Sider

tirsdag 19. september 2017

Nr. 2083: Det er temmelig åpenbart at Oslo politiet er blitt avslørt som udyktige, til dels på kanten med loven og mistet tillit etter dommen imot x politimann Eirik Jensen, kan de ha en sammenheng med deres behandling av meg?

Nr. 2083:
Bilde av et tveegget sverd. Uttrykket tveegget sverd innebærer at en handling eller beslutning som synes å hjelpe kan også skade sverdet holderen. Billedlig talt, et sverd med to kanter ville løse et problem, men kan forårsake enda mer problemer på baksiden swing. 
Noen kilder også foreslå uttrykket skjærer begge veier også dekker det samme området, noe som betyr gunstige konsekvenser på den ene siden kan føre til ugunstige konsekvenser når tveegget sverd svinger tilbake.

Politiet skal være håndhevere av loven, men de faller igjennom gang etter gang. I saken med Eirik Jensen kommer dette rett etter de har behandlet meg og min familie på mest mulig uriktig måte. Er dette tilfeldig eller Guds dom?!
Oslo politiet har kjørt en kampanje imot meg og den Himmelske blogg og til dels lykkes med dette.

Men saken er stikk motsatt enn hva Oslo politiet fremstiller saken som. Med god hjelp av Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Norsk Høyesterett har de nå oppnådd sine mål.

Saken er egentlig motsatt enn hva Oslo politiet har på mange klart å fabrikkere en sak imot meg og den Himmelske blogg.

1.)  Jan Aage Torp kommer egentlig imot meg med falske anklager da det er mitt syn på skilsmisse og gjengifte han hater. Det med mengde av skriverier er kommet i etterkant etter hans fiktive anmeldelse. Kun for å få tatt meg og den Himmelske blogg.

2.)  Jeg er siktet og dømt for å ha overtrådt straffeloven § 390 a rammer den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred. Dette har jeg aldri vært i nærheten av å gjøre da jeg aldri noen gang har oppsøkt Jan Aage Torp. Han er en fremmed person for meg, kjenner han kun gjennom hva han selv har skrevet om seg selv offentlig. Det har jeg tatt tak i og debattert. At en blir straffet for dette er ikke noe annet enn horribelt.

3.)  Det er jeg og min familie som er blitt utsatt for det jeg er blitt siktet for. Vi har fått kraftige dokumentforfalskninger imot meg, bl.a. at jeg skulle innlegges og mye annet. Drøssevis av personlige mailer, forfølgelse gjennom mange brav og annet. Med andre ord, Oslo politiet snur alt på hode for å få tatt meg og den Himmelske blogg, godt hjulpet av den Norske rett.

Selve saken bygger på falske anklager fra Jan Aage Torps side imot meg og den Himmelske blogg!

Oslo politiet er blitt avslørt nå gjennom rettsaken og dommen imot den tidligere politisjefen Eirik Jensen. Jeg tar ikke stilling til hva som er sant og ikke sant her da dette egentlig ikke har jeg kompetanse til og nok kjennskap til.
Men synes det er underlig at en godt betalt politimann vil gjøre seg til kjeltring for kun 2. Millioner, det fatter jeg bare ikke!

Jeg skriver i overskriften på denne artikkelen følgende:
«Det er temmelig åpenbart at Oslo politiet er blitt avslørt som udyktige, til dels på kanten med loven og mistet tillit etter dommen imot x politimann Eirik Jensen, kan de ha en sammenheng med deres behandling av meg?»

Det er i hvert fall underlig og betimelig at denne saken kommer opp rett i etterkant at jeg er blitt utsatt for tidens justismord her i Norge. Så får enhver lov å tanke og mene sitt. For min del, så er jeg overbevist at dette er noe Gud tillater fordi de har til de grader opptrådt urettferdig og inkompetent imot meg, min familie og den Himmelske blogg.

Det vi sår – høster vi også!

Her fra minebibelkommentarer Galaterbrevet 6. 7 Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste.

Dette med å høste og så gjelder for alle mennesker til alle tider. Både før, under og etter loven. Det heter også i Mose lov at din synd skal finne deg. Ingen kan gå med skjulte synder i liv og hjerte, alt vil en høste for før eller siden.

8 Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden.

Hebr 10, 26 Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. (se: 2 Peter 2:20, Matt 12:45)

Det kommer klart frem i NT at dette er en pågående konflikt så lenge vi fortsatt er i naturen (kjødet), men at livet i Ånden er vår tilstand forent i Gud. Kjødet er reelt selv etter frelsen og mange opplever motsetningen mellom loven i kjødet og Ånden i større eller mindre grad. Ved bønn, faste, tro og kamp går man fra livet i naturen - ved å legge kjødet dødt - til livet i Jesus og Ånden. Her kommer Den Hellige Ånd oss til hjelp for vi bygges opp i tro, nådegaver og kraft etter hvert som vi vokser og modnes i tro. Her må alle overgi seg helt til Jesus og legge alle byrder på Ham (Rom 8:26, 8:34, 1 Joh 2:1, Matt 11:28-30). Her må vi alle være salt og lys, hjelpe og veilede hverandre i kjærlighet.

9 La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.

Viser du godhet, vil du høste godhet. En dag kan du få gi, en annen dag er det du som trenger å få. Da vil du få rikelig igjen om du har sådd rikelig.
Men forvaltningen gjelder også min CHRONOS tid. Har jeg forvaltet min tid rett når det gjelder å søke Gud, har jeg funnet den rette balanse mellom arbeid og hvile, engasjement i og utenfor hjemmet, engasjement i menigheten? Gud har noe han vil lære oss også her. Men da må vi begynne hos ham.
Vi leser aldri i Bibelen at Jesus hadde det travelt. Han hadde tid for alle selv om han hadde mye å gjøre. Men så gjorde han bare det hans himmelske far hadde bestemt. Og det ser ut til at vissheten om hva det var, fikk han i de stille morgenstundene da han var alene med sin himmelske far.

Her er en artikkel jeg skrev for en tid tilbake angående Jan Aage Torps kriminelle virksomhet imot meg og den Himmelske blogg med å komme med falske anklager. Lytt til den lydfilen jeg her taler.


Nr. 1063:

Jeg og Jan Aage Torp var i Konfliktrådet 8. januar som er taushetsbelagt (for alle andre enn Torp).

Bilde av «Pastor» Jan Aage Torp som hadde komme langt på vei å narre politiet med falske anklager imot meg. Han skrev bl.a. gjentatte ganger på nettstedet Søkelys at hans agenda var å få en dom imot meg for deretter å gå til Googel med den for å få strøket meg og den himmelske blogg ut av alle søkemotorer.
Mannen er ikke noe annet enn en kjeltring og bedrager!
Torp var åpenbart ikke fornøyd med resultatet da han ikke fikk diktert hverken meg eller noen andre. Da la han ut hva han mente på Facebook rett etterpå ord og setninger som jeg ikke ønsker, kan eller vil gjengi!

Skulle en slik person vinne frem, det hadde vært en tragedie både for ytringsfriheten og muligheten til å forkynne hele Guds råd til frelse uavkortet.

Lytt selv her til denne Autofil: http://janchristensen.net/index2.php?side=taler3

Det er fordi jeg opplever at Oslo politiet og Norske domstoler har behandlet meg urettferdig og stygt, at jeg ønsker å prøve saken min innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!

Bilde av Eirik Jensen som er dømt for å ha tatt imot bestikkelser og utnyttet sin stilling for den nette sum av 700.000,- kr.

Når Pastor Jan Aage Torp utnytter sin stilling og en grepet ung mann til å gi fra seg et beløp dobbelt så stort, og jeg har anmeldt Jan Aage Torp ser Oslo politiet en helt annen vei, dette er ille.
Det er åpenbart at Oslo politiet har en agenda til tider å beskytte kriminelle personer som utnytter sin stilling til å motta penger, som er straffbart (hvis vi legger til grunn disse forholdene).


Oslo politiet går til sak imot en som har utnyttet sin stiling for 700.000,- kr.
Her skal det ikke være vanskelig å få siktet og dømt Jan Aage Torp både for falske anklager imot meg og for å ha utnyttet sin stilling som Pastor for å få penger.
Det er minst to forhold her som gjør Torp til kriminell, men Oslo politiet går på meg som aldri har bedradd et eneneste menneske for penger.
Men har aldri fått en eneste krone noen gang på et slikt grunnlag som Jensen og Torp har, med å utnytte sinne stillinger.
Her ser det ut til å være en «møkkete» Pastor som har overgått en «møkkete» politimann med at Torp har lurt til seg et dobbelt så stort beløp som Jensen har og er nå blitt dømt for (dommen er anket).
Da er det hvis det er noe troverdighet i Oslo politiet, å ikke se med forskjell på om det er en såkalt Pastor eller politimann som utnytter sin stilling og får tak i penger som de ikke har tjent på lovlig måte.
Torp har selv kalt vedkommende for syk, og da utnytte vedkommende til å gi fra seg alt det han eier og har. Da utnytter mann sin stilling som Pastor og skal siktes og dømmes for det.
Han leverer en anmeldelse for å få meg dømt, for å gå til Google med dommen viser bare hvilken erkekjeltring «Pastor» Jan Aage Torp er, selv om han ikke er tatt for noe enda.
Men det er ikke Kim Jung-Un heller, selv om han blåser av raketter både i øst og vest, totalt respektløst og kynisk.

Har fått et spørsmål som går igjen, hvorfor jeg ikke legger denne saken bak meg imot løgnene fra Oslo politiet og Jan Aage Torp.

Dette kunne jeg har gjort, betalt boten og saksomkostningene. Ikke drevet på videre for å få saken prøvd for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!
Men det er flere forhold som gjøre at jeg kjenner en «plikt» og det oppleves rett og sant at jeg skal gå videre med denne dommen selv om jeg ikke vet om dette fører frem eller ikke!

Ta med alle forhold her i denne artikkelen kan jeg ikke, men ønsker å nevne noen momenter.
Det finnes også mye mer å lese på den Himmelske blogg som jeg anbefaler deg/dere å lese.

Jeg skriver i overskriften: «Det er fordi jeg opplever at Oslo politiet og Norske domstoler har behandlet meg urettferdig og stygt, at jeg ønsker å prøve saken min innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!»

Som sagt, så synes jeg selve rettsprosessen, etterforskningen og løpe som er blitt kjørt her i Norge har egentlig vært elendig, urettferdig og simpelt.
Derfor ønsker jeg å få denne saken prøvd innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!
1.)  Selve anmeldelsen er fiktiv, da det er Jan Aage Torp sitt hat imot meg og den Himmelske blogg som ligger til grunn for alt.
Det et jeg har forkynt imot oppadgiftede forkynnere hater han mer enn noe annet, som den hatets apostel han er.
2.)  Det var Torps kriminelle handlinger som gjorde at jeg begynte å skrive imot ham da han bl.a. fikk en nyfrelst broder til å gi fra seg leiligheten sin, selge hele leiligheten og Torp fikk alle pengene rett inn på konto og vedkommende sto på bar bakke etterpå.
Jan Aage Torp skulle ha veiledet vedkommende broderen til å ikke ta Guds ord helt bokstavelig, med å selge alt og gi. Det er flere Guds ord som hvis en tar dem bokstavelig, kan og vil lede inn til gråt og tenners gnissel! Her er noe hva jeg skrev i en kommentar i nevnte anledning til Kjell Sverre Andersen i Søkelys som ikke skjønner at det er totalt malplassert å ta imot rubbel og bitt av en nyfrelst broder som tar Guds ord helt bokstavelig og vil selge alt for å gi bort:
Ann-Christin Torp som hun da het, profeterte at han skulle bli mektig brukt hvis han gav avkall på alt.

Torp sa han skulle få bli Ungdomspastor hvis han gjorde som han hadde lovet å selge leiligheten og donerer pengene til ham slik at han kunne få rubbel og bitt!
Petar gjorde som ekteparet Torp forledet ham til å gjøre, og angret seg etterpå og Torp mente han var syk, ja, nokså syk!

Med andre ord, Leif Holstad har ikke noe med dette å gjøre, da han kom inn i ettertid.
Dette er ille, Torp utnytter sin maktposisjon for å få inn 1.5 Millioner,
Som han klarte med minus 100.000 da 50.000 beholdt Petar og 50.000 til megler.
Er dette en Pastor verdig, og etterpå skjeller han ut homofile og barnevernet.
Mens hans barn ikke vil ha noe med ham å gjøre og han gifter seg på nytt med ei dame som er på alder med hans eldste barn.
Narreapostel og kriminell er man da!
Når en nyfrelst overivrig vil selge alt han eier, og det er en Pastor som vil ta imot dette offeret.

Det er helt sykelig.

Hadde denne Pastoren vært en sann hyrde hadde han nektet å ta imot et slikt offer. Alle må ha et sted å bo, ikke minst i kalde Norge!
Petar var en ung enslig mann som hadde blitt frelst. Så hørte han forkynnelse at du skal selge alt og gi bort. Dette tok han bokstavelig.
Jesus sa at vi skulle hogge av oss hånden hvis vi blir fristet, dette skal vi også ta bokstavelig?
Jeg ville sagt til den som ville selge alt for å gi det og den som ville hogge av seg hånden, at de skulle ikke gjøre det noen av dem!
At du forsvarer dette viser at du har samme Ånd i deg som de som lemlester kvinner med omskjærelse og andre helt ekstrem grupperinger.
3.)  Jeg er siktet for en ting, det er å kalle Jan Aage Torp for spedalsk, psykopat og annet. Dette er som barnemat både hva som skrives daglig på nettet her i Norge og hva jeg selv er blitt utsatt for. Selve siktelsen er latterlig i mine øyne.
Jeg har fått hundrevis av mailer imot meg på egen mailadresse, konas mail og hennes jobbmail. Dokumentforfalskninger og jeg regner med opp imot enn 30.000 hatmeldinger imot meg på nettet. Mens hva jeg har skrevet, er som en brøkdel.
4.)  Da rettsaken kom, ble ikke dette vesentlig debattert, men lovanvendelsen. Selve rettsaken i Borgarting gikk det stort sett på dette. Hør selv talen og rettsaken her på YouTube:
5.)  Men hva blir jeg dømt for? Noe som ikke har blitt debattert og vært gjenstand for forhandlinger i det hele tatt i retten. Hverken i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett, dette er faktisk det verste jeg noen gang har lest og hørt om. Selv i Nord Korea og Kongo holder de ikke på så ille. Dette er slik jeg ser det hvis saken imot meg blir stående, Norges historiens største justismord da jeg aldri har fått forsvart meg for det jeg er blitt dømt for på en ordentlig og god måte. Siktet for en ting, dømt for noe helt annet, dette er selvfølgelig ikke en rettstat verdig!
Sluttkommentar:
Hvilken troverdighet har Oslo politiet etter Eirik Jensen saken som ikke er avsluttet enda?
Eirik Jensen har vært med å innføre hasj og annet i dette landet for ca. 1 Milliard de siste 20 årene sier dommen fra Oslo tingrett. Han har jobbet i Oslo politiet hele tiden. At de også da holder med en kriminell mann som Jan Aage Torp som har både levert enn fiktiv anmeldelse og som har «svindlet» til seg 1.4 Millioner, det er ille!
Jensen er dømt for å ha mottatt 700.000,- kr. Størrelsen på beløpet er ikke viktig, men det å utnytte sin posisjon som Jan Aage Torp gjorde med å få tak i et beløp dobbelt så stort.
Først fikk han denne serberen til å gi et trosløfte. Dernest fikk han ham til å ta opp lån før han solgte leiligheten sin. Lån på til sammen 1 Million, og da leiligheten var solgt frarøvet Torp ham resten av pengene, den nette sum av 400.000,- kr. De resterende 100.000 fikk halvparten til megler og resten til Serberen selv for å ha penger til husleie, depositum for å leie og mat.

Det er åpenbart at Oslo politiet tar seg ikke mye betalt for å støtte kriminelle, dekke over ting og annet slik de har holdt på med både Eirik Jensen.
Nå er det ikke en rettskraftig dom imot Jensen, men Torp som har bedradd et beløp dobbelt så stort. Hva med ham? Er det ikke på tide at Oslo politiet ser på ham og sikter ham for alle de kriminelle forholdene han står bak?
Det er derfor jeg ønsker å gå videre med denne saken, at både politiet og domstolene har holdt med den kriminelle «Pastor» og narre Apostelen Jan Aage Torp.

Dommen imot meg og den Himmelske blogg er Norges historiens største bløff og justismord!

4 kommentarer:

Asbjørn Andersen sa...

Så er tidvis også tilfallenheten ifra den som ikke er konsekvent med hensyn til det som kunne vært påpekt av konsekvenser av andre og mer ytterliggående sansynlighetsbekvemmeligheter når det gjelder det som ikke er uttalt eller i det minste er mer dulgt når man skal komme med tidsriktige og aktuelle uttalelser om noe som foreløpig ikke er offisielt eller eventuelt publisert da det ikke har påkrevet relevans i henhold til gjeldende standard, da man foreløpig ikke er kommet til konsensus i "de lærdes" kretser. Slik kan man utskrive flere bekvemmeligheter uten divergens. I lengre tid har dette vært svært utbredt i Torp og andres tvilsomme kretser i så henseende. Det råder det liten tvil om!

Jan Kåre Christensen sa...

Til Kjell Andersen og bermen rundt Jan Aage Torp!

Ann-Christin Torp som hun da het, profeterte at han skulle bli mektig brukt hvis han gav avkall på alt.
Torp sa han skulle få bli Ungdomspastor hvis han gjorde som han hadde lovet å selge leiligheten og donerer pengene til ham slik at han kunne få rubbel og bitt!
Petar gjorde som ekteparet Torp forledet ham til å gjøre, og angret seg etterpå og Torp mente han var syk, ja, nokså syk!
Med andre ord. Leif Holstad har ikke noe med dette å gjøre, da han kom inn i ettertid.
Dette er ille, Torp utnytter sin maktposisjon for å få inn 1.5 Millioner,
Som han klarte med minus 100.000 da 50.000 beholdt Petar og 50.000 til megler.
Er dette en Pastor verdig, og etterpå skjeller han ut homofile og barnevernet.
Mens hans barn ikke vil ha noe med ham å gjøre og han gifter seg på nytt med ei dame som er på alder med hans eldste barn.
Narreapostel og kriminell er man da!
Når en nyfrelst overivrig vil selge alt han eier, og det er en Pastor som vil ta imot dette offeret.
Det er helt sykelig.
Hadde denne Pastoren vært en sann hyrde hadde han nektet å ta imot et slikt offer.
Alle må ha et sted å bo, ikke minst i kalde Norge!
Kjell Petar var en ung enslig mann som hadde blitt frelst.

Så hørte han forkynnelse at du skal selge alt og gi bort.

Dette tok han bokstavelig.

Jesus sa at vi skulle hogge av oss hånden hvis vi blir fristet, dette skal vi også ta bokstavelig?

Jeg ville sagt til den som ville selge alt for å gi det og den som ville hogge av seg hånden, at de skulle ikke gjøre det noen av dem!


At du forsvarer dette viser at du har samme Ånd i deg som de som lemlester kvinner med omskjærelse og andre helt ekstrem grupperinger.

Ser du får positiv omtale også nå hos Torp, da har man sunket enormt dypt!

Du er i ferd med å innvikle deg inn i et garn du aldri kommer deg ut av er jeg redd!

Jan Kåre Christensen sa...

Det er bare å ringe ham og spørre ham som du skriver at det var penger han hadde i hånden for å gi, enten til Holstad eller Torp.

Det du kommer med er ikke noe annet enn blank løgn, det forteller meg at du står i gjørma og trenger rettledning da du er blitt mer eller mindre blind eller svaksynt!

Anonym sa...

Tiltredes 100 %.
Sagfører V. Skjold-Hansen