fredag 8. februar 2019

Nr. 2394: Problemet for de offentlige etater imot oss er at de må tilpasse sannheten da de ikke vil forholde seg til sannheten og realitetene i denne saken!


Nr. 2394:
Problemet for de offentlige etater imot oss er at de må tilpasse sannheten da de ikke vil forholde seg til sannheten og realitetene i denne saken!

En person som delte huset til naboen fikk 120 dager i fengsel og bot og måtte betale for tort og svie. Her er det motsatt, det er PBE her i Oslo som er på det nivået som denne huskapperen er som vil at vi skal rive mur, bod og trapp. Trappen er uunnværlig. Muren er på ca. 11 meter, og det er 6 meter som det ikke er mur imot veien der det er mer enn nok av plass til å legge snøen om vinteren. Boden er uunnværlig både for oss og utleieleiligheten. Å rive dette er ikke noe annet enn vandalisering. Trappa er bredde på 1 meter som er helt vanlig og ikke til hindring og sjenanse for noen.Tenk, i denne saken ringte jeg ned til vår saksbehandler minst 2 ganger for å få veiledning.

Jeg fikk klar beskjed å bygge oppå gammel mur, var ikke søknadspliktig.
Muren som sto der fra før var nok til slik som i vårt tilfelle at vi ikke skulle bygge en mur som var høyere enn andres.
Vi bygget da en mur som faktisk ligger lavere i terrenget enn naboens over på andre side.
Men en mur som ikke skiller seg ut eller virker upassende.
Trapp og en liten bod ble også bygget, da det var lov å bygge på den tiden en bod under 15 kvm2 uten å søke.
Går en inn på PBE sine sider, så finner en fort ut av at så små avvik blir det gitt dispensasjon for hvis de søker. Ikke minst i vårt tilfelle der samtlige andre naboer har skrevet under. Men hva gjør PBE imot oss? De kjører nærmest en kampanje imot oss, som er åpenbart myndighetsmisbruk.

1 Mosebok 39. 1. Josef blev ført ned til Egypten; og Potifar, en egypter, som var hoffmann hos Farao og høvding over livvakten, kjøpte ham av ismaelittene som hadde hatt ham med seg dit.  2 Men Herren var med Josef, så alt lyktes for ham; og han vedblev å være i huset hos sin herre egypteren.  3 Da hans herre så at Herren var med ham, og at Herren lot alt det han gjorde, lykkes for ham, 4 fant Josef nåde for hans øine og fikk gå ham til hånde; og han satte ham over sitt hus, og alt det han hadde, la han i hans hender.  5 Og helt fra den tid han hadde satt ham over sitt hus og over alt det han hadde, velsignet Herren egypterens hus for Josefs skyld, og Herrens velsignelse var over alt det han hadde, både i huset og på marken.  6 Og han overlot alt det han hadde, i Josefs hender, og han så ikke til med ham i noget, uten med den mat han selv åt. Og Josef var vakker av skapning og vakker å se til.  7 Og nogen tid efter hendte det at hans herres hustru kastet sine øine på Josef og sa: Kom og ligg hos mig!  8 Men han vilde ikke og sa til sin herres hustru: Min herre ser ikke til med mig i nogen ting i hele sitt hus, og alt det han eier, har han lagt i mine hender; 9 han har ikke mere å si her i huset enn jeg, og han har ikke nektet mig noget uten dig, fordi du er hans hustru. Hvorledes skulde jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud? 10 Som hun nu dag efter dag talte til Josef, og han ikke føide henne i å ligge hos henne og være sammen med henne, 11 så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid, mens ingen av husets folk var inne. 12 Da grep hun fatt i hans kappe og sa: Ligg hos mig! Men han lot sin kappe efter sig i hennes hånd og flyktet ut av huset. 13 Og da hun så at han hadde latt sin kappe efter sig i hennes hånd og var flyktet ut av huset, 14 ropte hun på sine husfolk og sa til dem: Se, her har han ført en hebraisk mann hit til oss for å føre skam over oss; han kom inn til mig for å ligge hos mig, men jeg ropte så høit jeg kunde, 15 og da han hørte at jeg satte i å rope, lot han sin kappe efter sig hos mig og flyktet ut av huset. 16 Så lot hun hans kappe bli liggende hos sig til hans herre kom hjem. 17 Da talte hun likedan til ham og sa: Den hebraiske træl som du har ført hit til oss, kom inn til mig for å føre skam over mig; 18 men da jeg satte i å rope, lot han sin kappe efter sig hos mig og flyktet ut av huset. 19 Da nu hans herre hørte hvad hans hustru fortalte, hvorledes hun sa: Således har din træl gjort mot mig, da optendtes hans vrede. 20 Og Josefs herre tok og satte ham i fengslet, der hvor kongens fanger holdtes fengslet; og han blev sittende der i fengslet. 21 Men Herren var med Josef og lot ham vinne alles hjerter og gav ham yndest hos fengslets overopsynsmann. 22 Og fengslets overopsynsmann satte Josef til å se efter alle fangene som var i fengslet; og alt det som skulde gjøres der, det gjorde han. 23 Fengslets overopsynsmann så ikke efter nogen ting som han hadde under hender, fordi Herren var med ham; og hvad han gjorde, gav Herren lykke til.

Josef var høyt elsket av sin far, faktisk var han høyere elsket enn sine brødre. Dette likte ikke brødrene. En gang hadde Josef en drøm og fortalte om den til brødrene sine: «Hør hva jeg har drømt! Se, vi var ute på åkeren og bandt kornbånd. Kornbåndet mitt reiste seg og ble stående, mens kornbåndene deres samlet seg omkring mitt og bøyde seg for det» (1. Mosebok 37:6-7). Brødrene ble provosert av drømmen, de tolket den rett som at de en gang skulle bøye seg for sin bror som de i utgangspunktet ikke likte. Det endte med at de kastet Josef i en brønn. Men siden de ikke ville drepe sin egen bror bestemte de seg for å selge ham til noen ismaelitter. Innen de kom tilbake til brønnen for å trekke Josef opp igjen, var han borte. Han var blitt funnet og solgt til Egypt.

Ut fra drømmen er det ingen tvil om at Josef fikk forventninger om sitt eget liv og virke. Men så ble han solgt til Egypt og endte opp som slave. Selv om det å være slave i et ukjent land må ha vært helt forferdelig og uvirkelig i forhold til Josefs forventningene ser vi at det tross alt gikk ham vel. Josef ble godt likt blant dem han arbeidet for og vi hører at Gud har en vilje med Josef: «Men Herren var med Josef og viste ham godhet» (1. Mosebok 39:21).

Men så kom han til en kritisk fase – da han ble møtt med falske anklager fra Potifar sin hustru.

Josef avslo å ligge med henne, og flyktet bort der hun sto igjen med kappen hans. Hun løy og anklaget ham. Og Josef ble ført ut i fra Potifar sitt hus – og i fengsel.

Slik også med meg, jeg er gang etter gang anklaget for ting som jeg aldri har gjort. Men samtidig, vil jeg skyte inn. Det er også brister med meg, som det ikke var med den Herre Jesus. Og da var brister med Josef, som det ikke var med den Herre Jesus.
Men prosesjonene på det som vi har blitt anklaget for og straffen er helt hinsides. Der er likhetene, selv om det er kun en som er 100 % uskyldig, det er Jesus.

Josef hadde noen for «store» tanker om seg selv, som han delte med sine brødre som ikke tålte dette. Slik er det sikkert også med meg, at det er noe som kunne vært ugjort, og som også kunne ha blitt gjort bedre.
At Josef ble kastet i brønnen av sine brødre og siden solgt videre til en karavane som skulle til Egypten, det var dypt urettferdig og ondt gjort av hans brødre. Slik var det også med Potifar sin hustru, som var den som fikk kastet han i fengsel.

Slik er det også med meg og oss som familie av all den uretten vi har blitt rammet av, ikke minst de siste årene.
Den er urettferdig og ond, og jeg/vi er helt uskyldige oppe i det hele!

Sluttkommentar:

I vår sak her med statsadvokaten har vi gått igjennom så mange saker her i Oslo. Der alle i vår tilsvarende situasjon blir det ikke gjort noe med av negative henseender. Men vi blir rammet og straffet så hardt de bare kan få til. Hva er grunnen for det?
Andre ser det sikkert annerledes enn meg og oss som familie.
Men vi ser på dette som ikke noe annet enn Satan som larmer, lyver og vil ødelegge.
Vi leser i Guds ord om Jesus og Satans oppgaver, hva det er.

Joh.e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Jesus vil at vi skal ha det godt både i denne verden, men fremfor alt i den kommende verden.
Satan eller Tyven som han her blir kalt. Han vil det motsatte, «stjele og myrde og ødelegge.»

Når som her at vi har bygget noe som er estetisk pent, ikke til hinder for noen.
Og Regjeringsadvokaten vil at dette skal fjernes, hvem står bak dette? For meg er det ikke vanskelig å vite, det er selvfølgelig mørkets krefter som er ute på ferde, ikke noe annet!


Ingen kommentarer: