Sider

søndag 10. september 2017

Nr. 2077: Kjell Sverre Andersen og Søkelys holder fast i den «gamle» Ivar Helmersen lære der at det gamle livet med ekteskapet skal «telles» som det gjør med frelste!

Nr. 2077:
Kjell Sverre Andersen og Søkelys holder fast i den «gamle» Ivar Helmersen lære der at det gamle livet med ekteskapet skal «telles» som det gjør med frelste!


http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2076-skelys-ved-kjell-sverre.html 


http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2073-simpelt-angrep-fra-skelys-ved.html


Bilde av Egil & Arne som var en norsk sangevangelistduo bestående av Egil Solheim (trekkspill og sang) og Arne Gundersen (gitar og sang).
Egil Solheim og Arne Gundersen til venstre i bilde, som enda lever.

De reiste mye i Norge, med sang og kristen forkynnelse, blant annet med teltmøter i Evangelieteltet. Ved flere anledninger besøkte de utlandet, mest Norden, men hadde et helt års opphold i USA i 1959-1960.
Det er deres forståelse av ekteskapet så langt jeg husker det jeg videreformidler der det er nåde å få ved Jesus. Men etter å ha fått denne nåden, så må og skal en stilles til ansvar.

Da jeg ble frelst i de frie venner vinteren 80-81 så utviklet jeg også en teologi eller bibelforståelse etter som jeg hørte forkynnelse, diskuterte og møtte på ulike syn inn forbi de Frie venner.
Gikk på bibelskolen til de frie venner i Tønsberg som nå heter Kraft skolen.
Men da het den Smyrna Bibel institutt!

Jeg husker ikke alle detaljer rundt alt, men når jeg ser tilbake så var det tre forskjellige syn som rådet. Der det var også da inn forbi de Frie Venner som jeg da tilhørt før jeg gikk over til pinsebevegelsen.

1.)  Finn Arne Lauvås mente at den såkalte uskyldige part kunne gifte seg på nytt, og flere med ham.

2.)  Ivar Helmersen holder frem det synet som Kjell Sverre Andersen holder frem at ekteskapet har full gyldighet selv om det er inngått som ikke troende. Blir en skilt og gjengiftet og er skilt, uansett forhold. Så skal dette «telles» på samme måte som en er en troende.

3.)  Egil og Arne som de er kjent for inn forbi kristenheten, eller Egil Gundersen og Arne Solheim har det samme synet som jeg har og har egentlig alltid hatt. Det er fra den dagen en tar imot Kristus Jesus at ekteskapet gjelder fullt ut. Hva som har skjedd som ikke troende, det har ikke samme gyldighet.

Slik jeg ser det, så viderefører jeg det samme synet og forkynnelsen som Egil og Arne gjorde angående ekteskapet.
Mens Jan Aage Torp, Jan Hanvold og andre fremmer det samme synet som Finn Arne Lauvås står for, fritt frem!

Mens Kjell Sverre Andersen viderefører det samme synet som og forkynnelsen som Ivar Helmersen hadde tredve år tilbake i tid.

Jeg bare videreformidler det synet fra veldig mange pinsevenner og Frie venner jeg ble opplært til i min ungdom. At dette skulle være noe meget spesielt, det er bare tull og oppspinn.

Her fra YouTube der jeg underviser om dette emne:


https://www.youtube.com/watch?v=F0gVUpPaLDU&t=135sHer en artikkel jeg skrev om dette emnet for noen år siden:


Nr. 1087:


Når jeg forkynner og underviser ut i fra Guds ord, så er mitt ønske, og hva jeg alltid prøver å formidle. Det er hva skriften, og skriften alene hva den sier!
Derfor den som anklager eller lovpriser meg, da går det ikke på meg, men på han som står bak Ordet, det er Gud selv!

Bilde av meg og min hustru, vi nærmer oss nå 30 års samliv, det er dessverre sjeldenheten blitt hvis også blant troende å holde sammen livet ut? Tragisk!


 

Jeg spør: «Det gamle livet ligger bak - da begynner det er helt nytt! Gjelder dette også ekteskap og gjengifte?!».

Jeg ser det slik at ut i fra nytestamentlig tenking, forståelse og lære. Så er alt det en gjør i det gamle livet – før en blir født på nytt. Det er borte for alltid bokstavelig talt! Men fra den dagen en tar imot Kristus Jesus, da begynner alt å «telle»!

2 Kor. 5. 17 Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!

Er en ugift, gift en eller flere ganger som ufrelst, så er en død, uansett. En er død i sine egne synder og overtredelser.

Efes. 2. 4 Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, 5 gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser - av nåde er I frelst - 6 og opvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,

Vi var døde, før vi ble frelst. Etter frelsen, hva er vi da? Vi er levende: «gjort oss levende med Kristus».

Vi er med andre ord døde som ufrelste, men levende som frelste. Dette er hva det nye testamente lærer og forkynner oss!

Hva lærer vi her? Kort fortalt så er alle mennesker uansett om de gjøre «gode» eller «dårlige» gjerninger som ikke troende ikke «tilregnelige» da de er døde.

Hvor mye kan en forvente av et dødt menneske? Ikke noe, det er som "levende" at en kan forvente noe av en person, ikke som død. Da er det kun troende som skal stilles til ansvar for sine gjerninger innforbi Gud.

Alle andre mennesker er døde i sine synder og overtredelser.

Dette er det selvfølgelig mye mer å si noe om, men vi får stoppe her angående forskjellen på å være en troende og ikke en troende.

Skille går ved troen på Jesus Kristus som Guds sønn, frelser og Herre!

Den dagen en tar imot Jesus, blir en opplyst, levende og ansvarlig for sitt liv innforbi Gud, og da skal en svare for alt det en gjør, ja, også det en unnlater å gjøre!

Sluttkommentar:

Vi må ikke legge stein til byrden til de som kommer til tro på Kristus. Men samtidig, ikke frata dem det ansvaret det er å bli en Jesus troende.

Den balansen som dette skal være, trenger vi virkelig. Vi kan ikke forvente noe av verden, men av de troende at de ligner mer og mer på Jesus, og at de går i hans fotspor!

Det er ikke slik mange tenker at hedningene skal leve 20 % som kristne, mens de kristne skal leve 80 % så blir det 100 %!

Evangelisenteret praktiserer dette, at alt er tillatt også etter frelsen! Før frelsen, ja, etter frelsen, nei!

Da har en virkelig misforstått, og ikke bare Evangelisenteret. Dette brer seg mer og mer at menigheten blir mer og mer lik verden, snart er det ikke noen forskjell!
Ille at det skulle gå slik, derfor er omvendelse på sin plass. Hva har denne korte leksjon fortalt og hva har vi lært. La oss sette opp noen punkter til slutt:

1.)  Alt før frelsen er under blodet.

2.)  Det vi gjør som troende, alt må og skal vi stilles til ansvar for (da overfor Gud, har vi gjort noe som ufrelst må vi eventuelt svare overfor andre ved å gjøre opp f.eks. kriminelle gjerninger).

3.)  Vi kan få tilgivelse, men da må vi omvende oss.

4.)  Ufrelste mennesker får tilgivelse for alt den dagen de tar imot Jesus.

5.)  Kristne mennesker får tilgivelse for alt hvis de omvender seg og bekjenner det som synd!

6.)  Alle ikke troende blir tilgitt alt den dagen de tar imot Kristus – og et helt nytt liv begynner og har startet!

7.)  Alle troende får ikke automatisk tilgivelse for sine synder, de må også omvende seg fra syndene!!!!!!

8.)  Har en et x antall ekteskap bak seg i verden, alt blir tilgitt den dagen en tar imot Kristus!

9.)  Som troende varer f.eks. ekteskapet livet ut, kun død gir anledning til å inngå et nytt ekteskap. Vi må ikke sidestille hedninger og kristne. Verden og Guds menighet!

10.)                    Den såkalte uskyldige part finnes ikke i NT, dette er bare en demonisk avlednings manøver for å tillate synd i menigheten!

Relaterte linker:
 http://blog.janchristensen.net/2015/03/nr-1086-alt-det-en-gjr-fr-en-blir.html

21 kommentarer:

Anonym sa...

Dine bortforklaringer blir bare merkeligere og merkeligere, Jan Kåre. Men hvis ryktene om at ditt eventyr nede i Strasbourgh blir finansielt støttet av et gjengiftet par er riktige, kan man forstå dine akrobatiske ubibelske krumspring.

Men bibelen står fast og alle som tar den alvorlig vet at alle former for gjengifte er synd og fordervelse.

Jan Kåre Christensen sa...

Har ikke fått en krone av dem, men av andre, takk og lov og pris!
Men det ekteparet er ikke offentlige personer for meg, vil ikke diskutere dem da i full offentlighet.
Bare si at jeg aldri har mottatt penger fra dem.
Men har ved noen anledninger fått overnatte der med full pensjon.
Har ikke noe å utsette på de 😁

Anonym sa...

Jeg skjønner ikke at du gidder å tro
På Gud han finnes ikke og det må du bare leve med dette her er bare bullshit ass!

Anonym sa...

Du er å blir en jævla dust

Jan Kåre Christensen sa...

Synes ikke dette er så dystite.
Hva Gud sier, det er og forblir kjempespennende.
Det er levende ord vi holder på med 😁

Anonym sa...

Tsk Tsk Christensen. Du blir mer og mer desperat. Det er ettertrykkelig blitt avslørt at du i praksis er for gjengifte for noen, mens du henger ut og sjikanerer andre. I tillegg lyver du om hva Søkelys har skrevet om deg.
Trist å se at du er så selvopptatt at du tyr til løgn og falskneri for å fremme ditt synspunkt. Det er et lavmål uten sidestykke.

Jan Kåre Christensen sa...

Hvis dette er lavmål, er vel slike som Jan Aage Torp verre som lever i hor!

Jan Kåre Christensen sa...

Det en gjør som ufrelst og frelst kan ikke sammenlignes.
Det er som å sammenligne bananer og epler, det er håpløst.
Det er det du gjør, raringen 😊

Anonym sa...

Jan Kåre.
Det du fremmer er din egen religion der du fornekter Gud og Bibelen.
Da får du gjøre det, da.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg fremmer kun en ting, bibelens budskap, at du suser og fabler, stakkars deg!

Anonym sa...

Bibelens budskap om gjengifte er Matt 19,6, Matt 19,7, Matt 19,9, Rom 7,2-3, 1. Kor 7,10-11 og Luk 16,18.

Du fornekter disse bibelversene og du fornekter hva bibelen sier om gjengifte.

Anonym sa...

Alt det du skriver Jan Kåre, forteller i hvert fall meg at du er for gjengifte. At du må ta i bruk Arne og Egil for å bevise din falske lære, viser at du ror og ror noe vanvittig. Har lest Kjell Andersen syn i Søkelys tidligere, og har forlengst konkludert at han bruker Bibelen for å begrunne sitt nei til gjengifte, mens du må argumentere med hva Arne og Egil eller Finn Arne Lauås mener. Er det disse menneskenes synspunkter på ting som er ditt læregrunnlag Jan Kåre?
Jeg trodde det var Guds ord som skal danne grunnlag for hva som er kristen tro og lære.
Du er på virkelig tynn is Jan Kåre. Dette viser meg at hele ditt alibi for å kritisere Torp og Hanvold er i ferd med å rakne.
Jeg kan ikke anse deg som en forkynner som er i mot gjengifte, da Søkelys ettertrykkelig har avkledd deg og revet i stykker det du har brukt som alibi for å holde på.
Guds lov gjelder alle, både forkynnere og vanlige kristne. Det du lærer Jan Kåre er at det er forbudt for Torp og Hanvold å kjøre på rødt lys, mens du tillater ekteparet Ingwersen å kunne fortsette å kjøre på rødt lys siden de brøt loven før de ble frelst.
Dette er den sprøeste teologi jeg har vært bort i Jan Kåre.

Enten er man for gjengifte (som du er) eller mot gjengifte som Søkelys er.
Og det skremmende er at du også må lyve og komme med en løgn om Søkelys og Kjell Sverre Andersen, da du skriver "Kjell Sverre Andersen skrive om ikke troende som gifter seg igjen, og henger de ut med navn og alt annet som også Jan Aage Torp og andre nett-troll gjør!"

Nå har jeg lest Søkelys lenge jeg også, og har aldri sett at Kjell Andersen skriver om ikketroende som gifter seg igjen. Det er løgn Jan Kåre, som du ikke kan bevise. Lavmål av en bibellærer og evangelist og komme med slike løgner


Eva N

Anonym sa...

Hvis en ikke-troende har vært gift f.eks 4/5 ganger før frelsen og har barn fra alle ekteskapene, synes du ikke da det blir merkelig om man skulle gifte seg atter en gang og evt få flere barn? Min forståelse av skriften er at man ikke under noen omstendigheter er fri til å gifte seg på nytt så lenge tidligere ektefelle lever.

Jan Kåre Christensen sa...

Skriften er klar, vedkommende er fri å starte det kristne livet.
Er han/hun gift? Nå?

Jan Kåre Christensen sa...

Det eksempel du gir, det er som en gjengivelse til mange i dagens samfunn.
Der en holder på med den ene, så den andre.
Dagbladet hadde for en tid tilbake en artikkel på en person som hadde 11 barn med 11 forskjellige.
Ja, ja, alt dette finnes det nåde å få hos Gud.

Anonym sa...

Kan man da fungere som forstander/eldste også? Isåfall må det jo bety at man kan det. Jeg spør, for dette er da ikke forenelig med skriften, selvom man får del i det nye livet.

Anonym sa...

Det er ikke slik at man ikke får tilgivelse når man omvender seg til Gud uansett hvor mange ganger en har vært gift, spørsmålet er om en virkelig er fri til å gifte seg igjen og om man kan fungere i nevnte tjenester.

Anonym sa...

Det er ikke tilgivelsen som betviles, men slik jeg leser skriften, ( eller prøver å forstå ), er det utelukket å gifte seg på nytt selvom man blir en kristen. Jeg kan selvsagt ha tolket dette feil, men det er iallfall den overbevisningen jeg har fått,

Jan Kåre Christensen sa...

Alt er tilgitt, mer kan jeg ikke si.

Jan Kåre Christensen sa...

Vi kan ikke si at det er tilgivelse for inntil 2 ekteskap.
Alt det en har gjort før en kommer til Jesus og blir frelst, er en tilgitt for.
Etter frelsen er det kun et ekteskap - livet ut!
Som troende skal en leve med ektefellen sin livet ut.
Hvis en blir skilt, skal en leve singel.
Det er kun død som oppløser et kristent ekteskap.

Jan Kåre Christensen sa...

Greit, nå har du fått utalt deg!
For meg så lever så lever de hellig og rent, det gjør ikke Torp.
De er ikke offentlige personer, vil at du skal avstå for å nevne de mer.
Torp er en offentlig person, han kan du nevne så mye du vil!


|