tirsdag 19. mars 2019

Nr. 2427: Vi har blitt fullstendig overkjørt og forskjellsbehandlet av PBE her i Oslo, Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og Domstolene, som viser at Norge lider av et stort demokratisk problem når en sak kan gå så langt!


Nr. 2427:
Vi har blitt fullstendig overkjørt og forskjellsbehandlet av PBE her i Oslo, Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og Domstolene, som viser at Norge lider av et stort demokratisk problem når en sak kan gå så langt!

Lan Marie Nguyen Berg som representerer Miljøpartiet styrer Oslo.
Men her har vi bygget noe som også er til fordel for bl.a. miljøet.
Det skal rives, her snakkes det med to tunger, som bare viser at her er det en verdensrekord mellom liv og lære.Jeg har fremlagt så mye dokumentasjon, bevis og annet at jeg kan trygt si at vi er utsatt for forskjellsbehandling av den offentlige etat. (Bl.a. har vi fått muntlig godkjennelse for å bygge, andre har fått opp imot 57 ganger større grad av utnyttelsesgrad på tomten + 1000 ting til som alt er dokumentert overfor den offentlige etat, uten at de har vært villig å komme oss i møte på et punkt).

Da mener jeg Plan- og Bygningsetaten her i Oslo. Som jeg skriver PBE, samt av Sivilombudsmannen og Fylkesmannen. Samt et regelrett justismord av domstolene her i Norge, da sikter jeg til Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett, som gjorde det samme overfor meg med narreapostelen Jan Aage Torp.

Jeg har fremlagt minst 50 saker der andre har fått dispensasjon til retten, men alt er blitt oversett. Her er noen eksempler:Samt den veiledningen vi fikk av vår daværende saksbehandler som er tross alt det viktigste punktet i hele saken. Det blir totalt oversett og brukt imot oss av min Advokat gjorde et stygt feilskjær i retten med å avvise at hun skulle komme å vitne. Det var selvfølgelig et dypt feilskjær, men det er menneskelig å feile.
Da Borgarting Lagmannsrett aviste denne saken, da ble det til at retten aldri fikk høre vår daværende saksbehandler vitne i retten, Kaja Aubert Lange.

Hva sa hun, og hva sa hun ikke? Bl.a. dette med småhusbebyggelse som er blitt som et mantra, nevnte hun aldri. Med andre ord, dra dette inn nå er søkt.

Det er uendelig mye mer å si, og vinklinger. Men i disse miljøtider så kan det være på sin plass å ta med det. Tross alt, det ser ut som å være det «viktigste» i dagens samfunn.

Hør her hva loven sier:
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering
- om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet.
(sitat slutt).

I vårt tilfelle så er det kun fordeler, det er fordeler også for «for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet.»

Bl.a. da sykebilen kom med sirener da vår datter var blitt akutt syk. Så brukte de trappa opp fra Stormyrveien, det viser bare at det vi har bygget er påkrevd. Rive det bryter imot Loven, all sunn fornuft og gir ingen mening.

Miljøet før så var fyllmassen på vår eiendom slik at det spesielt i vinterhalvåret rant og falt fyllmasse ut imot veibanen slik som singel, leire, moll og annet.
Nå etter muren kom opp så er veibanen trykket ca. 20 cm lengre inn.
Samt at ikke noe lengre av den massen som før fløt og rant ned imot veien i vinterhalvåret spesielt, ikke skjer lengre.
Alt er blitt mye bedre, også dette miljøaspekter som skal være en grunn for å gi dispensasjon, overser hele den offentlige etat bare for å få tatt meg og min familie! Dette er åpenbart en forskjellbehandling som overgår alt hva jeg har lest før. Tenk, 57 ganger har naboen utnyttet utnyttelsesgraden på tomten, og får godkjent. Vi trenger kun 5 kvm2 ekstra på en bod på 11 kvm1 på en tomt på 1 595 m². Dette er så ille og så urettferdig at ord ikke strekker til!

Sluttkommentar:

Alt det vi har bygget finnes det ikke noe negativt, det har 100 % oppfylt det som skal gis dispensasjon for, men alle har et slikt nesten hat til oss at de ikke vil gjøre det. Dette sier Loven.

«Fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.»

Hos oss er dette 100 % oppfylt, men ingen vil komme oss i møte!
Marius Vamnes som avviste dette på vegne av Fylkesmannen, gav f.eks. Kjell Inge Røkke medhold og dispensasjon å bygge sin gedigne villa. Men han hadde penger og innflytelse, noe vi ikke har. Det er Fylkesmannen som er den øverste instans, og han er like ille som alle andre dessverre!
Det er forskjell på folk, noen får alt. Andre blir fratatt selv det en har, men en dag skal disse menneskene også stå innforbi Gud med sine liv, hva da?

Hebr. 9. 27 Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom.Ingen kommentarer: