tirsdag 4. desember 2018

Nr. 2352: Den tidligere Svenske Pastoren Peter Halldorf er en typisk falsk profet når han blander Gud inn i hans flyreiser – og som et forbilde – pålegger andre å følge hans triste og nedrige eksempel!


Nr. 2352:
Den tidligere Svenske Pastoren Peter Halldorf er en typisk falsk profet når han blander Gud inn i hans flyreiser – og som et forbilde – pålegger andre å følge hans triste og nedrige eksempel!

Den tidligere Svenske Pinsepastoren tror han skal redde miljø med å ikke fly, for noe sludder. Hele skapningen lengter etter frelse og Guds barns forløsning, alt annet er kun å lappe på et teppe som er i ferd med å gå ut på dato.
La meg ha det klart med en gang, jeg er for alt som kan bidra med å hjelpe miljøet og at vi mennesker lever i pakt med naturen. Men å mene at hvis vi slutter å fly her i den vestlige verden, er som å skyte en mugg med en kanon. Det hjelper egentlig null.

Dette med klima i dag er blitt som en avgud – vi som troende ser frem imot når det kommende 1000 års riket kommer, videre når Gud skaper nye himler og fornyer jorden vår!

Alt i denne verden forgår, svinner hen og er tidsbegrenset. Hvorfor? Synden kom inn ved syndefallet.

Rom. 8. 19 For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse; 20 skapningen blev jo lagt under forgjengelighet - ikke godvillig, men efter hans vilje som la den derunder - 21 i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trældom til Guds barns herlighets frihet. 22 For vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nu; 23 ja, ikke bare det, men også vi som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv, idet vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.

Her sier skriften klart at det er Guds barns forløsning hele skapelsen, universet og det inkluderer også klima og miljø venter på. Tro at vi kan skape vårt eget univers her, med å pålegge menneskene store miljøkutt, avgiftet og jeg vet ikke hva som miljøbevegelsen og den såkalte grønne (les mørke) poltikken påfører oss i dag!

Det som Peder Halldorf gjør, er simpelt, unødvendig og ikke et eksempel til etterfølgelse. Tvert imot, han bør og skal advares imot. Fly er en velsignelse, og alt skal vi som kristne gjøre med bønn og takk. Da er også det å ta fly en velsignelse. Og noe som er rett og riktig å gjøre, og om vi unnlater å ta en flyreise, så har det null innvirkning på miljø. Sannheten er at det er i nærmiljøet, der vi bor som det er viktig å være miljøbevisst!

Her er det mye mer å skrive og tilføye, men jeg avslutter denne artikkelen med et utdrag i fra hva som ble skrevet på Verdidebatt siden i avisen Vårt Land.

Nå slutter vi å fly - Vår beslutning bygger på tre grunnleggende bibelske motiv.
Dette skriver Peder Halldorf. Artikkelen hans er såpass dårlig at jeg ikke gjengir den, men heller noen kommentarer skrevet av bl.a. Torgeir Tønnesen.

Som kristenleder så tør du gå ut med store ord om denne mannen Halldorf , og du sier at han er profet, og at dette er en profetisk handling.
Tillat meg å være like frimodig og from, og si at Halldorf er en falsk profet, og at dette ikke er en profetisk Gudvillet handling.

Nå var det ikke jeg som begynte med å saligkåre profeten Halldorf. Det var Løyning som gjorde.

Kanskje mente han ikke så mye med det. I så fall vil jeg ikke godta lettfeldig bruk av begrepet profet, av en fremtredende leder.

Så til ditt spørsmål, skjønt jeg ikke er sikker på om du virkelig mener det du spør om. Denne "lykke til" har jeg sett før, og jeg vet hva den betyr.

Men det er så enkelt som at miljøproblemene på jorden, er noe som Gud både vet om og sørger over. Likevel har han ikke gitt kirken den oppgave å løse eller aktivt bedrive miljøarbeid.

Gud første hensikt med jorden og menneskene, er å sette dem fri fra synd og trelldom. Halldorf sitt innlegg bidrar til å sette mennesker i fangenskap og trelldom.

Er du en eremitt uten hus, barn, bil og kjøleskap, kan du selvsagt kose deg i livet uten å fly. For oss andre så ville det være en uansvarlig handling som fører barn og familier inni trelldom.

Man blir ikke fri av fromhet. Kjærlighet setter oss fri. Gud elsker meg selv om jeg flyr, så enkelt er det.

Gud er for oss, alle mennesker i utgangspunktet. Du behøver ikke være resignert hverken på Gud, eller meg, eller deg selv.

Gud ble ikke sint på Adam heller, men Gud skaffet Adam forsørgning og kjærlighet. Slik er min Gud, siden du spurte meg om hva F-- jeg vet om Gud.

Dette som Johannesen synes var veldig tullete - det var noe av det vittigste formulering jeg har lest på lenge: "Klima og klimakteriet"

Når noe er så morsomt, kan det umulig bli feil, selv Gud må le.

Den var bare råmorsom-ha, ha, ha

Og at fanden selv er blitt klimaaktivist, det har vi visst lenge, og vi er mange som ler av det også..

Det var ikke bare kjerrringer ment, - kalljer var implisitt, om ikke nevnt.

Når en berømt prest og teolog som Halldorf går ut på denne måten, -og sier han skal slutte å fly. Hva forventer du? Bare gravalvor og dødsglede?

Hel saken er komisk, sett fra manges ståsted. "Slutte å fly"- Slutt å kjøre bil? Har Halldorf sluttet å kjøre bil? Har han sluttet å spise genmodifisert mat? Har han sluttet å ta bussen? Nissen blir jo med på lasset uansett? Har Halldorf sluttet å kjøpe klær, laget av småbarn? Har han sluttet å drikke kaffi, laget av slavearbeidere i Vest-Afrika? -

Jeg forsvarer absolutt Halldorfs rett, og han han krav på å bli tatt på alvor. Men ikke hindre noen av oss å trekke på smilebåndet av slike artikler.

Sluttkommentar:

Den tidligere Svenske Pastoren Peter Halldorf er en typisk falsk profet når han blander Gud inn i hans flyreiser – og som et forbilde – pålegger andre å følge hans triste og nedrige eksempel!
Hva blir neste? Pilegrimsreise til Paven eller et av hans retreat senter med okkulte bønner og seanser? Hele den såkalte kristendommen som den tidligere Svenske Pinse Pastoren Peter Halldorf holder på med trengs å advare imot! For om mulig å føre noen inn på den rette vei!

Ingen kommentarer: