tirsdag 7. august 2018

Nr. 2275: Det er ikke meningen at du skal droppe og gå på bibelskole og Norges «beste» bibelskole som er gratis finner du på Smyrna Oslos hjemmeside!


Nr. 2275:
Det er ikke meningen at du skal droppe og gå på bibelskole og Norges «beste» bibelskole som er gratis finner du på Smyrna Oslos hjemmeside!
Her er nettsiden:

Alt er på rubrikken bibelkommentarer. Alt er gratis.

Vi har nå lagt ut bibelkommentarer for samtlige bøker, om dessverre de Norske er vi kun ferdig med noen få i NT, resten er på engelsk.

Samtlige bøker i bibelen, både GT og NT er det lagt ut bibeloversikt av den kjente bibellæreren Poul Madsen i fra København Danmark.

Samtlige bøker og kapitler og vers er det på lydfil som du kan laste ned lagt ut på hjemmesiden til Smyrna Oslo.

Det er 2 kjente bibellærere som underviser her, der halvparten er på hver.

Disse er bibellærer Øivind Brakvatne
Og bibellærer Åge Nevland
Som sagt, du kan være med å støtte prosjektet her. Men dette er ikke ment som erstatning til bibelskole, men som et supplement. Ikke noe kan erstattet en fysisk bibelskole.


Filene er pakket i zip format som igjen utpakket er lagret i mp3 lyd format.

De på engelsk skal byttes til Norsk men dette er et kjempeprosjekt på flere år!

Har du tro for dette gi penger her:

Konto nummer: 05350605845

Det trenger vi til bibelkommentar prosjektet, virksomheten og hvis vi også skal kjøpe eget lokale i Oslo by!

Studer og bli åndelig moden!

Ingen kommentarer: