Sider

fredag 6. oktober 2017

Nr. 2093: Dagens næringsliv ble dømt i alle rettsinstanser i Norge, men vant og fikk en fullkommen seier over den Norske stat i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg!

Nr. 2093:
Dagens næringsliv ble dømt i alle rettsinstanser i Norge, men vant og fikk en fullkommen seier over den Norske stat i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg!
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har fastslått at den norske stat krenket ytringsfriheten da de innkalte en DN-journalist som vitne i en straffesak. Journalisten nektet å forklare seg og måtte betale en bot på 30.000 kroner. Nå må Norge tilbakebetale summen.
Menneskerettighetsdomstolen slår fast at tre norske rettsinstanser tok feil: Dagens Næringsliv-journalist er ikke pliktig til å fortelle hvem som var kilden i en ti år gammel nyhetssak.
– Dette er en utrolig viktig dag for kildevernet og ytringsfriheten, sier digitalsjef Cecilie Langum Becker i Dagens Næringsliv.
I august 2007 skrev Becker, som var DN.no-journalist på den tiden, nyhetssaken «Frykter at DNO rakner».

Artikkelen ble sentral i etterforskningen mot en investor i selskapet i 2010, og Økokrim krevde at Becker skulle fortelle hvem hennes kilde i saken var og forklare dialogen hun hadde hatt med vedkommende.
I avhør med Økokrim nektet både DN-journalisten og daværende redaktør i DN Nye Medier, Svein-Thore Gran, å etterkomme etatens ønsker og påberopte seg kildevernet.

Kildevern foran vitnemål

I nesten seks år har saken ligget på Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) bord i Strasbourg. Men torsdag morgen ble det kjent at den norske stat tok feil.

– Jeg er helhjertet enig i at det har vært et brudd på artikkel 10 i dette tilfellet, skriver dommer Nona Tsotsoria i et vedheng til dommen.

Artikkel 10 i Den europeiske menneskerettskonvensjon handler om ytringsfrihet.

Tsotsoria bemerker også at hun finner det vanskelig å forstå rasjonaliteten bak de norske domstolenes foreslåtte oppdeling av menneskerettslovens paragraf 10, om beskyttelse av journalister som er blitt assistert av ukjente personer som senere har stått frem under etterforskningen.

– Et slikt argument stammer hverken fra rettspraksis eller omstendighetene rundt denne saken, skriver hun.

EMD beordrer norske myndigheter til å tilbakebetale boten på 30.000 kroner, som Becker ble ilagt for ikke å røpe sine kilder.

– En riktig og viktig dom for kildevernet. Hvis dommen i Norge hadde blitt stående ville det vært å uthule kildevernet. Vi har aldri kommentert hvilke kilder vi hadde i den saken, og denne dommen slår fast at det hadde vi full rett til å la være, sier politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i DN.

I journalistikkens brukes kildevernet for å verne om identiteten til kilder som kommer med informasjon og opplysninger som har en samfunnsmessig begrunnelse.

– Oppfattes nesten uvirkelig

Dagens Næringsliv anket saken gjennom alle de tre norske rettsinstansene, og besluttet i 2011 å ta saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen da Høyesterett ikke ville ta DNs anke til følge.

Flertallet av Høyesteretts dommere mente kildevernet ikke var gjeldende når det var på det rene hvem kilden var. Den tiltalte investoren forklarte selv at det var han som sendte brevet som artikkelen var bygget på per faks.

– Menneskerettighetsdomstolen gjør også et poeng av at hvorvidt Becker forklarte seg eller ikke, ville ikke ha noen ting å si for selve saken. Påtalemyndigheten mente selv at de hadde nok bevismateriale til at retten kunne ta stilling til den. Det fremstår som et helt unødvendig og farlig angrep på kildevernet, sier Alstadheim.
Statsadvokat Henrik Horn i Økokrim sier til DN at de tar dommen til etterretning. Han ønsker ikke å kommentere Beckers uttalelse om Økokrims press mot henne.

– Saken har vært gjenstand for skriftlig behandling i EMD, og det er riktig at prosessen der nede har tatt lang tid, sier han.
(sitat slutt).

Det er det samme hva jeg har erfart, men det lønnet seg til slutt å kjempe imot hva retten i Norge har kommet til.
Tror det er meget gode muligheter for meg å oppleve det samme!

Legg merke til at den Norske stat opptrer arrogant, ovenfra ned og legger noe eget inn i sitt eget lovverk. Det samme har de gjort i saken imot meg og den Himmelske blogg.

Dagens næringsliv sin journalist ble som meg dømt i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett og saken ble avvist i Norske høyesterett. Hun fikk en bot på 30.000,- kr som hun nå får tilbake. Jeg har lagt ut ca. 50.000,- kr som jeg da vil få igjen når vi vinner over den Norske stat.

1.)  Be at anken går igjennom kjære trossøsken.

2.)  At vi vinner og jeg blir frikjent og den norske stat må erkjenne at de er blitt lurt av psykopaten og narreapostelen Jan Aage Torp. I 3 rettsinstanser.

3.)  Du kan fremdeles være med å støtte: Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Relaterte linker:

Ingen kommentarer: