Sider

mandag 25. september 2017

Nr. 2084: Den «problematiske» Israel kjærligheten, når selv den falske profeten Jan Kaare Hanvold er «Israel-venn» bør varsel-lampene lyse på spreng!

Nr. 2084:
Den «problematiske» Israel kjærligheten, når selv den falske profeten Jan Kaare Hanvold er «Israel-venn» bør varsel-lampene lyse på spreng!                                                                                                
Bilde fra utelivet der synden er i høysete.
Det livet som Jan Kaare Hanvold lever, er et liv uten normer, samvittighet og et liv som er en Herrens tjener fullstendig uverdig!Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 11. 8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.

Likene blir liggende i Jerusalem der Jesus døde. Her blir Jerusalem omtalt litte flatterende som åndelig er Sodoma og Egypt. Sodoma står for seksuelle synder som også er abnorme som bl.a. homoseksualitet er. Egypt her ellers står for en plass der Antikrist og verden har tatt sete.

 9 Mennesker av mange folk og stammer og tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem.

At de blir liggende døde i tre og en halv dag er også at de vil vise all verden at disse er døde men Antikrist lever. På den måten viser de sin triumf!
(Sitat slutt).

Salme 126. 1. En sang ved festreisene. / Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende; 2 da fyltes vår munn med latter, og vår tunge med jubel, da sa de iblandt hedningene: Store ting har Herren gjort imot disse.  3 Store ting har Herren gjort imot oss; vi blev glade.

Mye av dagens Israel kjærlighet og vennskap er ikke noe annet en slagens listige angrep. Der han ikke som før imot Israel kom som en slu rev. Eller som et monster som Nazi-Tyskland og andre har gjort. Men som en «silkemyk» katt som har ingen gode hensikter.

Når f.eks. Jan Kaare Hanvold og Visjon Norge proklamerer sin Israel kjærlighet og at de står opp for Israel. Men samtidig driver med herlighetsteologi og Hanvold selv lever i åpenbar strid med Guds ord med å være gjengiftet. Da burde det ikke bare ringe klokka en gang, men alle bjeller og klokker du har.
Dette er ikke noe annet enn et bedrag som har skjedd før i historien, flere ganger.
At fienden vil i «seng» med deg, det kan gå an på en James Bond film. Men i den virkelige verden og den åndelige verden går dette heller dårlig.

Jan Hanvold og Visjon Norge er som den onde Tobias vi møter i Nehemja bok som vil flytte inn og bo i templet. Men han er ikke skikket til det eller har lov til det, da han ikke kan finne navnet sitt oppskrevet i Israels manntall.

Tobias som ønsket å bli en «Israelitt» og bo i templet.

Det har alltid til alle tider vært personer som denne onde Tobias som ville bo i templet, og ta alt sitt innbo med der. Vi møter denne personen i Nehemja bok der han er nevnt flere ganger, men ble utestengt hver gang. Selv om han kom tilbake og var frekk som få!

Nehemja 4. 1. Da nu Sanballat hørte at vi bygget på muren, optendtes hans vrede; han blev yderlig forbitret og spottet jødene 2 og sa i nærvær av sine brødre og krigsfolket i Samaria: Hvad er det disse visne jøder gjør? Skal de ha lov til slikt? Skal de få ofre? Skal tro de vil få fullført verket idag? Skal tro de vil blåse liv i stenene fra grushaugene enda de alt er forbrent?  3 Og ammonitten Tobias, som stod ved siden av ham, sa: La dem bygge så meget de vil - bare en rev hopper op på deres stenmur, så river den ned.  4 Hør, vår Gud, hvorledes vi er blitt foraktet! La deres spott falle tilbake på deres eget hode, og la dem bli til rov i fangenskaps land!  5 Dekk ikke over deres misgjerning, og la ikke deres synd bli utslettet for ditt åsyn! For de har krenket dig for bygningsmennenes ører.  6 Så bygget vi da på muren, og hele muren blev satt i stand til sin halve høide, og folket hadde godt mot på arbeidet.  7 Men da Sanballat og Tobias og araberne og ammonittene og asdodittene hørte at vi holdt på med å utbedre Jerusalems murer, og at revnene tok til å fylles, blev de meget vrede.  8 Og de sammensvor sig alle om å komme og stride mot Jerusalem og hindre folket i dets arbeid.  9 Men vi bad til vår Gud, og vi stilte ut vaktposter mot dem dag og natt av frykt for dem.

Skriften var klar på at ingen ammonitt skulle være med i Guds menighet. Tobias var en ammonitt og han var da ikke velkommen i menigheten. Slik er det også med Jan Kaare Hanvold, han er ikke velkommen i menigheten heller.

5 Mosebok 23. 23. Ingen ammonitt eller moabitt skal være med i Herrens menighet; enn ikke deres ætt i tiende ledd skal noensinne være med i Herrens menighet.

Vi leser at etter muren var byget opp og templet likeså. Så ville denne onde Tobias være med i Guds menighet og styre. Dette hadde ikke Herren og hans tjener Nehemja behag i.
Slik er det i dag også i dag, at Herren ikke har behag i at slike horkarler og vranglærer som Jan Kaare Hanvold og utallige andre.

Nehemja 13. 6 Under alt dette var jeg ikke i Jerusalem; for i Babels konge Artaxerxes' to og trettiende år var jeg kommet tilbake til kongen. Men da nogen tid var gått, bad jeg igjen kongen om lov til å reise, 7 og da jeg så kom til Jerusalem, la jeg merke til det onde Eljasib hadde gjort for Tobias' skyld ved å innrede et kammer for ham i forgårdene til Guds hus.  8 Dette syntes jeg meget ille om, og jeg kastet alt Tobias' innbo ut av kammeret 9 og bød at de skulde rense kammerne, og så lot jeg atter de til Guds hus hørende kar og matofferet og viraken legge inn der.

Her hadde nå den onde ammonitten Tobias som var utelukket fra Herrens menighet for alltid. Klart å få Eljasib over på sin side.
Der han også hadde fått innredet et kammer for ham i forgårdene til Guds hus!

Når Jan Kaare Hanvold har fått en «kristen» TV kanal er dette ikke noe annet enn denne onde Tobias virksomhet som er blitt forlenget!

Legg merke til at den onde Jan Kaare Hanvold og Tobias er begge utelukket til Guds menighet, Hanvold fordi han er en horkarl og ekteskapsbryter. Tobias fordi han var en ammonitt.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Tobias tok seg til rette – akkurat det samme som Jan Kaare Hanvold gjør. Med andre ord, den form for Israel støtte er ikke noe annet enn en kraftig villfarelse.

Sluttkommentar:

Denne form for Israel-support som Jan Kaare Hanvold og Visjon Norge står for, vil være med å føre Israel og Jødene inn i kaos, nederlag og at Israels hovedstad Jerusalem vil ende opp ikke i sann lovsang og tilbedelse.
Men i som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, dette er Jerusalem skjebne før de begynner på sin vei imot omvendelse!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Gjesp...
Går du aldri lei av å skrive den samme søpla?
Du har mange ulovlige bilder av Hanvold på din side..
Hanvold har nå erklært krig mot sånne drittspredere som du

http://www.dagen.no/Nyheter/SOSIALE-MEDIER/Twitter-fjerner-Hanvold-kritiker-526684

Jan Kåre Christensen sa...

At Hanvold gjør dette viser bare at flere og flere har begynt å innse at han er svært lite av den Guds mann mange trodde!
Hvilke bilder som jeg bruker som er ulovlig?