søndag 10. februar 2019

Nr. 2398: Det er svært vanskelig slike saker når de statlige etater oppfører seg verre enn barn i en «sandkasse», men de samtidig sitter med større makt enn en selv!


Nr. 2398:
Det er svært vanskelig slike saker når de statlige etater oppfører seg verre enn barn i en «sandkasse», men de samtidig sitter med større makt enn en selv!

Illustrasjonsbilde med barn som leker i en sandkasse.
1 Kor. 14. 20 Brødre! vær ikke barn i forstand, men vær barn i ondskap; i forstand derimot skal I være fullvoksne!

I forstand skal vi ikke være som barn, men når den offentlige etaten med kommunen, Fylkesammen, Sivilombudsmannen og Domstolene driver både med en «lov» for oss. Samt en «lov» for alle andre, og de sier noe en dag.
Neste dag er det noe helt annet, og det gjør det ikke bare vanskelig. Men helt umulig å forholde seg til slike personer, etater og vedtak.

Vi får har f.eks. med hensyn til muren vi har bygget fått minst tre forskjellige beskjeder fra Oslo Kommune sin Plan- og Bygnings etat, PBE.

1.)  Den ene beskjeden var at det er ikke søknadspliktig å bygge oppå gammel mur, som vi gjorde.

2.)  Så fikk vi beskjed om dette ikke var riktig, men vi måtte søke om å bygge det som var bygget. Vi er lovlydige borgere, og fikk noen profesjonelle til å søke da vi søkte selv så ble søknaden forkastet. Dette førte ikke frem.

3.)  Så kom beskjeden at alt var «ulovlig» og måtte fjernes. De diktet opp en hel masse ting at det var en fin bakke nedover og det trengtes ikke mur engang. Vi påviste at deres argumentasjoner var uriktige. Dette har de aldri innsett. Faktumet er at selv i Oslo Tingrett drev de med samme argumentasjon som er basert på løgn, og ikke fakta.

Dette påpekte også vår Advokat Knut Howlid ved flere anledninger.
Bl.a. i sitt ankeskriv til Borgarting Lagmannsrett. Men alle offentlige instanser holder frem løgn og løgn og atter løgn da de aldri blir sett i «kortene». Samt at de har «all» makt oppfører de seg som. Det har de ikke, før eler siden vil løgnen(e) innhente dem også som det skjedde i gamle Sovjetunionen og Østblokk landene. Løgnsystemer vil før eller siden alltid kollapse som dessverre Norge er i ferd med å bli er jeg stygt redd for hvis ikke flere våkner opp og krever og forlanger forandring.

Autoritære ledere vet at et fritt sivilsamfunn, frie medier og et uavhengig rettsapparat er en trussel for dem, slår generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomité fast.
Da en advarer imot Ungarn i dagens nyheter.

Men her er det motsatt, hele den offentlige etat er autoritære og beskytter hverandre. Det er ille i Norge da vi på mange måter ikke har en person som er autoritær, men faktisk snart hele den offentlige etat. Kjemper du imot en der, så kjemper du imot hele etaten. Det er som det var i gamle Sovjet og det er nå i dag i Nord Korea. En for alle og alle for en, selv om det er helt åpenbart at den ene gjør feil og så beskytter alle andre ham eller vedkommende!

Howlids skriv til Borgarting Lagmannsrett:

Nytt ang. muren

I tingrettens dom på side 9 er det skrevet at såvel Oslo kommune som Fylkesmannen har hensyntatt at det er hele tomtas fallretning som skal legges til grunn hva gjelder spørsmålet om hvor høye terrenginngrep som kan tillate, jf. pbl. § 6.5 andre ledd bokstav a-c   - ikke terrengfallet mellom huset og veien. Denne tolkningen av bestemmelsen mener den ankende part er feil, for det innebærer at man gir et galt bilde av situasjonen på stedet. Helningen ned mot veien var ikke en lett skrånet tomt, men bratt og farlig. 

Christensens mur ligger dessuten lavere enn f.eks. naboen over på den motsatte siden av Stormyrveien uten å være til sjenanse eller hinder for noe eller noen. 

På denne bakgrunn er det feil av tingretten å legge til grunn at avviket er forholdsmessig betydelig mht høyden på muren, og feil av tingretten å legge til grunn at oppføringen var et inngrep som står i direkte motstrid om bevaring av eksisterende terreng.

Det gjøres gjeldende at her er de formelle grunnvilkårene for dispensasjon oppfylt, at det faktisk og rettslig er grunnlag for dispensasjon, og at det i dette tilfellet må kunne gis rom for bruk av dispensasjon. 
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Da jeg bare påpeker at igjen og igjen er den offentlige etat her i Norge som vi har opplevd i denne saken og tilsvarende saker på et nesten barnslig nivå i forstand. De mener noe «nytt» hver dag, og de lar dessverre alltid det resultatet som er mest negativt bli stående. Uten empati og følelse for andre enn seg slev fremstår de til å være!
Da er det ille!

Ingen kommentarer: