søndag 31. mars 2019

Nr. 2437: Problemet her i Norge er at ingen i den offentlige etat under noen omstendighet vil bli stilt til ansvar for sine ugjerninger – Sivilombudsmannen er en gedigen bløff, det forteller at Norge er et mangelfullt demokrati!


Nr. 2437:
Problemet her i Norge er at ingen i den offentlige etat under noen omstendighet vil bli stilt til ansvar for sine ugjerninger – Sivilombudsmannen er en gedigen bløff, det forteller at Norge er et mangelfullt demokrati!


Klage til Sivilombudsmannen

Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dette kan for eksempel være hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene. Ombudsmannen foretar en rettslig og objektiv vurdering av klagen din. Det er gratis å klage.
(sitat slutt.)

Dette høres så flott ut, men i realiteten er dette en gedigen bløff, ikke minst i vårt tilfelle!

I realiteten er rettsvesenet så "korrupt", kammaderi og de beskytter hverandre.
Der Fylkesmannen beskytter PBE her i Oslo.
Igjen så beskytter Sivilombudsmannen Fylkesmannen og PBE her i Oslo.

Tar en sak til retten, så forsvarer/beskytter rettsvesen absolutt alt og alle, selv her i vår sak lyver de t.o.m. i dommen flere plasser.
Men gjennom de troendes bønner og et godt arbeid skal og vil vi vinne denne saken. Skulle vi tape, så vet vi at dette er atter et justismord!

Hvem skal en klage til hvis en ikke vinner frem? I realiteten er systemet, menneskene og alt så til de grader innvevd i hverandre. Det er i realiteten bukken som passer på havresekken, og da er sjansene for å vinne deretter.
Men vi som troende har en forrett, vi har med universets hersker og skaper. Derfor vil aldri noe i denne verden kunne ødelegge for oss.

Det eneste som vil kunne ødelegge for oss, er at vi lar dritten i fra denne verden påvirke oss negativt. Det gjør jeg ikke. Skrev en artikkel under feiden med Torp av en psykolog som hadde og har mye visselig å si. Ønsker å ta med den til slutt, her er det mye visdom.
 
Nr. 1105:
Slik som jeg har gjort, å anmelde Jan Aage Torp for falske anklager da han åpenbart en falsk apostel, narsissistisk og manipulerende. Så var det en tvungen nødvendighet, som jeg gjorde som siste utvei!

Og den personen som skriver under psynonym navnet som har raljert med mailer og på blogger uten noen har stoppet vedkommende. Og det er sikkert også samme person som skriver under flere psynonym navn som Jens B Jensen som tyner også min og min kones arbeidsgivere, kolleger og på konas jobbmail!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeg har egentlig opp gjennom prenes løp etter jeg ble en troende og begynte å følge Guds ord nøye. Alltid opplevd motstand. Men samtidig, jeg tror jeg kan si at i det store og det hele har jeg vendt det andre kinnet til og oversett det aller meste!

Bilde av psykolog Jan Atle Andersen som har en undervisning som går ut på er ikke HVA SOM BLIR SAGT, MEN HVORDAN VI TAKLER DET SOM BLIR SAGT!
 
Jeg er imot å anmelde mennesker da Guds ord fraråder dette, Gud skal «kjøre» vår sak og er alles dommer. Samtidig skal vi troende ha en indre justis der vi retter opp i slike ting. Da det som regel alltid er mer en åndelig konflikt enn hva en ser med det blotte øye. Men som nødtvunget kan man anmelde og hvis det er selvfølgelig noen veldig kriminelle handlinger etc.

Jeg har hørt så mye om meg, ikke minst i den senere tid av Jan Aage Torp og nettstedet Søkelys. Bl.a. at jeg er en Demon, falsk profet, trenger behandling, er evneveik, har aspargeser syndrom, vranglærer, nedrige blogger, lystløgner, snart dømt og sitter i fengsel, stalker, ser evneveik ut, trenger behandling, farlig, lider av en sinnslidelse, mangler empati, skyldig i økonomisk kriminalitet og så mye annet det vil ta for langt tid å nevne mer.

Hvordan reagerer jeg? Jeg prøver den enkelte utsagn, og spør meg, er det noe hold i det. Alt dette som her er nevnt er det ikke det, derfor lar jeg meg ikke prege av dette i det hele tatt!

Jeg har hørt på en psykolog Jan Atle Andersen som har veldig mye lærerikt å si oss.

Det som hans undervisning bl.a. går ut på er ikke HVA SOM BLIR SAGT, MEN HVORDAN VI TAKLER DET SOM BLIR SAGT!

Jeg har hørt ham på P2 på radio programmet Ekko der han har sagt utrolig mye godt, og har lest litt om ham i ettertid. Her er noe av hva han har svart under et intervju:

- Når jeg får slike meldinger, er jeg glad jeg har lært meg å ikke la meg krenke av ord, sier Andersen til bt.no i dag.

Hovedpoengene til Andersen er at mobbeofre lar seg krenke av mobberen.

For å redusere mobbing, må man tidlig lære barn å ta ansvar for seg selv og sine egne reaksjoner. Barn må også lære at ord ikke kan såre, stikke eller drepe. Å tro noe annet er ren voodoo, sier Andersen.

«Missing link»

- Jeg hadde forventet mye mer pepper enn jeg fikk for disse utspillene. Overraskende mange har gitt meg støtte, sier Andersen.

- Hvilke tilbakemeldinger fikk du?

- Noen mener min måte å tenke på er et slags «missing link» i mobbeproblematikken. Noen mener dette er måten å tenke på fremover, sier Andersen.

Men Andersen har også fått hard kritikk. En lærer ba Andersen være stille.

«Mobbing fører til angst, depresjon og selvmord. Det er en grunn til at voodoo virker. Bruk ordene dine til å oppmuntre, hjelpe, rose, veilede - eller vær stille»

- Noen av meldingene har vært fulle av skjellsord, gjerne fra personer som sier de har vært mobbeofre. De reagerer i affekt, og det er gjerne det som er problemet. De lar seg krenke uten at det har vært meningen fra min side å krenke dem. De har ikke lært å ta ansvar for sine egne følelser. Det er ikke jeg som irriterer dem, men de som irriterer seg selv, sier Andersen.

- Hvilken tilbakemelding har du fått fra fagfolk?

- Der er det veldig liten støtte. Jeg er blitt anklaget for å si dette for å få PR rundt egen person. Jeg tenker heller at de snakker om seg selv, sier Andersen.

- Du har fått noen henvendelser fra mobbeofre som har fortalt sin historie. Hvilket inntrykk gjør det på deg?

- Jeg tenker at det har vært så forferdelig mange unødige tragedier. Jeg svarer de fleste av de som har henvendt seg, dersom det ikke er for mange skjellsord involvert. Min oppfatning er: Dersom jeg viser medynk med mobbeofferet, så sylter jeg dem inn i offerrollen. Dersom jeg sier de må finne veien ut av offerrollen, så opplever de det som krenkende, sier Andersen.

- Hva med dem som ikke er i stand til å reise seg ut av en eventuell offerrolle?

- Det beste vi kan gjøre er å lære dem å ta ansvar i eget liv, men det er lettere sagt enn gjort, sier Andersen.

- De lar seg krenke uten at det har vært meningen fra min side å krenke dem. De har ikke lært å ta ansvar for sine egne følelser, psykolog Jan Atle Andersen

Diskusjon med Bekkemellem


Lørdag var psykologen i radiodebatt med Karita Bekkemellem i forbindelse med utspillet sitt. Den forhenværende Arbeiderparti-ministeren har tidligere stått frem i media og fortalt hvordan hun ble mobbet av etablerte AP-kvinner da hun kom som ung 24-åring til Stortinget.

- Men Bekkemellem har en ganske sterk historie om hvordan hun skal ha blitt fryst ut av en ganske bisk kvinnegruppe i Arbeiderpartiet. Hva skulle hun ha gjort i en slik situasjon?

- Kort og godt ikke bry seg om det de sa. Folk har ansvar for sine egne følelser. Jeg tror heller ikke det nødvendigvis er riktig at de damene i Arbeiderpartiet nødvendigvis var så fæle som Karita vil ha det til. Fra min erfaring som konfliktrådgiver i arbeidslivet, har jeg aldri opplevd en situasjon med mange slemminger som går mot et uskyldig offer, sier Andersen.

- Som regel har en person som er i konflikt fått både ett og to og tre gule kort, før det røde kommer, sier psykologen.

Generelt mener Andersen at de aller fleste personer som blir kastet ut av et parti eller en arbeidsplass, har bidratt selv til situasjonen de har havnet i.

- Jeg tror ikke arbeidsplasser er fulle av psykopater. Når man får kollektive reaksjoner, så har man svært ofte bidratt selv, enten ved å opptre illojalt eller utfordret normene. Veldig ofte skyldes det hele mangel på sosial intelligens, sier psykologen.

Sjåvinistisk hersketeknikk

Selv sier Bekkemellem til BT at hun reagerte sterkt på psykolog Andersens opptreden i radioprogrammet.

- Jeg vil ha meg frabedt at jeg lot meg provosere. Han må tåle motargumenter til synet sitt. Å hevde at jeg åpenbart lot meg provosere er ikke noe annet en sjåvinistisk hersketeknikk, sier Bekkemellem.

- Det er helt greit at han uttaler seg om min bakgrunn, men jeg reagerer sterkt på signaleffekten i at en fra hans profesjon går ut og fremstiller det som om mobbeofre kan lastes for det de blir utsatt for, sier Bekkemellem.

Hun sier hun er blitt møtt med mange støtteerklæringer etter sitt radiomøte med psykologen.

- Facebook-veggen min er full av hilsener, sier hun.
- Gjør seg selv til et offer i livet

Andersen har også kommet med flere kommentarer om KrFs tidligere nestleder Inger Lise Hansen.

- Generelt tror jeg på at den som tar ansvar, styrker seg selv. Den som skylder på andre, svekker seg selv og gjør seg selv til et offer i livet. Etter 26 år som konfliktbehandler, har jeg fremdeles til gode å høre et menneske si «Jeg har rotet meg inn i en konflikt med noen på jobben. Jeg lurer på om jeg kan ha oppført meg dumt. Kanskje skal jeg gå og be noen om unnskyldning»

- Det er alltid «de andre» som har skylden, sier Andersen.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

2 Kor. 6. 3 Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet.  4 Nei, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter: med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, 5 under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult.  6 Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, 7 med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen i høyre og venstre hånd, 8 i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, 9 vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever! Vi blir slått, men ikke slått i hjel, 10 vi sørger, men er alltid glade, vi er fattige, men gjør mange rike, vi har ingenting, men eier alt.
    11 Vi har nå talt rett ut til dere, korintere. Dere har stort rom i hjertet vårt. 12 Dere har det ikke trangt hos oss, det er i deres eget hjerte det er trangt. 13 Men jeg snakker som til barn: Gjør gjengjeld! Åpne dere for oss.

Hva er det egentlig Apostelen Paulus sier her? Nøkkel setningen er i midten her:
«i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever!».

Som kristne, ikke minst som offentlige forkynnere må vi regne med at dette er «normalen». Å erfare ære og vanære, ikke alle vil like oss. Baktalt og hedret, Jesus fikk høre både hosianna og korsfest, slik vil det nok være for oss også!

De sier vi leder folk vill, men vi taler sant. Det vil aldri bli «in» å være en sann forkynner av Ordet, motstanden vil mange ganger være størst fra de såkalt troende.

Vi er miskjent, men likevel anerkjent, Guds anerkjennelse og velbehag er mer dyrebar og viktigere enn menneskers ros og annerkjennelse.

Vi er døende, men se, vi lever! Vi dør bort i fra vårt eget, og denne verden. Til mer og mer blir vi frigjort, glade og levende. Det er smerten og gjennom smerten vi får erfare våre største seirer og hva som bor i oss blir åpenbart og det kommer frem!

Så la aldri hva andre mennesker syns og mener styre deg, eller meg. Men hva Guds ord sier, og hva som bor i våre hjerter, følge det og legg vinn på å ha en uskadd og ren samvittighet! Da vil vi vinne seier, ja, mer enn seier er Herrens ord og Herrens løfter til oss!

Ap.gj. 23. 1. Paulus så rett på Rådet og sa: «Brødre, med helt god samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud fram til i dag.»

Rom. 8. 31 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?
    33 Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. 34 Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. 35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? 36 Som det står skrevet:
           For din skyld drepes vi dagen lang,
           Vi regnes som slaktesauer.
37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Nå er problemet at du har brutt loven, da. Det offentlige har ikke brutt loven.

Men du må nå fjerne mur og trapp innen 1. mai. Det er om 30 dagers tid.
Det er bedre at du gjør det istedet for å skrive mentalt forvirret tull i denne bloggen.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg har ikke bryte noen regler eller noe, mer enn det er vanlig å gi dispensasjon for, nabo fikk eller har fått 57 ganger mer utnyttet tomten enn oss.

Jeg har ringt ned og fått veiledning, gjort som jeg ble fortalt.

Hvem driver da med uloveligheter, ikke vi, men det offetnlige Norge fremfor noen andre!

Jan Kåre Christensen sa...

Ser du skriver om utleie at det er ulovlig.
For noe sludder.
Leier enn ut mindre enn 50 % av boligen sin er det ikke skattepliktig.
Hva er da problemet?

Anonym sa...

Det står i konsesjons reglene for kjøpet at du ikke har lov til å leie ut. Leser du ikke hva du skriver under på ?

Jan Kåre Christensen sa...

Siter dem.
Jeg har ikke funnet den at en ikke kan leie ut etter boligen er overtatt.
Ta skolegangen om igjen.

Birgir Hermansen sa...

Legg saken død. Så slipper du enda flere rettsrunder med store utgifter. Ellers blir du bare stående igjen med svarteper.

Anonym sa...

Det viktige er at du får revet den stygge muren. Den ruver i terrenget og er en grå koloss. Tenk at du virkelig har besudlet vårt nabolag med en kjempemur.
På tide å tenke på rydde og rivejobben fremfor å baktale dine naboer.
Både Roar Telje og Randi Lavik samt Ragnhild Skramstad er alle rederlige, gudfryktige og hyggelige mennesker som ikke har gjort ei flue fortred.
Disse tre helt uskyldige personene er gjenstand for baktalelse på din uhimmelske blogg.
Du forledet Roar Telje med å si at du ville bygge en bod på 10 kvm mens boden i realiteten ble mye større. Og hvorfor blander du Jan Aage Torp opp i det hele?
I strid med Guds Ord i 1 Kor 6,6 "men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!" går du bort å anmelder pastor Torp.
Her er et godt eksempel på å si en ting og gjøre stikk motsatt.
Hvilke straffbare forhold har Torp gjort mot deg i tidsrommet 1/1-2010 til 1/10-14?
Du skriver at du anmeldte Torp for falske anklager. Hvilke?

Han anmeldte deg først fordi du gjennom mange år hadde skrevet dritt mot ham på nettet.
Det er vel ingen som er med sine fulle fem som vil kunne benekte at du i forkant av hans anmeldelse av deg, hadde publisert hundrevis av dypt ærekrenkende og trakasserende blogginnlegg om ham.

Din anmeldelse av Jan-Aage Torp kom kun som en konsekvens av at han hadde anmeldt deg, og må vel dermed betraktes som en "hevnanmeldelse" selv om Guds Ord sier at "Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet: Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Rom 12,19
Jeg vil komme med følgende påstand: Dersom Torp ikke hadde anmeldt deg, så hadde ikke du anmeldt ham. Ergo diktet du opp en fake anmeldelse av ham -selv om du viste at han ikke hadde begått en straffbar handling mot deg.

Torp hadde en berettiget grunn til å anmelde deg, mens du ikke hadde noen som helst grunn til å anmelde ham, med unntak av hevn motivet da.

Hadde politiet i Oslo virkelig tatt sin jobb på alvor, så hadde de siktet deg for brudd på straffelovens paragraf § 225. Brudd på straffelovens § 225 har en strafferamme på opptil et års fengsel. Falsk anmeldelse kan straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Er anklagen grov øker strafferammen til inntil hele 10 år.

La meg avslutte: Det er trist at du er kommet i denne situasjonen og det virker meningsløst at du må rive det du har bygget. Samtidig er det dumt av deg å henge ut dine naboer som har sendt klage til kommunen. Dette med at naboer kan klage å protestere på utbygging er jo endel av hvordan vårt land er bygget opp.
Uten regler og forordninger hadde alle gjort som de lystet og bygd opp i tide og utide. Du har tatt deg til rette og nok en gang demonstrert for dine lesere at du er vanekriminell og en forbryter. Regler og lover er til for å hindre anarki, og som kristen skulle du være et eksempel for nyfrelste som ikke er kommet like langt på veien som det du er. Matt 5,20 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.

Skulle folk følge ditt eksempel hadde det blitt anarki og lovløse tilstander i landet.
Alle hadde gjort som de selv ønsket og alle hadde dritt i alle andre.
Det er det eksemplet du har satt!
Gjør som du vil, blås i regler og forordninger.
Lover du å bygge en bod på 10 kvm, bygg 15.
Er enig med naboene dine i at muren er skjemmende og trappen du har bygd er livsfarlig. Den ender jo i kjørebanen, og boden din er større en du fikk Telje til å skrive under på.

Du har mange frustrerte naboer som følger med på det som skjer.
At du går for å være frelst, gjør saken ennå verre om den kan bli det.

Elin Eriksson

Jan Kåre Christensen sa...

Elin Eriksson
1.) Boden er på 11 kvm2.

2.) Mur, bod og trapp er utsøkt bygget og er ikke til hinder eller sjenanse for noen.


3.) Torp anmeldte meg av en grunn, han hatet min forkynnelse om gjengifte!

4.) Det var ingen hevnanmeldelse. Hva Torp har kalt meg for er langt verre enn hva jeg har skrevet om ham, hør bare.

Dette har Jan Aage Torp skrevet om meg på mange ulike fora og nettsteder.

«Anders Behring Breivik sympatisør, tvillingsjel og tilhenger». (mange, mange ganger).

«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!

Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"

«Ønsker jeg at politiet tar ut tiltale og stiller han for retten. Jeg har ingen skrupler med at han må sone.»

Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!

Når Torp drar dette opp igjen og igjen er det kun for en ting, at det ikke skal komme ut at han lever i synd med sitt liv.
Derfor angriper han meg igjen og igjen på områder som er helt uvesentlige.
Om Torp er psykopat eller ikke, det har egentlig null betydning.
De kaller meg for de verste ordene det er mulig å kalle noen for,
«Anders Behring Breivik sympatisør, tvillingsjel og tilhenger».

Hva jeg prøver å formidle av åndelige sannheter, som er mitt eneste mål. Det nevner ikke Torp engang, selv om han sier om seg selv at han er apostel. Bare det vitner om at han er en falsk apostel.

Joh. Åpenb. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere;

Jan Kåre Christensen sa...

Av alt som er sagt og skrevet i denne saken med Torp er det kun 3 personer som burde ha blitt rettsforfulgt.
Det er den treenigheten Braut, Fuglesteg og Torp.

Jan Kåre Christensen sa...

Elin Eriksson
De som tar seg til rette er fremfor alt PBE her i Oslo.
De gir f.eks naboen min disposisjon 57 ganger mer enn vi har fått med hensyn til utnyttelse graden på tomten.

Anonym sa...

Du har 29 dager, inklusiv påske ferien, til å fjerne bod, trapp og mur.

Tikk tikk sier klokken.

Anonym sa...

Så hvor går veien videre nå,Jan Kåre? Er det mulig å påklage dette videre eller må du starte rivningen snart? Rett eller galt,sure utgifter dette. Mvh Jan Erik

Jan Kåre Christensen sa...

Takk for sist Jan Erik.
Saken er nå hos Fylkesammen i Oslo og Akershus med saksnummer 2019/1716, under behandling.

Samt at min advokat arbeider med et møte med PBE her i Oslo at de må skjønne at den galskapen de holder på med vil bare virke negativt på og for dem.
Nå ligger dette ute på nettet, og når allerede tusenvis har lest om dette, og det blir enda flere.
Så kommer det ut hvor ille det er slik de operer.

Vi har ringt ned og fått aksept. Nabo har fått dispensasjon 57 ganger i et større omfang enn oss.
Det er klart at når PBE holder på verre enn i Nord Korea og Saudi Arabia, vil det slå negativt ut for dem!
Bare be og proklamer seier og Guds ord Jan Erik.
Takk for omtanken.

Anonym sa...

Glem ikke å bestille riving av bod, trapp og mur nå. Du har frist på ferdigstillelse til 1. mai.
Ellers blir det dag bøter.
Jeg skal gå forbi din mur hver dag og observere. Og hvis jeg møter deg skal jeg bare le deg rett opp i trynet ditt.
Dette fortjente du, din forbryter.