Sider

mandag 16. april 2018

Nr. 2204: Sanger og Evangelist Arvid Pettersen er gjengiftet som troende!

Nr. 2204:
Sanger og Evangelist Arvid Pettersen er gjengiftet som troende!


Fra Wikipedia: Arvid Pettersen (født 19. april 1970 i Drammen) er en norsk musiker, sanger og komponist. Han vokste opp i Åros i Røyken sammen med en bror og en søster. Hans musikalske praksis begynte tidlig i den lokale frimenigheten i bygda. Siden har han skrevet ca. 200 sanger, hatt over 1200 konsertfremføringer i 15 land, og utgitt 8 musikkalbum. Artisten har sunget i parlamentsbygninger, store kirker og konsertsaler, for politiske ledere, næringslivsledere og religiøse ledere, men hans musikk er først og fremst rettet imot mennesker som trenger oppmuntring og trøst. Han er også engasjert i arbeid blant barn og ungdom i inn- og utland. Arvid Pettersens største inspirasjonskilder er Bibelen og mellommenneskelige relasjoner (sitat slutt).
Han er gjengift med Ragnhild Bredvei. Og her er hans hjemmeside: http://www.arvidpettersen.com/

De onde hundene

Fil. 3. 2. Gi akt på hundene, gi akt på de onde arbeidere, gi akt på de sønderskårne!

Den Norske bibelen er så utrolig dårlig og primitivt oversatt. Dette ordet gi akt på hundene, det er brukt på gresk Kyon - bokstavelig talt, en hund, skabbete kanin, (billedlig talt) et åndelig rovdyr som lever av andre.
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html

Derfor skulle Fil. 3. 2 vært oversatt slik: Gi akt på de uskikka forkynnerne som nærer seg på andre, de er skabbete (religiøse kristne) uten å være omvendt!

Meningen blir da at de gir seg ut for å være «fagarbeidere» som kan sitt håndverk, men tar betaling men gjør og kan ikke jobben. Dette er altså å kreve betaling, men ikke gjøre jobben. Ellers for å forklare det på en annen måte, en kjører bil uten sertifikat (sertifikat er overtrukket av røde prikker). Han er ikke kompetent og har «lov» fra Guds side å være hans representant fa han ikke lever slik skriften fordrer!

Jeg ble kjent med Arvid Pettersen

Jeg ble kjent med Arvid Pettersen på nette for tror jeg 2 år siden da han prøvde å selge meg bilen sin. Jeg var ikke interessert i det da, men lærte han å kjenne. Stilte han noen spørsmål og litt mer. For en kvalmende fyr, han var direkte uhøflig, kjødelig, frekk og arrogant. Skjønner meget godt at han ble skilt og fikk problemer i ekteskapet.

Gjengifte

Det er veldig åpenbart at han er skyld i ekteskapsbrudd da man oppfører seg kjødelig, men hva har han nå gjort? Giftet seg på nytt. Det er dette som er synd og som skriften taler så sterkt imot som jeg har skrevet så mye om før.

Mannen er en horkarl

1. Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Her blir gjengiftede stilt i samme kategorien som avgudsdyrkere, tyver og andre. Med andre ord, slike personer er ikke skikket for å være forkynnere og sangere. Skriften sier om slike som ikke skikker sitt eget hus.

1. Tim. 5. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Ingen er fritatt fra å følge Guds ord

Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger for at en skal holde dem nøye.

Mange forkynnere og sangere er både skilt og gjengiftet, dette er en stor tragedie!

Hans Inge Fagervik, Glenn Gulli, Carola Häggkvist og mange, mange andre er enten skilt og mange av dem også gjengiftet. Dette er en stor tragedie, og gjennom deres uskikka liv, så er de egentlig diskvalifisert til å ha en plattform tjeneste.

Hva skal vi gjøre?

Egentlig så er det kun en ting å gjøre, ikke minst på grunn av den nødstid vi lever i. Det er å nekte enhver som ikke klarer å skikke sitt eget hus med enten å bli skilt og de som gifter seg på nytt. Nekte alle gjengiftede som troende å ha en plattform tjeneste. Det er den eneste farbare vei!

Homoseksuelle

Homoseksuelle, gjengiftede og alle andre som ikke klarer og vil skikke sitt eget liv, de drar ned Guds menighet på et så lavt plan, at dette må bli satt en stopper for, før det er og blir for sent.

Klagesangen 1. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.
Nå er det dessverre blitt slik at forkynnere heller ikke klarer å holde orden på familien sin, og barna blir ulydige og faller fra troen som du jo burde ha ettersom de er oppvokst i en kristen tro.
Hva skal en som forkynner av Guds ord da gjøre, jo bibelen taler klart om det at de som ikke klarer å skikke sitt hus, skal ikke være forkynnere.
Ergo er skriftens sak klar, har du ulydige barn, gå ned fra talerstolen og sett deg på bakerste benk og be om forbønn for deg og familien din og søk Herren for barna dine selv i stillhet og tillit til at Gud hører bønn og kan gjøre noe i familien din.
Hva gagner det om du vinner hele verden, men ikke har barna dine med på veien??? Nei, der må vi se det klart at en forkynner som ikke har lydige bare, har ikke gjort jobben som barneoppdrager godt nok. Og hva skal han ha å gjøre på en plattform og veilede mange mennesker når han ikke kan handtere sin familie?
Lewi Pethrus hadde 9 barn, og et av dem, en sønn, ville ikke være kristen. Pethrus, la ned hele tjenesten og gikk i bønn for sønnen og sa at dersom ikke også denne sønn ble en troende kunne han ikke fortsette i pastorrollen. Det endte godt, sønnen tok til troen og Pethrus kunne fortsette i tjenesten. Petrus er et eksempel til etterfølgelse for forkynnere.

Til helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengift

Dette sa Jan Hanvold på eteren her i Oslo: «Til helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengift». Homoseksuelle vil gifte seg i kirka og de som er gjengift er enda frekkere. Fint at Emanuel Minos og Co. tar disse helvetes barn under sine vinger! Hvor skal denne galskapen ende?

De er «uskyldige»

For alt jeg vet kan denne Arvid Pettersen være skilt enda en gang. Det er slik de holder på. Jeg var å hadde møter oppe i Sogn og der møte jeg en Amerikansk forkynner som kom over der hver år, da med en «ny» kone hvert år. Men det var en forandring når jeg var der sa de, den siste kone hadde han hatt i to år.

Hva sier skriften

Jesus sa om datidenes religiøse at de var både det ene og det andre, ikke minst i Matteus 23. Tror Jesus ville sagt noe samme i dag til de Norske kristne. De er så bak mål at jeg vet ikke hva jeg skal si, og nå er det så mange skilte og gjengiftede forkynnere og sangere at dette er helt ute av kontroll! Hvem styrer menigheten? Jesus er menighetens hode men slik jeg ser det, så er det buken som styrer den Norske kristenheten, ikke Jesus og Guds ord.

Her fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 3. 18 Jeg har sagt det ofte og må si det igjen med tårer at det er mange som lever som fiender av Kristi kors.
Det er en smerte over å se at andre troende kommer til kort, gjerne gang etter gang. Vi er et legeme, når et lem lider og har det vondt smitter det over på alle andre. Salme 119. 158 Jeg ser med avsky på de troløse, som ikke gir akt på ditt ord. Det er dessverre fremdeles ”Judaser” som går blant de troende, som ikke har bryllups kledningen på. Men vi må skille mellom villeder og de som blir villedet. Og mellom bedragere og de som det mislykkes for.
19 De ender i fortapelsen, de har magen til gud og setter sin ære i det som er en skam for dem, og de er bare opptatt av jordiske ting.
Det viser dessverre gang på gang at det er så altfor mange som tar så lett på alt. Gud er rik nok for alle men en må åpne seg opp og slippe han inn. Når fornøyelse og kjødets gjerninger får slå rot selv i den troendes hjerte og sinn. Da kan og vil en gå fortapt hvis en ikke omvender seg igjen (Esekiel 33). (sitat slutt).

Lista er lang blitt

Albert Aanensen (40), skilt og giftet seg nå med Marita Johnsen (27),om han har fire barn fra første ekteskap.

Biskop Per Oskar Kjølaas (62) giftet seg om igjen med Jill Sæterbø (41).
Maranata predikant Dag Arne Saltnes (53) gift på nytt og synger og vitner selv om han er gift på nytt selv med ei fraskilt.
Pastor Jan Hanvold (60) giftet seg med Inger (42) om igjen for 3. gang. Ikke tredje gang med Inger, men det er hans tredje kone som forkynner. Det står i skriften at en Pastor skal være en kvinnens mann. Dette kan vi nå omskrive til å la bli følgende, at han skal ha en kone om gangen men han kan bytte på dem etter som han selv lyster og vil. Virksomheten til Hanvold kan ikke godkjenne hans 3. ekteskap, ja om han vinner hele verden! At ikke flere ser at det er en gedigen Satansik bløff, det er meg ubegripelig!

Pinse Forstander Rolf Håkonsen (86) giftet seg med et dame ca. 10 år yngre, han er bare en i rekken av mange. Tar vi med Evangelisenteret i norge og hva som har skjedd i kjølvannet av tidligere rusmisbrukere som har blitt "frelst" blir det som et langt vondt år med skilsmisser og gjengife opptil flere ganger for en og samme person slike som Jostein Kirkenes (46) og andre. For meg er dette ubegripelig og fullstendig ansvarsfraskrivelse som pågår i dag!

Pinse predikant Jan Åge Torp (53) giftet seg med Aina Lanton (30) om igjen etter skilsmisse fra sin første kone som han hadde vært gift med i 28 år. Alle disse gjør synd til døden og vil dra alle andre med seg dit som følger dem. Det er dette som gjør det så alarmernede og forførerisk med disse predikantene. Det er ikke bare at de fører seg selv til fortapelse, men både sine 20 år yngre nye koner. Men også alle som går under deres forkynnelse, vil bli påvirket i samme rettning, derfor skal vi advare imot dette på det sterkeste

Relatert linker:
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-178-gjengiftede-forkynnere.html
http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-267-evangelisenterets-fremste-sanger.html
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html

Ingen kommentarer: