Sider

fredag 8. september 2017

Nr. 2075: Takker dere alle som støtter meg og den Himmelske blogg gjennom forbønn, pengegaver og som står med!

Nr. 2075:
Takker dere alle som støtter meg og den Himmelske blogg gjennom forbønn, pengegaver og som står med!http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2073-simpelt-angrep-fra-skelys-ved.html


Fikk nå krav av Staten for å holde frem hva Guds ord sier om skilsmisse og gjengifte å betale 3.000,- kr. Det er det som ligger bake alt i sammen!

Andre driver med truing, drapstrusler og mye annet. Alt dette er jeg og min familie blitt utsatt for der de også driver med dokumentforfalskninger og annet og politiet bryr seg ikke!

Her er kravet, som nå er betalt fra staten på 3.000,- kr for å holde frem Guds ord og kalle en Pastor som stjeler innpå 1.5 Millioner av medlemmet sitt for å være manipulerende og ekkel.
Ja, det er ekkelt når en Pastor kaller en troende for nokså syk etter å ha loppet han for den nette sum av 1.500.000,- kr.
Da må en vel få lov å reagere og bruke noen kraftuttrykk, tross alt er 1.5 Millioner litt penger.
Etterpå si at han skal ha pengene for seg selv, og ikke ville betale de tilbake vitner opp å være en form for kjeltring og kriminell i mine øyne!


Flere og flere skjønner det som jeg og den Himmelske blogg er utsatt for er kristendomsforfølgelse, ikke noe annet!

Nå er jeg glad for at med deres støtte og forbønn, så evner vi å gjøre opp for oss selv om det den Norske stat gjør imot meg og den Himmelske blogg er ondskap!

Jeg har ikke gjort noe annet enn å sagt sannheten, og blir straffet for dette er egentlig en ære.


Matt. 5. 10 Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres. 11 Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld. 12 Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

Det er en ære bli forulempet for Jesu navn og Guds ord skyld, her er skriften veldig klar. Det er også ved Guds ord og Jesu vitnesbyrd skyld vi vinner seier!
Tar med et lengre skriftavsnitt i fra apostelgjerningene for å fortelle at i vår motstand, selv om det er prøvsomt. Slik går alltid evangeliet frem, og Gud prøver våre alles hjerter. Vil du stå med kjære venn? Veien er åpen til det!


Ap.gj. 4. 1. Men mens de talte til folket, kom prestene og høvedsmannen for tempelvakten og sadduseerne over dem;  2 de harmedes over at de lærte folket og forkynte i Jesus opstandelsen fra de døde,  3 og de la hånd på dem og satte dem i fengsel til den næste dag; for det var alt aften.  4 Men mange av dem som hadde hørt ordet, kom til troen, og tallet på mennene blev omkring fem tusen.  5 Dagen efter skjedde det da at deres rådsherrer og eldste og skriftlærde samlet sig i Jerusalem,  6 og med dem ypperstepresten Annas og Kaifas og Johannes og Aleksander og så mange som var av yppersteprestelig ætt,  7 og de stilte dem frem midt iblandt sig og spurte dem: Ved hvilken kraft eller ved hvilket navn gjorde I dette?  8 Da sa Peter til dem, fylt av den Hellige Ånd: I folkets rådsherrer og Israels eldste!  9 Når vi idag blir tatt i forhør for en velgjerning mot et sykt menneske, om hvad han er helbredet ved, 10 da være det vitterlig for eder alle og for hele Israels folk at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som I korsfestet, han som Gud opvakte fra de døde, ved ham står denne helbredet for eders øine. 11 Han er den sten som blev forkastet av eder, I bygningsmenn, men som er blitt hjørnesten. 12 Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst. 13 Men da de så Peters og Johannes' frimodighet og fikk vite at de var ulærde og lege menn, undret de sig, og de kjente dem igjen, at de hadde vært med Jesus; 14 og da de så mannen stå ved deres side, han som var blitt helbredet, kunde de ikke si imot. 15 De bød dem da gå ut fra rådet, og de rådførte sig med hverandre og sa: 16 Hvad skal vi gjøre med disse mennesker? for at et vitterlig tegn er gjort ved dem, det er åpenbart for alle som bor i Jerusalem, og det kan vi ikke nekte. 17 Men forat det ikke skal utbrede sig mere blandt folket, så la oss alvorlig true dem til ikke mere å tale i dette navn til noget menneske! 18 Så kalte de dem inn og bød dem at de aldeles ikke skulde tale eller lære i Jesu navn. 19 Men Peter og Johannes svarte dem: Døm selv om det er rett i Guds øine å lyde eder mere enn Gud! 20 for vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. 21 De truet dem da enn mere, og så lot de dem gå, da de for folkets skyld ikke fant nogen råd til å straffe dem; for alle priste Gud for det som var skjedd; 22 for han var mere enn firti år gammel den mann som dette helbredelsestegn hadde hendt med. 23 Da de nu var løslatt, kom de til sine egne og fortalte dem alt det yppersteprestene og de eldste hadde sagt til dem. 24 Da de hørte det, løftet de samdrektig sin røst til Gud og sa: Herre! du som gjorde himmelen og jorden og havet og alt det som i dem er, 25 du som ved din tjener Davids munn sa: Hvorfor fnyste hedningene og grundet folkene på det som fåfengt er? 26 Jordens konger steg frem, og høvdingene samlet sig sammen mot Herren og mot hans salvede - 27 ja i sannhet, i denne by samlet de sig mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus med hedningene og Israels folk, 28 for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulde skje. 29 Og nu, Herre! hold øie med deres trusler, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet, 30 idet du rekker din hånd ut til helbredelse og til tegn og undergjerninger ved din hellige tjener Jesu navn.


Sluttkommentar:


Nå går dette sin gang imot menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Så har vi i hvert fall prøvd i det minste.
Det å prøve, gjøre så godt en kan og eventuelt håpe, tro og be at en vinner frem er tusen ganger bedre enn å ikke prøve.
Har en ikke prøvd, da vil en garantert mislykkes!
Jeg prøver, og så får vi se hva utfallet blir.
Da vil ingen kunne komme i ettertid å si at jeg ikke prøvde, for det gjør vi virkelig. Selv om jeg må dekke dette fra egen lomme, mesteparten.
Så vil jeg prøve. Men det er fritt frem for å være meg å støtte. Det er bare å sette inn penger på konto, se her:


Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845


Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!


Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2073-simpelt-angrep-fra-skelys-ved.html
https://www.youtube.com/watch?v=AnLmUHtMdB8
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2069-det-er-helt-feil-gi-skylden-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2054-nye-youtube-video-advokat.html
https://www.youtube.com/watch?v=AnLmUHtMdB8
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2067-dommen-imot-meg-er-en-fuske-dom.html
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2066-takker-for-sttte-og-forbnn-da.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2065-det-er-ingen-uoverstemmelse.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2064-dommen-imot-meg-er-som-et-gufs.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2057-dommen-imot-meg-og-den.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2060-vi-nsker-ta-denne-saken-imot.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2049-jan-aage-torp-forteller-na-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html


6 kommentarer:

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.