lørdag 17. november 2018

Nr. 2343: Smyrna Oslo er blitt Oslo bibelundervisningssenter!


Nr. 2343:
Smyrna Oslo er blitt Oslo bibelundervisningssenter!

Faksmile av våre «nye» nettside.
Vi gjør dette av flere grunner. For det første er vi blitt uten tvil det ledende nettstedet på bibelundervisning her i Norge, derfor er det viktig å ha et navn som viser egentlig hva vi står for.

Samt at gjennom kristendomshaterne som den onde treenigheten, som har forfulgt meg og min familie. Så er Smyrna navnet blitt en belastning når det eksiterer en falsk Smyrna menighet drevet av den onde treenighet.

Hvem er så denne onde treenighet som både får operere fritt på nettet og har lov å skrive alt det de vil om meg og min familie, uten at politiet eller de kristne skjønner eller vil skjønne hva som foregår.

Det er Ansgar Braut som er hans fiktive navn. Antalgelsvis kommer han i fra Vest Agder eller Sør Rogaland av hva han skriver, dette er en smal sak for politiet. Men de har latt han få lov å herje og holde på de siste 5 årene fritt vilt!

Det er Torodd Fuglesteg (bilde), som er VG kjendis og bor i UK.Samt selve lederen for denne onde treenigheten, narreapostel Jan Aage Torp (bilde).
Han lever i hor, som er selve grunnen for det hatet og kristendomsforfølgelse imot meg og min familie da jeg har påpekt at som gjengiftet er han uverdig å være hyrde og apostel.
Det er mitt syn og min forkynnelse imot gjengifte som ligger til grunn for denne veldige forfølgelse!Stå med oss i tro, forbønn og økenomisk støtte kjære venner!

Vi er også svartelistet av bl.a. innsamlingskontrollen som driver et renkespill imot oss i sammen med mange andre. Derfor oppleves det riktig å gjøre dette.


Ingen kommentarer: