fredag 12. oktober 2018

Nr. 2312: Knut Arild Hareide bør åpenbart gå av som partileder i KRF etter min mening, da han taler med to tunger, og ikke forholder seg til virkeligheten!


Nr. 2312:
Knut Arild Hareide bør åpenbart gå av som partileder i KRF etter min mening, da han taler med to tunger, og ikke forholder seg til virkeligheten!

Om vi liker det eller ei, så fører Hareides valg oss inn i sosialistenes grep.
Den som tror at den Ånd som virket i Lenin og Stalin ikke står bak de sosialistiske partiene vet ikke hva som er hva. Sosialistene er dypest sett som et barn av kommunismen som står for det totalitære samfunn.
På den Himmelske blogg skriver vi ytterst lite om politikk og hva som skjer i samfunnet ellers.
Men en gang inni mellom så tillater vi å gjøre det, som vi her gjør.

Etter å ha følgt med i Norsk poltikk siden 1982 da jeg ble myndig, så er faktisk skuffelsen min aller størst imot KRF.
De ønsker å stå for de kristne verdier, og på mange måter er det ingen som har sviktet slik.
Men allikevel, vi «heier» på KRF og ønsker dypest sett at de skulle fått og hatt fremgang.
De fremstår i dag som et parti som er på vei ut av Norsk poltikk, og det er partiet de Kristne som vil «erstatte» og ta KRF sin «plass» i Norsk poltikk?!

Kjell Magne Bondevik har mislikt FRP til de grader at det oppleves som et inderlig hat imot FRP. Dette ser ut å ha «smittet» over på Knut Arild Hareide?

Det igjen fører KRF hvis en følger Hareides råd og veiledning rett inn i armene på SV, og jeg må si en politikk og en ideologi som dypest sett er direkte imot de bibelske verdier, etikk og ideologi.
Alt det som Guds ord står for i tro og lære, står ikke Rødt og SV for. Ap er noe bedre, men ikke så langt unna de heller.

Det er over «her» som hatet imot FRP er i ferd med å føre KRF, og etter det så er det sannsynlig at de er på vei ut av Norsk poltikk.

Dypest sett så må KRF hvis de ønsker regjeringsmakt enten regjere med FRP eller SV/Rødt. Dette er virkeligheten, som Hareide prøver å skyve bort.
Dette vil før eller senetere innhente ham og KRF, bare det er da ikke for sent og de har valgt SV/Rødt som etter min og manges mening vil bare gjøre vondt verre. Med AP i «førersete» er det fritt fremm for det «totalitære» samfunnet som dypest sett alltid sosialistene og AP har ivret for. Dette er ikke å sette ting på spissen, men de faktiske forholdene at slipper en AP og sosialistene til makten, så er jeg redd for at det vil bli langt trangere kår for de som vil følge bibelens ord og lære! Men det er kanskje det Hareide og Bondevik vil?

Uansett, det er mye som kunne og skulle vært bedre med dagens regjering, men dypest sett. Det er ikke noe alternativ, derfor er Hareids anbefalte veivalg en blindgate!

Sluttkommentar:

For oss frikirkelige, så er det uten tvil uendelig mye bedre med en borgerlig regjering enn en sosialistens regjering. Ikke minst med hensyn til at AP og sosialistene hele tiden vil styre alle mennesker inn i et A4 ark og mønster det alle mennesker er «like».
Dette er de borgerlige partiene uendelig mye bedre til å se hen til at det skal være rom og muligheter for å kunne være annerledes enn flertallet, og de andre.

Vi som tror på bibelen, ønsker i mange henseende å leve våre liv annerledes enn hva storsamfunnet gjør. Her kan vi nevne mange ting.

Jeg tror ikke på kort sikt at det har så mye å si, men på lengre sikt vil dette være katastrofalt å slippe til sosialistene til makten igjen her i Norge, og ellers i verden. Dette er ikke noe annet enn en ideologi og styresett som vil forme alle til å bli like, og når Hareide har anbefalt. Så vil hvis KRF følger han, bare være en «gavepakke» for de Antikristelige verdier i Norge. Er det så ille? Faktisk, men vi får håpe at han blir nedstemt og KRF velger å kaste både han og hans veivalg imot å gå «over» til venstresiden i fra Høyresiden.

Det står i skriften at Jesus satte fårene på høyresiden, så det er nok best å velge Høyresiden, det er jeg sikker på.

Matt. 25. 32 Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, likesom hyrden skiller fårene fra gjetene, 33 og han skal stille fårene ved sin høire side, men gjetene ved den venstre.

Dette er selvfølgelig ved inngangen til 1000 års riket Jesus taler om, men det passer så godt på dagens situasjon her i Norge, at Jesus valgte høyresiden. Det bør KRF også gjøre, og forkaste både Hareide og hans ideer som ikke gjennomførbare da det bare vil åpne opp for verdier som ingen er tjent med, ikke minst vi som troende. Som tror på bibelen, og ønsker å følge den også i dag!

Ingen kommentarer: