Sider

onsdag 6. september 2017

Nr. 2071: Den frie nådeforkynnelsen som Evangeliesenteret, trosbevegelsen, inn forbi Lutherdommen og andre protestantiske bevegelser har vært det mest ødeleggende for et sunt og godt kristenliv som tenkes kan!

 Nr. 2071:
Den frie nådeforkynnelsen som Evangeliesenteret, trosbevegelsen, inn forbi Lutherdommen og andre protestantiske bevegelser har vært det mest ødeleggende for et sunt og godt kristenliv som tenkes kan!

 
Bilde av Henry Østhassel fra Lista som kommenterer mye på nettet.
Det vrir seg i meg når en mann slik til de grader kan og evner å forsvare de som er skilt og oppadgiftet som kristne. Men han dømmer og fordømmer alle andre nedom og hjem. Skriften sier at oppadgiftede troende og praktiserende homofile lever begge i synd etter Guds ord.


Predikeren 10. 1. Giftige fluer får salvelagerens salve til å lukte ille og gjære; endog et lite grand dårskap ødelegger en mann som utmerker seg ved visdom eller ære.

Alle trenger vi Guds nåde, eller så hadde det vært ute med oss alle!
Men når en lar nåden som en får ved å tro på Kristus, være som et skjold imot alt annet. Da har en misforstått og misbruker nåden til å være noe helt annet enn hva Gud selv sier om nåden.

Dette er utrolig enkelt, men samtidig veldig vanskelig. Vi trenger ny nåde hver dag, i større eller mindre målestokk. Ingen andre enn Kristus har levd opp til denne nåden, da han var selve Nåden selv!

Vi alle kommer til kort, derfor trenger vi nåde. Men slik som det har fått utviklet seg, der en har en større frihet enn når en kom til tro til å gjøre hva som passer enn best og faller en inn! Da har en kommet ut i svermeriet som dessverre i dag preger hele den protastatiske bevegelse om det er lutheranere, baptister, pinsevenner eller karismatiske kristne!

Jostein Kirkenes og Evangeliesenteret er blasfemiske og står for en type kristendom som en bare må ta sterk avstand i fra!

Jehovas Vitner og andre er en veldig klare på er uevangeliske, det er rett!
Men hva slike forgreininger som Evangeliesenteret står for, er nok enda mer på sidespor. Her må en nesten synde, for da er det mer nåde å få. Så langt er det kommet der.
Når Jostein Kirkenes som nå er skilt for tredje gang er igjen blitt den som lederer sangen, da har en ikke skjønt noe.
Når en mann som til de grader tråkker på Guds ord, og herjer og holder på. Så er det kun en ting å gjøre med slike, det er å stenge dem først ute av menigheten. Noe som aldri blir praktisert i dag. Dernest, så skulle slike som Jostein Kirkenes som overhode ser det ut som ikke evner og vil følge Guds ord, blitt utelukket fra en tjeneste i Guds menighet. Men her er det alltid «nåde» å få, og da blir det fritt frem for åndsmaktene, synden, verden og kjødet!

Men det slutter ikke her, bl.a. gav Pastor Åge Åleskjær ut en «trilogi» med andre ord tre bøker der loven og alt i Guds ord var satt til side, for at kun nåden gjaldt!
Verre enn dette er det vel ikke mulig å presentere evangeliet da en blir frelst for å leve slik Kristus levde og vandret.

1 Joh. 2. 3 Og derav vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud.  4 Den som sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten; 5 men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. På dette kjenner vi at vi er i ham.  6 Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å vandre således som han vandret.

Guds ord er veldig klar på at vi går fra et liv i mørke, synd og følge egne lyster. Til et liv i lyset, rettferdighet og følge Guds bud, og det nøye!

Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.

Her er det selvfølgelig en «mellomting»!

Vi alle kommer til kort, derfor trenger vi daglig nåde, ikke bare en gang. Men når denne nåden gir en nærmest «fritt» leide til å leve omtrent verre enn verdens barn. Da er frafallet der.

Jeremias 16. 12 og I har gjort verre synd enn eders fedre, I som alle følger eders onde, hårde hjerte uten å høre på mig,

Verre enn våre foreldre, da har en sunket dypt!

Esekiel 16. 51 Heller ikke Samaria har syndet halvt så meget som du; du gjorde mange flere vederstyggeligheter enn de, og du rettferdiggjorde dine søstre ved alle de vederstyggeligheter som du gjorde.

Samaria var et blandingsfolk, selv de syndet ikke så ille som Herrens menighet!

Esekiel 5. 5 Så sier Herren, Israels Gud: Dette Jerusalem satte jeg midt iblandt hedningefolkene og la land rundt omkring det; 6 men det var gjenstridig mot mine lover, så det var mere ugudelig enn hedningefolkene, og mot mine bud, så det var mere ugudelig enn landene rundt omkring det; for de forkastet mine lover og fulgte ikke mine bud.  7 Derfor sier Herren, Israels Gud, så: Fordi I har rast verre enn folkene som bor rundt omkring eder, fordi I ikke har fulgt mine bud og ikke gjort efter mine lover og ikke engang gjort efter de folks lover som bor rundt omkring eder, 8 derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg kommer over dig, jeg og, og jeg vil holde dom hos dig for folkenes øine, 9 og jeg vil gjøre med dig hvad jeg ikke før har gjort og aldri mere vil gjøre maken til - for alle dine vederstyggeligheters skyld.

Her er menigheten sunket på et bunnivå!

Faktisk nå er den verre stilt enn selv hedningene er. Da er det på bunnivå, dessverre er det på mange måter denne frie Nåde-forkynnelsen har bragt menigheten i dag.

Legg merke til hvor dypt Israel – Guds menighet – var sunket:

«det var gjenstridig mot mine lover, så det var mere ugudelig enn hedningefolkene, og mot mine bud, så det var mere ugudelig enn landene rundt omkring det; for de forkastet mine lover og fulgte ikke mine bud. Derfor sier Herren, Israels Gud, så: Fordi I har rast verre enn folkene som bor rundt omkring eder, fordi I ikke har fulgt mine bud og ikke gjort efter mine lover og ikke engang gjort efter de folks lover som bor rundt omkring eder»:

Da er det ille, og hva kan menigheten da vente seg? Vekkelse? Nei, dom:

«derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg kommer over dig, jeg og, og jeg vil holde dom hos dig for folkenes øine, og jeg vil gjøre med dig hvad jeg ikke før har gjort og aldri mere vil gjøre maken til - for alle dine vederstyggeligheters skyld.»

For dine vederstyggeligheters skyld sier skriften. Det er virkelig mye som er vederstyggelig i menigheten i dag. Derfor sier Apostelen Peter noenlunde det samme:

1 Pet. 4. 17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen? 19 Derfor skal og de som efter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper, idet de gjør det gode.

Legg merke til at det står at selv den rettferdige blir vanskelig frelst! Da må vi forstå at dagens kristendomsforkynnelse er ille, som hele tiden bare gir «nåde» og enda mer «tilgivelse» slik at alle kan synde og leve som de selv vil og lystrer!
                                                                                                        
På mange måter snur en hele evangeliet på hode – når det er verdens barn som skal følge Guds lov. Mens Guds menighet er «fritatt» da de har nåden! Dette er så feil og ubibelsk det er mulig og forblitt, da det er vi som troende som skal gå foran som gode eksempler og leve ut Kristus livet. Vi tilhører ham, og skal ligne ham i denne verden, uten dette er vi ikke sanne etterfølgere og er ikke han verd sier Jesus det selv. Med andre ord, de tjener ikke Bibelens Gud, men har laget seg en Gud etter sitt eget bilde som de gjorde da Moses drøyde på fjellet. Og Gud holdt dom over dem, slik vil det også gå med dagens kristenhet hvis en ikke omvender seg, lar seg rense og forbedre sine gjerninger og ligner på Jesus!

Sluttkommentar:

Overskriften satte jeg som:
«Den frie nådeforkynnelsen som Evangeliesenteret, trosbevegelsen, inn forbi Lutherdommen og andre protestantiske bevegelser har vært det mest ødeleggende for et sunt og godt kristenliv som tenkes kan!»

Det mener jeg virkelig, her er det nå blitt fritt frem på alle områder blant de evangeliske troende. Det er egentlig blitt slik at det er ikke noe som er synd, i hvert fall ikke å påpeke at en forkynner som er oppadgiftet som en kristen lever i hor.
Hvordan skal vi forvente og tro at verdens barn skal leve i rettferdighet, når vi som Guds folk ikke gjør det? Det er totalt absurd, det er klart at her er det noe som følger.
Hvis vi som troende ikke er nøye med å følge Guds ord og Jesu bud, så vil det være absurd og helt feil å tro og mene at verdens barn og menneske skal være det!

14 kommentarer:

Anonym sa...

Det er virkelig verre stelt enn hos hedningene ja.
Kikket på Visjon Norge ,i går.Det var en asiatisk forkynner demon som holdt tale.
Ja,dette var verre en verst. Og jeg kunne nermest se demonene i fysisk live,blant dem.
Det handler overhode ikke om å tjen Gud,eller omvendelse fra synd.
Nei. det handlet om at Gud skulle tjene dem. De brukte noen gode (demoniske )eksemplarer,som skulle være eksemplarer ,som tilhørerskaren skulle lære av.
Der de stod frem i mikrofonene,med alle sin økonomiske gevinster,ved hard bønn.
Det handlet om å rive til seg materielle goder med utholdende bønn.
Og eksemplene var at dyre biler ble mirakuløst nedbetalt , dyre hus osv.
Og folket jublet ,med løftede hender.
Her handlet faste og inntens bønn om å FÅ ,FÅ og KREVE.
Her handlet det ikke om å være villig til å forsake og gi opp allt for å tjene herren.
Her var det ingen omvendelse fra synd.
Disse menneskene ,som kaller seg frelt,aner ikke hva frelsens veg innebærer.
De er så inderlig forførte at jeg fikk virkelig vondt .
Må herrens hånd være utstrakt mot disse lovløse arbeiderne.
Hanvold og hele svine avlingen.
(luk.k.15. grisebonden = falske hyrder,som ikke har annet å servere enn svinemat til de bortkomne sønner. )
Dette er rene svineleiren ,og demonene og svinene er blinde for stupet som ligger like foran dem.

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, det er ille!
Glad for du har fått opp øynene!

Anonym sa...

Det er bare patetisk når du som anonym skriver kommentarer som støtter deg selv. Det viser bare hvor lite støtte du har at du må gå til slike patetiske handlinger

Jan Kåre Christensen sa...

Tøv, har aldri skrevet noen anonyme kommentarer på den Himmelske blogg.
Støttet, hele Den Himmelske hør støtter meg, bedre enn dette kan en ikke ha det!

Anonym sa...

ja,dette var tøv. Jeg som skrev er ikke Jan Kåre, men en kvinne fra telemark. Og jeg kjenner ikke Jan Kåre en gang.
Men du som er anonym og kaller det patetisk, støtter nok både hor, og allt det disse svermer menighetene står for. For når det gjelder å gjendrive det Jan Kåre skriver om hor og falsk lære,så er det merkelig taust,fra dem som kaller seg kristne. De er som stumme hunder som ikke kan gjø.
For en hund ,er de som Jesus sier ikke har rett på Guds mat. Fordi de ikke lever rett etter hans legemes lover , innsettelser, og tjenester ,men er skilt fra dem. (derfor er de stumme svermere,som kun evner å tale syndens sak.= buken= falsk lære.
Jesus velsigner nemlig ikke de som IKKE lever i anger og omvendelse.
Men disse hundene tror de blir velsignet,(med biler,nedbetalt gjeld o.l.) men de er utsultet og fattige og mangler Guds ånd, og er fordømt.
De har glemt Jesus ord. " OM dere bekjenner deres synder (en livslang anger og bekjennelse av synd) så er jeg trofast og rettferdig og tilgir all synd.( løst synd /rettferdiggjort)
dvs. OM dere IKKE bekjenner deres synder ,så er han fortsatt trofast og rettferdig,og tilgir IKKE syndene. (bundet synd / fordømt.
Løse og binde synd som tilhører forsoningens TJENESTE. gjennom Kirken Jesus grunnla.
TJENESTEN ,som vi leser om i 2 kor.k.5.v.18. som ikke alle innehar,men kun apostlene ,og deres etterfølgere.
En tjeneste ,som ingen protestanter i dag praktiserer eller tror på.
En prestete Tjeneste som vi ser parktisert i jakob.k.5.v.14-16 joh.k.20 v.21-23 og b.a. 3 mos.k.19.v.22
Når disse protestanter forkaster denne FORSONINGENS TJENESTE, så har de i realitetet forkastet all tjeneste Herren har innsatt gjennom sitt legeme /kirken.
Resultatet av denne opposisjon kaller Jesus å være LOVLØSE / anomia = gjøre urett mot ham = hans legeme = kirkens tjenester ,som han har innsatt der.
Disse lovløse som Jesus irettesetter i Matt.k.7 ,er mennesker som påberoper seg frelse og rettferdighet ,men har skilt seg fra disse lover i hans legeme.
Jesus FORDØMMER dem. I sin forførte stolthet svarer de Jesus " Herre, Herre , har vi ikke profetert VED ditt navn, og drevet ut onde ånder VED ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger VED ditt navn." (dvs,ikke i hans navn = gjennom hans legemes /kirkes lover) men VED hans navn = utnytting .
v.23 Men da skal jeg si dem rett ut : Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg dere som gjør urett = lovløse /anomia.
Så å bryte med Guds egne lover gjennom hans legeme ,er lovløshet. Og det er å ikke elske ham = hans legeme . .Og frukten er frafall og blindhet ,hvor man kaller seg rettferdig ,når man er fordømt ,og hvor man fordømmer det Gud sier er rettferdig.
Hele evangeliet ,handler om omvendelse fra synd,ved bekjennelse. Og i jakob k.5.v.14.16 så leser vi at denne livslange bekjennelsen rettferdigjør. (løst synd) Men disse lovløse arbeiderne hevder de er rettferdigjorte skilt fra disse lover , uten anger om bekjennelse gjennom forsoningens TJENESTE.
Men Jesus sier at de ikke rettferdige, men fordømte = lovløse.
Og maten disse grisebøndene (falske hyrdene) serverer ,er kun grisefor. (luk.k.15.v.11-32.)
Dette fordi disse hyrdene (grisebøndene) ikke går inn døren (på kristi legemes lover ) men klyver over ett annet sted,for å stjele ,myrde og ødelegge.( joh.k.10) Fårene som gjennom hans legeme tilhører en annen ( joh.k.21.v. 15-18. Noe ikke Lovløse arbeidere ofrer en tanke.Jesus

Jan Kåre Christensen sa...

Veldig godt skrevet.

Slik driver disse menneskene på.
Bare forbli anonym, for de prøver bare å lokke deg frem!
Da skriver de alt mulig om deg på den falske Smyrna bloggen, Søkelys eller til noen av Jan Aage Torp sine nettfora.
De får lov å skrive alt mulig om deg, her er det åndskamp!
En lov for alle andre enn vi som forsvarer ekteskapet som livslangt!

Anonym sa...

Ja, jeg forblir anonym , for jeg trenger ikke å fremheve meg selv, men kun Guds ord.
Disse lovløse arbeiderne ,som mener de elsker Kristus, og virker VED hans navn. Elsker i realiteten IKKE Kristus ,men kun seg selv.
For å elske Kristus ,er å elske hans legeme ,som er kirken ,og de hierarkiske lover og hans innsatte TJENESTER der.
Som blandt annet er Forsoningens TJENESTE. ( 2 Kor.k.5.v.18 -- joh.k.20.v.21-23 -- 3 mos.k.19.v.22) Noe de har forkastet.
Disse lovløse arbeiderne ,som bare virker VED Jesus navn, er arbeidere som utnytter og bruker kristen arven til egen vinning.
Disse er klinten som for å overleve snor seg rundt den gode hveten.
Klinten er en tynn ugressplante ,som ikke klarer å vokse uten at den får utnytte hveten ,der klinten snor seg rundt den gode hveten i veksten for å overleve.
Dvs. klinten virker VED jesus navn ,(lovløse) men ikke i sannhet i hans navn = gjennom hans legemes/kirkens lover.
Klinten er en ugressplante ,som tidlig i sin vekst er veldig usynlig. Det kan på et tidligere stadium forveklses med hveten som den utnytter.
Men lenger frem i veksten,når den nermer seg full modenhet (i sitt frafall) så blir den mer synlig.
Derfor lar Jesus klinten få lov å utnytte hveten ,inntil den er moden. Tas den for tidlig,så kan klinten med sine sugekopper, skade hveten.
Derfor vil disse falske apostlers med sine disipler, bli ganske åpenbart synlige for det blotte øye etterhvert. Ja,selv verden vil da kunne se deres (klintens )store utnyttede falske bedrag , og kan advare mot dem.
Men de av dem som i denne utnyttelsen av hveten,kommer til seg selv ,innser sin synd, angrer den inderlig, og vender seg bort fra sin lovløshet, og vender hjem til Kristi legemes lover , og der bekjenner sin synd ,vil bli tilgitt.
(OM dere bekjenner deres synder,er jeg trofast og rettferdig,og tilgir all synd . OM ikke, tilgir han ikke synden.(fordømt)
Der man IKKE angrer og bekjenner synden, der lever man fortsatt i fordømmelse, og man stagnerer ,i veksten .
Det er den Hellige Ånd som gir et menneske som lever i rettferdighet ( = anger og bekjennesle), sann sorg over synd.
Denne sanne sorgen, fører til sann anger og sann bekjennelse av de aktuelle synder.
Og denne bekjennelsen gjør at man fortsatt lever i rettferdighet, og ikke i fordømmelse. (helliggjørelsens vekst) Hvor synden mer og mer mister makten over oss. Dette er å leve i ham.
Og vi leser i jakob.k.5.v. 16-18 at denne bekjennelsen gjennom kirkens forsonings TJENESTE,(joh.k.20.v.21-23) rettferdiggjør.(løst synd) og dette rettferdige bekjennende menneskets bønn har da stor kraft og virkning.

De virkningene vi ser hos de lovløse arbeiderne ,som ikke lever i en livslang omvendelse = anger og bekjennelse av synd, lever ikke i helligjørelsens vekst ,men de lever i fordømmelsens vekst (klinten).

Det som disse kaller bønnens virkning, fordømmer Jesus i Matt.k.7 ,og er gjort i en helt annen Ånd. Kjødets Ånd. Anti kristens Ånd.
Der fortsetter de å sno seg rundt den gode hveten. (virker VED Jesus navn.og påberoper seg frelse.)
(luk.k.15) Der er de dømt til å sløse bort kristenarven ,skilt fra ham.så lenge de ikke kommer til seg selv,angrer ,og vender hjem og bekjenner sin synd. (luk.k.15 v.11-32)

Disse lovløse arbeideres arbeids giver (anti kristens Ånd,) hater selvsagt mennesker som forkynner sann og livslang omvendelse fra synd ,ved bekjennelse. Og de tar anstøt av dem.
Dette er i sannhet en Åndskamp. Det er ikke kamp mot kjøtt og blod ,men mot fyrstene i himmelrommet. (satan og hans demoner)
Herrens arm er utstrakt mot dem ,når han får bruke sine tjenere i sannhet. Hans ord er som en slegge som knuser berg ,og som et sverd som trenger gjennom ,inntill mark og ben, inntil det avslører aller tanker og råd ,som står imot ham og hans ord.

Jan Kåre Christensen sa...

Veldig godt skrevet, og lærerikt!

Anonym sa...

Takk ,Jan Kåre. Det at du ser at det er gode og sanne ord jeg skriver , vitner bare om at Den Hellige Ånd i de oppriktiges hjerter, samtykker.
DHÅ er ikke uenig med seg selv. Og DHÅ har ikke en delt tunge slik vi kjenner at slangen har.
Men de stolte står Ånden imot, og de tåler ikke å høre den sunne lære. Til dom for dem selv. Gud være lovet.

Jan Kåre Christensen sa...

Legg merke til at de aldri innrømmer heller noe.
Når du står frem som en egen person, og de må bite i det sure eplet at det var ikke jeg som sendte innlegg til meg selv. Så kommer de nok aldri til å innrømme at de tok feil!

Anonym sa...

nei. stolthet er roten til alt ondt.
Legg merke til hvordan den forførte flokken roper ja,og amen, når det reklameres om personlige såkalte profetier. Det er akkurat likt spådomsånder. Hvor det som sies ,alltid treffer på en eller annen person.
men ser de det. Nei. Det roper Jaaa, gi meg en oppløftende profeti.( men ikke formaning om omvendelse)
Disse selvoppnevnte profeter, profeterer ikke formaning,og omvendelse fra synd. Hvordan kan de gjøre det? Det støtter jo selv synd. Og de kan jo ikke gå imot seg selv. Splittede som de er.

Nå i dag ,reklamerer Henning Lunde ,med profet ord fra Enevald Flåten. En mann som lever i opplagt synd,og som Herren slettes ikke taler gjennom.
Denne falske Lunde ,støtter Hanvold ,og kan ike skjønne at han lever i synd ,og trenger å omvende seg. Nei. Hanvold er jo sååå eksemplarisk for (den forførte ) flokk.

Anonym sa...

Når det er sagt ,som jeg nylig skrev,om Hanvold ,Flåten osv. så LIKER Guds Ånd å utfordre de falske profeter, og folket som lar seg forføre av dem. Det er Den Hellige Ånds arbeidsfelt.
Ja,Elias var nok i sitt Ess. da han utfordret dem. (1 kongebok.k.18. ) Elia spottet og hånte de 450 falske profeter ,og folket som fulgte dem var ikke i stand til å svare et eneste ord da Elia spurte dem ut.
Men hvem var det som forlot sine profeter,og vente dem ryggen,ved Guds manifestasjoner,
Jo hele folket gikk over til Elias side ,da Herren proklamerte og stadfestet hvilke ALTER ,som behaget ham.

Og hvilket Alter har disse falske profeter. De har ikke en gang et ALTER, (matt.k.5.v.23 ..- 1 kor.k. 9.v. 13 ..- hebr. k. 13.v.10 )
De har forkastet Guds alter ,til fordel for sin egen etterlikning. En svermerisk taler stol.
Men Herren vil slik han støttet Elia, vise hvilke ALTER ,som behager ham.
Og det forførte folket som endelig våknet opp og gikk over til Elia , vil føre hele den falske profet hopen til fall. Hele hopen ble ført ned til bekken , av Elia og folket og drept der. Ikke en eneste falsk profet fikk leve.
JA,slik dømmer Herren,svermere= Falske hyrder og profeter, som taler orakler ,som alltid treffer en eller annen, ( slik spådomsånder også gjør) og som de utnytter seg av,i sine svermeriske påfunn.
Herren være lovet.

Dette ved at Herren bruker sine sanne tjenere, til å tale mot synd ,og dermed slik Elia ,utfordrer og håner de falske profeter. Lovet være Herren.

Jan Kåre Christensen sa...

Denne Henning Lunde fikk et ord fra Gud til meg, det var at jeg skulle tie stilt!
Videre fikk han det fra Herren at han etterpå skulle spandere en middag på meg!
Han snakker ut i været, stakkars gutt!

Anonym sa...

ja,det er mange stakkarslige der ute. Men legg merke til en ting. De forkynner ikke Guds ord i sannhet.men bare kopierer. Klinten kopierer og utnytter hveten. Dårlige kopier.
Klinten avslører seg ved å ikke tale om synd og bekjennelse av synden. Og de er ikke villige til å daglig dø bort fra denne verden.(ta sitt eget kors opp og følge ham.

Men de bedårer med sine fabler om å elske alle i deres synd. Og sier at vi alle kommer til kort og er syndere og derfor skal man omfavne og pleie synderens i hans synd.
For et bedrag. Jesus fordømmer syndere som ikke lever i en livslang sorg,anger og bekjennelse av synden. (som er DHÅs oppgave å gi oss sorg over.)
Disse lever ikke i anger og bekjennelse av synd. Men de pleier synderens synd. Og omfavner den og synderen.
Og dermed velger de verdens Ånd. Ånden som tiltrekker kjøttet.
Å leve i kristus er å leve i en livslang anger og bekjennelse av synd. Og denne bekjennelsen rettferdigjør. Og gir stor helbredelse.( jakob.k.5.v.14-16)
Men disse lovløse arbeiderne er ikke rettferdige ,fordi de står Gud imot, og dermed står de imot Den Hellige Ånds varhet og sorg over synd som skjenkes enhværs oppriktige hjerte.

Disse påberoper seg å være rettferdige ,og krever himmelriket,som sitt.(matt.k.7)fordi de mener det er nok å si Herre ,Herre .
Men Jesus rettferdigjør kun de som lever i anger og bekjennelse av synd. ( livslang anger og bekjennelse = omvendelse (jakob.k.5.v.14-16)

OM dere bekjenner deres synder (til forsoningens TJENESTE gjennom kristi legemes embeders lover = kirken = 2 kor.k.5.v.18. og jakob.k.5.v.14-16 og 3 mos.k.19.v.22 = tilknyttet de 12 apostlene = biskopenes tjeneste i kristi legeme /kirken.)
så er jeg trofast og rettferdig og tilgir all synd = rettferdigjort i ham.
Hilsen telemarkingen .