onsdag 27. februar 2019

Nr. 2411: Programleder og pinsevenn Line Andersen opplever noenlunde det samme som oss, bare i langt mindre målestokk!


Nr. 2411:
Programleder og pinsevenn Line Andersen opplever noenlunde det samme som oss, bare i langt mindre målestokk!

Line Andersen (født 20. september 1973) er en norsk programleder fra Oslo. Hun har vært programleder for NRK Sport og 17. mai-sendingen på NRK TV. Hun har ledet NRKs sjakk-sendinger siden Magnus Carlsens første VM-kamp i 2013 og fikk tildelt Norges Sjakkforbunds hederstegn i gull i 2018.
Hun var nominert til publikumsprisen under Gullruten 2018.
Tidligere har hun jobbet i P4 Radio Hele Norge.

Hun skriver hvordan hennes møte med Plan og bygningsetaten var, slik som vi har opplevd det. Bare hun og hennes mor har opplevd det ikke fullt så ille som oss, det skal de være glade for.

Her i fra artikkel fra VG.

Når en kommune bestemmer seg, har man nærmest ingen mulighet, annet enn å bruke titusener på det minste og hundretusener på det meste. Når de attpåtil slutter å svare på e-poster man sender, har man ingen sjanse.

Dette sier Line Andersen som håndterer saken på vegne av sin mor.Her i fra Faksmile om artikler fra https://www.bygdeposten.no/

NRK-profil Line Andersen skriver i e-poster til kommunen at Sigdal Kommune har stjålet, løyet, ødelagt hennes og morens private eiendom – og de nekter å gjøre opp for seg og trenere saken.
De er arrogante og vanskelige, det går igjen og igjen. Trist, men dessverre akkurat som vi har opplevd vårt møte med en kommune som ikke vil.Sluttkommentar:

Dette er som å lese om oss selv, nitrist!

Å møte maktmennesker som misbruker sine posisjoner, det er ikke lett. Men da må vi gå til Gud, han har en løsning i alle situasjoner!

Salme 62. 2 Bare i håp til Gud er min sjel stille; fra ham kommer min frelse.  3 Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes meget.  4 Hvor lenge vil I alle storme løs på en mann, bryte ham ned som en mur som heller, et gjerde som støtes om?  5 De rådslår bare om å styrte ham ned fra hans høihet, de har sin lyst i løgn; med sin munn velsigner de, men i sitt hjerte forbanner de. Sela.  6 Bare i håp til Gud vær stille, min sjel! for fra ham kommer mitt håp.  7 Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes.  8 Hos Gud er min frelse og min ære; min sterke klippe, min tilflukt er i Gud.  9 Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk! Utøs eders hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela. 


Jeg er vokst opp på Vestlandet på 70 og 80-tallet med Morten Abel bl.a.. 
Bodø-gutten som sang på ekte Stavanger dialekt. Han gav ut en sang for noe år siden, på ekte Stavanger dialekt. «Frøken Vilikke!»

Her er bilde av ei slik dame som vi har truffet på her i PBE her i Oslo, Lena Catrine Amdal. Hvordan slike mennesker skal jobbe med slike saker, er meg ubegripelig. De er «farlige» i sine stillinger. De skulle stått ved et samlebånd, aldri jobbet med mennesker. Å ha med mennesker å gjøre, kreves noe helt annet enn hva disse arrogante og vriene mennesker legger for dagen.


Ingen kommentarer: