mandag 4. mars 2019

Nr. 2417: Tilleggsdokumentasjon sendt til Borgarting Lagmannsrett som viser at dispensasjon gis stort sett «alltid» i samme tilfelle som i våre forhold!


Nr. 2417:
Tilleggsdokumentasjon sendt til Borgarting Lagmannsrett som viser at dispensasjon gis stort sett «alltid» i samme tilfelle som i våre forhold!

Ulovlighetssaker gitt dispensasjon i Oslo Kommune, de er mange og alltid når det er som oss. Men mange er svært vanskelig å finne da de ikke har noe samordnet system og mange saker må en logge seg inn på. Her en av flere som er sendt, tar kun med noen av de over femti sakene vi har sendt.

1.)              Berglyveien 28 F - Ulovlig oppsatt mur - Ulovlighet opphørtSaksnummer
201307906 - Byggesak

Mottatt sak
10.06.2013, Avsluttet: 14.02.2017
Status
Saken er avsluttet
Gnr/Bnr
190/655
Adresse
BERGLYVEIEN 28 F
Bydel
15 - SØNDRE NORDSTRAND
Område
Nedre Prinsdal


Her ser det ut som det er bygget i både øst og vest. PBE går inn og «godkjenner» det selv om det er mange ting som kan se ut som ulovligheter. De kommer med konstruktive ting at det bl.a. må bygge gjerde etc. for sikkerheten. Hos oss som åpenbart har bygget langt mindre og alt er på vår eiendom som her, da er det uforståelig at dette går igjennom. Men at vi skal måtte rive.


2.)              Grimelundshagen 6 B - Oppføring av murSaksnummer
201306162 - Byggesak

Mottatt sak
07.06.2013, Avsluttet: 21.11.2017
Status
Saken er avsluttet
Gnr/Bnr
35/673
Adresse
GRIMELUNDSHAUGEN 6 B
Bydel
7 - VESTRE AKER
Område
Grimelund

Det som er så påfallende her som andre plasser. Det er at her har de satt opp en mur som var søknadspliktig viste det seg i ettertid. Selv om nabo klaget så blir det tatt med en så mild og kyndig hånd.
I vårt tilfelle er vi overhode ikke blitt veiledet da vi bygget noe, bare blitt slått ned på. Det er åpenbart imot oss har PBE bryt Norsk lov med å forsømme sine plikter som veiledere og som skal ta alle innbyggerne likt. Vi har hverken fått veiledning bortsett fra i begynnelsen da vi ble fortalt at det var ikke søknadspliktig med å søke på nytt om mur som var der fra før.
3.)              Bjerkealléen 56 - Mulig ulovlig mur - Sak avsluttetSaksnummer
201304532 - Byggesak

Mottatt sak
04.04.2013, Avsluttet: 27.09.2017
Status
Saken er avsluttet
Gnr/Bnr
76/203
Adresse
BJERKEALLÉEN 56 
Bydel
8 - NORDRE AKER
Område
Nordre GrefsenHer ser det ut som om PBE lar nåde gå for rett selv om to naboer ikke blir enige. Det ser ut som PBE bare sier at det skal bli stående, det blir for omfattende å rive etc.? Uansett, det ser ut som det er «godkjent» og det står der i dag. Skal de rive alt dette, så blir det for dyptgripende, og de lar det bare står da de har avsluttet saken.Bjerkealléen 56, seksjon 2 - FORELØPIG SAK - Påbygg av garasjeSaksnummer
201500867 - Byggesak

Mottatt sak
21.01.2015, Avsluttet: 13.05.2016
Status
Saken er avsluttet
Gnr/Bnr
76/203
Adresse
BJERKEALLÉEN 56 
Bydel
8 - NORDRE AKER
Område
Nordre Grefsen

Søker
Ukjent

Tiltakshaver
Ukjent


Saksbehandler
Saken er avsluttet
4.) 

Sverdrups gate 5 B - Gjerde - Mur


Saksnummer
199502387 - Byggesak

Mottatt sak
26.06.1995, Avsluttet: 04.09.2018
Status
Saken er avsluttet
Gnr/Bnr
228/432
Adresse
SVERDRUPS GATE 5 B
Bydel
2 - GRÜNERLØKKA
Område
Grünerløkka rode 7

Her er det en 4 meter høy mur som går glatt igjennom å få satt opp.
At vi ikke får vår mur godkjent viser igjen og igjen at vi blir forskjellsbehandlet.
Her er det et firma som søker, men om jeg som privat person eller firma søker, er det samme. Vi ser igjen og igjen, at PBE samt Fylkesammen gir de «store» aktørene klare fortrinn opp imot slike «små» søkere som oss, dette er klar forskjellsbehandling.
5.)   
Noreveien 18 - Levegg i murSaksnummer
199501540 - Byggesak

Mottatt sak
28.04.1995, Avsluttet: 23.07.2018
Status
Saken er avsluttet
Gnr/Bnr
29/72
Adresse
NOREVEIEN 18 
Bydel
6 - ULLERN
Område
Montebello


Ønsker å ta med denne der en søker nærmest med frihånd, og alt går igjennom.
Leter etter en tilsvarende saker her på Hellerudtoppen, så er det omtrent ingen tilsvarende saker der en engang har søkt å sette opp murer. Alt var tillatt før som vår ansvarlige søker Ferdigattest har påpekt. At en skal legge seg på en slik stram linje som en nå gjør der faktisk 1 kvm2 «ulovlighet» ikke skal kunne gis dispensasjon, strider imot alle rettsprinsipper og alt annet.


6.)

Legger med noen linker du kan se på, som forteller at etter loven så skal slike «små» overskridelser vi har hatt, sees igjennom med. Ikke minst da vi har bygget i god tro og etter PBE veiledning.
Samt at det er kun noen kvm2 overskridelse på en stor tomt som vi har bygget, da er det urimelig å måtte rive boden vår da vi egentlig ikke har en bos vi kan bruke på daglig basis.
Det er også av sikkerhetsmessige grunner og naturlig å ha en adkomst ned til Stormyrveien når alle andre har det.

Se her for noen linker du kan se på:


Det står her: Reaksjoner må alltid vurderes i forhold til hverandre. Grunnprinsippet er at sanksjoner ikke skal ramme regelbruddet på en urimelig eller uforholdsmessig måte (proporsjonalitetsprinsippet), jf. pbl. § 32-10. Sanksjoner etter pbl. kap. 32 vil i praksis oftest komme til anvendelse i utførelses- og prosjekteringsfasen ettersom avvik i søknadsfasen stort sett vil resultere i avslag på søknaden. Det er imidlertid ingenting prinsipielt i veien for å bruke både tilbaketrekking og sanksjoner etter pbl. kap. 32 i søknadsfasen dersom søknaden er svært mangelfull. Det vanligste vil likevel være å gi avslag eller gi anledning til å komplettere søknaden.
(sitat slutt).

Det er imot alle regler, all fornuft og all anstendighet at vi skal rammes så hardt når vår overtredelse er minimal. Med sine vedtak så bryter åpenbart PBE og Fylkesmannen sine egne lover og vedtekter.


Her står det at en skal kontakte nabo først. Så kommunen. Å vårt tilfelle så går både naboer og Oslo kommune bak ryggen på oss og driver med skjulte befaringer når vi er på jobb.
Mens når vi spør om befaring i sammen, så svarer de ikke engang.


Det står i denne folderen følgende:
Når går man fra tilsyn til ulovlighetsoppfølging? • Kommunen kan med sikkerhet konstatere et avvik, knyttet til saksbehandlingsregler eller materielle bestemmelser • Oppstår en plikt for kommunen til å følge dette opp, jf. pbl. § 32-1 • Kommunens neste skritt er da å vurdere hvilket virkemiddel som skal anvendes • Og mot hvem? Hvem er det som har gjort noe ulovlig? Hvem er ”den ansvarlige”, jf. § 32-3 Unntak: Kommunen kan avstå fra å forfølge avviket, hvis det er av ”mindre betydning”, jf. § 32-1 andre ledd - En beslutning om dette er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages - Mindre aktuelt ved forhold    som representerer fare, eller er i strid med arealformål.
(sitat slutt).

Her kommer vi tilbake til noe vesentlig her. Vår «ulovlighet» er så liten, men beslutningen imot oss å rive mur, bod og trapp som ikke er til sjenanse for en person eller noe ellers i hele Oslo by. At det skal rives, og føres tilbake til slik eiendommen var før vi gjorde våre arbeidere, det står ikke i samsvar.

Eneste fornuftige og rette i vår situasjon, det er at mur, trapp og bod får stå urørt og blir godkjent som de er satt opp i dag!

Mvh
Jan Kåre Christensen

Ingen kommentarer: