mandag 1. juli 2019

Nr. 2492: Det er utskiftning av saksbehandler og nabos hatkampanje imot oss som har gjort at denne saken mellom oss og PBE har blitt en sak der PBE gjør feil på feil og ikke får avsluttet saken!


Nr. 2492:
Det er utskiftning av saksbehandler og nabos hatkampanje imot oss som har gjort at denne saken mellom oss og PBE har blitt en sak der PBE gjør feil på feil og ikke får avsluttet saken!
Da vi bygde huset vårt her i Krokstien og videre utover hadde vi «verdens» beste saksbehandler.
Som også forsvarte oss overfor vår hatefulle nabo Roar Telje som i sammen med 2 andre naboer skrev mailer til PBE her i Oslo i tide og utide.
De som ble med på hans hat-kampanje imot oss var Randi Lavik i Stormyrveien 4, og Ragnhild Skramstad i Stormyrveien 6, der ble ikke hennes mann med på denne hat-kampanjen mellom naboer.
Som er totalt unyttig, meningsløs og stygg. Uten dette er jeg sikker på at saken mellom oss og PBE hadde vært ute av verden for lenge siden da naboklager aldri stort sett fører annet med seg enn dritt. Det er som å mate et villdyr, til mer det får, til mer vil det ha!

Da bl.a. Roar Telje skrev disse stygge og meningsløse mailene til PBE her i Oslo, så forsvarte vår daværende saksbehandler oss, Kaja Aubert Lange.

Se mail.
Men i 2015 var PBE på en uanmeldt befaring på vår eiendom da jeg og min kone var på jobb.
Se for mail og bilde, det var 20 mars 2015 at bl.a. Kjell Henning Thon var her på befaring og tok vedlagt bilde.

Husker ikke alle detaljer, men vi fikk da byttet saksbehandler.
Og da startet elendigheten til fulle. Fra at PBE var lette å få tak i og ønsket oss alt godt, ble de våre motstander. Selv om vi innkalte dem på befaring
.
Her er den mailen vi fikk:Vi svarer slik.

Fra: Jan Kåre Christensen [mailto:jk.chris@online.no]
Sendt: 25. august 2015 22:59
Til: 'postmottak@pbe.oslo.kommune.no'
Emne: plan og byggningsetaten Krokstien 2 C

Klage til Oslo Kommune angående mur satt opp på eiendommen vår Krokstien 2 c, 0672 Oslo ved Berit og Jan K Christensen

Hei!

Ønsker herved å redegjøre og komme med innsigelser på det avslag som er
framlagt oss.

Må påpeke til å begynne med at vi har bygget denne muren i god tro og
skjønner ikke dette at den er 18 cm ut i veien, da den er bygget på en
gammel mur og den ligger godt innenfor veibanen med tanke på at den ikke
skal være til hinder for allmenn trafikk, utsyn eller bussen som kjører der
forbi.  Hverken på vinterstid med mye snø eller på sommerstid har den vært
til noen som helst slags hindring med sikt eller framkommelighet i dette
området.

I forkant var vi i kontakt med kommunen. Jeg snakket med Kaja Lange Aubert
angående bygging av mur. Jeg sa det var bygget mur fra før, og da skulle det
være greit å bygge en mur oppå den gamle.
Vi fikk ikke noe pålegg om å søke noe ang. dette, mener det derfor blir
urimelig at kommunen vil straffe oss med tvangsmulkt og rivning i ettertid.

Noen viktige punkter som vi mener må tas med.

1.)     Bildet dere sendte oss viser at vår mur står lengst borte fra veien,
mens naboens mur på den andre siden har en mur som faktisk går kun 20 cm fra
veien og da nesten i flukt med veien, som en sammenligning. Forstår derfor
ikke at denne muren som vi har, som ligger 1 meter fra veien må rives mens
naboens ikke blir tatt med i denne sammenheng i det hele tatt. Derfor trodde
jo vi selvsagt at alt var i skjønneste orden da vi satte opp muren så langt
inn på vår eiendom og på en gammel mur.

2.)     I enkelte sammenhenger kan 18 cm ha noe å si, men i dette tilfellet
har det ingen praktisk betydning, da det viser at trafikken i det daglige
livet fungerer perfekt. Det er helst på tegnebrettet det har noe å si.

3.)     Må også få ta med at vi har en trampoline på denne plenflekken som
vi akkurat får plass til, og den blir brukt til glede for våre egne som
naboens barn og venner. Tror dere forstår at det er positivt at ungene får
bevege seg aktivt og utfolde seg trygt som her på et ganske trangbebodd
område, og det er heller ingen lekeplass i umiddelbar nærhet for barn.
 
4.)     Alle tilbakemeldinger vi har fått fra samtlige naboer og andre er at
alt det vi har bygget og gjort på eiendommen er pent, funksjonelt og går inn
i terrenget og med huset vårt og omgivelsene.

5.)     Vi håper dette er tilstrekkelig med opplysninger og informasjon,
hvis ikke har vi et ønske om at kommunen kommer på befaring og at vi kan ha
en positiv og konstruktiv dialog.

6.)     Synes selvsagt det er kjedelig og beklagelig at dette har blitt så
komplisert og alt bryderi for noe så enkelt som en mur som ligger på vår
egen eiendom og som er bygget på en tidligere gammel mur. Håper virkelig at
dette kan løses på en rimelig og god måte.

7.)     Veien er enveiskjørt.

8.)     Sender med bilder der det viser seg at naboen over oss har bygget
mur 20 cm. Fra vei. Og andre naboen 25 cm. Mens vi 1 m fra vei.

9.)     Sender også med tegning over bod som vi har søkt om før men da var
ikke tegning vedlagt.  Er det egentlig nødvendig etter nye bod regler å søke
om godkjenning, da en forstår at det er blitt påbudt for nye hus. Det er da
også helt forståelig fordi sykler og diverse utstyr ikke får stå i fred i
dagens samfunn, men lett blir stjålet fra eiendommen om det ikke blir
plassert bort som i en bod. Kan dere se dette som en forenklet søknad?

10.)    Vi ønsker at ferdigattesten på husene i Krokstien 2 blir holdt
utafor dette slik at dere kan utstede disse snarest!

Ser fram til et snarlig og positivt svar og håper på et godt samarbeid.

På forhånd takk,

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen  
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 22611610 eller 99598070

Vi prøvde også å få dem på befaring her, men de ville ikke da de aldri svarte på våre henvendelser.

Med bilder om mur før og etter vi bygget vår mur.Sluttkommentar:

Her får dere et innblikk i at først var alt på stell. Så begynte elendigheten, og når jeg ser tilbake på dette. Så ser vi at fra å bli behandlet helt allright av Kaja Aubert Lange, var det som om mørkets krefter kom inn etter hun ble tatt av saken, ikke minst ved Lena Catrine Amdal som har vært så ille og urettferdig imot oss som det er mulig.
Men at dette går til seier og at det som har skjedd har kun avdekket urettferdighet og udugeligheten ved PBE, og at de vi har bygget skulle vært godkjent for lenge, legde siden!

Men alt ordner seg til slutt, det er jeg overbevist for alt er i Guds den allmektiges hender!

Rom. 8. 31 Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? 33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør; 34 hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss; 35 hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? 36 som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, 39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Det er det som er så underbart og stort, ikke noe kan skille oss i fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus.
Hatefulle naboer, vanskelig og løgnaktige kommune- og statsansatte. Ikke noe, eller noen personer. Eller noen Djevler eller Demoner.
Tenk, PBE har løyet, manipulert og holdt på som bare det, men jeg har parert de hver gang og eneneste som vi står igjen med nå er deres dårskap og mangel på rettskaffenhet!

De prøve f.eks. å si at det var flere andre som måtte rive. 
Da jeg fremholdt at det var eiendommer med innsigelser i fra Brann- og redningsetaten og andre. Samt at jeg sa at hos oss er det motsatt, det er et pluss for også Brann- og redningsetaten det vi har bygget. De har ikke svart meg, da de ble svar skyldig!Ingen kommentarer: