Sider

torsdag 14. september 2017

Nr. 2080: For 2 – 3 mnd. siden så en borgerlig seier ut som en utopi, men de vant, men med kraftig bismak p.g.a. Venstre og KRF ‘surmuling og sutring!

Nr. 2080:
For 2 – 3 mnd. siden så en borgerlig seier ut som en utopi, men de vant, men med kraftig bismak p.g.a. Venstre og KRF ‘surmuling og sutring!


Bilde av Knut Arild Hareide som ser ut har hatt to mål som leder for KRF.
Det ene er å arbeide hardest mulig imot FRP.
Det andre er å fronte og stå opp for de homofile, dette er en poltikk som er totalt dødfødt og feilslått.
Ta avstand fra Gay-parader er min klare oppfordring da det er ikke forenlig med bibelens lære å stå opp for slike ting.
Samt å fronte og stå opp for egen poltikk, ikke fronte først og fremst det en selv er imot!
Det er et lite under at de borgerlige partiene vant, og det forholdsvis klart etter hvordan alt var før ferien. Da de sosialistiske partiene med Arbeiderpartiet så an til å vinne en klar og for dem viktig seier ved valget nå her 11. september.

Men dette skjedde heldigvis ikke, det ble en klar seier til de borgerlige.

At nå Venstre og KRF surmuler slik er ikke bra, spesielt at Knut Arild Hareide gjør det tror jeg er ekstra ille. Hvorfor? Fordi verdens barn tror at vi kristne er slike personer som går rundt og hele tiden er misfornøyde over ikke å få viljen vår!
På mange måter er KRF og Knut Arild Hareide også ambassadører for Jesus og evangeliet da så mange knytter opp KRF og Hareide til det kristne budskapet.

Hvorfor det enorme hatet til Sylvia Listhaug og den svartmalingen av FRP virker for meg veldig søkt og urettferdig av KRF og Hareide. Det er som å høre et ekko av Kjell Magne Bondevik som jeg vil gå så langt med å si er forført av Satan med å være så negativ til Carl I. Hagen og FRP som han var da han var i poltikken og etterpå. At dette har påvirket dagens KRF og Hareide er temmelig åpenbart.

FRP gjør mye rart, som viser at det har også mye å lære. Vi så det i de forslaget de fremmet og sto for en stund at alle guttebarn ikke skulle få anledning å omskjære seg. Ja, dessverre det er en del virkelige dumheter med FRP, men tross alt. Det har nå vist seg gjennom de fire siste årene at de i sammen med Høyre har styrt Norge på en god, sikker og trygg måte!

Tror at KRF må lære seg noe – på nytt igjen! Det er å fremme egen poltikk!

KRF sin fremste oppgave er å passe på FRP slik de fremstå i dag, og Venstre følger hakk i hæl. Dette fører bare KRF lengre og lengre bort fra egen poltikk. Til slutt så vil de ende i et ødeland er jeg stygt rett for.

Glem ut FRP – la de få holde på i fred og snakk om de saken som er viktige og positive for KRF, det er mitt klare råd til KRF og Hareide.

Sluttkommentar:

Både Kjell Magne Bondevik og Knut Arild Hareide har hatt en stø og sikker kurs med KRF.
Det er ikke fronte egen politikk, men utøse hat, eder og galle over FRP.
Nei, det er KRF sitt hat imot FRP som nesten har tatt kvelertak på dem selv.
På mange måter kan en si at KRF har falt for eget tak, eller feiltak 😡 trist 😵

Da er det tid for å forandre seg, gå i seg selv og være annerledes. Først og fremst fronte egen poltikk, og se at FRP er vel fem – seks ganger større enn KFR. Ta realitetene inn over seg at for en femten år siden var vel KFR og FRP jevnstore. Mens FRP har frontet og fronter egen poltikk, har KRF fremste oppgave under Hareide vært i å gå i Gay-parader og kjempe imot FRP. Da skjønner enn at KRF ikke er liv laga hvis de ikke forandrer seg!

Vi trenger et KRF, og vi trenger en borgerlig poltikk der de kristne og humanistiske verdier får stå i sentrum. Der både individets og samfunnets verdier går hånd i hånd.
Med et sosialistisk styre kan vi se langt etter individets verdier, der blir en kun et nummer i rekka!
Så vi får håpe, tro og be at KRF og Hareide kan fylle den rollen med å stå opp på en positiv måte for egen poltikk og verdier, ikke rake ned på FRP og andre!
Ingen kommentarer: