Sider

onsdag 11. oktober 2017

Nr. 2097: Vil Jan Hanvold og Jan Aage Torp og andre narreapostler og falske profeter noen gang kunne omvende seg og bli helbredet? Hva sier skriften!

Nr. 2097:
Vil Jan Hanvold og Jan Aage Torp og andre narreapostler og falske profeter noen gang kunne omvende seg og bli helbredet? Hva sier skriften!
2 Tim. 3. 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.  6 For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster 7 og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse.  8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige I troen.  9 Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.
Bilde av narreapostelen og den åpenbart kriminelle «Pastor» Jan Aage Torp som lopper en nyfrelst broder for 1.4 Millioner i tre rater og etterpå sier han er syk og må beholde pengene for seg selv. Som denne narren til apostel og Pastor ikke ønsker å betale tilbake. Snakk om å være kjeltring i Guds navn.


 
 
Bilde av den falske apostelen Jan Kaare Hanvold som har bedratt mange, mange mennesker til å tro på det budskapet at Gud ser gjennom fingrene med synd. Samt å så inn penger til hans TV kanal vil gjøre deg frisk og rik. Alt dette er selvfølgelig ikke noe annet enn både imot bibelen, samt Hanvold er dømt og har sittet i fengsel for kriminell virksomhet. 
 
At mennesker kan gi inn til TV Visjon Norge er ikke noe annet enn hva en kan forvente når selv såkalt kristne ledere støtter opp om hans kanal og virksomhet. Det er egentlig kristen lederne i Norge som har skyld for at denne bedrageren har fått virket så fritt og uhindret!


 
Jeg har advart imot slike falske profeter og narreapostler som nevnt, men hvorfor? Er det fordi de skal omvende seg, fatte et annet sinn og komme inn på Herrens vei?
Tror at nevnte forkynnere vil aldri komme inn på Herrens vei, til det er forherdelsen for stor. Eneste håp er at de skal bli avslørt for «hele» verden som apostelen Paulus sier:
«De skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev».

Vi leser om det var flere personer som sto Moses imot, ikke minst Jannes og Jambres. De «latet» som de var Guds tjenere og kunne gjøre det samme som Moses. Det kunne de gjøre til et visst punkt, men så sa det stopp. Slik er det også med nevnte forkynnere og narreapostler, de kan nok bekjenne Jesu navn og gi seg ut for å være en Jesu disippel. Men når det kommer til å etterleve det kristne budksapet, strander det opp!

Det kan se så fint og rett ut, men deres liv er alltid som en sveitser ost, derfor skriker de om nåde hele veien. Ikke til andre, den nåden er alltid de falske profeter og narreapostler lite rause med. Men nåde til seg selv, for å kunne leve det livet de selv lyster og vill. Det er de veldig nøye med at skal tas hensyn til og praktisereres, nåde den eller de som ikke praktiserer det. De skal tas, dømmes og fjernes!

Hva er disse falske profeter og narreapostler? De er ulver i fåreklær, men de har også sin «misjon»! De som støtter opp om disse, er åndelig sett på villspor og er åndelige nærsynte, blinde og forførte. Men det som er så trist, det er at de lederne og hyrdene som skulle ha advart imot disse. Før Gud skal dømme de, enten samarbeid med dem eller stilltiende godtar dem!

Problemet er egentlig ikke de falske profeter og narreapostlene, men at de evner og får virke slik uhindret som Jannes og Jambres fikk. Det var først da Gudsmannen Moses med en høyere Ånd og sterkere salvelse at de ble avslørt.
At dagens falske profeter og narreapostler ikke er mer avslørt, kommer av en så lav og forførisk Ånd over menigheten som det er i dag!

Vi står i en Åndskamp, disse falske apostler og narreapostler vil alltid kreve vår oppmerksomhet og de vil alltid ha fjernet de personene og andre forkynnere som avslører dem!

Dette er en Åndskamp, og profeten Elias avslørte de falske profeter og narreapostlene. Slik vil skje igjen, de vil før eller siden sier skrifte bli avslørt. Og deres endelikt er ildsjøen, som også den falske profet vil snart bli kastet inn i, for å bli tilintetgjort for alltid!

http://janchristensen.net/ildprofeten_elias.pdf

Sluttkommentar:

Det er alltid trist når folk mener seg berettiget å tale imot meg, og komme med løgnpåstander at jeg hater og misunner og annet på de falske profeter. Det er så absolutt det siste jeg gjør. Men det er både nødvendig og bibelsk å advare imot disse. Hvis ikke så formerer de seg som padder, og legger sine «egg» inn over alt og da er hele menigheten oversvømmet av disse Åndsmaktene. Er det ønskelig, og er det dette vi i dag ser? Dessverre trenger vi å få disse avslørt, og igjen og igjen inntil Herren kommer. At de blir avslørt og advart imot!

Rom. 16. 17 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; 18 for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter.

Hvem er disse som volder «tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært»?
Det er disse falske profeter og narreapostler, og alle de som enten åpenlyst eller stilltiende godtar dem!
 

Ingen kommentarer: