tirsdag 22. januar 2019

Nr. 2385: 31 års bryllupsdag i dag 22. januar, dette vitner om Guds store godhet, kjærlighet og nåde imot oss som ektepar og familie!


Nr. 2385:
31 års bryllupsdag i dag 22. januar, dette vitner om Guds store godhet, kjærlighet og nåde imot oss som ektepar og familie!

Ønsker å takke alle som har sendt oss gratulasjoner og gaver. Gavene går til arbeidet for Oslo bibelundervisningssenter og den Himmelske blogg.

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?
Takk!
Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Her er brudebilder av meg og Berit N Christensen 22. januar 1988 her i Oslo som vi giftet oss og vi har tre barn som Gud har velsignet oss med.mandag 14. januar 2019

Nr. 2379: Det skrikes om å drepe den Norske ulven, men det egentlige problemet er at dagens sau er avlet frem og lider av det!

Nr. 2379:
Det skrikes om å drepe den Norske ulven, men det egentlige problemet er at dagens sau er avlet frem og lider av det!

Vi har skrevet noen artikler om andre ting en rent åndelige ting også på den Himmelske blogg. Vi tar opp den regide ulvemotstanden som er egentlig menneskelaget.
Klimakrisen de skriker om er ikke menneskeskapt, men det er denne konflikten.
Dette blir ikke tatt opp.

Bilde av Norsk villsau som en dessverre har radert ut her i Norge. Spesielt der ulven er og blir beskyldt for å drepe sau i massevis.
Ulven dreper avlsau, ikke den sauen som er naturlig for ham.
Dette igjen viser bare at det er sauen, ikke ulven som er hovedproblemet når vi i Norge har avlet opp en sau som ikke naturlig hører hjemme her.

Fra Wikipedia:

Gammelnorsk sau, også kalt austevoldssau, utegangersau, steinaldersau, ursau og villsau, er en norsk sauerase som er bygget opp igjen på restene av den opprinnelige landrasen som eksisterte i Norge og i deler av Europa forøvrig. Rasen tilhører de såkalte korthalesauene og er relativt liten av vekst.

Gammelnorsk sau er en primitiv og svært gammel sauetype. Værene veier ca. 43 kg i snitt, mens søyene gjerne veier omkring 32 kg. Ifølge Breed og Livestock skal sauer fra Bergensdistriktet ha blitt estimert å være etterkommere etter sauer som har eksistert her i mer enn 3 000 år.

Gammelnorsk sau er lettbeint og hurtig sammenlignet med annen sau. Den kan gå ute hele året. Ulla er fin og varierer i farge fra nærmest hvit via gråe og brune nyanser og mønstre til nær sort. Om ulla får vokse fritt, faller den av tidlig i juli. Den blir normalt ikke samlet inn, og det er sjelden noen bruker den til strikking eller veving, siden garnet gjerne blir grovt.

Søyene får ett til to lam, avhengig av tilgangen på næring i tiden før bedekking og i løpet av vinteren. Ved dårlig tilgang på mat om vinteren, kan det være stor forskjell på lammene om det kommer to og søya avviser i de fleste tilfeller det minste. Ved fødsel veier lammene ca. 3 kg. Søyene har godt morsinstinkt og står gjerne i ro i opp til 3 dager, mens de blir kjent med lammet og det blir sterkere og stødigere på beina. Deretter følger hun flokken, som er med på å beskytte avkommet hennes også.

Alle værene samt ca. 10% av søyene utvikler horn. Søyene får relativt små, geiteaktige horn, mens værene utvikler kraftige, muflon-lignende horn. Hornene utvikles i løpet av det første leveåret og vokser deretter mest om sommeren.

Gammelnorsk sau har en unik fluktatferd sammenlignet med annen sau. Når den flykter for rovdyr vil den spre seg ut i vifteform. De sterkeste dyra vil dominere flukten og trekke rovdyra til seg, slik at de svakeste rekker å gjemme seg vekk. Siden denne sauen er svært hurtig blir det nesten aldri registrert tap av sau som følge av rovdyr. Ulempen er at denne sauen heller ikke er like enkel å kontrollere med en gjeterhund, siden den vil bruke samme fluktatferd overfor denne. Resultatet er at hundene gjerne kommer tilbake med kun få dyr. Sauene vil også legge på svøm for å unngå å bli fanget.

Fra Store norske leksikon

Villsau er en vanlig brukte betegnelser på gammel norsk sau av spælsautypen, egentlig en forvillet tamsau. Villsauen overlevde på øyer langs vestlandskysten og er siden 1950-årene spredd langs hele norskekysten. Villsauen beiter ute hele året, også vinterstid. Langs kysten, og særlig på noen av de større øyene på Vestlandet, er klimaet så mildt at dyrene kan klare seg ute hele året. I streng kulde og ved større snøfall får de gjerne tilskuddsfôr. Norsk Villsaulag ble stiftet i 1995 og teller nesten 400 villsaubønder langs kysten fra Agder til Finnmark.

Fra NRK


Ikke bare all right med norsk sau...

Den er tyngre, tregere og sannsynligvis en god del dummere enn før. Avlen har trolig gjort den norske sauen mindre egnet til å møte rovdyr.

Dagens sauavl går på bekostning av sauens naturlige instinkter. Det tyder forskning fra Bioforsk Nord på. Naturlige instinkter som å gå i flokk, at lammene holder seg i nærheten av mor, og den konstante årvåkenheten for rovdyr er mindre utbredt blant moderne saueraser enn norsk ursau. Noe av årsaken er også at vi i Norge over lang tid har hatt svært få rovdyr. Når disse nå er på vei tilbake, forsterkes konflikten ytterligere fordi sauen har ”glemt” hvordan den skal oppføre seg.

Dagens jordbruk er langt unna den gamle driftsformen, hvor man hadde en rekke forskjellige saueraser som var tilpassa de dalene, fjellene, klimaet og farene som preget det området de levde i. I dag tilhører om lag 80 - 85 prosent av alle sauene den samme rasen, norsk kvit sau. Dette er en blandingsrase, en miks av de gamle norske sauerasene, iblandet raser fra andre steder i verden.

Norsk kvit sau får mange lam, som igjen vokser hurtig opp til slaktevekt. Også kvaliteten på ull og kjøtt er god. Det man ikke har fokusert på, er evnen til å unnslippe rovdyr. All avl har fokusert på hurtigvoksende lam og best mulig kjøttfylde. Avlskriterier NSG har derfor ført til at sauen blir større. En voksen sau kan nå veie opp mot 100 kg, noe som er like mye som en liten bjørn.

Sluttkommentar:

På mange måter kan en si at dette er et menneskeskapt problem.
Vi har avlet opp en sau som ikke naturlig passer inn, samtidig så går den på beite uten gjeter.
I andre land klarer de å få det meste til, også at villdyr, husdyr og mennesker lever i sammen.
Det bør en få til i Norge, også!

tirsdag 8. januar 2019

Nr. 2370: Middeltemperaturen til jorden har alltid svingt, det har null med menneske skapte kriser eller annet!


Nr. 2370:
Middeltemperaturen til jorden har alltid svingt, det har null med menneske skapte kriser eller annet!

Jeg har jobbet på Aluminiumsverket på Karmøy i 10 år, der tok en HMS veldig nøye.
Det er kjempebra, ikke minst for lokalmiljøet, men at det har veldig mye å si for hele atmosfæren i en vesentlig grad når det er egentlig andre ting som har langt mer å si.

Bilde av kuer som gresser. Det er akkurat hva de gjør inntil gjerde rundt Aluminiumsverket på Karmøy. Som var en god arbeidsplass for meg i 10 år.
Men at utslippene her i Norge har en vesentlig innvirkning på hele verden, det tror jeg neppe. Men mye å si for oss i Norge, det tror jeg nok.
I dag gresser kuer, sauer og husdyr inn til gjerde på Hydro, mens tilsvarende verk f.eks. i Kina er det tørsvidd i kilometers omkrets.

Jo, jeg er for miljø, men aller mest i nærmiljø.
Det er der det har aller størst betydning. I den store sammenheng er det aktiviteten i og rundt sol og måne som spiller inn her på jorden når det gjelder klima, temperatur og alt annet.

Derfor sier skriften bl.a. dette.
Salme 148. 3 Lov ham, sol og måne, lov ham, alle I lysende stjerner!  4 Lov ham, I himlenes himler og I vann som er ovenover himlene!  5 De skal love Herrens navn; for han bød, og de blev skapt, 6 og han satte dem på deres sted for all tid, for evig; han gav en lov som ingen av dem overskrider.Det er de som påstår at det er en klimakrise i verden, noe som ikke er sant.

Det er svingninger i temperaturen – som gjør at middeltemperaturen – synker. Dette er et værfenomen som har alltid vært og alltid vil forbli, si at det da er en klimakrise er egentlig å føre dagens mennesker bak lyset.

Nå er jeg for å gjøre det vi kan for at utslipp og alt som kan påvirke miljø, klima og alt annet positivt skal vi gjøre. Men det er de som gjør dette til en religion og lurer mange med å si at dagens svingninger i temperatur er menneskeskapt. Det har nok stort sett med helt andre forhold å gjøre, ikke minst de vanlige svingninger som skjer bl.a. p.g.a. solas oppførsel, samt månen og andre ting som ligger utenforbi det som vi mennesker kan påvirke og har noe med å gjøre.

Vikingene dyrket korn på Grønland for bl.a. øl og mat. Det forteller at klima for 1000 år siden var langt mildere enn det er i dag.
Les selv:

For 1000 år siden hadde bl.a. Karmøy og Sør-Vestlandet samme klima som i øst-nord Frankrike i dag. Trondheim og Trøndelag hadde samme tørre og gode klima som på Østlandet. Dette er noen av mange bevis på at den såkalte klima-krise som mange påviser er i dag. Er ikke reel og sann hvis en påstår at den er menneskeskapt.

Dagens måleenheter er også tvilsomme at en blindt tror på det. Her er det mye manipulasjon ute og forskere har dette som jobb. De er også ute etter å holde dette oppe for på den måten sikre sin egen fremtid.


Klimaendringer har naturlige årsaker som for eksempel forandringer i solens styrke, endringer i jordens bane rundt solen, månens avstand etc. og vulkanutbrudd.

Det er som om at en ser inn i en «glasskule». Ser en lenge nok, så klarer en å tolke det meste. Slik er dagens forskere, dette er stort sett for å føre menneskene bak lyset og vi skal nesten ha dårlig samvittighet for alt vi gjør.
Dette er bare et oppkok av menneskelig renkespill, ikke reellt og sant.

Tar en også med at mye av de målingene de tar er også under enhver kritikk. Bl.a. tok de målinger på månen til forskjellige tider og under forskjellige forhold, der en ikke tok hensyn til de svingninger som også er der. At en i ettertid merket humbugen, er aldri blitt formidlet videre da en ikke vil innrømme egne feil og nederlag!

Miljø blir i dag fremstilt som viktigere enn «alt».

Bl.a. så har Norge lagt seg inn under EU med å være med på deres miljøstatistikk for utslipp. For å kunne importere flere EL-biler.
Dette er å bryte Norsk grunnlov og hva det Norske folk har bestemt.


Dersom Stortinget ikke hadde vedtatt forslaget, kunne det blitt mangel på elbiler i Norge. Med Norge blir stående utenfor er det ikke positivt, da strupes tilgangen på elbiler.
Blir vi derimot med, vil Norge fortsatt få tildelt lavutslippsbiler, siden disse vil telle med i bilprodusentenes såkalte flåtekrav. -Norge bryter egentlig at vi har valgt å stille oss utenforbi EU, men å gå inn som vi er medlemmer for å få mer EL biler til Norge.

For øvrig, det er en kjent sak at solen følger en spesiell syklus. Her er en a v mange artikler om dette: https://forskning.no/klima-miljovern/solens-syklus-pavirker-klimaet-pa-jorden/544979

Sluttkommentar:

I Norge er en faktisk mest redd for miljø og utslipp. Det er jeg aller minst redd for, jorda går bare i sin syklus og nå har vi gått inn i en varmere periode.
Kalle dette for menneskeskapt miljøkatastrofe er ikke noe annet enn en gedigen bløff!

Gud regjere og har kontroll. At tematuren svinger, er noe som er en gjentagelse av det som har vært før som skriften sier det.

Forkynneren 3. 15 Hvad der er, det var allerede før, og hvad der skal bli, det har også vært før; Gud søker frem igjen det forgangne.

Det er som skriften sier det, at det blir varmere som det har vær før. Propagandaen og FakNews sier at dette er menneskeskapt, men Guds ord sier at det som har vært før, det samme skjer igjen. At jorden går imot en varmere periode, er bare historien som gjentar seg!

fredag 4. januar 2019

Nr. 2369: Jordens mennesker kan bli brødfødd 52 ganger hadde alle levd i kjærlighet!


Nr. 2369:
Jordens mennesker kan bli brødfødd 52 ganger hadde alle levd i kjærlighet!

Som troende må vi se «stort» på det hele, og ikke tro på en rettferdig verden, ennå.
Hvorfor det?
Denne verdens Gud er ikke Israels Gud, men Satan.
Da kan vi ikke forvente at alt skal være på «stell» før Jesus kommer og tar makten.
Inntil da, så er vår oppgave å være lys og salt i denne verden.
Men samtidig, så sier Apostelen Paulus at «alt tilhører oss», da mente han alt.
1 Kor. 3. 21 Derfor rose ingen sig av mennesker! for alt hører eder til, 22 enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nu er, eller det som komme skal - alt hører eder til, 23 men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.
Vi trenger ikke misunne noen mennesker for noe, snart er det hele "vårt".
De har det bare til «låns», det tilhører oss da vi er Guds arvinger og Krist medarvinger.
Bilde av et vakkert hjem med svømmebasseng. Faktumet er at dette og uendelig mye mer venter oss troende som vi skal ta i besittelse en dag. Da skal alle få alt de trenger, ønsker seg og mye mer. Da vil det være en rettferdig fordeling, og mer enn nok til alle!Det sto i illustrert Vitenskap at forskerne hadde funnet ut at hadde alle mennesker levd etter Jesu lære, den gylne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet.
Så hadde vi klart å brødfø jordens mennesker 52 ganger.
Med andre ord, vi er i dag 7 milliarder, men jorda kan brødfø faktisk minst 364 Milliarder mennesker.

Jorden er ikke overbefolket – men heller underbefolket!

1 Mosebok 1. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem. 28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og opfyll jorden og legg den under eder, og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører seg på jorden! 29 Og Gud sa: Se, jeg gir eder alle urter som sår sig, alle som finnes på jorden, og alle trær med frukt som sår sig; de skal være til føde for eder. 30 Og alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som rører seg på jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne urter å ete. Og det blev så. 31 Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev aften, og det blev morgen, sjette dag.

Vi ser Guds tanke for menneske – leve i overflod – formere oss.

Samtidig, vise forvalteransvar, noe som vi til de grader har vanskjøttet.
Ikke minst med at vi ikke evner og vil brødfø alle mennesker i denne verden, det er tragisk at vi ikke klarer det!

I USA og andre vestlige land tar gjerne toppsjefene seg betalt mer enn 1000 ganger en vanlig lønn som gjennomsnittsarbeideren tjener og har.
Dette viser bare og vitner om at det er ikke underlig at vi ikke engang klarer å brødfø jordens befolkning. 1/3 av menneskene på jorden legger seg til å sove sultne. Like mange har egentlig spist for mye. Den skjevheten det er i dag, vil Kristus Jesus rette på når 1000 årsrike - Guds rike det synlige - starter og kommer, halleluja! 

Dette i fra E24

Toppsjefene i USAs 350 største selskaper tjente 312 ganger mer enn den gjennomsnittlige lønnen for selskapenes ansatte i fjor.

Det viser en fersk rapport fra Economy Policy Institute (Epi).

I 2017 økte toppsjefene lønnen med 17,6 prosent i gjennomsnitt, og fikk 18,9 millioner dollar, tilsvarende nær 160 millioner kroner, i kompensasjon.

For selskapenes ansatte var den gjennomsnittlige lønnsøkningen på 0,3 prosent.

Lønnsforskjellene mellom ansatte og toppledere har steget dramatisk. I 1965 tjente de i snitt 20 ganger mer enn de ansatte. Det tallet hadde i 1989 steget til 58 ganger mer, og i 2000 tjente konsernsjefene 344 ganger mer enn de ansatte.

Økningen er ifølge Epi hovedsakelig drevet av aksje-relatert kompensasjon for toppsjefene. Det er altså ikke månedslønnen som har økt mest.

Hele økningen kan likevel ikke forklares av stigende aksjemarkeder. S&P 500 la på seg 637 prosent mellom 1978 og 2017. I samme periode økte kompensasjonen for topplederne med 979 prosent.

Britiske tjener 167 ganger mer

Fra 2016 til 2017 økte lønnen til ansatte i Storbritannias største selskaper med 1,7 prosent.

Til sammenligning fikk selskapenes toppsjefer en lønnsøkning på 11 prosent, altså over seks ganger så mye.

Medianlønnen for en vanlig ansatt lå i fjor på 23.474 pund i året (251.500 kroner) mot sjefens 3,9 millioner pund (41,8 millioner kroner).

Det betyr at «gutta på gølvet» blir nødt til å jobbe over 166 år før de har opparbeidet seg samme inntekt som direktøren får på ett år.

Det viser en undersøkelse gjort av den uavhengige tenketanken High Pay Centre som har samlet inn data på FTSE 100-selskapene. Det er en aksjeindeks for de 100 høyest prisede selskapene notert på London-børsen.
(sitat slutt).

Walmart sjefene i USA de tjener over tusen ganger gjennomsnittslønnen til sin ansatte.

Når enkelte har slike astronomiske lønninger, så må vi skjønne at verden er «gal». Den som tror at dette er bærekraftig i lengden, den lar seg nok lure. Det er det ikke, ikke minst når vi vet det vil komme vanskelige tider.

Men når Jesus kommer og oppretter sitt fredsrike. Sitt 1000 årige rike der lov og rett vil gå ut i fra Jerusalem, da vil vi få se at det vi mennesker ikke fikk til. Det vil han få til + mye mer. Vi leser bl.a. i Amos.

Amos 9. 13 Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløier, skal nå den som høster, og den som trår vindruer, skal nå den som kaster ut sæden, og fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over. 14 Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap, og de skal bygge op igjen de ødelagte byer og bo der og plante vingårder og drikke deres vin og dyrke op haver og ete deres frukt.

Les her så vidunderlig, kan det bli bedre?

For det første: «da den som pløier, skal nå den som høster».
Så neste: «den som trår vindruer, skal nå den som kaster ut sæden».
For det tredje: «fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over».
For det fjerde: «jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap, og de skal bygge op igjen de ødelagte byer og bo der».
For det femte: «plante vingårder og drikke deres vin og dyrke op haver og ete deres frukt».

Legg merke når den som pløyer og høster driver samtidig. Da vil det være muligheter å ha høst og vår hele året.

Så blir det samme gjentatt, da velsignelsen vil være på alle områder, ikke bare et område.

Når det står for fjellene og haugene skal flytte over, så tror jeg det sikter på dyrene? Uansett, dyrene lever også under Guds velsignelse.

Når Gud gjør ende på Israels fangeskip, så vil også alle andre folk følge etter.

Det vil fortsette er det siste som blir nevnt. Velsignelsen er ikke noe som kun kommer et år, men hvert eneste år.

Faktumet er at Gud hvis han hadde fått sin vei og vilje med oss mennesker, og vi hadde levd kun etter en setning av Jesu lære, den gylne regel som sier følgende: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.» Matt. 7. 12.

I dag vitner det om Guds eksistens at det er så stor overflod at vi kan mette jordens befolkning mange ganger. Men hvorfor klarer vi det ikke? Menneskenes ukjærlighet og grådighet, som dessverre er stor, vitner om hvor stort og dypt fallet er. At faktumet er at ca. 1/3 av jordens mennesker ikke får spist seg mette, vitner om hvor korrupte og korrupte vi mennesker er i oss selv!

Sluttkommentar:

Vi som kristne vet hvorfor det er slik som det er i denne verden, selv om verdens mennesker kunne faktisk med letthet blitt mettet hadde menneskene levd etter Jesu lære. Ikke minst den den gylne regel som sier følgende: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.» Matt. 7. 12.

Imens vi «venter» på Guds rike som skal komme i og med Jesu opprettelse av sitt 1000 ÅRIGE FREDSRIKE. Så vet vi som troende at menneskene blir bare mer og mer korrupte og selviske. Dette er et av Jesu talar gjennom apostelen Paulus hvordan menneskene skal bli nå i endetiden – tiden før Jess kommer igjen.

2 Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

Slik er menneske i seg selv, villfarent!
Men i Kristus Jesus, er vi mennesker på rett vei og til behag for Gud, alt dreier seg om vi er i Kristus eller ikke.