torsdag 30. januar 2020

Nr. 2660: Kvinne dømt for langt mildere uttalelser enn hva Pastor Jan Aage Torp har kommet med ovenfor meg!


Nr. 2660:Kalle noen for det som Pastor Jan Aage Torp stempler meg for, som «Anders Behring Breivik sympatisør, tvillingsjel og tilhenger». (mange, mange ganger).
Det er 1 Million ganger verre enn alt det som andre noen gang er blitt hetset og sjikanert for. Andre blir dømt, Pastor Jan Aage Torp blir beskyttet, selv om han er åpenbar kriminell og driver med sjikane og hets.
Det er umulig å kalle noen for verre ting enn det som Torp har stemplet med som. Det er ikke mulig.
Samtidig burde Pastor Torp fått ti ganger straff da dette er kun for å spre falske rykter og skape en ladet stemning imot meg. Slik at alle skulle ta meg!
Mannen er super-kriminell åpenbart.


Vi lever i en absurd og korrupt verden.
Dette av Norsk Høyesterett.
Vi leser om dette her fra nettstedet Document.

Se her:
71-åring slipper å sone for å ha skrevet «korrupte kakerlakk» om Sumaya Jirde Ali

En 71 år gammel kvinne fra Bergen er i Høyesterett dømt til 24 dager betinget fengsel for å kalt debattant Sumaya Jirde Ali «din korrupte kakerlakk».

I Gulating lagmannsrett ble kvinnen dømt til 14 dager ubetinget fengsel.

– Det var ikke grunnlag for ubetinget fengsel, slik lagmannsretten hadde kommet til, og som påtalemyndigheten hadde argumentert for, skriver Høyesterett i et sammendrag av dommen.

Det var i kommentarfeltet på Facebook-gruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug» at bergenskvinnen høsten 2017 skrev kommentaren om den somaliske samfunnsdebattanten. Den lød: «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakkelakk.»

Se her for hva Pastor Jan Aage Torp har kalt meg for og ikke er straffet for dette, kalle meg for «Anders Behring Breivik sympatisør, tvillingsjel og tilhenger». (mange, mange ganger).

Her er noe av hva Jan Aage Torp har kalt meg for, ikke rent lite:«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!

Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"

«Ønsker jeg at politiet tar ut tiltale og stiller han for retten. Jeg har ingen skrupler med at han må sone.»

Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!
Sluttkommentar:

Tenk, Pastor Jan Aage Torp har innrømmet alt også, men er ikke siktet eller straffet for noe.

Torp selv innrømmet for øvrig i sitt vitneutsagn at også han på sine nettsider har kalt Christensen både for «lystløgner», «idiotisk», «ryktespreder», «slem», «ond og dum» og formidler av «sosialpornografi» +++ mye, mye mer!

tirsdag 28. januar 2020

Nr. 2659: Vi trekker klagen til Fylkesmannen da Marius Vamnes sa at vi kunne skrive en mail med spørsmål som han nå prøver å vri seg unna!


Nr. 2659:
Vi trekker klagen til Fylkesmannen da Marius Vamnes sa at vi kunne skrive en mail med spørsmål som han nå prøver å vri seg unna!


Se først denne artikkelen slik at du forstår bakgrunnen til denne vår anklager og våre standpunkt at vi trekker klagen.


Melding om forsinket saksbehandling - Oslo - 143/104 - Krokstien 2 C tvangsmulkt - støttemur bod

Deres ref: 2019/51982

Svar:                                                        Oslo 28/1-2020


De offentlige etater fremstår som sterkt dysfunksjonelle og uhyrlige uredelige.

Dere skriver følgende:
Vi presiserer at denne klagesaken gjelder klage over Oslo kommunes innkreving av tvangsmulkt i brev av 19. august 2019 i sak med kommunens ref. 201510929

Hvis det ikke gjelder det vi har skrevet før, at vi overhode ikke har fått svar på noen av de svarene som vi har etterspurt før.
Så er det da atter et løgnvedtak dere kommer med som bebudet her.
Da trekker vi klagen og anser at dere utelukkende er kun interessert å bruke, eller rettere sagt misbruke deres makt ovenfor oss!
Av mail vi sendte bl.a. 12/12-19 etter telefonsamsamtale med Marius Vamnes 9/12 så ble vi enige at jeg kunne få skrive en mail med spørsmål og diverse betraktinger. Dette skal dere så bort ifra nå, pillråttent og løftebrudd!
Vi etterspør klare svare i forje mailer nevnt som vi ikke trenger å gjenta her.

Det som den offentlige etat holder på med ovenfor oss er ikke noe annet enn kriminell virksomhet! Det er en form for mafiavirksomhet for å bringe oss til taushet og lydighet under den offentlige forvaltning som utelukkende er bygget på løgn, maktmisbruk, uredelig og ikke svare på spørsmål (selv når vi er lovet svar.)

Men kun vedta pålegg og vedtak som er fabrikert og er derfor bygget på løgn og forskjellsbehandling.

Der andre får lov til alt, men når vi trenger en minimal dispensasjon. Så misbruker enn loven imot oss da vi skal ha dispensasjon etter loven.

Vi er ikke i nærheten av å innrette oss etter noen vedtak eller påligg gitt fra PBE da vi anser de som ugyldige, fabrikkerte og så stor forskjellsbehandling at slik er det ikke lov eller rett å holde på etter forvaltningsloven (saksbehandlingsregler) og alle andre lover!

Legger også ved hvordan PBE opptrer der vi sender et Word Document og saksbehandler er inne og henter (kopierer) ting på bloggen som vi driver. Legger ut det istedenfor det vi har sendt.
Vi ringer han opp, og da sier han at han måtte gjøre det da han måtte konvertere det til en PDF-fil.
Her lyver han, og om en har et Word Document så er det enkelt å konvertere det til en PDF-fil. Det er uansett 120 % uredelig, uforståelig og viser at vi har med kriminelle mennesker som ikke evner og tåler motsigelser.
De krever kun full underkastelse og lydighet.
Etterpå slenger han på rører da han opplever at han fabrikkerer løgner, og blir avslørt. Ikke lett for manipulerende mennesker å komme til kort når de eller alltid får det som de vil.
Slike saksbehandlere skal vi innrette oss etter?
Aldri livet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mvh
Jan Kåre og Berit Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Her er mail sendt til PBE der vi klager på saksbehandler Tommy Monge, men ingen beklagelse har vi fått.Saksnummer           201908605 – Byggesak                            Oslo 23/1-2020
Til Jon Erik Reite Bang

Vi har en saksbehandler i vår sak som heter Tommy Monge.

Han opptrer uprofesjonelt, er aggressiv og kleiser på telefonen når han blir oppringt.
Er ufin, usaklig og svarer ikke på relevante spørsmål.

Når vi sender Word dokumenter legger han det ikke ut, men er inne på vår blogg og henter ut ting derifra og legger det ut.
Se her for eksempel:Er dette en god og rett fremgangsmåte?

Videre legger han ut kun navn av den ene av oss, selv når vi er to om denne saken. Ekteparet Berit og Jan Kåre Christensen.
Videre legger han ikke alltid ut hele navn heller, men f.eks. Berit N Christensen, det blir Berit Nyland.
Slik er ufint og feil.

Berit N og Jan Kåre Christensen