lørdag 16. februar 2019

Nr. 2404: Løgnene imot meg fra Oslo Tingrett og fra vaktholdet rundt Jesu oppstandelse er nesten identiske, snakk om at etterfølgerne av Mesteren skal erfare det samme!


Nr. 2404:
Løgnene imot meg fra Oslo Tingrett og fra vaktholdet rundt Jesu oppstandelse er nesten identiske, snakk om at etterfølgerne av Mesteren skal erfare det samme!
                                     
Tingrettsdommer Edvards Os, de som holdt vakt ved Jesu grav og enkelte andre «ser» det de vil se.
Det de ikke vil og kan se og høre, det dikter de opp en historie eller «eventyr» på. Slike som driver med halvløgner, er egentlig verre enn kjeltringer da de ønsker å se bedre ut enn de er. Trist, men sant. 

Illustrasjonsbilde på øyer som ser både her og der, og det de skal se, og det de skal høre, det hører de ikke! De lever egentlig i bakvendtland, og der vet vi at alt går an!
Ja, «I bakvendtland der øst er vest og fem og to er ni.» Da blir det ikke lett å forholde seg til slike personer. Det er en umulighet.
Joh.e. 15. 14 I er mine venner dersom I gjør det jeg byder eder. 15 Jeg kaller eder ikke lenger tjenere; for tjeneren vet ikke hvad hans herre gjør; men eder har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Fader, har jeg kunngjort eder. 16 I har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt eder, og jeg har satt eder til å gå ut og bære frukt, frukt som varer, forat Faderen skal gi eder alt det I beder ham om i mitt navn. 17 Dette byder jeg eder at I skal elske hverandre. 18 Når verden hater eder, da skal I vite at den har hatet mig før eder. 19 Var I av verden, da vilde verden elske sitt eget; men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder. 20 Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders. 21 Men alt dette skal de gjøre mot eder for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt mig. 22 Var jeg ikke kommet og hadde talt til dem, da hadde de ikke synd; men nu har de ingen undskyldning for sin synd. 23 Den som hater mig, han hater også min Fader. 24 Hadde jeg ikke gjort de gjerninger blandt dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd; men nu har de sett dem og allikevel hatet både mig og min Fader. 25 Men dette er skjedd forat det ord skal opfylles som er skrevet i deres lov: De hatet mig uten årsak.

Det som er så interessant med Gud, er at vi leser om våre liv på godt og ondt på forhånd. Alt står egentlig skrevet i Guds ord, slik som her.

2 Tim. 2. 11 Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham; 12 holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss; 13 er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte sig selv.

Vi lider med Kristus her i tiden, men i neste «etappe» skal vi herske med Kristus.

I denne verden får løgn og sannhet gå hånd og hånd. Når vi skal regjere med Kristus, da er det kun sannheten som vil bli tålt og akseptert.

Hovedpunktet under disse forhandlingene passet jeg på å at var «vanntett» da jeg også skrev på forhånd om dette, og snakket vel og lenge om det i retten. Men hva gjør Dommeren? Dette var den uredelige dommer Edvards Os.
Jo, han dikter inne en løgnhistorie at jeg ikke har forstått hva jeg er blitt fortalt. Det minner meg om hva Jesus og disiplene ble utsatt for av løgner. Da Jesus hadde stått opp så ble vaktene som «sov» betalt å betale for å si at hans disipler hadde stjålet hans legeme. Løgnene til vaktene til graven for Jesus og tingrettsdommer Edvards Os er av samme alen. Hvordan kan man se at noen stjeler en «død» kropp når man sover og overhøre en telefonsamtale som man ikke er en del av eller har hørt? Det er selvfølgelig en umulighet.

Matt. 28. Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.  2 Og se, det kom et stort jordskjelv; for en Herrens engel fór ned fra himmelen og trådte til og veltet stenen fra og satte sig på den.  3 Og han var som et lyn å se til, og hans klædning var hvit som sne; 4 og av frykt for ham skalv de som holdt vakt, og de blev som døde.  5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! jeg vet at I søker efter Jesus, den korsfestede; 6 han er ikke her; han er opstanden, som han sa; kom og se stedet hvor han lå!  7 Og gå avsted i hast og si til hans disipler at han er opstanden fra de døde. Og se, han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham. Se, jeg har sagt eder det!  8 Og de gikk i hast bort fra graven med frykt og stor glede, og løp avsted for å fortelle hans disipler det.  9 Og se, Jesus møtte dem og sa: Fred være med eder! Men de gikk frem og omfavnet hans føtter og tilbad ham. 10 Da sa Jesus til dem: Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea; der skal de få se mig. 11 Men mens de var på veien, se, da kom nogen av vakten inn i byen og fortalte yppersteprestene alt det som var skjedd. 12 Da kom disse sammen med de eldste og rådslo, og de gav stridsmennene mange penger 13 og sa: I skal si: Hans disipler kom om natten og stjal ham bort mens vi sov. 14 Og om det skulde komme landshøvdingen for øre, da skal vi tale vel med ham, og lage det så at I kan være trygge. 15 De tok da pengene, og gjorde som de blev lært; og dette rykte kom ut blandt jødene, og har holdt seg til denne dag.

Jesus hadde stått opp, men for at dette ikke skulle komme ut. Så ble det en motaksjon på dette. Da med løgner at disiplene hadde stjålet hans legeme. Dette ble vitnet av noen som sov.

I vårt tilfelle er det tilsvarende løgner da det er mennesker som ikke har hørt samtalen min med vår saksbehandler, som sier at den aldri har funnet sted. Og har den funnet sted, så vet de hva som er blitt sagt, men ikke meg.

Dette skriver Tingrettsdommer Edvards Os i dommen imot meg. I neste avsnitt så forteller jeg min versjon. De er som natt og dag, som mørke og lys.
Edvards Os skriver dette:

Betydning av veiledningen fra kommunen. Tiltakshaver har oppfattet kommunens veiledning slik at støttemuren ikke var søknadspliktig.
Slik veiledning gis på grunnlag av den informasjonen som tiltakshaver gir, og muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen.
I dette tilfellet er det et stort avvik mellom hva som er tillatt etter regelverket, og hva som er oppført. Vi kan ikke se at det er sannsynliggjort at kommunen har gitt samtykke til en mur av denne størrelsen, plassert i regulert veigrunn.
(sitat slutt).

Dette er selvfølgelig bare løgn, og atter løgn. Han har ingen forutsetning for å kunne utale seg slik da han aldri har hørt eller overhørt samtalen mellom oss.

Han opptrer som han er synsk eller driver med å tippe hva som er blitt sagt, og legger det til grunn for dommen. Snakk om å opptre som en kjeltring som en Tingrettsdommer i mine øyne. Slikt kan da ingen holde på.

Ja, jeg har fått veiledning flere ganger, her er hva som faktisk skjedde.

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.
Det er ikke lett å gjengi dette fem år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er fem år etterpå.
Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.
Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.
Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!
DETTE GÅR NOK BRA!

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.
Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, at tingrettsdommer Edvards Os mener at denne samtalen ikke har skjedd. Samt at han selv vet hva som har skjedd, viser bare at mannen åpenbart må være meget forvirret og holder på som han var i transe eller noe slikt.

Sluttkommentar:

Vi leser om de som holdt vakt ved Jesu grav, at de gjorde egentlig to ting samtidig, de sov og var våken samtidig. Det samme prøver tingrettsdommer Edvard Os, han hørte både en telefonsamtale og ikke hørte den, snakk om «super-mann»!

Vi leser om at denne løgnen at disiplene røvet Jesu legeme, denne løgnen satt veldig godt fast.

Matt. 28. 15 De tok da pengene, og gjorde som de blev lært; og dette rykte kom ut blandt jødene, og har holdt seg til denne dag.

Dette er det samme som jeg/vi har erfart. Denne løgnen at jeg/vi ikke har blitt lovet at vi kan bygge mur oppå gammel mur har PBE her i Oslo ikke ville forholdt seg til. Ikke Fylkesmannen eller Sivilombudsmannen, og nå i Oslo Tingrett fortsetter de å lyve og dikte opp noe som overhode ikke er samt.
Snakk om å være kjeltringer, det hjelper ikke noe å ta på seg en dommerkappe når en er full av løgn på innsiden!
Slik var det med de som holdt vakt ved Jesu grav, slik er det også med disse diverse offentlige etatene vi har hatt med å gjøre. Og ikke minst, nå sist. Tingrettsdommer Edvards Os som fortsetter med løgner og fabrikkerer historier som overhode ikke har noe av sannheten i seg, kun løgn og oppdiktede ting, som rene eventyret!

Det er mer troverdighet med Asbjørnsen og Mo, enn det er med disse. Men at noen lyver, det er ikke noe nytt. Så lenge denne nåværende verden består, vil løgn og sannhet gå om hverandre. Men til slutt, så står det i Guds ord at løgnere ikke skal arve Guds rike. Når Guds rike bryter frem, så opphører også løgnene!

Ingen kommentarer: