mandag 4. februar 2019

Nr. 2392: Når hele den offentlige etat, domstolene og hele systemet i Norge er lagt opp slik at alle «beskyter» hverandre! Dette er et større demokratisk problem enn kanskje noe annet her i Norge, og sikkert den vestlige verden!?


Nr. 2392:
Når hele den offentlige etat, domstolene og hele systemet i Norge er lagt opp slik at alle «beskyter» hverandre! Dette er et større demokratisk problem enn kanskje noe annet her i Norge, og sikkert den vestlige verden!?

Min/vår erfaring med det offentlige Norge er slik dessverre veldig ofte at de forsterker, ikke mildner konflikter og motsetninger. Det viser bare at de er dårlige pedagoger og ikke egentlig skikket for jobben de har egentlig.
Ord. 15. 1. Mildt svar stiller harme, men et sårende ord vekker vrede.
Vi i Norge vil se så finne utad, men i realiteten er mange ganger det stikke motsatte.

Bilde av slottet i Norge, som er meget pent.  Men hvordan fungerer staten Norge egentlig, dessverre i enkelte tilfeller er de faktisk mer kriminelle enn de som de selv forfølger og legger seg ut med. Veldig ofte, helt unødvendig og de forsterker konflikten(e), ikke demper den.


Har nå vært igjennom flere rettsaker og annet der jeg/vi har møtt det offentlige Norge. Mye fungerer her i Norge, og sikkert i den vestlige verden?!
Men når det ikke fungerer, hva da? Hvorfor svikter så mye? Ikke minst i hva vi har opplevd og erfart?
Har også vært i forliksrådet og konfliktrådet for egentlig ingenting, da så mye får lov til å komme frem. Og faktisk tre rettsrunder har jeg/vi vært igjennom for noe som burde og skulle vært løst med samtale og ved å justere ting.
Men når en skal eventuelt påpeke hva de statsansatte gjør, og klage på det så kommer kritikken ikke frem da bl.a. alle intuisjoner her i Norge beskytter hverandre. Også gjennom løgn, overse sannheten og hele tiden ikke ville innse sannheten.

Vi her i Norge kritiserer Tyrkia, Kongo, Nord-Korea og så mange andre land, det med rette. Men hva med Norge og ellers i den vestlige verden?
Dessverre av det lille som vi har erfart, og opplevd. Så er det ikke mulig å hevde sin rett da det i realiteten ikke er noen å klage til da alle statlige instanser beskytter hverandre og det er ikke mulig å nå frem med sine synspunkter uten at det er eventuelt en dommer eller annen innforbi systemet som våkner opp. Det er eneste mulighet, eller at den såkalte «frie» pressen begynner å skrive og se på saken sin.

Denne saken her er ille da vi har fått muntlig tillatelse ved minst 2 ganger å bygge en mur. Hva gjør da PBE her i Oslo? Fjerner saksbehandler fra saken og kjører et løp imot oss selv om andre i tilsvarende sitasjon får dispensasjon for å bygge tilsvarende mur. Dette blir anket først til Fylkesammen, så til Sivilombudsmannen og videre til Oslo Tingrett. Der alle forsvarer hverandre og for å få oss dømt og vinne frem, så er det løgnene og ikke sannheten de bygger alt det de gjør av vedtak og dommer.
Her er et eksempel på en av mange som får dispensasjon ved å bygge oppå gammel mur, der de vil og vedtar at vi skal rive alt. Selv om vi har fått tillatelse til å bygge, og det er ikke til hinder eller sjenanse for noen.

Dispensasjoner ang. støttemurer i Oslo

       Holmsåsen 11 - Forhøyelse av eksisterende mur


Saksnummer
200808350 - Byggesak

Mottatt sak
09.07.2008, Avsluttet: 07.01.2013
Status
Saken er avsluttet


Tilsvarende som hos Christensen, støttemur bygget opp på gammel mur,     imot vei.
Medført at muren og utearealet er blitt mer estetisk.
Muren er i første omgang satt opp i 1.5 m høyde uten søknad til PBE for forhånds godkjennelse   -    da de trodde som Christensen at alt var i orden etter samtale med PBE.
I dag står det her en høy pen mur. Langt høyere enn vår. Uten vanskeligheter.
I denne sak ble det bygget i to omganger, en mur på til sammen 3 meter høyde + gjerde.
Faktisk bygger de først oppå en gammel mur som ikke var godkjent, som hos Christensen mot Stormyrveien på Hellerudtoppen.

 Ingen kommentarer: