Sider

fredag 1. september 2017

Nr. 2066: Takker for støtte og forbønn, da vi nå har fått betalt de første 15.000,- kr som et forskudd til vår advokat, slik at han kan påbegynne jobben for å senke anken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg!

Nr. 2066:
Takker for støtte og forbønn, da vi nå har fått betalt de første 15.000,- kr som et forskudd til vår advokat, slik at han kan påbegynne jobben for å senke anken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg!

1 Pet. 4. 15 For ingen av eder må lide som morder eller tyv eller ugjerningsmann eller som en som blander sig i andres saker; 16 men lider han som kristen, da skal han ikke skamme sig, men prise Gud for dette navn.

I denne saken har ingen noe å si noe på meg, derfor for å klare å domfelle meg går de bak ryggen min og nærmest finner på noe for å få meg domfelt. Her lider og blir jeg domfelt fordi jeg er en kristen, vær med å støtt opp meg og saken!

Bilde av menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike som denne saken skal prøves for.
Da denne saken etter min mening ikke er blitt behandlet i Norsk rettssystem i nærheten på en verdig og god måte, da hele dommen imot meg og den Himmelske blogg er slik jeg ser det en stor, stor farse!

 

 
Bilde her er det forskudd vi har betalt til vår Advokat Brynjar Meling slik at han kan begynne å skrive anken til Strasbourg som jeg må betale selv nå.
Vinner vi noe jeg tror vi har reelle muligheter å gjøre, da får jeg alle pengen tilbake. Taper vi, så er også pengene tapt så det er sagt!Først av alt, uten dere andre Jesus troende hadde dette vært vanskelig.
Det er med denne støtten fra så mange fantastiske og hengivne Jesus troende at dette går.
 
Takk for all støtte ved gode og varmende ord. Forbønn og økenomisk støtte, som vi trenger enda mer av. Vil du være med?

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Men samtidig, dette er onde og ugudelige mennesker som lar seg bruke av mørkets krefter, der uten tvil at narreApostel Jan Aage Torp som har forledet de!
Men ved at vi troende mobiliserer, står opp og går imot disse negative og mørke krefter. Så vi dette gå bra, uansett utfall. Det er når vi troende tar til motmæle, står opp for Guds ord og hverandre. Da er vi uovervinnelige og vil alltid vinne seier, ikke nederlag!

De kan dømme oss i en verdslig rett, men det burde og skulle samle oss da vi vet at det er den Onde som står bak dette renkespillet, ingen andre!

Det å bli dømt i en verdslig domstol, slik som her har ingen reel betydning da dommen imot meg og den Himmelske blogg etter min vurdering er ikke verd papiret den er skrevet på i den forstand at den er total uriktig.
Samt, nå får vi prøvet dommen innforbi menneskerettighetsdomstolen og der kan vi forhåpentligvis vinne frem!?

Lewi Pethrus skriver i boken seierstider – brytningstider i kapitelet seierstro – vår ledestjerne følgende:

«De store skarene begynte å svikte ham da han begynte å tale om sin lidelse og død. Til og med de tolv han hadde utvalgt som sine apostler, sviktet ham og flyktet. Før det skjedde hadde en av dem lykkes med å selge han for tretti sølvpenger til hans fiender. Den mest betrodde av dem alle fornektet sitt disipelskap tre ganger under den offentlige rettergangen imot ham. Han bannet på at han ikke kjente ham.

Menneskelig sett så sluttet kristendommens start med at dens grunnlegger hang ensom og forlatt av Gud og mennesker på et kors mellom to røvere.

Dette var ifølge Jesus fiender kristendommens sammenbrudd i selve starten, og mange av de troende jøder så i dette hans nederlag for bestandig.

De så ikke den Guds frelsesplan som lå bakom disse sett så nedslående ytre hendelser. Men i det som så ut til å være det største nederlag, lå den største seier for Guds sak som noensinne er blitt vunnet.
 
Seieren på Golgata er seieren fremfor alle andre!»

Jeg vil ikke legge ut navnene på noen av de som står med og som jeg kan regne med. En dame som sto med i begynnelse som jeg ikke har prata med på en stund er helt utslitt av denne saken. Hun er en av mange som Jan Aage Torp har hengt ut. Og hvis en ikke blir hengt ut av Torp som Selbekk nettopp ble det fordi han støttet meg, da av Jan Aage Torp.

http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html

Så tar Norges to største og verste nettroll seg av det hele, det er mannen med mange navn, mest kjent som Ansgar Braut og hans «venn» fra Scotland Torodd Fuglesteg. Da blir en hengt ut enten på den falske Smyrna bloggen eller på nettstedet Søkelys under kommentar spaltene, hvis ikke på andre måter.
Med andre ord, hold dere unna denne saken i det offentlige rom!
Sluttkommentar:

Selv om dette er en såkalt liten «fillesak» så er det underlig å se hvor uredelig hele apparatet som kommer imot meg er. De følger ikke minste spilleregel å forvisse seg om tiltalte har fått forklare seg om det som er anklagen imot ham. Dette gjør de alt for å unngå, da de drøfter noe helt annet i retten enn det som han skal dømmes for, eller blir siktet for!
Snakk om å være uredelige og kjeltringer!
De sikter meg for en ting, Meling er opptatt med en helt annen ting som blir debattert i retten i det lange og det hele. Opp og ned, og det som jeg blir dømt for unlater dommerne helt bevist å konfrontere meg med for å få meg dømt. Uredeligheten kan selvfølgelig ikke bli verre, og når de også bygger hele dommen på tall som ikke var dokumentert og som jeg sa klart i fra er helt hinsides. Da vet vi hvem som står bak hele denne smørja, det er selvfølgelig Satan, ingen andre!

Joh. e. 8. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.
 
Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2065-det-er-ingen-uoverstemmelse.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2064-dommen-imot-meg-er-som-et-gufs.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2057-dommen-imot-meg-og-den.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2060-vi-nsker-ta-denne-saken-imot.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2049-jan-aage-torp-forteller-na-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html


 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bra at pengene strømmer inn på kontoen din så du får betalt advokatene.

Jan Kåre Christensen sa...

Strømmer ikke inn, men de kommer inn, Gud er god 😁