både av hva jeg tror på, og ikke tror på.
Alt dere er interessert å vite om meg, angående hva jeg tror på angående Gud og Guddommen finner dere enten på bloggene våre eller hjemmesiden til Smyrna Oslo.

Ser jeg blir veldig ofte sitert på meninger og synspunkter jeg ikke har.
Samt, dere prøver å fortolke enkelte ting jeg skulle mene uten at dere forstå hvordan det hele henger i sammen.

Dere svarer ei heller på noe av hva jeg spør, men bare doserer ut hva dere selv tror og mener er rett.

Jeg drister med til å si noen ting, da i spørsmålsform som jeg regner med å få svar på.
Dere tror på tre likeverdige personer eller at det er en person som åpenbarer seg i 3 «funksjoner»?!

Jeg tror at fra evighet før tiden begynte var kun Faderen. Første som ble frembragt her var Sønnen som er ham helt lik.

Hebr. 1. 2 som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden, 3 han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie, 4 og er blitt så meget større enn englene som han har arvet et herligere navn fremfor dem. 5 For til hvem av englene har han nogen tid sagt: Du er min sønn, jeg har født dig idag, og atter: Jeg vil være ham en far, og han skal være mig en sønn?

I Hebr. Sier Gud at han ikke hadde noen større å sverge ved enn seg selv, selv om Jesus sto rett ved hans side.
Når skriften er så entydig på at Jesus er Gud, men ikke den eneste sanne Gud, hvorfor ikke bøye seg for skriften?
Når enkelte vil tro at den hellige Ånd er Gud og en egen person, vil tilbe og be til den hellige Ånd. Det er selvmotsigende for meg.

Hverken treenighetslæren eller Jesus alene læren holder for meg.
Se hva jeg tror på her i disse linkene dere kan lese litt på.

Les dem, så kommenter på hva jeg tror på og hva Guds ord sier.

Dere kommer med så mye.

Skal jeg svare på ting, så nummerer spørsmålene og prøv ikke ta med mer enn Max to spørsmål om gangen, eller så blir det så mye å svare på.

Dere må prøve å komme med korte og konsise spørsmål.

Skal svare på noe spørsmål her:

Tror du at Sønnen er Yahveh. Den eneste Gud, sammen med faderen, og Ånden.

Svar:
Ja, men Ånden er ingen egen person, men Gud fader og Sønnen feles Ånd.

Spørsmål eller belæring:
At Sønnen er fra evighet, men det første faderen skapte. Slå den. Jesus er for begge engelen Michael. skapt.

Ja, jeg tror at Jesus ikke er engelen Mickael.

Men er gått ut fra Faderen før verdens grunnvoll ble lagt. Fra tidens begynnelse.

Nei, og atter et nei. Det var fordi Jesus sa de hadde Djevelen til Far.

Dette med Jeg er, er bare noe som er kommet inn som en tolkning, har ikke noe med bibelens budskap å gjøre.

Hvis du går til grunnteksten på begge de to avsnitt så står det slik:

1 Mosebok 3. 14 og Joh.8.

Dette finner du over 1900 plasser i bibelen at Gud eller noen mennesker sier jeg er. Her har de som har oversatt bibelen skrevet dette i Store bokstaver som bare viser at dette er menneskelaget.
Jesus sier bare hvis dere ikke tror jeg er Messias, så vil dere dø i dere synder. Og i 1 Mosebok kommer Gud til Moses og sier han er den han er, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.
Dette Jeg er er kun menneskeskapt, her er du og dessverre drøssevis av andre på ville veier.
Men når en usannhet blir gjentatt nok ganger, så blir det akseptert.
Treenighetslæren og Jesus only lære er like ubibelske!

Jeg prøver å svare på alt, men jeg ber bare om nummering for om mulig å ha en oversikt når jeg får inn mye på en gang.

Du mener jeg ikke svarte Anonym, sikkert riktig det, skal se på det en gang, takk for du minner meg på det. Men som sagt, her har det blitt litt mye på en gang, jeg går på full jobb og har familie, har ikke anledning å sitte alltid på data. Om jeg gjerne ønsket det, disse som er fulltidsforkynnere, de svare mye mindre enn meg stort sett. Så jeg har ikke dårlig samvittighet for ikke alltid å svare av ulike årsaker.

Du spør: Hva sier du. Er Sønnen skaperen, Den eneste Herre, Gud den Allmektige.? Kan jeg være mer tydelig. Jeg repeterer meg selv ørten ganger.

Ja, Jesus er skaperen, men Faderen er den eneste som i skriften blir titulært med den eneste sanne Gud.
Med andre ord, Jesus er «nr. 2» underordnet Faderen da han er utgått fra ham, og Jesus selv sier at han ikke gjør noe annet enn hva Faderen har vist og viser ham!


Jesus sa ikke noe der at Jeg Er, alt dette er menneskelaget!

Jesus ble korsfestet fordi han sa han var Messias, den som Gud lovet å sende!

Blant de første kristne ble Jesus aldri kalt for Gud, men Messias og Herre!

Du leser ting inn i teksten som ikke står der, samt du er veldig historieløs når du ikke vet at de første kristne kalte Jesus for Messias.

Når det står i bibelen Kristus, så er det en oversettelse fra septuaginta som oversatte Messias med Kristus.

Jesus ble også kalt for Kyries – Herre.

Aldri Gud eller den eneste sanne Gud. Jo, det er helt allright å kalle Jesus for Gud.

Her fra nettet som dokumenterer det jeg sier:
Abstract

I lys av nyere papyrifunn, henholdsvis i Israel og Egypt i løpet av 1900-tallet, har det oppstått en debatt om hvordan Septuaginta egentlig skrev det hellige gudsnavnet (yhwh). Det er
nemlig funnet fire førkristne greske oversettelser av den hebraiske MT hvor tilsvarende MT-tekst har tetragrammet. I disse tekstvitner står ikke gudsnavnet oversatt med det greske κύριoς, som nå er den standardiserte måten å oversette tetragrammet på, i de trykte LXX-
utgavene. Tetragrammet står transkribert med arameiske, eller paleo- hebraiske bokstaver. En annen tekst er direkte fonetisk oversatt med de greske bokstavene ιαω, mens en tekst
kun har etterlatt seg et tomrom. Hva kan dette komme av? Har det seg slik at den
opprinnelige LXX (septuaginta) ikke skrev κύριος, men tetragrammet?

Jesus provoserte de religiøse av flere grunner.
For å nevne noen, så var det at han avslørte deres hulhet.
De var pengekjære og tok seg gjerne et nummer på si etc.

Jesus helbredet på sabbaten og han sa han var Guds Messias.

Jesus sa om Gud at han er større enn meg og jeg gjør ikke noe annet enn det som Faderen viser meg da jeg er utgått i fra ham.

Det Gudebilde og bilde av Jesus du presenterer er ikke noe annet enn den «katolske» Jesus som er nok 80 % riktig, men 20 % feil.

Jeg prøver bare å presentere hvem Jesus og Gud er, og den hellige Ånd!

Hvem var det Elisabet i den Hellige Ånd siktet til i luk.k.1. da hun i den Hellige Ånd utbrøt. "Hvordan kan det gå til at min Herres mor (Guds mor, Maria) kan komme til meg. Hun kjente bare en Gud. Og det var fedrenes Gud. Yahveh. Abraham; Isak, og jakobs Gud.
Hvem mener du hun sikter til.?

Svar:
Lukas 1. 42b og ropte med høi røst og sa: Velsignet er du blandt kvinner, og velsignet er ditt livs frukt! 43 Og hvorledes times mig dette, at min Herres mor kommer til mig?

Grunnteksten:
Herrens mor.

Svar, Ja Jesus er Herre – Kyrios!

Her ser du selv det ordet Herre er oversatt med i Lukas 1. 43:
Englishman's Concordance
Κυρίου (Kyriou) — 244 Occurrences
Matthew 1:20 N-GMS
GRK: ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ
NAS: an angel of the Lord appeared
KJV: the angel of the Lord appeared
INT: behold an angel of [the] Lord in a dream.

Jesus er ikke den eneste sanne Gud, men er utgått i fra ham og er lik ham og har vist oss hvem han er!

Anonym du skriver:
Men hvem var det som satte sammen skriften da Jan Kåre? Kanonen falt ikke ned fra himmelen i ferdig form. Det var hundrevis av brev i omløp, mange som hevdet å være av Paulus, Peter m.fl. Noen måtte ha autoritet til skille klinten fra hveten og si at disse brevene er ekte og inspirerte mens de andre ikke blir godkjent. Hvem tok denne avgjørelsen? Jo, nettopp den samme katolske kirken som du sier også innførte en påstått falsk treenighetslære. Tenk over dette neste gang du argumenterer utefra skriftsteder. Det betyr at du allerede har godtatt kirkens autoritet siden du argumenterer utefra hva den har godkjent av skrifter.

Svar:

Jeg som alle andre er til del prisgitt de menneskene som har gått foran meg og som har holdt på med åndelige ting.
At dette har vært mange katolikker og andre, det er bare slik det er for oss alle!

Men jeg prøver å undersøke. Sammenligne, hente ny informasjon og stadigvek kommer nærmere sannheten.
Da trenger jeg både en korrekt bibeloversettelse, Åndens lys og tankens klarhet.
Dette arbeider jeg med hver dag, og som sagt. Historien og de faktiske forholdene får jeg ikke gjort noe med, så her er din argumentasjon syltynn!

Du forlanger at jeg skal ha et svar hele tiden, men svarer ikke på noe av hva jeg spør deg.
Jeg er intet orakel og det er temmelig åpenbart at du ikke har studert hverken hjemmesiden eller bloggen min, alt finner du svar på der.

Abba Far er i hvert fall ikke Jesus, he-he, det er da kun og alene Gud Fader, ingen andre.

Ikke begynn med så mye person angrep på meg, det har jeg opplevd nok av. Prøv å holde deg kun til saken og skriftens ord. Jeg prøver, prøv du også eller så blir det så unødvendig dritt som kommer frem, ikke sant?

Du spør om Jesus er min Herre og Gud, til det vil jeg at du først skal lese en artikkel fra den Himmelske blogg her.

Forventer at du leser dette, for du kan ikke komme med en mengde spørsmål og ikke satt deg mer inn i Guds ord enn det du har gjort og hva jeg underviser og lærer:Fred Vidar Hjortland skriver også om feil oversettelse og mening med Tomas som sier Min Herre og min Gud:

 Dette enkle faktum er en kraftig indikasjon på at Jesus aldri har forkynt noen treenighetstro! Det vi ser over alt i evangeliene, er at Jesu venner og disipler bekjenner Jesus som Messias - og ikke noe mer! Slik er Peters bekjennelse (Matt 16:16), slik er Natanaels bekjennelse (Joh 1:49), slik er Martas bekjennelse (Joh 11:27), slik er den samaritanske kvinnens tro (Joh 4:1-42) og slik er den tro Emmausvandrerne blir styrket i (Luk 24:13-35). Bekjennelsen av Jesus som Messias synes å være et gjennomgående mønster i alle de fire evangeliene. Slike bekjennelsesvitnesbyrd om Jesus som Messias passer som hånd i hanske med det vi tidligere har sett om at Jesus aldri forkynte noen treenighetslære, aldri sa om seg selv at han var Gud, aldri omtalte Guds ånd som en egen guddomsperson, osv. Jesu venner og disipler har aldri hørt ham forkynne slike læresetninger, og derfor har de selvfølgelig heller aldri begynt å tro på noe slikt! Det de derimot har hørt ham si, er at Faderen er den ene og den eneste Gud (Joh 5:44 + 17:3), og at Faderen både er deres Gud og hans egen Gud (Joh 20:17). Dette har de hørt, og dette tror de på! Deres gudstro er og forblir derfor jødisk i karakter. De bekjenner sjema når de besøker templet og synagogene - slik som de alltid har gjort og slik som deres Mester og store forbilde også gjorde det. De har ikke kommet til tro på en ny Gud. Det nye er kun at de har skjønt og trodd at Jesus er den lovede Messias! Over alt ser vi at det er Jesus som Messias det dreier seg om i evangeliene. Det er Jesus som Messias englene proklamerer for hyrdene på marken, og det er Jesus som Messias apostelen Johannes avrunder hele sitt evangelium med! Jesus snakket aldri med noen om at han selv var Gud eller at det fantes en treenighet. Derimot prøvde han å lede folk til tro på at han var Messias (se f.eks. beretningen om den samaritanske kvinnen i Joh 4 og beretningen om Emmausvandrerne i Luk 24).

Og når folk kom til en slik erkjennelse, da var Jesus fornøyd! Han roste dem og forventet ikke noe mer. Til Peter sa han til og med at det var Gud selv som hadde vist ham denne sannheten (Matt 16:16-17). Det bildet som tydelig avtegner seg for oss, er kort sagt at Jesus aldri prøvde å forandre disiplenes jødiske gudstro, og at disiplene heller aldri bekjente noe annet enn en jødisk gudstro! For disiplene var Jesus alltid den lovede Messias, aldri en guddomsperson i en mystisk treenighet!

 Men hva da med Joh 20:28, vil sikkert noen spørre. Bryter ikke Thomas bekjennelse radikalt med det gjennomgående bekjennelsesmønsteret vi ser ellers i evangeliene? Personlig tror jeg ikke det. Selv om det kan se slik ut ved første øyekast, mener jeg det er gode grunner til å anta at heller ikke Thomas beveget seg utenfor sfæren av evangelienes messiasbekjennelser. Sterke indikasjoner peker i retning av at heller ikke han hadde fått del i noen ny gudstro! I det følgende skal jeg legge fram to forståelsesmodeller som hver på sin måte tar bort alle vanskeligheter knyttet til dette verset. Jeg synes begge forståelsesmodellene er gode, og jeg vet ikke riktig hvem av dem jeg skal foretrekke. Det jeg imidlertid er overbevist om, er at uansett hvilken av disse to modellene man går for, så er begge bedre enn den vanlige trinitariske måten å forstå dette verset på! Den første modellen går ganske enkelt ut på at når Thomas utbryter "min Herre og min Gud", så er ikke disse ordene rettet mot Jesus, men mot Faderen. Noen vil kanskje rent umiddelbart rynke på pannen til en slik forklaring, men det finnes faktisk flere momenter som peker i retning av at dette kan være en god og riktig forståelse. For det første bærer hele episoden preg av at Thomas ble kraftig overrasket. Han var i utgangspunktet svært skeptisk og nektet å tro at Jesus var oppstått fra de døde før han fikk se naglemerkene i hendene hans og stikke sin finger i sårsiden hans. Slik var hans sinnsstemning. Så plutselig en dag står Jesus der lys levende rett foran ham! De fleste av oss kan vel levende se for oss hvordan han da følte seg totalt overrasket og på en måte "truffet av lynet"! I en slik overraskelsessituasjon er det veldig vanlig at mennesker kommer med en eller annen form for utbrudd, en eksklamasjon. Og i en religiøs kultur vil en slik eksklamasjon gjerne inneholde ord som har med Gud å gjøre. Dette er noe vi bl.a. kjenner til fra vår egen norske kultur. Mange nordmenn vil f.eks. kunne si "Min Gud!" eller "Å Gud!" når de blir kraftig overrasket. Jeg husker selv godt hvordan min bestemor brukte disse uttrykkene. I den orientalske kulturen var og er liknende religiøst pregede utbrudd like vanlige. Helt nylig (oktober 2011) hørte jeg f.eks. på nyhetene hvordan folk i Tyrkia sa ordet "Allah" når de fulle av glede og overraskelse fant igjen overlevende slektninger etter jordskjelvet. For en iakttaker uten kjennskap til tyrkisk og islamsk kultur, kunne det sikkert se ut som om de kalte sine slektninger for Allah! Men det var selvfølgelig ikke det de gjorde. Deres ettords eksklamasjon var helt klart ikke noe annet enn en kondensert takksigelse og lovprisning til Gud.

Marit du skriver:
" JEG ER",
Broder dette ut til høyre og venstre, som om Jesus er Gud den allmektige og enda større.

Som sagt, dette er et ord og skriveform som er ukjent i skriften, tillaget etterpå!

Da å mene at jeg er bl.a. Blir du da også fornærmet ,og syns jeg fortjener å steines ,når jeg sier det samme til deg. Eller lar du deg korrigere.
Jeg syns jeg lukter mye kjøtt her. Mye selvmedlidenhet. Men mest av alt .Det er bare i Den Hellige Ånd (Gud som far) at man kan si ABBA FAR. Si at Gud kom i kjød. Men du sier at vi kan jo godt KALLE Jesus for Gud, om vi ønsker det. Det er viden forskjell. Satan kaller også Yahve for GUD. og bruker hele tiden hans ord " Gud har sagt" Men satan ÆRER IKKE Yahve som Gud. Men sier :Kall gjerne Jesus gud, men ær han IKKE som Gud.

Jeg vil aldri så lenge Guds Ånd driver meg, gi opp å dømme slangens ord, ved å sette min troende hæl på hans hode å knuse det. Aldri. Han raser, men er overvunnet. Men man må tørre å stå opp for Guds ord, for å gjendrive hans løgner.

Men du står selv i dette du selv beskylder meg for å ha slangens ord, men det er akkurat hva du selv er!
Så når du har snakket ned om meg, så er det bare deg selv du har snakket om!

Jeg har sagt kun en ting, at dette med JEG ER ikke er noe bibelsk, da også hele bibelen er skrevet med små bokstaver. Bare der kommer din argumentasjon til kort!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/07/nr-2008-gjr-vi-den-hellige-and-til-en.html

torsdag 28. september 2017

Nr. 2087: Nå er endelig anken som her er en kopi sendt til Strasbourg i Frankrike! Anken hvis den slipper igjennom, tror og håper jeg på full frikjennelse nede i Frankrike over den Norske stat!

Nr. 2087:
Nå er endelig anken som her er en kopi sendt til Strasbourg i Frankrike! Anken hvis den slipper igjennom, tror og håper jeg på full frikjennelse nede i Frankrike over den Norske stat!
Bilde av Evangelist og Bibellærer Jan Kåre Christensen som blir forfulgt og forsøk hindret i å forkynne hele Guds råd til frelse ved hjelp av både politiet og domstolene.

Det er dette svineriet vi vil til livs, derfor går vi til Strasbourg for om mulig å vinne frem i vår kamp for å kunne forkynne også imot skilsmisse og gjengifte blant forkynnere og prester!


 
Nå er anken sendt til Frankrike, og til nå har saken med bot, saksomkostninger og advokatutgifter i forbindelse med anken.
Samt diverse utgifter kostet meg 50.000,- kr.

Hvis saken går igjennom i Strasbourg har jeg anledning å søke om penger dekket til advokat.
Men det er ingen garanti for dette, da kan du fremdeles være med å gi.

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Bakgrunn for hele saken er nå blitt borte, og hvorfor denne saken er så viktig er også blitt borte.
Men det hele bygger på en fiktiv anmeldelse av Jan Aage Torp, der det er hans hat og motstand imot meg og den Himmelske blogg for å forkynne imot gjengifte blant forkynnere.
Da hans ønske om en rettskraftig dom for å bruke imot meg og den Himmelske blogg.

Han sa selv i intervju i Vårt Land at han hadde anmeldt meg for å kunne gå til Google, for om mulig å få fjernet meg og den Himmelske blogg fra deres søkemotorer. Der han hadde det største hatet imot den engelske bloggen.

Vi vet alle arabere og muslimer kriger og sloss seg innbyrdes.
Det har vi ikke minst sett i Syria, Libanon, Irak og Iran krigen og masse andre kriger mellom muslimer/arabere.

Men så snart det skjer noe med eller i Israel – forenes de!

Da er hate de har overfor hverandre som blåst bort.
Alt de har av ondskap, hat og sinne får de ut over felles fiende – Israel!

Slik er det også med bermen i og rundt Jan Aage Torp.
De kan nok være uenig om mye, men får de kjempe imot Herren og meg, da forenes de i et inderlig hat!

Jo, Alle som er imot meg, er også imot Herren, og står med den kriminelle Jan Aage Torp som har kjørt kampen imot meg og den Himmelske blogg for en ting, at vi har avslørt ham som en horkarl eller horeapostel som lever etter Guds ord i hor med å være oppadgiftet som en troende!

Tar vi med at jeg er siktet for en ting (kalle Torp for spedalsk og horkarl), drøftet i retten noe helt annet (lovanvendelsen).

Dømt for noe som ikke er blitt drøftet i retten (mengden av skriverier), så står vi foran Norges historien største justismord hvis ikke dommen blir omgjort i Strasbourg som er vårt siste håp for å vinne frem.
Be kjære troende venner om full frikjennelse, og stå med på alle måter!

Her er utdrag av anken, tar ikke med alle sider. Hele anken ligger her:

http://janchristensen.net/jkcklage.pdf 

mandag 25. september 2017

Nr. 2084: Den «problematiske» Israel kjærligheten, når selv den falske profeten Jan Kaare Hanvold er «Israel-venn» bør varsel-lampene lyse på spreng!

Nr. 2084:
Den «problematiske» Israel kjærligheten, når selv den falske profeten Jan Kaare Hanvold er «Israel-venn» bør varsel-lampene lyse på spreng!                                                                                                
Bilde fra utelivet der synden er i høysete.
Det livet som Jan Kaare Hanvold lever, er et liv uten normer, samvittighet og et liv som er en Herrens tjener fullstendig uverdig!Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 11. 8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.

Likene blir liggende i Jerusalem der Jesus døde. Her blir Jerusalem omtalt litte flatterende som åndelig er Sodoma og Egypt. Sodoma står for seksuelle synder som også er abnorme som bl.a. homoseksualitet er. Egypt her ellers står for en plass der Antikrist og verden har tatt sete.

 9 Mennesker av mange folk og stammer og tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem.

At de blir liggende døde i tre og en halv dag er også at de vil vise all verden at disse er døde men Antikrist lever. På den måten viser de sin triumf!
(Sitat slutt).

Salme 126. 1. En sang ved festreisene. / Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende; 2 da fyltes vår munn med latter, og vår tunge med jubel, da sa de iblandt hedningene: Store ting har Herren gjort imot disse.  3 Store ting har Herren gjort imot oss; vi blev glade.

Mye av dagens Israel kjærlighet og vennskap er ikke noe annet en slagens listige angrep. Der han ikke som før imot Israel kom som en slu rev. Eller som et monster som Nazi-Tyskland og andre har gjort. Men som en «silkemyk» katt som har ingen gode hensikter.

Når f.eks. Jan Kaare Hanvold og Visjon Norge proklamerer sin Israel kjærlighet og at de står opp for Israel. Men samtidig driver med herlighetsteologi og Hanvold selv lever i åpenbar strid med Guds ord med å være gjengiftet. Da burde det ikke bare ringe klokka en gang, men alle bjeller og klokker du har.
Dette er ikke noe annet enn et bedrag som har skjedd før i historien, flere ganger.
At fienden vil i «seng» med deg, det kan gå an på en James Bond film. Men i den virkelige verden og den åndelige verden går dette heller dårlig.

Jan Hanvold og Visjon Norge er som den onde Tobias vi møter i Nehemja bok som vil flytte inn og bo i templet. Men han er ikke skikket til det eller har lov til det, da han ikke kan finne navnet sitt oppskrevet i Israels manntall.

Tobias som ønsket å bli en «Israelitt» og bo i templet.

Det har alltid til alle tider vært personer som denne onde Tobias som ville bo i templet, og ta alt sitt innbo med der. Vi møter denne personen i Nehemja bok der han er nevnt flere ganger, men ble utestengt hver gang. Selv om han kom tilbake og var frekk som få!

Nehemja 4. 1. Da nu Sanballat hørte at vi bygget på muren, optendtes hans vrede; han blev yderlig forbitret og spottet jødene 2 og sa i nærvær av sine brødre og krigsfolket i Samaria: Hvad er det disse visne jøder gjør? Skal de ha lov til slikt? Skal de få ofre? Skal tro de vil få fullført verket idag? Skal tro de vil blåse liv i stenene fra grushaugene enda de alt er forbrent?  3 Og ammonitten Tobias, som stod ved siden av ham, sa: La dem bygge så meget de vil - bare en rev hopper op på deres stenmur, så river den ned.  4 Hør, vår Gud, hvorledes vi er blitt foraktet! La deres spott falle tilbake på deres eget hode, og la dem bli til rov i fangenskaps land!  5 Dekk ikke over deres misgjerning, og la ikke deres synd bli utslettet for ditt åsyn! For de har krenket dig for bygningsmennenes ører.  6 Så bygget vi da på muren, og hele muren blev satt i stand til sin halve høide, og folket hadde godt mot på arbeidet.  7 Men da Sanballat og Tobias og araberne og ammonittene og asdodittene hørte at vi holdt på med å utbedre Jerusalems murer, og at revnene tok til å fylles, blev de meget vrede.  8 Og de sammensvor sig alle om å komme og stride mot Jerusalem og hindre folket i dets arbeid.  9 Men vi bad til vår Gud, og vi stilte ut vaktposter mot dem dag og natt av frykt for dem.

Skriften var klar på at ingen ammonitt skulle være med i Guds menighet. Tobias var en ammonitt og han var da ikke velkommen i menigheten. Slik er det også med Jan Kaare Hanvold, han er ikke velkommen i menigheten heller.

5 Mosebok 23. 23. Ingen ammonitt eller moabitt skal være med i Herrens menighet; enn ikke deres ætt i tiende ledd skal noensinne være med i Herrens menighet.

Vi leser at etter muren var byget opp og templet likeså. Så ville denne onde Tobias være med i Guds menighet og styre. Dette hadde ikke Herren og hans tjener Nehemja behag i.
Slik er det i dag også i dag, at Herren ikke har behag i at slike horkarler og vranglærer som Jan Kaare Hanvold og utallige andre.

Nehemja 13. 6 Under alt dette var jeg ikke i Jerusalem; for i Babels konge Artaxerxes' to og trettiende år var jeg kommet tilbake til kongen. Men da nogen tid var gått, bad jeg igjen kongen om lov til å reise, 7 og da jeg så kom til Jerusalem, la jeg merke til det onde Eljasib hadde gjort for Tobias' skyld ved å innrede et kammer for ham i forgårdene til Guds hus.  8 Dette syntes jeg meget ille om, og jeg kastet alt Tobias' innbo ut av kammeret 9 og bød at de skulde rense kammerne, og så lot jeg atter de til Guds hus hørende kar og matofferet og viraken legge inn der.

Her hadde nå den onde ammonitten Tobias som var utelukket fra Herrens menighet for alltid. Klart å få Eljasib over på sin side.
Der han også hadde fått innredet et kammer for ham i forgårdene til Guds hus!

Når Jan Kaare Hanvold har fått en «kristen» TV kanal er dette ikke noe annet enn denne onde Tobias virksomhet som er blitt forlenget!

Legg merke til at den onde Jan Kaare Hanvold og Tobias er begge utelukket til Guds menighet, Hanvold fordi han er en horkarl og ekteskapsbryter. Tobias fordi han var en ammonitt.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Tobias tok seg til rette – akkurat det samme som Jan Kaare Hanvold gjør. Med andre ord, den form for Israel støtte er ikke noe annet enn en kraftig villfarelse.

Sluttkommentar:

Denne form for Israel-support som Jan Kaare Hanvold og Visjon Norge står for, vil være med å føre Israel og Jødene inn i kaos, nederlag og at Israels hovedstad Jerusalem vil ende opp ikke i sann lovsang og tilbedelse.
Men i som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, dette er Jerusalem skjebne før de begynner på sin vei imot omvendelse!

søndag 24. september 2017

Nr. 2085: 50.000 har vi nå fått inn for å betale alt til saken min skal komme til behandling for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike, nå er det egentlig en sak mellom min Advokat og den Norske stat!

Nr. 2085:
50.000 har vi nå fått inn for å betale alt til saken min skal komme til behandling for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike, nå er det egentlig en sak mellom min Advokat og den Norske stat!

Bilde av den siste faktura til min Advokat Brynjar Meling som ved Guds hjelp og deres støtte er blitt nå betalt!Nå er alt betalt, og anken skal sendes til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.
 
Ønsker å takke dere alle som har stått med i forbønn, støtte og økonomisk hjelp. Det varmer og gjør at dette blir mye lettere enn om du/dere ikke hadde ståtte med.
Vi står tross alt foran Norges historiens største justismord. Selve saken imot meg stinker det av.

De sikter meg for en ting, debatterer en annen ting i retten (lovanvendelsen).
Og dømmer meg for en annen ting som ikke jeg er siktet for eller er blitt behandlet i retten (mengden av skriverier).
 
Det er selvfølgelig Norges historien verste justismord i den forstand at jeg aldri har fått forsvare meg for det jeg er dømt for.
 
Min forsvarer har aldri blitt spurt om dette, hvorfor det er blitt skrevet og talt så mye om den kriminelle Jan Aage Torp som har kommet med falske anklager imot meg og den Himmelske blogg.
 
Det var hans enorme hat til min forkynnelse imot gjengifte som ligger til grunn for alt i denne saken!
Tro noe annet er å tro på løgn!

Kommer tilbake med mer stoff når anken er sendt!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2082-det-arbeides-hardt-na-med-fa.html

onsdag 20. september 2017

Nr. 2072: Det var troen alene som frelste røveren på korset – men for oss andre er det ikke slik!

Nr. 2072:
Det var troen alene som frelste røveren på korset – men for oss andre er det ikke slik!
Bilde av hånden til Jesus og røveren på korset. Jesus hadde bare gjort godt hele sitt liv, mens røveren bare ondt. Der på korset fant røveren frelse og døde salig!
For de fleste andre som kommer til tro, er kristenlivet å arbeide på sin frelse det «normale»! Å tro noe annet, da er en forledet i sin tro.

 


Lukas 23. 39 En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: Er ikke du Messias? Frels dig selv og oss! 40 Men den andre svarte og irettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? 41 Og vi med rette; for vi får igjen hvad våre gjerninger har forskyldt; men denne har ikke gjort noget galt. 42 Og han sa: Jesus! kom mig i hu når du kommer i ditt rike! 43 Og han sa til ham: Sannelig sier jeg dig: Idag skal du være med mig i Paradis.

Denne røveren på korset – fikk en mulighet – en gang til å bli frelst!

Vi andre får stort sett mange muligheter til både å bli frelst og leve som en troende. Da forventes og fordres det noe helt annet. Det er klart at Gud er nådig og det er nok ikke bare denne ene røveren på korset som har fått en mulighet en gang. Det er nok til sammen mange, ikke få som har blitt frelst og tatt sin tilflukt til Kristus og Gud i de siste dager og stunder av sitt liv!

Men dette er ikke «normen», men unntaket. For de aller fleste kommer kallet flere ganger og vandringen med Herren kan bli lang. Ikke kort som for røveren på korset, men gjennom mange år og også tiår!

Da å mene og påstå at det er kun troen alene som frelser – når Gud krever frukt av våre liv – blir ikke noe annet en absurd, løgn og ubibelsk.

Gud har ment at liv og gjerninger følges ad, at vi bærer frukt, frukter som er omvendelsen verdig. Vi er ikke lengre mørkets og Djevelens barn, men Guds barn. Vi er lysets barn og er plassert i Guds elskede Sønns rike!

Luther ville ha fjernet Jakobs brev, da han ikke skjønte hva Jakob formidlet og forkynte, derfor liver faktisk den protestantiske kristne med at faktisk gjerninger hører med til et rett og sunt kristenliv.

Jakob 2. 14 Hvad nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen, 16 og nogen av eder sier til dem: Gå bort i fred, varm eder og mett eder! men I ikke gir dem det som legemet trenger, hvad nytter det? 17 Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv. 18 Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger! 19 Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver. 20 Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? 21 Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? 22 Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene, 23 og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn. 24 I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene. 25 I like måte Rahab, skjøgen; blev hun ikke rettferdiggjort ved gjerninger, da hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei? 26 For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger.

Kristendommen består av to elementer, bekjennelse og adferdsregler.

Etter hvert som samfunnet rundt ikke aksepterer adferdsreglene, blir de opphevet av religionen. Dette er dessverre en kjensgjerning!

Verden er vi som troende kalt å påvirke med våre gode gjerninger, dette er hva skriften sier og lærer.

Matt. 5. 16 La således eders lys skinne for menneskene, forat de kan se eders gode gjerninger og prise eders Fader i himmelen!

Titus 3. 8 Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, forat de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene.

Vi blir med andre ord frelst – for å gjøre gode gjerninger!

Dette med at ikke gjerninger og adferdsregler tilhører det nye livet er ikke noe annet enn løgn, og en avledningsmanøver fra den Onde!

Den som tror på Gud, hva skal han gjøre sier skriften? «legge vinn på å gjøre gode gjerninger.»

Med andre ord, dette er helt vesentlig for den frelste og lykkelig nye troende.

Hvis vi ikke bærer frukt, vil vi bli avskåret fra frelsen lærer skriften. Med andre ord, etter omvendelsen. Hvis vi ikke lever i samsvar med Guds ord vil Gud «avsette» oss som arvinger – Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger!

Hele skriften gir et samlet vitnesbyrd at det er både ved tro, og ved gjerninger – gode gjerninger vi blir frelst. Det er full mulig å leve i synd etter frelsen, gjøre synd til døden. Og på den måten gå fortapt.
Hvis en stjeler, lever med en person av samme kjønn som seg selv. Eller etter en skilsmisse gifter seg på nytt. Driver med underslag eller lyver daglig. Da er en kommet ut eller inn i forhold som i ytterste konsekvens vil ta deg ikke til Himmelen, men til fortapelsen!

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. 11 Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Her ser vi at et vanhellig liv etter frelsen – gjør at vi mister frelsen!

Sluttkommentar:

Den gamle læresetningen som har mye av Kalvinismen i seg holder bare ikke:
«Engang frelst – alltid frest!»

Frelse er noe kontinuerlig, som vi må leve i hver dag. Der vi trenger ny nåde hver dag, men samtidig er det et levesett som gjør at vi i ytterste konsekvens kan miste frelsen. Vi må rett og slett arbeid daglig på vår frelse, og gå videre med Gud for å bli bevart!

Fra mine bibelkommentarer Filipenserbrevet 2. 12 Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres frelse med frykt og beven!

Paulus omtaler menigheten som en Far snakker til sitt barn når det skal begynne å stå på egne ben og klare seg selv. En er tilstede men også borte. Nå er det egentlig opp til barnet – som her menigheten – å vise hva den vil og evner. Forutsetningen er der, men videre vei og retning avgjør og bestemmer en selv.

13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje.

Men Paulus kommer med en kjensgjerning som han hadde erfart selv; det er Gud som gjør en i stand til å tjene og elske ham. Vi skal ta våre bestemmelser og ha våre mål, men alt dette står Gud bak. Det er i ham vi lever, beveger, rører og er til.

14 Gjør alt uten misnøye og innvendinger,

Kommer ikke det hele fra hjerte og en ønsker det selv, da gjør en det av misnøye og en har innvendinger mot å gjøre Guds vilje. Å tjene Herren er med glede, hvis en gjør noe for en må er det døde gjerninger sier Skriften.

15 så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden

Denne verdens barn trives i mørke og med synd. For en troende trives en men å være motsatsen, ved å leve som et Lysets barn noe som en også er. Vi leser i Bergprekenen, der finner vi den samme standarden som Paulus beskriver på de troende. Paulus sier; så dere kan være uklanderlige og rene.

Jesus sier i Matt.5. 48 Vær da fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.

16 og holder fast på livets ord, og jeg skal få den ros på Kristi dag at mitt strev og mitt livsverk ikke har vært forgjeves.

Paulus hadde som mål for alt det han gjorde, Jesu Kristi dag. Dagen vi skal møte Jesus, bli han lik og vil få igjen hva som har skjedd med våre liv som troende, enten godt eller ondt. Skal vi få noe igjen den dagen er det avhengig av hvordan vi stiller oss ovenfor Guds ord og innretter vårt liv, ved å leve deretter.

tirsdag 19. september 2017

Nr. 2083: Det er temmelig åpenbart at Oslo politiet er blitt avslørt som udyktige, til dels på kanten med loven og mistet tillit etter dommen imot x politimann Eirik Jensen, kan de ha en sammenheng med deres behandling av meg?

Nr. 2083:
Bilde av et tveegget sverd. Uttrykket tveegget sverd innebærer at en handling eller beslutning som synes å hjelpe kan også skade sverdet holderen. Billedlig talt, et sverd med to kanter ville løse et problem, men kan forårsake enda mer problemer på baksiden swing. 
Noen kilder også foreslå uttrykket skjærer begge veier også dekker det samme området, noe som betyr gunstige konsekvenser på den ene siden kan føre til ugunstige konsekvenser når tveegget sverd svinger tilbake.

Politiet skal være håndhevere av loven, men de faller igjennom gang etter gang. I saken med Eirik Jensen kommer dette rett etter de har behandlet meg og min familie på mest mulig uriktig måte. Er dette tilfeldig eller Guds dom?!
Oslo politiet har kjørt en kampanje imot meg og den Himmelske blogg og til dels lykkes med dette.

Men saken er stikk motsatt enn hva Oslo politiet fremstiller saken som. Med god hjelp av Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Norsk Høyesterett har de nå oppnådd sine mål.

Saken er egentlig motsatt enn hva Oslo politiet har på mange klart å fabrikkere en sak imot meg og den Himmelske blogg.

1.)  Jan Aage Torp kommer egentlig imot meg med falske anklager da det er mitt syn på skilsmisse og gjengifte han hater. Det med mengde av skriverier er kommet i etterkant etter hans fiktive anmeldelse. Kun for å få tatt meg og den Himmelske blogg.

2.)  Jeg er siktet og dømt for å ha overtrådt straffeloven § 390 a rammer den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred. Dette har jeg aldri vært i nærheten av å gjøre da jeg aldri noen gang har oppsøkt Jan Aage Torp. Han er en fremmed person for meg, kjenner han kun gjennom hva han selv har skrevet om seg selv offentlig. Det har jeg tatt tak i og debattert. At en blir straffet for dette er ikke noe annet enn horribelt.

3.)  Det er jeg og min familie som er blitt utsatt for det jeg er blitt siktet for. Vi har fått kraftige dokumentforfalskninger imot meg, bl.a. at jeg skulle innlegges og mye annet. Drøssevis av personlige mailer, forfølgelse gjennom mange brav og annet. Med andre ord, Oslo politiet snur alt på hode for å få tatt meg og den Himmelske blogg, godt hjulpet av den Norske rett.

Selve saken bygger på falske anklager fra Jan Aage Torps side imot meg og den Himmelske blogg!

Oslo politiet er blitt avslørt nå gjennom rettsaken og dommen imot den tidligere politisjefen Eirik Jensen. Jeg tar ikke stilling til hva som er sant og ikke sant her da dette egentlig ikke har jeg kompetanse til og nok kjennskap til.
Men synes det er underlig at en godt betalt politimann vil gjøre seg til kjeltring for kun 2. Millioner, det fatter jeg bare ikke!

Jeg skriver i overskriften på denne artikkelen følgende:
«Det er temmelig åpenbart at Oslo politiet er blitt avslørt som udyktige, til dels på kanten med loven og mistet tillit etter dommen imot x politimann Eirik Jensen, kan de ha en sammenheng med deres behandling av meg?»

Det er i hvert fall underlig og betimelig at denne saken kommer opp rett i etterkant at jeg er blitt utsatt for tidens justismord her i Norge. Så får enhver lov å tanke og mene sitt. For min del, så er jeg overbevist at dette er noe Gud tillater fordi de har til de grader opptrådt urettferdig og inkompetent imot meg, min familie og den Himmelske blogg.

Det vi sår – høster vi også!

Her fra minebibelkommentarer Galaterbrevet 6. 7 Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste.

Dette med å høste og så gjelder for alle mennesker til alle tider. Både før, under og etter loven. Det heter også i Mose lov at din synd skal finne deg. Ingen kan gå med skjulte synder i liv og hjerte, alt vil en høste for før eller siden.

8 Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden.

Hebr 10, 26 Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. (se: 2 Peter 2:20, Matt 12:45)

Det kommer klart frem i NT at dette er en pågående konflikt så lenge vi fortsatt er i naturen (kjødet), men at livet i Ånden er vår tilstand forent i Gud. Kjødet er reelt selv etter frelsen og mange opplever motsetningen mellom loven i kjødet og Ånden i større eller mindre grad. Ved bønn, faste, tro og kamp går man fra livet i naturen - ved å legge kjødet dødt - til livet i Jesus og Ånden. Her kommer Den Hellige Ånd oss til hjelp for vi bygges opp i tro, nådegaver og kraft etter hvert som vi vokser og modnes i tro. Her må alle overgi seg helt til Jesus og legge alle byrder på Ham (Rom 8:26, 8:34, 1 Joh 2:1, Matt 11:28-30). Her må vi alle være salt og lys, hjelpe og veilede hverandre i kjærlighet.

9 La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.

Viser du godhet, vil du høste godhet. En dag kan du få gi, en annen dag er det du som trenger å få. Da vil du få rikelig igjen om du har sådd rikelig.
Men forvaltningen gjelder også min CHRONOS tid. Har jeg forvaltet min tid rett når det gjelder å søke Gud, har jeg funnet den rette balanse mellom arbeid og hvile, engasjement i og utenfor hjemmet, engasjement i menigheten? Gud har noe han vil lære oss også her. Men da må vi begynne hos ham.
Vi leser aldri i Bibelen at Jesus hadde det travelt. Han hadde tid for alle selv om han hadde mye å gjøre. Men så gjorde han bare det hans himmelske far hadde bestemt. Og det ser ut til at vissheten om hva det var, fikk han i de stille morgenstundene da han var alene med sin himmelske far.

Her er en artikkel jeg skrev for en tid tilbake angående Jan Aage Torps kriminelle virksomhet imot meg og den Himmelske blogg med å komme med falske anklager. Lytt til den lydfilen jeg her taler.


Nr. 1063:

Jeg og Jan Aage Torp var i Konfliktrådet 8. januar som er taushetsbelagt (for alle andre enn Torp).

Bilde av «Pastor» Jan Aage Torp som hadde komme langt på vei å narre politiet med falske anklager imot meg. Han skrev bl.a. gjentatte ganger på nettstedet Søkelys at hans agenda var å få en dom imot meg for deretter å gå til Googel med den for å få strøket meg og den himmelske blogg ut av alle søkemotorer.
Mannen er ikke noe annet enn en kjeltring og bedrager!
Torp var åpenbart ikke fornøyd med resultatet da han ikke fikk diktert hverken meg eller noen andre. Da la han ut hva han mente på Facebook rett etterpå ord og setninger som jeg ikke ønsker, kan eller vil gjengi!

Skulle en slik person vinne frem, det hadde vært en tragedie både for ytringsfriheten og muligheten til å forkynne hele Guds råd til frelse uavkortet.

Lytt selv her til denne Autofil: http://janchristensen.net/index2.php?side=taler3

Det er fordi jeg opplever at Oslo politiet og Norske domstoler har behandlet meg urettferdig og stygt, at jeg ønsker å prøve saken min innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!

Bilde av Eirik Jensen som er dømt for å ha tatt imot bestikkelser og utnyttet sin stilling for den nette sum av 700.000,- kr.

Når Pastor Jan Aage Torp utnytter sin stilling og en grepet ung mann til å gi fra seg et beløp dobbelt så stort, og jeg har anmeldt Jan Aage Torp ser Oslo politiet en helt annen vei, dette er ille.
Det er åpenbart at Oslo politiet har en agenda til tider å beskytte kriminelle personer som utnytter sin stilling til å motta penger, som er straffbart (hvis vi legger til grunn disse forholdene).


Oslo politiet går til sak imot en som har utnyttet sin stiling for 700.000,- kr.
Her skal det ikke være vanskelig å få siktet og dømt Jan Aage Torp både for falske anklager imot meg og for å ha utnyttet sin stilling som Pastor for å få penger.
Det er minst to forhold her som gjør Torp til kriminell, men Oslo politiet går på meg som aldri har bedradd et eneneste menneske for penger.
Men har aldri fått en eneste krone noen gang på et slikt grunnlag som Jensen og Torp har, med å utnytte sinne stillinger.
Her ser det ut til å være en «møkkete» Pastor som har overgått en «møkkete» politimann med at Torp har lurt til seg et dobbelt så stort beløp som Jensen har og er nå blitt dømt for (dommen er anket).
Da er det hvis det er noe troverdighet i Oslo politiet, å ikke se med forskjell på om det er en såkalt Pastor eller politimann som utnytter sin stilling og får tak i penger som de ikke har tjent på lovlig måte.
Torp har selv kalt vedkommende for syk, og da utnytte vedkommende til å gi fra seg alt det han eier og har. Da utnytter mann sin stilling som Pastor og skal siktes og dømmes for det.
Han leverer en anmeldelse for å få meg dømt, for å gå til Google med dommen viser bare hvilken erkekjeltring «Pastor» Jan Aage Torp er, selv om han ikke er tatt for noe enda.
Men det er ikke Kim Jung-Un heller, selv om han blåser av raketter både i øst og vest, totalt respektløst og kynisk.

Har fått et spørsmål som går igjen, hvorfor jeg ikke legger denne saken bak meg imot løgnene fra Oslo politiet og Jan Aage Torp.

Dette kunne jeg har gjort, betalt boten og saksomkostningene. Ikke drevet på videre for å få saken prøvd for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!
Men det er flere forhold som gjøre at jeg kjenner en «plikt» og det oppleves rett og sant at jeg skal gå videre med denne dommen selv om jeg ikke vet om dette fører frem eller ikke!

Ta med alle forhold her i denne artikkelen kan jeg ikke, men ønsker å nevne noen momenter.
Det finnes også mye mer å lese på den Himmelske blogg som jeg anbefaler deg/dere å lese.

Jeg skriver i overskriften: «Det er fordi jeg opplever at Oslo politiet og Norske domstoler har behandlet meg urettferdig og stygt, at jeg ønsker å prøve saken min innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!»

Som sagt, så synes jeg selve rettsprosessen, etterforskningen og løpe som er blitt kjørt her i Norge har egentlig vært elendig, urettferdig og simpelt.
Derfor ønsker jeg å få denne saken prøvd innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!
1.)  Selve anmeldelsen er fiktiv, da det er Jan Aage Torp sitt hat imot meg og den Himmelske blogg som ligger til grunn for alt.
Det et jeg har forkynt imot oppadgiftede forkynnere hater han mer enn noe annet, som den hatets apostel han er.
2.)  Det var Torps kriminelle handlinger som gjorde at jeg begynte å skrive imot ham da han bl.a. fikk en nyfrelst broder til å gi fra seg leiligheten sin, selge hele leiligheten og Torp fikk alle pengene rett inn på konto og vedkommende sto på bar bakke etterpå.
Jan Aage Torp skulle ha veiledet vedkommende broderen til å ikke ta Guds ord helt bokstavelig, med å selge alt og gi. Det er flere Guds ord som hvis en tar dem bokstavelig, kan og vil lede inn til gråt og tenners gnissel! Her er noe hva jeg skrev i en kommentar i nevnte anledning til Kjell Sverre Andersen i Søkelys som ikke skjønner at det er totalt malplassert å ta imot rubbel og bitt av en nyfrelst broder som tar Guds ord helt bokstavelig og vil selge alt for å gi bort:
Ann-Christin Torp som hun da het, profeterte at han skulle bli mektig brukt hvis han gav avkall på alt.

Torp sa han skulle få bli Ungdomspastor hvis han gjorde som han hadde lovet å selge leiligheten og donerer pengene til ham slik at han kunne få rubbel og bitt!
Petar gjorde som ekteparet Torp forledet ham til å gjøre, og angret seg etterpå og Torp mente han var syk, ja, nokså syk!

Med andre ord, Leif Holstad har ikke noe med dette å gjøre, da han kom inn i ettertid.
Dette er ille, Torp utnytter sin maktposisjon for å få inn 1.5 Millioner,
Som han klarte med minus 100.000 da 50.000 beholdt Petar og 50.000 til megler.
Er dette en Pastor verdig, og etterpå skjeller han ut homofile og barnevernet.
Mens hans barn ikke vil ha noe med ham å gjøre og han gifter seg på nytt med ei dame som er på alder med hans eldste barn.
Narreapostel og kriminell er man da!
Når en nyfrelst overivrig vil selge alt han eier, og det er en Pastor som vil ta imot dette offeret.

Det er helt sykelig.

Hadde denne Pastoren vært en sann hyrde hadde han nektet å ta imot et slikt offer. Alle må ha et sted å bo, ikke minst i kalde Norge!
Petar var en ung enslig mann som hadde blitt frelst. Så hørte han forkynnelse at du skal selge alt og gi bort. Dette tok han bokstavelig.
Jesus sa at vi skulle hogge av oss hånden hvis vi blir fristet, dette skal vi også ta bokstavelig?
Jeg ville sagt til den som ville selge alt for å gi det og den som ville hogge av seg hånden, at de skulle ikke gjøre det noen av dem!
At du forsvarer dette viser at du har samme Ånd i deg som de som lemlester kvinner med omskjærelse og andre helt ekstrem grupperinger.
3.)  Jeg er siktet for en ting, det er å kalle Jan Aage Torp for spedalsk, psykopat og annet. Dette er som barnemat både hva som skrives daglig på nettet her i Norge og hva jeg selv er blitt utsatt for. Selve siktelsen er latterlig i mine øyne.
Jeg har fått hundrevis av mailer imot meg på egen mailadresse, konas mail og hennes jobbmail. Dokumentforfalskninger og jeg regner med opp imot enn 30.000 hatmeldinger imot meg på nettet. Mens hva jeg har skrevet, er som en brøkdel.
4.)  Da rettsaken kom, ble ikke dette vesentlig debattert, men lovanvendelsen. Selve rettsaken i Borgarting gikk det stort sett på dette. Hør selv talen og rettsaken her på YouTube:
5.)  Men hva blir jeg dømt for? Noe som ikke har blitt debattert og vært gjenstand for forhandlinger i det hele tatt i retten. Hverken i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett, dette er faktisk det verste jeg noen gang har lest og hørt om. Selv i Nord Korea og Kongo holder de ikke på så ille. Dette er slik jeg ser det hvis saken imot meg blir stående, Norges historiens største justismord da jeg aldri har fått forsvart meg for det jeg er blitt dømt for på en ordentlig og god måte. Siktet for en ting, dømt for noe helt annet, dette er selvfølgelig ikke en rettstat verdig!
Sluttkommentar:
Hvilken troverdighet har Oslo politiet etter Eirik Jensen saken som ikke er avsluttet enda?
Eirik Jensen har vært med å innføre hasj og annet i dette landet for ca. 1 Milliard de siste 20 årene sier dommen fra Oslo tingrett. Han har jobbet i Oslo politiet hele tiden. At de også da holder med en kriminell mann som Jan Aage Torp som har både levert enn fiktiv anmeldelse og som har «svindlet» til seg 1.4 Millioner, det er ille!
Jensen er dømt for å ha mottatt 700.000,- kr. Størrelsen på beløpet er ikke viktig, men det å utnytte sin posisjon som Jan Aage Torp gjorde med å få tak i et beløp dobbelt så stort.
Først fikk han denne serberen til å gi et trosløfte. Dernest fikk han ham til å ta opp lån før han solgte leiligheten sin. Lån på til sammen 1 Million, og da leiligheten var solgt frarøvet Torp ham resten av pengene, den nette sum av 400.000,- kr. De resterende 100.000 fikk halvparten til megler og resten til Serberen selv for å ha penger til husleie, depositum for å leie og mat.

Det er åpenbart at Oslo politiet tar seg ikke mye betalt for å støtte kriminelle, dekke over ting og annet slik de har holdt på med både Eirik Jensen.
Nå er det ikke en rettskraftig dom imot Jensen, men Torp som har bedradd et beløp dobbelt så stort. Hva med ham? Er det ikke på tide at Oslo politiet ser på ham og sikter ham for alle de kriminelle forholdene han står bak?
Det er derfor jeg ønsker å gå videre med denne saken, at både politiet og domstolene har holdt med den kriminelle «Pastor» og narre Apostelen Jan Aage Torp.

Dommen imot meg og den Himmelske blogg er Norges historiens største bløff og justismord!