mandag 4. mars 2019

Nr. 2416: Tilleggsdokumentasjon sendt til Borgarting Lagmannsrett som viser at dispensasjon gis stort sett «alltid» i samme tilfelle som våre forhold!


Nr. 2416:
Tilleggsdokumentasjon sendt til Borgarting Lagmannsrett som viser at dispensasjon gis stort sett «alltid» i samme tilfelle som våre forhold!

Ulovlighetssaker gitt dispensasjon i Oslo Kommune, de er mange og alltid når det er som oss. Men mange er svært vanskelig å finne da de ikke har noe samordnet system og mange saker må en logge seg inn på.
Ulovlighetssaker gitt dispensasjon i Oslo Kommune, de er mange og alltid når det er som oss. Men mange er svært vanskelig å finne da de ikke har noe samordnet system og mange saker må en logge seg inn på.


Monolitveien 16 - Mulig ulovlig oppført bod - Ingen ulovlighetSaksnummer
201611593 - Byggesak

Mottatt sak
02.08.2016, Avsluttet: 07.03.2017
Status
Saken er avsluttet
Gnr/Bnr
4/92
Adresse
MONOLITVEIEN 16 
Bydel
6 - ULLERN
Område
Nordre Skøyen

Her tar PBE en «Spansk» en, der PBE overser Boden som en del av utnyttelsesgraden på tomten der de som har bygget boden mener uten noen eksakte mål at boden ikke påvirker utnyttelsesgraden på tomten. Dette er rett og slett useriøst av PBE å gjøre når de er slik steinharde imot oss.

Se her for dokumetasjon i saken:1

Ravnkroken 5 A - Oppføring av bod - Bolignummer H0102Saksnummer
201515458 - Byggesak

Mottatt sak
03.11.2015, Avsluttet: 12.10.2017
Status
Saken er avsluttet
Gnr/Bnr
185/58
Adresse
RAVNKROKEN 5 A
Bydel
15 - SØNDRE NORDSTRAND
Område
Ravnåsen

Her bygger de bod og søker kun om å få bygge bod selv om hvis alle vil bygge bod så vil de utnytter utnyttelsesgraden utrolig.
De skriver i søknaden dette;
Da bygningsmassen er stor i forhold til omsøkt tiltak, øker U-graden minimalt.

De får alt igjennom, selv om de åpenbart kommer i strid med det samme som vi har gjort. Her er det åpenbart alt tillatt for noen, ikke noe for oss.

Total BRA = 61 m2 og grad av utnytting er uendret, men det blir den ikke hvis alle skal ha bod. Argumentasjonen til PBE i Oslo er variabel.


Stormyrveien 9 A - EneboligSaksnummer
198504511 - Byggesak

Mottatt sak
01.01.1985
Status
Saken er avsluttet
Gnr/Bnr
143/852
Adresse
Stormyrveien 9 A 0 
Bydel
12 - ALNA
Område
Trolldalen

Jeg ser på samtlige hus i Stormyrveien 9. Der ser det ut som samtlige hus som har bygget garasje eller carport har overtrådt og utnyttet utnyttelsesgraden langt over tillatt. Men PBE «overser» alt og kjører det igjennom som «lovlige» saker om dere ulovlighet i forhold til vårt er astronomiske.


Stormyrveien 11 E - Garasje med carportSaksnummer
198504502 - Byggesak

Mottatt sak
01.01.1985
Status
Saken er avsluttet
Gnr/Bnr
143/857
Adresse
Stormyrveien 11E 0 
Bydel
12 - ALNA
Område
Trolldalen


Det samme gjorde de f.eks. i Stormyrveien 11. Det ser ut at det er så mye «ulovligheter» at de i 2016 nærmest godkjente alt som det står der, og sa det var lovlig. Hva gjør de med oss? Akkurat motsatt, det er åpenbart det ikke er likhet for alle her i Oslo.

Her i samme boområde som oss og i samme tidsperiode, i 2016. Da godkjenner PBE «alt» i og rundt Stormyrveien 9 – 11. Det er som våre ansvarlige utbyggere skriver, ikke søkt om noe her på Hellerudtoppen. Hvordan løser da PBE dette? De godkjenner «alt» bortsett fra vårt, som de kjører en knallhard kamp imot. Mens andre, f.eks. i Stormyrveien 9 c får dispensasjon 54 ganger mer enn oss, uten vanskeligheter.


Eventyrveien 34 - Oppføring av utvendig trapp - EneboligSaksnummer
201003430 - Byggesak

Mottatt sak
29.03.2010, Avsluttet: 17.02.2015
Status
Saken er avsluttet
Gnr/Bnr
44/72
Adresse
EVENTYRVEIEN 34 
Bydel
8 - NORDRE AKER
Område
Vestgrenda


Har gått igjennom mange saker angende trapp, og kan bare finne ja i fra PBE sin side da dette er enkle saker. At vi skal rive vår, er både uforståelig, meningsløst og dypt urettferdig. Den bør og skal stå som den står i dag, som er en nødvendighet for alle eiendommer som ligger ned imot Stormyrveien. Da nabo i Krokstien 2 b søkte om adkomst og trapp, fikk han ja. At vi skal rive vår og det er en ulovlighet viser at vi egentlig blir trakassert og forfulgt av den offentlige etat, ikke bra!

Bilde av vår trapp som viser at den er utført og bygget på best mulig måte.
Krokstien 2 c
6.)  Går en igjennom dokumentasjon som vi har sendt om tilsvarende saker i sakene våre, som PBE eller Fylkesmannen aldri har nevnt, så viser det en overveldende at det er blitt gjort stor urett imot oss bare på Hellerudtoppen. Da mange har større, lengre og høyere mur og bod enn oss, og alt blir godkjent. Men vårt skal rives.

Se her for hva en finner av informasjon og dokumentasjon:

Her kommer noen saker nevnt i allerede tilgjengelig materiale.


Her er en mur lengre nede bygget samtidig som vår tror jeg? 
Rundtjernveien 36

Men godkjent. 

Kan Oslo kommune gi lov til å bygge denne, så kan de vel gi lov til å at vår mur også skal stå?

Kan ikke se noen vesensforskjell her.

Samtidig regner med det finnes tusenvis til sammen av tilfelle som underbygger vår påstand at vår mur er milevis innforbi «normalen»!

Kan ikke undersøke alt og alle, regner med det er mer enn nok dokumentasjon til å få godkjent vår mur, bod og trapp?

Hvis ikke så vet jeg ikke hva vi skal gjøre, for da er det en enorm stor forskjell hvis vi må rive vår mur, bod og trapp. Kan ikke se at det da blir forskjell behandling.

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen

8.)  Mur vel 5 Meter høy i Stormyrveien? 

 

 

 

Stormyrveien 20, mur bygget ferdig 2016 ser det ut som.

Mvh Berit og Jan K Christensen


9.)  PBE hevder at vi har en koloss til mur, som er monster. Dette er reneste løgn og vanvidd. Går en rundt både på Hellerudtoppen, i gata vår og Oslo by er vår mur ikke mer enn «vanlig». Hverken i størrelse, farge eller noe skiller den seg ut, den er pen, funksjonell og passer inn både i terrenget og med annen bebyggelse.

Stormyrveien 3 før, i dag Krokstien 2 c
 


10.)                       Nabo rett over på andre siden ligger faktisk nesten en halv meter de høyere i terrenget. At de har også en del av mur som garasje, forteller bare at de med sikkerhet ligger høyere enn oss som har en mur på det høyeste på ca. 1.8 meter, mens de har på over 2 meter.

Stormyrveien 4 og Stormyrveien 6.

11.)                       Nærmeste nabo i Stormyrveien 5 ligger vel 1 – 2 meter høyere enn oss i terrenget?12.)                       Nabo rett ovenfor i Stormyrveien 6 ligger også bare 20 cm fra veibanen med sin mur, at ikke han er blitt pålagt å rette opp den og få den 1 meter lengre inn er også imot regler på alt. Samt at dette er som virkelige hindrer trafikken, og som er et reelt problem. Ikke som hos oss, der det er et oppkonstruert problem.

Stormyrveien 6                                     Fam, Skramstad som mente at vår mur var for grå, derfor ville de ha den fjernet.

legg merke til at vår mur er kommet ca. 20 cm lengre inn enn den var før da nabo ikke har gjort noe med tomten, samt at den skråner ut imot veien og er ikke flat som Regjeringsadvokaten hevdet i retten. Det er faktisk løgn det hun hevder.
Og før falt det moll og annet ut i veibanen, og i dag er alt «perfekt». Tomten vår er langt bedre mer enn den var før vi opparbeidet tomten vår. Alt det som PBE og Regjeringsadvokaten hevder er usant.


Ingen kommentarer: