Sider

fredag 29. september 2017

Nr. 2086: At Jesus sa at jeg er den jeg er, og det skal vise at han er den eneste sanne Gud er bare sprøyt og fabrikkert oversettelse feil!

Nr. 2086:
At Jesus sa at jeg er den jeg er, og det skal vise at han er den eneste sanne Gud er bare sprøyt og fabrikkert oversettelse feil!
Dette med Jeg er, er bare noe som er kommet inn som en tolkning, har ikke noe med bibelens budskap å gjøre. Hele bibelen er skrevet med små bokstaver uten kapitler og vers. Ikke noe er annerledes enn andre ord og bokstaver.

Hvis du går til grunnteksten på begge de to avsnitt så står det slik:

1 Mosebok 3. 14 og Joh.8.58. Det står i grunnteksten helt motsatt der Moses får åpenbarelse av Herren og i Joh.e. 8 at de bare sier de er den de er, og Jesus sier han er Messias som var før Abraham. Han er selve løfte, ikke Gud den Allmektige eller annet. Med andre ord, dette er å trekke noe fra skriften og legge noe til, som skriften advarer oss imot å gjøre.


Legg merke til at det er både forandret og hevet ut med store bokstaver. Alt for å gjøre Jesus til en annen enn den var og er. Uthevelser, store bokstaver, og alt annet er menneskelaget, ikke Guds ord.

Dette finner du over 1900 plasser i bibelen at Gud eller noen mennesker sier jeg er. Her har de som har oversatt bibelen skrevet dette i Store bokstaver som bare viser at dette er menneskelaget.
Jesus sier bare hvis dere ikke tror jeg er Messias, så vil dere dø i dere synder. Og i 1 Mosebok kommer Gud til Moses og sier han er den han er, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.
Dette Jeg er er kun menneskeskapt, her er du og dessverre drøssevis av andre på ville veier.
Men når en usannhet blir gjentatt nok ganger, så blir det akseptert.
Treenighetslæren og Jesus only lære er like ubibelske!

Joh.e. 8. og mange andre steder så var det at Jesus hevdet han var Messias og var selve Ordet – den lovede Messias – som var der i egen person.
Utsendt av Gud som laget problemer.
Man kan presse bibelen og Guds ord til mye, men Jesus hevdet aldri at han var Gud den Allmektige – men at han var Guds sønn og Messias eller Kyrios!

Her er noe av hva jeg har skrevet i en diskusjon som vil være interessant for mange:

Riktig, men du overser mange momenter.
Jesus er alt han er i kraft av Faderen.
Faderen er det i kraft av seg selv.
Derfor sier Jesus at Faderen er større enn meg og jeg gjør kun det Faderen viser meg.
Gud Fader er med andre den eneste sanne Gud som er Gud fullt ut.
Jesus har all makt i dag, men den har han fått, og skal levere den tilbake.
Se bl.a. 1 Kor. 15.
Ikke dra inn sitater fra adventistene og andre, la oss diskutere hva Guds ord sier og lærer.

Jesus sier ikke det jeg er i grunnteksten.
Han sier han rett frem at han er den han er.

Jesus er Herre, der er vi enige.
Men Gud fader og Jesus er to adskilte personer.
Men tror som deg at den hellige Ånd utgår fra Faderen.
Hvem er Herrens engel?

Men jeg tror at Faderen er en personlighet og Jesus likeså. Men at den hellige Ånd utgår fra Faderen og sønnen, med egenskaper, men ingen egen, -person!

Både Jesus Only læren og treenighetslæren er ubibelsk lære. Les linkene jeg har lagt ut!

Du snur opp ned på Guds ord.
Jesus er alt det han er i kraft av Faderen.
Og er den eneste som har Faderens liv og «substans» fullt ut i seg derfor står det at han hadde hele Guddommens fylde i seg.

Om Jesus er skapt eller utgått fra Faderen har ikke noen betydning da opphavet er det som er vesentlig.

Den hellige Ånd er ingen egen person, som en vil møte.

Alt det du spør om, vil du finne svar i de tre artiklene jeg linket til.

Ingen som ikke sier at Jesus også er Gud.
Men vi møter ordet den eneste sanne Gud, det er aldri Jesus omtalt som.
Han ble nesten utelukkende kalt for Herre eller Kyrios av de første kristne.
Jesus selv sier han er utgått i fra Faderen.
Troverdigheten til treenigheten med 3 likeverdige gudepersoner var noe som kom inn blant de kristne fra 300 tallet og utover som den katolske kirke fikk makt og ble nesten eneveldig!

Det JEG ER er bare noe surr. I grunnteksten står det helt annerledes. Der sier Jesus bare at han er den han er.
Ser du har mange "hull" i din forståelse om Gud Fader og Sønnen Jesus.
Alt det Jesus er og har, har han fått.
Jesus selv sier at han har all makt, fått av Faderen.
  
Her blir det skrevet veldig mye. Både av hva jeg tror på, og ikke tror på.
Alt dere er interessert å vite om meg, angående hva jeg tror på angående Gud og Guddommen finner dere enten på bloggene våre eller hjemmesiden til Smyrna Oslo.

Ser jeg blir veldig ofte sitert på meninger og synspunkter jeg ikke har.
Samt, dere prøver å fortolke enkelte ting jeg skulle mene uten at dere forstå hvordan det hele henger i sammen.

Dere svarer ei heller på noe av hva jeg spør, men bare doserer ut hva dere selv tror og mener er rett.

Jeg drister med til å si noen ting, da i spørsmålsform som jeg regner med å få svar på.
Dere tror på tre likeverdige personer eller at det er en person som åpenbarer seg i 3 «funksjoner»?!

Jeg tror at fra evighet før tiden begynte var kun Faderen. Første som ble frembragt her var Sønnen som er ham helt lik.

Hebr. 1. 2 som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden, 3 han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie, 4 og er blitt så meget større enn englene som han har arvet et herligere navn fremfor dem. 5 For til hvem av englene har han nogen tid sagt: Du er min sønn, jeg har født dig idag, og atter: Jeg vil være ham en far, og han skal være mig en sønn?

I Hebr. Sier Gud at han ikke hadde noen større å sverge ved enn seg selv, selv om Jesus sto rett ved hans side.
Når skriften er så entydig på at Jesus er Gud, men ikke den eneste sanne Gud, hvorfor ikke bøye seg for skriften?
Når enkelte vil tro at den hellige Ånd er Gud og en egen person, vil tilbe og be til den hellige Ånd. Det er selvmotsigende for meg.

Hverken treenighetslæren eller Jesus alene læren holder for meg.
Se hva jeg tror på her i disse linkene dere kan lese litt på.

Les dem, så kommenter på hva jeg tror på og hva Guds ord sier.

Dere kommer med så mye.

Skal jeg svare på ting, så nummerer spørsmålene og prøv ikke ta med mer enn Max to spørsmål om gangen, eller så blir det så mye å svare på.

Dere må prøve å komme med korte og konsise spørsmål.

Skal svare på noe spørsmål her:

Tror du at Sønnen er Yahveh. Den eneste Gud, sammen med faderen, og Ånden.

Svar:
Ja, men Ånden er ingen egen person, men Gud fader og Sønnen feles Ånd.

Spørsmål eller belæring:
At Sønnen er fra evighet, men det første faderen skapte. Slå den. Jesus er for begge engelen Michael. skapt.

Ja, jeg tror at Jesus ikke er engelen Mickael.

Men er gått ut fra Faderen før verdens grunnvoll ble lagt. Fra tidens begynnelse.

Nei, og atter et nei. Det var fordi Jesus sa de hadde Djevelen til Far.

Dette med Jeg er, er bare noe som er kommet inn som en tolkning, har ikke noe med bibelens budskap å gjøre.

Hvis du går til grunnteksten på begge de to avsnitt så står det slik:

1 Mosebok 3. 14 og Joh.8.

Dette finner du over 1900 plasser i bibelen at Gud eller noen mennesker sier jeg er. Her har de som har oversatt bibelen skrevet dette i Store bokstaver som bare viser at dette er menneskelaget.
Jesus sier bare hvis dere ikke tror jeg er Messias, så vil dere dø i dere synder. Og i 1 Mosebok kommer Gud til Moses og sier han er den han er, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.
Dette Jeg er er kun menneskeskapt, her er du og dessverre drøssevis av andre på ville veier.
Men når en usannhet blir gjentatt nok ganger, så blir det akseptert.
Treenighetslæren og Jesus only lære er like ubibelske!

Jeg prøver å svare på alt, men jeg ber bare om nummering for om mulig å ha en oversikt når jeg får inn mye på en gang.

Du mener jeg ikke svarte Anonym, sikkert riktig det, skal se på det en gang, takk for du minner meg på det. Men som sagt, her har det blitt litt mye på en gang, jeg går på full jobb og har familie, har ikke anledning å sitte alltid på data. Om jeg gjerne ønsket det, disse som er fulltidsforkynnere, de svare mye mindre enn meg stort sett. Så jeg har ikke dårlig samvittighet for ikke alltid å svare av ulike årsaker.

Du spør: Hva sier du. Er Sønnen skaperen, Den eneste Herre, Gud den Allmektige.? Kan jeg være mer tydelig. Jeg repeterer meg selv ørten ganger.

Ja, Jesus er skaperen, men Faderen er den eneste som i skriften blir titulært med den eneste sanne Gud.
Med andre ord, Jesus er «nr. 2» underordnet Faderen da han er utgått fra ham, og Jesus selv sier at han ikke gjør noe annet enn hva Faderen har vist og viser ham!


Jesus sa ikke noe der at Jeg Er, alt dette er menneskelaget!

Jesus ble korsfestet fordi han sa han var Messias, den som Gud lovet å sende!

Blant de første kristne ble Jesus aldri kalt for Gud, men Messias og Herre!

Du leser ting inn i teksten som ikke står der, samt du er veldig historieløs når du ikke vet at de første kristne kalte Jesus for Messias.

Når det står i bibelen Kristus, så er det en oversettelse fra septuaginta som oversatte Messias med Kristus.

Jesus ble også kalt for Kyries – Herre.

Aldri Gud eller den eneste sanne Gud. Jo, det er helt allright å kalle Jesus for Gud.

Her fra nettet som dokumenterer det jeg sier:
Abstract

I lys av nyere papyrifunn, henholdsvis i Israel og Egypt i løpet av 1900-tallet, har det oppstått en debatt om hvordan Septuaginta egentlig skrev det hellige gudsnavnet (yhwh). Det er
nemlig funnet fire førkristne greske oversettelser av den hebraiske MT hvor tilsvarende MT-tekst har tetragrammet. I disse tekstvitner står ikke gudsnavnet oversatt med det greske κύριoς, som nå er den standardiserte måten å oversette tetragrammet på, i de trykte LXX-
utgavene. Tetragrammet står transkribert med arameiske, eller paleo- hebraiske bokstaver. En annen tekst er direkte fonetisk oversatt med de greske bokstavene ιαω, mens en tekst
kun har etterlatt seg et tomrom. Hva kan dette komme av? Har det seg slik at den
opprinnelige LXX (septuaginta) ikke skrev κύριος, men tetragrammet?

Jesus provoserte de religiøse av flere grunner.
For å nevne noen, så var det at han avslørte deres hulhet.
De var pengekjære og tok seg gjerne et nummer på si etc.

Jesus helbredet på sabbaten og han sa han var Guds Messias.

Jesus sa om Gud at han er større enn meg og jeg gjør ikke noe annet enn det som Faderen viser meg da jeg er utgått i fra ham.

Det Gudebilde og bilde av Jesus du presenterer er ikke noe annet enn den «katolske» Jesus som er nok 80 % riktig, men 20 % feil.

Jeg prøver bare å presentere hvem Jesus og Gud er, og den hellige Ånd!

Hvem var det Elisabet i den Hellige Ånd siktet til i luk.k.1. da hun i den Hellige Ånd utbrøt. "Hvordan kan det gå til at min Herres mor (Guds mor, Maria) kan komme til meg. Hun kjente bare en Gud. Og det var fedrenes Gud. Yahveh. Abraham; Isak, og jakobs Gud.
Hvem mener du hun sikter til.?

Svar:
Lukas 1. 42b og ropte med høi røst og sa: Velsignet er du blandt kvinner, og velsignet er ditt livs frukt! 43 Og hvorledes times mig dette, at min Herres mor kommer til mig?

Grunnteksten:
Herrens mor.

Svar, Ja Jesus er Herre – Kyrios!

Her ser du selv det ordet Herre er oversatt med i Lukas 1. 43:
Englishman's Concordance
Κυρίου (Kyriou) — 244 Occurrences
Matthew 1:20 N-GMS
GRK: ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ
NAS: an angel of the Lord appeared
KJV: the angel of the Lord appeared
INT: behold an angel of [the] Lord in a dream.

Jesus er ikke den eneste sanne Gud, men er utgått i fra ham og er lik ham og har vist oss hvem han er!

Anonym du skriver:
Men hvem var det som satte sammen skriften da Jan Kåre? Kanonen falt ikke ned fra himmelen i ferdig form. Det var hundrevis av brev i omløp, mange som hevdet å være av Paulus, Peter m.fl. Noen måtte ha autoritet til skille klinten fra hveten og si at disse brevene er ekte og inspirerte mens de andre ikke blir godkjent. Hvem tok denne avgjørelsen? Jo, nettopp den samme katolske kirken som du sier også innførte en påstått falsk treenighetslære. Tenk over dette neste gang du argumenterer utefra skriftsteder. Det betyr at du allerede har godtatt kirkens autoritet siden du argumenterer utefra hva den har godkjent av skrifter.

Svar:

Jeg som alle andre er til del prisgitt de menneskene som har gått foran meg og som har holdt på med åndelige ting.
At dette har vært mange katolikker og andre, det er bare slik det er for oss alle!

Men jeg prøver å undersøke. Sammenligne, hente ny informasjon og stadigvek kommer nærmere sannheten.
Da trenger jeg både en korrekt bibeloversettelse, Åndens lys og tankens klarhet.
Dette arbeider jeg med hver dag, og som sagt. Historien og de faktiske forholdene får jeg ikke gjort noe med, så her er din argumentasjon syltynn!

Du forlanger at jeg skal ha et svar hele tiden, men svarer ikke på noe av hva jeg spør deg.
Jeg er intet orakel og det er temmelig åpenbart at du ikke har studert hverken hjemmesiden eller bloggen min, alt finner du svar på der.

Abba Far er i hvert fall ikke Jesus, he-he, det er da kun og alene Gud Fader, ingen andre.

Ikke begynn med så mye person angrep på meg, det har jeg opplevd nok av. Prøv å holde deg kun til saken og skriftens ord. Jeg prøver, prøv du også eller så blir det så unødvendig dritt som kommer frem, ikke sant?

Du spør om Jesus er min Herre og Gud, til det vil jeg at du først skal lese en artikkel fra den Himmelske blogg her.

Forventer at du leser dette, for du kan ikke komme med en mengde spørsmål og ikke satt deg mer inn i Guds ord enn det du har gjort og hva jeg underviser og lærer:Fred Vidar Hjortland skriver også om feil oversettelse og mening med Tomas som sier Min Herre og min Gud:

 Dette enkle faktum er en kraftig indikasjon på at Jesus aldri har forkynt noen treenighetstro! Det vi ser over alt i evangeliene, er at Jesu venner og disipler bekjenner Jesus som Messias - og ikke noe mer! Slik er Peters bekjennelse (Matt 16:16), slik er Natanaels bekjennelse (Joh 1:49), slik er Martas bekjennelse (Joh 11:27), slik er den samaritanske kvinnens tro (Joh 4:1-42) og slik er den tro Emmausvandrerne blir styrket i (Luk 24:13-35). Bekjennelsen av Jesus som Messias synes å være et gjennomgående mønster i alle de fire evangeliene. Slike bekjennelsesvitnesbyrd om Jesus som Messias passer som hånd i hanske med det vi tidligere har sett om at Jesus aldri forkynte noen treenighetslære, aldri sa om seg selv at han var Gud, aldri omtalte Guds ånd som en egen guddomsperson, osv. Jesu venner og disipler har aldri hørt ham forkynne slike læresetninger, og derfor har de selvfølgelig heller aldri begynt å tro på noe slikt! Det de derimot har hørt ham si, er at Faderen er den ene og den eneste Gud (Joh 5:44 + 17:3), og at Faderen både er deres Gud og hans egen Gud (Joh 20:17). Dette har de hørt, og dette tror de på! Deres gudstro er og forblir derfor jødisk i karakter. De bekjenner sjema når de besøker templet og synagogene - slik som de alltid har gjort og slik som deres Mester og store forbilde også gjorde det. De har ikke kommet til tro på en ny Gud. Det nye er kun at de har skjønt og trodd at Jesus er den lovede Messias! Over alt ser vi at det er Jesus som Messias det dreier seg om i evangeliene. Det er Jesus som Messias englene proklamerer for hyrdene på marken, og det er Jesus som Messias apostelen Johannes avrunder hele sitt evangelium med! Jesus snakket aldri med noen om at han selv var Gud eller at det fantes en treenighet. Derimot prøvde han å lede folk til tro på at han var Messias (se f.eks. beretningen om den samaritanske kvinnen i Joh 4 og beretningen om Emmausvandrerne i Luk 24).

Og når folk kom til en slik erkjennelse, da var Jesus fornøyd! Han roste dem og forventet ikke noe mer. Til Peter sa han til og med at det var Gud selv som hadde vist ham denne sannheten (Matt 16:16-17). Det bildet som tydelig avtegner seg for oss, er kort sagt at Jesus aldri prøvde å forandre disiplenes jødiske gudstro, og at disiplene heller aldri bekjente noe annet enn en jødisk gudstro! For disiplene var Jesus alltid den lovede Messias, aldri en guddomsperson i en mystisk treenighet!

 Men hva da med Joh 20:28, vil sikkert noen spørre. Bryter ikke Thomas bekjennelse radikalt med det gjennomgående bekjennelsesmønsteret vi ser ellers i evangeliene? Personlig tror jeg ikke det. Selv om det kan se slik ut ved første øyekast, mener jeg det er gode grunner til å anta at heller ikke Thomas beveget seg utenfor sfæren av evangelienes messiasbekjennelser. Sterke indikasjoner peker i retning av at heller ikke han hadde fått del i noen ny gudstro! I det følgende skal jeg legge fram to forståelsesmodeller som hver på sin måte tar bort alle vanskeligheter knyttet til dette verset. Jeg synes begge forståelsesmodellene er gode, og jeg vet ikke riktig hvem av dem jeg skal foretrekke. Det jeg imidlertid er overbevist om, er at uansett hvilken av disse to modellene man går for, så er begge bedre enn den vanlige trinitariske måten å forstå dette verset på! Den første modellen går ganske enkelt ut på at når Thomas utbryter "min Herre og min Gud", så er ikke disse ordene rettet mot Jesus, men mot Faderen. Noen vil kanskje rent umiddelbart rynke på pannen til en slik forklaring, men det finnes faktisk flere momenter som peker i retning av at dette kan være en god og riktig forståelse. For det første bærer hele episoden preg av at Thomas ble kraftig overrasket. Han var i utgangspunktet svært skeptisk og nektet å tro at Jesus var oppstått fra de døde før han fikk se naglemerkene i hendene hans og stikke sin finger i sårsiden hans. Slik var hans sinnsstemning. Så plutselig en dag står Jesus der lys levende rett foran ham! De fleste av oss kan vel levende se for oss hvordan han da følte seg totalt overrasket og på en måte "truffet av lynet"! I en slik overraskelsessituasjon er det veldig vanlig at mennesker kommer med en eller annen form for utbrudd, en eksklamasjon. Og i en religiøs kultur vil en slik eksklamasjon gjerne inneholde ord som har med Gud å gjøre. Dette er noe vi bl.a. kjenner til fra vår egen norske kultur. Mange nordmenn vil f.eks. kunne si "Min Gud!" eller "Å Gud!" når de blir kraftig overrasket. Jeg husker selv godt hvordan min bestemor brukte disse uttrykkene. I den orientalske kulturen var og er liknende religiøst pregede utbrudd like vanlige. Helt nylig (oktober 2011) hørte jeg f.eks. på nyhetene hvordan folk i Tyrkia sa ordet "Allah" når de fulle av glede og overraskelse fant igjen overlevende slektninger etter jordskjelvet. For en iakttaker uten kjennskap til tyrkisk og islamsk kultur, kunne det sikkert se ut som om de kalte sine slektninger for Allah! Men det var selvfølgelig ikke det de gjorde. Deres ettords eksklamasjon var helt klart ikke noe annet enn en kondensert takksigelse og lovprisning til Gud.

Marit du skriver:
" JEG ER",
Broder dette ut til høyre og venstre, som om Jesus er Gud den allmektige og enda større.

Som sagt, dette er et ord og skriveform som er ukjent i skriften, tillaget etterpå!

Da å mene at jeg er bl.a. Blir du da også fornærmet ,og syns jeg fortjener å steines ,når jeg sier det samme til deg. Eller lar du deg korrigere.
Jeg syns jeg lukter mye kjøtt her. Mye selvmedlidenhet. Men mest av alt .Det er bare i Den Hellige Ånd (Gud som far) at man kan si ABBA FAR. Si at Gud kom i kjød. Men du sier at vi kan jo godt KALLE Jesus for Gud, om vi ønsker det. Det er viden forskjell. Satan kaller også Yahve for GUD. og bruker hele tiden hans ord " Gud har sagt" Men satan ÆRER IKKE Yahve som Gud. Men sier :Kall gjerne Jesus gud, men ær han IKKE som Gud.

Jeg vil aldri så lenge Guds Ånd driver meg, gi opp å dømme slangens ord, ved å sette min troende hæl på hans hode å knuse det. Aldri. Han raser, men er overvunnet. Men man må tørre å stå opp for Guds ord, for å gjendrive hans løgner.

Men du står selv i dette du selv beskylder meg for å ha slangens ord, men det er akkurat hva du selv er!
Så når du har snakket ned om meg, så er det bare deg selv du har snakket om!

Jeg har sagt kun en ting, at dette med JEG ER ikke er noe bibelsk, da også hele bibelen er skrevet med små bokstaver. Bare der kommer din argumentasjon til kort!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/07/nr-2008-gjr-vi-den-hellige-and-til-en.html

Ingen kommentarer: