mandag 18. mars 2019

Nr. 2426: Den offentlige etat fremstår som om de er «Janus» mennesker!


Nr. 2426:
Den offentlige etat fremstår som om de er «Janus» mennesker!


Leser en igjennom dokumentene er flere ting satt opp før de har søkt om dispensasjon.Dette gjelder eiendommen i Stormyrveien 9 c, og for vår del er dette helt, helt greit.
Bl.a. en redskapsbod på 10 kvm2, og annet.
Hadde f.eks. dispensasjonen her vært på 2 – 3 ganger mer enn oss, hadde denne saken også vært meget relevant.

Men her har de bygget, søkt og bygget i flere omganger og bruker samme argumentasjon som oss.
En etterlengtet utebod etc.
Men så har de sprengt alt med 57 ganger større utnyttelsesgraden av tomten. De bygger i samme periode som oss, ligger noen meter i fra oss.

De får ja, vi får nei.

At dette er verre enn Kongo er jeg sikker på. Det er helt, helt hinsides all redelighet og anstendighet hva den Norske stat gjør imot oss.
Det er ondskap og det i en form av å være så primitivt og uredelig at ord ikke strekker til! Det går ikke an å gjøre så stor forskjell på innbyggere og menneskere i samme kommune og på samme sted. og i samme tidsperiode og mene at det vi har gjort er "ulovelig". Mens de som har "sprengt" alle grenser, er "lovlig!".

Den todelte måten som de offentlige etatene fremstår overfor oss, er alt annet en redelig, sunn og demokratisk.
Samt, også rettsvesenet.
På mange måter er det drevet en regelrett heksejakt imot meg for å om mulig å få knekket meg og min familie.

Det er kjedelig å bli utsatt for dette. Men jeg føler ikke at jeg er et offer etc.
Til det er det så åpenbart at de vedtakene og dommene som går imot oss, er manipulerte, styrte og dirkete primitive og onde.
Dommen imot meg og min familie er dypt urettferdig, hensysnløs og mørk!

Når naboen rett bortenfor oss får dispensasjon til å utnytte utnyttelsesgraden på tomten 57 ganger mer enn oss. 

Vår overskridelse er minimal på en tomt på 1 595 m². Så er overskridelsen kun noen få m², ca 6 m².
Dette var kun et av mange argumenter.
Det er åpenbart feil, udemokratisk og helt uten mening.
Det vi har bygget har faktisk ikke en negativ ting eller virkning med seg.
Det har faktisk kun positive, hensiktsmessige og miljømessige fordeler.
Rive dette gir ingen mening!

Det skal være likhet for både loven og den behandlingen enn får. Jeg har kommet med så mange argumenter, men vil prøve å ta med kun et argument i denne saken eller artikkelen. Det gjelder våre naboer i Stormyrveien 9 c som rett bortenfor oss får dispensasjon til å utnytte utnyttelsesgraden på tomten 57 ganger mer enn oss, eller i større omfang.

La oss gå igjennom denne saken som viser at saken imot oss er ond, primitiv og stygg.

1.)  Dette skriver våre ansvarlige søkere, Ferdigattest AS.

«Tiltakshaver stiller seg undrende til at beboere i nærområdet skal ha fått dispensasjon for en oppført bod (sak 201316839 – Stormyrveien 9C). Hvorvidt det er store forskjeller i den saken og nærværende sak er vi litt usikre på, men vi konstaterer i hvert fall at det også her er snakk om en ulovlig oppført bod og at det i saken ble opplyst %BYA opp mot 60%. Vi registrerer for øvrig at den tomten omfattes av en annen regulering, uten at vi er sikre på hvordan det påvirker vurderingskriteriene. Vi forutsetter for øvrig at PBE har oversikt over at det ikke er gitt tilsvarende dispensasjoner mht. %BYA for tilsvarende tiltak i Småhusplanens virkeområde.»

Tomten har en utnyttelsesgrad på 25 %, vår på 24 %. Det er nesten helt likt.
De har utnyttet tomten på 61.3 %, mens vi har utnyttet den til 24,64 %.

De overskriver da det hele med 61.3 % - 25 % som blir 36.3 %.

Vi har en overskridelse på 0.64 %.

Med andre ord har naboene som bygget i samme tidsperiode som oss og noe senere en overskridelse på 56,72 som blir tilnærmelsesvis 57. med andre ord, naboen har en utnyttelsesgrad på tomten som er 57 ganger større og mer enn oss, bygget i samme periode. 

Får ja. Vi skal rive, dette er verre enn i Nord Korea og Kongo som den Norske stat holder på overfor oss.

Dokumentasjon tar jeg med til slutt på denne saken.


Saken ble avsluttet 23.03.2018, jeg har mye mer dokumentasjon, men tar med kun litt da den viser bare hvordan PBE og hele den offentlige etaten her i Norge gjør forskjell på mennesker. Og det så mye at faktisk at i Nord Korea og Kongo er det ikke så ille som i vår sak er jeg overbevist om, det forteller sitt.4 kommentarer:

Birgir sa...

Forstår du ingenting Jan Kåre? Du har bygd uten byggetillatelse. Det har naboene dine ikke gjort.

Jan Kåre Christensen sa...

Dette er søkt stort sett i ettertid.
Samt at de har søkt i flere omgangwr og fått disposisjon.
Skjønner du ikke at dette er en helt urimelig og stygg forskjel behandling Birgir?

Jan Kåre Christensen sa...

Leser en igjennom dokumentene er flere ting satt opp før de har søkt om dispensasjon.
Bl.a. en redskapsbod på 10 kvm2, og annet.
Hadde f.eks. dispensasjonen her vært på 2 – 3 ganger mer enn oss, hadde denne saken også vært meget relevant.

Men her har de bygget, søkt og bygget i flere omganger og bruker samme argumentasjon som oss.
En etterlengtet utebod etc.
Men så har de sprengt alt med 57 ganger større utnyttelsesgraden av tomten. De bygger i samme periode som oss, ligger noen meter i fra oss.

De får ja, vi får nei.

At dette er verre enn Kongo er jeg sikker på. Det er helt, helt hinsides all redelighet og anstendighet hva den Norske stat gjør imot oss.
Det er ondskap og det i en form av å være så primitivt og uredelig at ord ikke strekker til!

Jan Kåre Christensen sa...

Birgir den siste kommentaren din var for dum til å ta inn!
De har søkt om noe på forhånd, og noe ikke da de har søkt i flere omganger. Men at de har fått dispensasjon 57 ganger mer enn oss, det gjør dette til sikkert Norges historiens største sak i forskjellsbehandling!