tirsdag 25. juni 2019

Nr. 2486: I denne konflikten mellom oss og Plan- og bygningsetaten her i Oslo, har faktisk denne etaten gjort alle mulige feil, overgrep, makt- og myndighetsmisbruk som det er mulig å gjøre, er det Norgesrekord?


Nr. 2486:
I denne konflikten mellom oss og Plan- og bygningsetaten her i Oslo, har faktisk denne etaten gjort alle mulige feil, overgrep, makt- og myndighetsmisbruk som det er mulig å gjøre, er det Norgesrekord?

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2475-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2477-vi-er-blitt-behandlet-virkelig.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2485-var-kamp-imot-pbe-her-i-oslo.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2467-det-er-selvflgelig-et-stort.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2484-ny-sknad-med-nye-saksbehandlere.html

Det er systemjuks, manipulering og myndighetsmisbruk som vi har opplevd, og som jeg dessverre tror er utbredt over hele det offentlige Norge. Er vi den siste kommunistat som en Svensk minister hevdet for noen år siden?
Det ligger mye i det han utalte seg om, og fikk en veldig motbør da han utalte seg om den han gjorde. Men sant var det, og sant er det hvis det ikke blir en forandring til det bedre!

Bilde av Nils-Henrik Henningstad som prøvde å lure meg til å tro at det ikke var noe spesielt med vår eiendom, at det var «vanlig» praksis å rive murer.

Da jeg gikk inn å så på de sakene, så viste det seg at det var å sammenligne vår sak med de sakene som natt og dag. Her ser vi hvordan PBE hele tiden har prøvd å forlede oss, ikke veilede oss på en god og rettskaffen måte. Dette er et av mange tilfeller med myndighets tyranni vil jeg kalle det. Her blir det forsøk, da jeg avslørte det og parerte dette som jeg har gjort med alt annet i denne saken. Her har de faktisk ingen argumenter igjen å bruke imot oss enn det ene at vi trenger dispensasjon. Men når tusen andre ting taler til vår fordel og gunst, da bør og skal dispensasjon gis.
På mange måter kan en si at Plan- og bygningsetaten her i Oslo har gjort to store og nesten helt uforståelige feil, med påfølgende makt- og myndighetsmisbruk i våre øyne.

1.)  Vi som har bygget etter PBE anbefaling, dog muntlig. Vil de på død og liv nedsable. Så viser det seg i ettertid at det vi har bygget, er faktisk ikke det en eneste negativ heftelse med. Ikke en faktisk, bare positive, til alles fordel.

2.)  Dernest de som åpenbart har bygget ulovlig og som burde ha vært stanset og krevd at de skulle ha forandret på det som er bygget. Nesten samtlige av disse har enten fått dispensasjon, eller det som er bygget overser de og lar det stå som det står.

For meg er dette en etat som fremstår som uskikket og udyktig for oppgaven.

Det er som jeg skriver i en annen artikkel om PBE her i Oslo kommune.
«Kan ikke forstå hvordan det er mulig å rote så mye av en offentlig etat og i ettertid ikke innrømme noe eller vise bedre skjønn overfor andre etterpå når en selv til de grader gjør feil og trenger nåde av andre.

Det igjen viser at de gjør forskjell på mennesker, samt at de virker til å være uryddige, rottete, nonsjalante, schizofrene, uforutsigbare og faglig udyktige!»

Hva er det PBE egentlig gjør? De gjør ikke jobben sin, da de overdriver våre minimale små feil som faktisk har kun positiv og fordeler med seg (dette skal jeg forklare senere i artikkelen).
Men det som er virkelig lovovertredelser og som skaper negative forhold både for bil og busstrafikken her i Stormyrveien, og andre trafikkforhold. Samt det estetiske og lovlige. Bl.a. så har nabo litt lengre nede i gata fått lov og dispensasjon i samme periode å bygge som oss dispensasjon 57 ganger med enn oss i å utnytte tomten. Samt de verste murene i Stormyrveien som er minst 2. Som ligger begge ca. 20 cm fra veibanen, de får lov å stå.
Jeg mener også de garasjen som en må kjøre rett ut i fra sin egen eiendom og en ikke har anledning å snu inne på egen eiendom, er 1 Million ganger mer trafikk farlige enn f.eks. trappa vår som en hadde god oversikt mens en gikk ned. Som vi i møte med PBE 11.04.2019 ble pålagt å forandre på, vitner om at det som er virkelig ille. Det bryr PBE seg ikke om, men av alt dritt de har, så angriper de utelukkende kun oss som har bolig og eiendom ned imot Stormyrveien. De gjør da to virkelige brølerter med å angripe oss for minimale overskridelser. Mens de overskridelsene som er store og til hinder, de er de blottet for interesse og engasjement for å bringe de forhold en ordning i og med. Dette vitner om et arbeid som overhode ikke holder mål.

Det står i Jeremia at to onde ting har mitt folk gjort.

Jeremia 2. 13 For to onde ting har mitt folk gjort:

Nå er likheten mellom Israels barn og PBE her i Oslo ikke noe annet enn at de begge har gjort to onde ting. Det onde som PBE her i Oslo har gjort er å angripe meg, min familie og eiendom uten skånsel for såkalte overtredelser som vi har fått veiledning av dem å bygge.

Samt at det som er virkelige ulovlig, og som burde ha blitt forandret og fått pålegg om rivning og bygging opp igjen.

Blir totalt oversett og ikke grepet fatt i overhode!

Bilde av vår nærmeste nabo rett over veien som begge har vært med å skreve under på Roar Teljes kampanje imot oss der han vil ha fjernet alt det vi har bygget. Bod, trapp og mur selv om han skrev under på at vi skulle få sette opp bod nærmere enn 1 meter i fra hans tomtegrense. Mannen fremstår for oss som uberegnelig og lunefull. Ikke lett å omgås slike mennesker.
Legg merke til at dette er satt opp åpenbart på egen hånd og ulovlig. Samt at det er for å lette problemet de har da de ikke kan snu inne på egen tomt som de har krevd at vi måtte. Her er det naboer med ond og hatefullt øye overfor oss, men selv har de langt større problemer og ulovligheter da også den ene nabo og Telje selv mur som ligger 20 cm fra veibanen. Telje har laget en garasje med en biloppstillingsplass som er halvparten på hans eiendom. Og halvparten i veibanen. Det han har gjort er ikke bare ulovlig. Men det er å ta seg slik til rette og etterpå krever han av oss det umulige at vi ikke skal engang få kunne gå ned i Stormyrveien som vår eiendom ligger ned imot. Her er liv og lære så til de grader uten av å være intakt, at å høre på slike mennesker vil jeg si er farlig. At PBE dessverre har gjort det og ikke bragt orden i forhold som åpenbart er ulovlige, vitner om at de er blitt kraftig foreldet.
 
Dette har de begge naboer rett overfor oss da de må rygge rett ut enveiskjørt gate som rutebuss går flere ganger i timen. At PBE overser dette og angriper oss med hardeste skyts vitner om totalt mangelfull forståelse av rett og galt. De er rett og slett farlige og farget av sin vurdering. Der vi skal tas som har noe som fungerer perfekt, mens naboer har noe bygget som overhode ikke er lovlig og fungerer, får lov å ha sitt stående oppe. Forstå det den som kan.
Bilde av Roar Telje ta seg til rette parkerings plass. At disse naboene får lov å holde på, men at vi skal rive. Vitner hvor ille det PBE her i Oslo holder på med er. At de skal være profesjonelle, det er ikke mye proft over dette i hvert fall!
En ser også bakkanten av mur på garasje som ligger også kun 20 cm fra veibanen. Dette er forhold som er 1 Million mer ulovlige enn våre som PBE totalt overser. Der parkerer Telje biler ofte langt ute i veibanen, det vitner om at dette er en mann med en standard for seg selv, der alt er tillatt. Mens andre skal ikke få lov til den minste ting, ikke engang å få gå i fra sin egen eiendom ned på den vei som ligger nærmest. Han er åpenbart hatefull, ikke bra! Her ser en hvordan det blir når Telje parkerer, litt på sin egen eiendom, resten ute i veibanen. Dette er selvfølgelig både trafikkfarlig og ulovlig.Vi har egentlig ikke noe med andre eiendommer og forhold, men når en blir angrepet og «pisset» på av andre naboer, så må en få lov å si ifra!

Når andre naboer har bygget både før og etter oss både høyer murer, større murer, større boder, utnyttet tomten mye mer enn oss. Samt det som vi j
Ferdigattest Byggesak AS ved vår ansvarlig søker Paal Løvaas nevner dette her i søknaden vår til PBE. Som ble avvist av grunner som jeg hverken kan forstå og som oppleves som makt- og myndighetsmisbruk når den ble avslått.

Kommentar vedrørende handling i «god tro»:

Det er viktig å til slutt igjen påpeke at tiltakshaver i aktuelt prosjekt har handlet i «god tro». Tiltakshaver har rådført seg med PBE, og oppført det de opplevde som svært vanlige forhold i nærområdet. Ved et søk på «Stormyrveien» i saksinnsyn får man så vidt vi kan se ikke opp noen støttemursaker. Tiltakshaver har ingen interesse av å «angi» naboer, men når man har havnet i den situasjonen man har gjort, så er det vanskelig å ikke forsøke å forklare alle sider ved hvorfor man har gjort som man har gjort – og hvorfor man trodde dette var riktig. Bilder fra nærområdet er på ingen måte ment å være bevis for at tiltaket ikke er søknadsplikt (det har man nå forstått), men det framstår som relativt klart at tiltakshaver handlet i god tro når man ser alle skjæringer/ fyllinger og murer i nærområdet. Tiltakshaver føler seg i den anledning noe forskjellsbehandlet i forhold til flere andre tomteeiere i nærområdet. Det er et kupert terreng i området, og man har noe vanskelig for å forstå at kommunen har tatt dette inn over seg i fm. vedtatt Småhusplan som favner over ca. 29000 eiendommer. 29000 forskjellige eiendommer.

Man trenger strengt tatt heller ikke å bevege seg rundt i nærområdet for å se at det er mange murer der. Det er tilstrekkelig å se hen til det bilde etaten selv har tatt ved befaring. PBE må i denne forbindelse ha passert flere titalls murer på sin befaring. Tiltakshaver finner det underlig at både saksbehandler som signaliserte at etablering av mur over den gamle muren Videre henvises til situasjonskartet kommunen har solgt. Det kan i denne forbindelse synes som det er etablert flere murer mot vei som ikke er omsøkt, uten at tiltakshaver ønsker at vi går nærmere inn på dette.
(sitat slutt).

Slik vi har bygget med en pen mur på Max høyde 185 cm. Gjerdet oppå der på 1 meter, det passer perfekt til huset vårt, eiendommen og innsyn. Da har en slik innsyn at det ikke er overdrevet, samtidig at vi er noenlunde skjermet.

Ser at PBE har nå lagt seg på en linje der flere har en mur på ½ meter og noen veldige Tuva hekker som gjør at det ønske om ikke innsyn til de grader. At PBE nesten tvinger enn til å ha en helt annen eiendom enn det en har. Med andre ord, de tar både friheten og den estetiske ønske som en har som boligeier. Det blir en fratatt og PBE overdriver sin makt overfor vanlige folk.

Her i Stormyrveien er det flere av de naboene som har garasje slik at de må rygge rett ut i en farlig og trafikkert vei som de selv skriver det. Med andre ord, de har da gjort dette enklere for seg selv med å sette opp ulovlige skilt og sperringer, der det bl.a. står privat parkering. Ene naboen skrekk til en annen nabo at hun ville nå sende mail til kommunen å få Stormyrveien stengt for parkering. Selvfølgelig, når en er blitt hørt til de grader av PBE før, så tror en at det er slik. Nei, dette som her foregår er egentlig som det står i skriften at svart er hvit, og hvit svart. Det som er rett, er blitt urett, og motsatt. Med andre ord, PBE har ikke gjort eller gjør jobben sin. De angriper oss med kanoner, og andre som gjør ulovlig ting, overser de. Kan ikke se at PBE fortjener respekt eller anseelse for den lugubre og dårlige jobben de gjør her i Oslo.

Sluttkommentar:

Må også nevne til slutt her et forhold til som gjør at denne saken mellom meg og egentlig det offentlige Norge til en bedriten sak. Det er da vi anket denne avgjørelsen inn til Fylkesmannen og fikk avslag. Så viste det seg at den som gav oss avslag, Marius Vamnes hadde gitt Kjell Inge Røkke dispensasjon for forhold sammenlignet med våre som astronomiske.
Med andre ord, det er fritt frem for de med penger, makt og innflytelse. For oss «normale» er det om å gjøre at vi skal tas, staffes og det skal være til skrekk og advarsel for andre å ikke gjøre det samme.
Det vi er blitt utsatt for er Oslo kommune, Sivilombudsmannen, Fylkesmannen og Norske domstoler. Det er så stor forskjellsbehandling, frekt og ufint at dette må være som en Norges-rekord i dårlig behandling av lovlydige borgere.

Røkke hev tonnevis med ekstra stein over alt på sin egen eiendom. Lagde også en kunstig brygge av samme stein, alt uten å søke. «Overtredelsene» var vel like store om ikke større enn hele eiendommen vår til sammen. Greit for meg, han gjorde alt på sin egen eiendom. Det vi har gjort er som en dråpe i havet, og skal straffes hardest mulig.
Likhet for loven? Det er så ille den behandlingen vi har fått av den offentlige etat, ikke minst PBE her i Oslo. At det må være Norges-rekord i dårlig og slett behandling.
PBE og hele den offentlige etat er til de grader ikke bare på tynn is, de er ikke på is i det hele tatt. Dypest sett er det kriminelt det de har gjort med å drive så stor forskjellsbehandling, samt at de lyver konstant og prøver å fordreie sannheten.
La meg til slutt gi et eksempel på en kriminell handling i mine øyne. Da vi påpekte at alle som hadde søkt om dispensasjon på små forhold her i Oslo hadde fått dispensasjon. Da fremla jeg dette for PBE her i Oslo. De svarte tilbake ved Nils-Henrik Henningstad at det var flere som måtte rive, så vi var ikke enestående.
Da gikk jeg inn og så på de sakene, og de kunne ikke overhode sammenlignes med vår sak.
Her var brann- og andre etater inne i bildet. De sa at muren var til hinder for bl.a. utrykningskjøretøyer.
Hos oss er det motsatt, bl.a. trappa vi har er et stort pluss for utrykningskjøretøy da Krokstien og inne på tunet vårt er det trangt og ikke lett for utrykningskjæretøy å komme til.
Dette skrev jeg tilbake, uten å få svar. Slik holder de på, bl.a. da vi foreslo at de skulle komme på befaring i 2015. Da var de på skjult befaring, men de ville ikke komme å ha befaring med oss. Slik holder PBE på, uten å ville innse at de burde og skulle ha godkjent alt det vi har bygget for lenge, lenge siden.

Ingen sak har tatt fra meg så mange illusjoner om det offentlige Norge som objektive og med rettferdige vurderinger/behandling i forhold der en blir behandlet etter Norsk lov på en god og rettferdig måte.

Denne saken er nok det groveste jeg har opplevd av myndighetsovergrep.
Det er summen av alt myndighetene har gjort, som gjør dette til en svært alvorlig sak, det er vår og min personlige mening!

Her ser dere også sikkert Oslos menst ulovlige mur som ligger kun 20 cm fra veibaen der en må og skal parkere bilen da Stormyrveien er enveiskjørt. Dette er så ulovlig det er mulig å forblitt, men PBE vil at vi skal rive vår mur. Selv om den etter vi bygget den gjorde at veibaen ble 20 cm bredere.

4 kommentarer:

Birgir Hermansen sa...

Den eneste norgesrekorden i denne saken er sutringen din.

Jan Kåre Christensen sa...

Sutre betyr: Gråte for noe barnslig og trivielt, syte, sippe

Eksempel: Ola fikk mer brus enn meg! - SLUTT Å SUTRE!

Svar: Det er akkurat motsatt enn å sutre jeg gjør.

Dette vi opplever er motsatt da andre får lov å gjøre hva de vil, men det lille vi har gjort av «overtredelser» skal bli straffet hardest mulig.

Med andre ord, jeg driver med motsatt enn sutring!!!!!!!!!!!!!

Birgir Hermansen sa...

Tull med deg Jan Kåre. Det er DU som sutrer. Og det bare fordi kommunen nekter deg å ta deg til rette.

Jan Kåre Christensen sa...

Kommunen har veiledet meg, så ombestemt seg.
Du vet ikke hva sutre er, langt mindre hva det betyr!