torsdag 21. mars 2019

Nr. 2430: Ifølge Ferdigattest Byggesak AS er det ikke søkt om mur på Hellerudtoppen på 100 år, men vi ble veiledet også til å bygge mur av Oslo Kommune, men av oss krever de det umulige at vi skulle ha visst mer enn vår saksbehandler!


Nr. 2430:
Ifølge Ferdigattest Byggesak AS er det ikke søkt om mur på Hellerudtoppen på 100 år, men vi ble veiledet også til å bygge mur av Oslo Kommune, men av oss krever de det umulige at vi skulle ha visst mer enn vår saksbehandler!

Bilde av tingrettsdommer Edvards Os som lot seg forlede og lot løgnen vinne frem bl.a. jeg ikke var blitt fortalt at det var helt allright å bygge oppå gammel mur uten å søke.
Tross alt, det er aldri blitt søkt om mur i Stormyrveien før. At PBE skulle innføre en «ny» praksis var nok ikke sant.At Edvards Os ville tro løgnen fremfor sannheten kan ikke jeg noe for, han får før eller siden betale og høste fruktene av dette selv ut av eget liv.


Dette skriver Ferdigattest Byggesak AS i søknad til Oslo Kommune på vegne av oss:

Det er korrekt som PBE skriver i sitt vedtak at mange av murene som er etablert i området nok ble etablert før gjeldende plan ble vedtatt. Det er imidlertid ikke korrekt at alle murene ble etablert før småhusplanen ble gjeldende. Flere murer har blitt etablert ut mot veibanen de seneste årene.

Ved vurdering av aktuell mur i ft. andre murer i området så presiseres det for øvrig at aktuell mur på ingen måte er den største muren i området, verken i høyde eller lengde. Vi konstaterer at PBE i den anledning påpeker at mange murer er oppført før småhusplanen ble gjeldende. Tiltakshaver undres da på om disse da er lovlige, selv om de aldri er omsøkt og de opplagt må ha vært i strid med både tidligere gjeldende planer og unntaksbestemmelser i plan- og bygningsloven. Vi har i den anledning forståelse for at tiltakshaver – som selv mener de har fulgt kommunens anbefaling – anser det urimelig at man er de eneste som blir fulgt opp. 

Tiltakshaver finner det ytterligere urimelig at PBE forsvarer det tiltakshaver oppfatter som nabos ulovlig oppførte mur i sin argumentasjon mot tiltakshavers egen mur. Tiltakshaver påpeker i denne anledning at det ikke er korrekt at naboenes mur ikke ligger i regulert vei. Hvorvidt nabos mur er oppført ulovlig er uklart for oss, men det er korrekt som tiltakshaver påpeker at murene på klagende nabos eiendommer (både mur på andre siden av veien og nærmeste nabos mur) kan se ut til å dels ligge i arealer regulert til vei.

Tiltakshaver kan for øvrig ikke forstå hvilken betydning det har at nabos murer (i hvert fall noen av dem) er tilknyttet carport. Murene er ikke lavere, eller påvirker området eller veibane mindre, av den grunn.

Det er for øvrig ikke alle murene i området som ble etablert før småhusplanen ble gjeldende. Flere av murene i området ser ut til å ha blitt etablert etter 2006. Av saksinnsyn kan vi ikke se at det er registrert noen saker i Stormyrveien som angår eksplisitt murer de seneste 100 år. 
Vi antar at enkelte murer er vurdert i fm. annen bebyggelse, men konstaterer at det uansett kan se ut til at tiltakshaver har rett i at flere av murene ikke har vært gjenstand for en realitetsvurdering.

Mht. naturlig overgang mot vei påpekes det at de færreste tomtene i området har naturlig overgang til vei. På de fleste tomtene langs Stormyrveien er det etablert murer og eller skjæringer i en eller annen form. Flere av disse har tilsvarende størrelse som aktuell mur.
(Sitat slutt.)

Det er bygget en mur for noen år siden, etter vi bygget flere plasser i Stormyrveien. Bl.a. i nr 20, dette viser bare atter og atter igjen at Oslo kommune behandler oss helt annerledes enn alle andre.

De ville ikke gi meg dispensasjon fordi bl.a. andre murer som var bygget etter småhusbebyggelse loven i 2006 i bl.a. Stormyrveien var bygget før det, noe som ikke er tilfelle. Bl.a. muren i Stormyrveien 20 er bygget etter 2006 og den er vel 5 meter høy.

Selv når vi da imøtegår de, og kan dokumenterer at PBE her i Oslo tar feil.
Så vil de ikke innrømme at de har tatt feil og la oss få dispensasjon.

Det er en umulighet å vinne frem når en imøtegår Oslo kommune og hele den offentlige etat, og de ikke vil ta det til etterretning.

I denne saken kan vi bevise at de har tatt feil, selv da vil de ikke forandre på noe. Hvordan kan en da vinne frem når de tar feil, og vi imøtegår dem. Selv da får vi ikke dispensasjon?

Det er en umulig å vinne frem når både Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og nå domstolene forsvarer Oslo Kommune. Vi kan påvise at de tar feil i mange ting, uansett vil de ikke komme oss i møte og gi oss dispensasjon. Dette er selvfølgelig pillråttent, og så ille det kan forblitt!

Det som er vanskelig i vår sak, er at det fremstår for meg som hele den offentlige etat i Norge er pillråtten. Hvordan skal en da vinne frem?
Vi har påvist gang på gang at spesielt PBE her i Oslo tar feil. Andre får bygge murer 5 meter høye om de vil. Andre får utnytte tomten akkurat hva de vil.
Naboen rett bort i gata har utnyttet tomten sin 57 ganger mer enn oss.
Han har utnyttet tomten til bygging med over 60 %. Vi har utnyttet den 24,64 % som er kun 0,64 % ekstra og det er snakk om en 5 kvm2 ekstra. Mens nabo har utnyttet tomten så mye at alle begrensninger er sprengt!

Sluttkommentar:

Joh.e. 8. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Guds od sier at Djevelen er en løgner, og står ikke i sannheten. Derfor er jeg forvisset om det som vi har opplevd i våre to siste rettsaker som vi helt overlegen har hatt sannheten. Men løgnen har vunnet frem, at det er under påvirkes av de urene og demoniske makter som mennesker som har gått til angrep på oss, er.

Efes. 2. 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn,

Den Ånd som er virksom i Satan barn er løgn, umoral, mørke og annet. Skriften sier videre.

Joh. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Det hjelper ikke hvor mye skolegang og annet de har, skriften sier følgende:

Ord. 1. 7 Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap; visdom og tukt foraktes av dårer.

Her omgir hele den offentlig etat i Norge med mer løgn enn du faktisk finner i Saudi Arabia, Kongo og Nord Korea. De er innsauset i løgn, mørke og ondskap.

Her får nabo lov å utnytte utnyttelsesgraden på tomten 57 ganger mer enn oss. Og dette er lov, men å utnytte en tomt på noen kvm2 ekstra som er 1.6 mål er ikke allright.
Dette får PBE medhold i retten for + mange andre ting. Det vitner bare hvor ille Norge er. De er helt, helt ute på bærtur i forhold til sannheten og hva som er anstendig, rett og godt!

Kjære troende Jesus venner, be om at sannheten må gå opp for disse også selv om de i dag er helt ute å kjøre og er blitt misledet av løgn, ondskap og forskjellbehandling. Noe som Guds ord advarer imot på det sterkeste å drive med.

Ord. 24. 23 Også disse ordsprog er av vismenn: Dommeren bør ikke gjøre forskjell på folk. 24 Den som sier til den skyldige: Du er uskyldig, ham vil folkeslagene forbanne, ham vil folkene ønske ondt over; 25 men dem som straffer ham, skal det gå vel, og lykke og velsignelse skal komme over dem

Her sier skriften klart dommeren bør ikke gjøre forskjell på folk. Når andre får utnytte tomten 57 ganger mer enn oss, og får medhold. Mens vi skal rive, da gjør en forskjell.

Ord. 28. 21 Å gjøre forskjell på folk er ikke rett, men mangen mann forsynder sig for et stykke brøds skyld.

Etter hva Gud sier selv i sitt eget ord, å gjøre slik forskjell er ikke av det gode, men av det onde.
Det hjelper ikke å kalle seg for det en og det andre, slik forskjellbehandling er ikke rett, godt eller pent, hverken i Guds eller menneskers øyne!
Helt greit at andre får dispensasjon, men de kan ikke unnlate å gi oss også!

Ingen kommentarer: